Vil DU være VIKAR I SOLA KOMMUNES

Report
Vil DU være
VIKAR I SOLA KOMMUNES
BARNEHAGER ?
De kommunale barnehagene i Sola har
en ”pool” med navn på vikarer som kan
jobbe ved behov; enten hele uker, dager
eller deler av dager.
Kunne dette være noe for DEG ???
NÅTIDENS
BARNEHAGE FOR
FREMTIDENS
FOLK
Ta kontakt med en av barnehagene eller Annelise Oseberg Hansen
i Sørnes barnehage tlf; 51641812/97638453
for en helt uforpliktende samtale – det er DU som bestemmer hvor
mye du ønsker å jobbe 
V
I
K
A
R
P
O
O
L
I
S
O
L
A
K
O
M
M
U
N
E

similar documents