Qualisoft inviterer til fagseminar i Bergen

Report
Qualisoft inviterer til fagseminar i Bergen
Sted: First Hotel Marine, Bergen
Dag: 24. januar
Tid: 08.30 - 12.00
Enkel lunsj er inkludert
N
å har du muligheten til å høre hvordan DNB ved Baste Nepstad (tv), Torill Tvedt og Gyril Gaasø
(th) har utviklet kvalitetssystem basert på Qualiware. Flere av Norges største virksomheter benytter våre løsninger. Våre kunder opplever HMS forbedringer, mer effektive prosesser, mer
fornøyde medarbeidere og økt oppdragsmengde. Qualiware engasjerer, involverer og bidrar til positive
forandringer.
Program:
08:30 Kaffe og registrering
09:00 Velkommen til Qualisoft
Qualiware – verktøyet for å utvikle et modellbasert styringssystem
En konseptuell og generell gjennomgang av Qualiware med eksempler på hvordan et prosessorientert styringssystem kan benyttes av sluttbrukerne.
Prosessorientert kvalitetssystem i DNB
DNB har et konsernovergripende prosessorientert
kvalitetssystem som de kaller KRAFT
•
Presentasjon av hvordan KRAFT brukes i DNB
Livsforsikring ASA.
Karen Mørner Sletten
Regionsansvarlig Bergen
Qualisoft
Roy Arthur Høyvik
Key Account Manager
Qualisoft
Gyril Gaasø og Torill Tvedt
Drift og kundeservice i DNB
Livsforsikring ASA
Baste Nepstad
•
Implementering av KRAFT i DNB Asset Management. Compliance Officer
DNB Asset Management
Oppsummering Karen Mørner Sletten
Regionsansvarlig Bergen
11:30 Vi avslutter med uformell prat og noe å spise
Qualisoft
Påmelding sendes [email protected] eller tlf: 51 87 48 73
w w w. q u a l i s o f t . n o

similar documents