2012 Biomedkursprogram v3

Report
Metoder i biomedisinsk laboratoriemedisin
Kursnr.: O-26078
http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Event/?eventId=366
Mandag 27.08
0800-0845
0835-0915
Pause
0930-1015
1015-1100
Pause
1115-1200
1200-1245
Lunsj
1330-1415
1415-1500
Pause
1515-1600
1600-1645
Pause
1700-1745
Annet: ila dagen
Tirsdag
DEMO Avd IMM
Onsdag
DEMO Pat
Torsdag
DEMO MBK
Fredag
Intro 10-1015 LM
Inger Øynebråten
Frode Skjeldal
Espen Bækkevold
Yngvar Fløisand
LM: tema-oppsamling
Peter Gaustad
Mari Kaarbø
NGS
Fremleggelse gruppeoppgaver
Torunn Fiskerstrand
Torunn Fiskerstrand
Espen Bækkevold
Finn P. Reinholt
Kvalheim
Kvalheim
Fredrik Müller
Pål Jenum
Klaus Beiske
Paul Hoff Backe
Tone Berge
Tone Berge
Helge Scott
Bernd Thiede
Einar K. Kristoffersen
Einar K. Kristoffersen
Halvor Rollag
Anders Fallang
Erlend Nagelhus
Deltagere: Metoder i Nat Med artikler
Christian Naper
Christian Naper
Inger Sandlie
Inger Sandlie
Lars Mørkrid
Lars Mørkrid
Genekspresjonsanalyse
Genekspresjonsanalyse
Kursevaluering
DEMO Micro
Gustavo Antonio de Souza
Gruppearbeid, oppgave
Utdeling av 3 Nat Med artikler
Utdeling av oppgave til gjennomgang fredag
Utdeling av kursprøve
Mandag 27. august
1000-1015
Velkomst, info om kurset
Ludvig Munthe
1015-1100
Inger Øynebråten
Cellebiologi & Molekylærbiologi: En innføring
Torunn Fiskerstrand
Torunn Fiskerstrand
Generell genetikk for laboratorieleger. Fortolkning av genetiske laboratorieresultater.
Generell genetikk for laboratorieleger. Genotype-fenotype forståelse i arbeidet med medisinsk genetikk.
Tone Berge
Tone Berge
Genteknologiske metoder. Del I.
Genteknologiske metoder. Del II.
Christian Naper
HLA intro. Serologisk kontra genteknologisk identifikasjon av HLA-molekyler
Pause
1115-1200
1200-1245
Lunsj
1330-1415
1415-1500
Pause
1515-1600
1600-1645
Christian Naper
Transplantasjoner og vevsforlikelighet: en introduksjon
Pause
1700-1745
Gustavo Antonio de SouzaMassespekrometri: en innføring i prinsipper
I løpet av dagen: Utdeling av gruppearbeid for onsdag, og fremlegging fredag.
Tirsdag 28. august
0800-0845
0835-0915
Pause
0930-1015
1015-1100
Pause
1115-1200
1200-1245
Lunsj
1330-1415
1415-1500
Pause
DEMO Avd Immunologi
Frode Skjeldal
Espen Bækkevold
Lysmikroskopi: prinsipper, metoder og begrensninger
En innføring: Antistoffers anvendelse, bred oversikt, ELISA, Immunkromatografi, histologi, Flow cytometri, bioplex, celleseparasjon,
Espen Bækkevold
Finn P. Reinholt
Immunhistokjemi
Elektronmikroskopi
Helge Scott
Bernd Thiede
Påvisning av immunologisk betingete vevskader og klinisk betydning av påviste autoantistoffer
Analyse av Proteiner, basale teknikker, western blot, mm.
1515-1600
1600-1645
I løpet av dagen:
Inger Sandlie
Inger Sandlie
Antistoffer modellering og klinisk anvendelse
Antistoffer modellering og klinisk anvendelse
Utdeling av 3 Nature Medicine artikler. Disse skal fordeles en på hver av tre grupper. Metoder som benyttes skal legges frem på fredag
Hvilke metode benyttes? Hvordan presenteres dataene?
Onsdag 29. august
0800-0845
0835-0915
Pause
0930-1015
1015-1100
Pause
1115-1200
1200-1245
Lunsj
1330-1415
1415-1500
Pause
1515-1600
1600-1645
Pause
1700-1745
DEMO Pat
Yngvar Fløisand
Kjemoterapi med stamscellestøtte
LM
Temaoppsamling. I Celledyrkning. II. Forsøksdyr. III. Div, + Flowfigurer format
Gunnar Kvalheim
Gunnar Kvalheim
Celleseparator-Positiv og negativ seleksjon av cellepopulasjoner, eksempler fra stamcelletransplantasjon
Bruk av dendrittiske celler for antigenpresentasjon
Einar K. Kristoffersen
Einar K. Kristoffersen
Multiplex flowcytomtri. Elispot.
Flowcytometri i hematologiske undersøkelser
Lars Mørkrid
Lars Mørkrid
Kontroller og kvalitetssikring
Statistikk og epidemiologi ved vurdering av immunologiske og molekylærbiologiske undersøkelsesresultater
Alle
Gruppearbeid. Forberedelse til fredagens fremleggelse
Torsdag 29. august
0800-0845
0835-0915
Pause
0930-1015
Peter Gaustad
1015-1100
Mari Kaarbø
DEMO MBK
Bakterien som celle: en innledning. Bakterien som laboratorieverktøy, produskjonsfabrikk
Virusbiologi, en inledning. Virus som forskningsverktøy
Pause
1115-1200
Fredrik Müller
1200-1245
Pål Jenum
Molekylærbiologiske teknikker i medisinsk mikrobiologi
Immunologiske teknikker i medisinsk mikrobiologi
Lunsj
1330-1415
Halvor Rollag
1415-1500
Pause
1515-1600
Anders Fallang
1600-1645
Praktisk infeksjonsdiagnostikk - tolkning og vurdering
Humane monoklonale antistoffer, hybridomteknologi og isolering av humane B-cellekloner.
Leonardo M. Meza-ZepadaGenekspresjonsanalyse: praktisk forelesning
Leonardo M. Meza-ZepadaGenekspresjonsanalyser
Fredag 29. august
0800-0845
0835-0915
Pause
0930-1015
1015-1100
Pause
1115-1200
1200-1245
Lunsj
1330-1415
1415-1500
Pause
DEMO Micro
Ullevål
Nestegenrasjonssekvensering
Gruppearbeid fremleggelse av onsdagens forberedelse. "Felleskollokvie"
Klaus Beiske
Paul Hoff Backe
In situ hybridisering
Tredimensjonal struktur av proteiner.
Erlend Nagelhus
Intravital mikroskopi
Deltagere: Metoder i Nat Med artikler
1515-1600
1600-1645
evt gruppearbeid fortsatt
Kursevaluering. Utdeling av kursprøve.

similar documents