Hvor gammel er du?

Report
Sundhedsprofil
Hvor gammel er du?
Chart Title
70.00%
60.00%
Personer
50.00%
40.00%
Klasse 1.7
30.00%
klasse 1.4
20.00%
10.00%
0.00%
15
16
17
18
Alder
19
20
Hvilket køn er du?
Klasse 1.7
Klasse 1.4
0%
39%
61%
Dreng
Dreng
Pige
Pige
100%
Hvor ofte spiser du
fastfood?
80%
70%
60%
50%
aldrig
40%
1-5 gange om måneden
6-10 gange om måneden
30%
flere gange
20%
10%
0%
Klasse 1.7
Klasse 1.4
Hvordan kommer
du til skole?
Klasse 1.7
Klasse 1.4
0%
8%
16%
offentlig
transport
cykler
6%
55%
36%
56%
går
23%
bliver kørt
Ryger du?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
88%
87%
10%
3%
12%
0%
Ja
Nej
Klasse 1.7
Klasse 1.4
Jeg er fest ryger
Hvor meget vand
drikker du om
dagen?
60.00%
50.00%
Intet
40.00%
0,1-0,5 L
0,6-1L
30.00%
1,1-1,5 L
20.00%
1,6-2,0 L
Derover
10.00%
0.00%
Klasse 1.7
Klasse 1.4
Følger du de 6
kostråd?
Klasse 1.7
Klasse 1.4
39%
40%
Ja
61%
Nej
60%
Hvor ofte dyrker du
motion om ugen?
35.00%
30.00%
25.00%
Aldrig
20.00%
1-2 gange
15.00%
3-4 gange
5-7 gange
10.00%
5.00%
0.00%
Klasse 1.7
Klasse 1.4
Hvor længe dyrker
du i gennemsnit
motion af gangen?
70.00%
60.00%
Procent
50.00%
40.00%
30.00%
Klasse 1.7
20.00%
Klasse 1.4
10.00%
0.00%
0 minutter
15-30
30-60
minutter
minutter
Antal minutter
1 time eller
derover
Hvor ofte drikker du
alkohol?
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
klasse 1.7
klasse 1.4
20.00%
10.00%
0.00%
Aldrig
1-2
3-4
5-7
gange/mdr, gange/mdr gange/mdr.
Derover
Hvor meget søvn får
du pr. døgn?
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
4-6 timer
50.00%
7-9 timer
40.00%
10-12 timer
30.00%
derover
20.00%
10.00%
0.00%
Klasse 1.7
Klasse 1.4
Føler du dig mentalt
klar og tilstede i
timerne?
Klasse 1.4
Klasse 1.7
16%
23%
77%
Ja
Ja
Nej
Nej
84%
Konklusion

similar documents