Bilderedigering

Report
Bilderedigering
6e
Bilderedigering
du kan forandre bilder etter at de er tatt. Det kan ofte
gjøre dem bedre.
Du kan for eksempel fjerne de ytterste delene av bildet.
Dette heter å beskjære bildet. Her er et eksempel:
Opprinnelig bilde
Beskåret bilde
Kopiere bilde
Før du skal forandre et bilde, bør du
ta en kopi av det. Så kan du gjøre
forandringer på kopien. Da vil du
også ha det opprinnelige bildet i god
behold.
Høyreklikk på bildet. Velg Kopier.
1
Bilderedigering
6e
Kopiere bilde forts.
Hold så musepekeren et sted
det ikke er noe bilde.
Høyreklikk der. Velg Lim inn.
Da dukker det opp en
kopi av bildet.
Gi kopien like gjerne et nytt
navn fra start av. Høyreklikk
over kopien. Velg Gi nytt
navn.
Skriv inn det kopien skal
hete. Trykk Enter:
2
Bilderedigering
6e
Snu (rotere) bilde i
Windows Fotovisning
Kanskje ønsker du bare å snu bildet fra liggende til
stående.
Det kan du gjøre i Windows fotovisning.
Trykk på en
av disse
pilene:
Liggende bilde
Når du trykker
lukke-krysset,
lagres bildet i
stående stilling.
Stående bilde
3
6e
Åpne bildefil i program for redigering
Bilderedigering
• Dobbeltklikk på det bildet du skal arbeide med. Da åpnes
det i et program for å redigere bilder. Hvis du har Officepakken, kan det åpnes i Microsoft Office Picture Manager
(hvis du har Windows XP eller Vista). Har du lastet ned et
annet program for å redigere bilder, kan det hende det
åpnes i dette.
• Windows Fotovisning hvis du har Windows 7.
• Windows 7: Når du har fått opp Windows fotovisning, trykk
Åpne. Velg det programmet du vil arbeide i. Her velger du
Microsoft Office Picture Manager.
• Windows 2010: Trykke du Åpne i Windows fotovisning,
ser det slik ut:
Da må du velge Microsoft Office
2010 for å komme til Microsoft
Office Picture Manager.
4
Bilderedigering
6e
Starte å redigere (forandre) et bilde
• I Microsoft Office Picture Manager velg Rediger
bilder.
• Da ser du Rediger bilder-menyen
til høyre.
• Det kan være lurt å prøve
Korriger Automatisk.
• Er du ikke fornøyd med den
forandringen av bildet du fikk,
trykker du bare på
”Angreknappen”.
5
Bilderedigering
Snu bilde i Picture Manager
Et liggende bilde kan snus til
stående (og omvendt).
Trykk Vend og roter.
Trykk så Roter mot venstre eller
Roter mot høyre.
6
6e
6e
Bilderedigering
Sikre at forholdet mellom bildets lengde
og høyde er det samme etter beskjæring
Før neste trinn, trykk Rediger bilder igjen.
Det kan være lurt å beholde det opprinnelig forhold mellom
lengde og høyde på bildet. Det gjelder for eksempel om du skal ta
utskrift eller få laget noe av bildet i en fotobutikk. Da bør du se
etter størrelsesforholdet på bildet før du arbeider med det. Trykk
her for å se det.
Digitalkameraer tar
gjerne bilder med
forholdet 3x4 (som her).
Når du velger forholdet
3x4, ser du at hjørnene
på bildet markeres med
”håndtak”. Hvis bildet
opprinnelig er stående,
husk å klikk på Stående.
Trykk OK. Da vil du
beholde forholdet mellom
lengde og høyde når du
beskjærer bildet.
Stående
Prøv å trykke på et annet
størrelsesforhold enn det
opprinnelige. Da blir som regel noe av bildet grått. Det er den
delen av bildet som ikke kommer med i dette formatet.
7
Bilderedigering
6e
Beskjære bilde
Dra i håndtakene/hjørnene på bildet. Det som blir grått,
vil ikke komme med på bildet etter beskjæring.
Trykk OK
når du er
fornøyd.
Da får du se det
endelige bildet. For
å lagre bildet med
forandringene,
trykk krysset oppe i
høyre hjørne.
Trykk Lagre for
å lagre det
bildet du har
forandret.
8
Bilderedigering
6e
Se på bildet etter beskjæring
Windows 7:
Når du har lagret, ser du det ferdige bildet i Windows
Fotovisning.
Trykker du krysset i høyre hjørne igjen, ser du hvor det
ligger under Bilder i Biblioteker.
Det aktuelle
bildet er markert
med blått rundt
(hvis du har
miniatyrvisning).
9
Bilderedigering
Fjerne røde øyne
Trykk på
Korriger røde
øyne.
Beveger så musen over bildet.
Da ser den ut som et rundt
hjul med fire utstikkere.
Beveg musen til et av de røde øyne. Klikk
på venstre museknapp. Da blir ”rødt øyemerket” festet på bildet. Er det andre
øyet også rødt, gjør det samme
der også. Da ser det slik ut:
10
6e
Bilderedigering
6e
Fjerne røde øyne forts.
Klikk på OK.
Her ser du
forskjellen på
bildet før og
etter fjerning
av det røde i
øynene.
Hvis øynene er veldig røde, kan det hende at du ikke
greier å ta bort det røde.
11

similar documents