Har du eller dere tatt opp et slikt Rammelån / Fleksilån, eller

Report
Har du eller dere tatt opp et slikt Rammelån / Fleksilån,
eller vurderer du/dere å gjøre det?
100%
10%
90%
17%
16%
17%
19%
6%
4%
4%
4%
6%
80%
70%
60%
Ja, har allerede tatt opp slikt lån
50%
40%
Ja, vurderer å ta opp slikt lån
80%
Nei, ingen av delene
73%
75%
4%
5%
6%
5%
4%
2008
2009
2010
2011
2012
74%
73%
30%
20%
10%
0%
Base:
2012: N= 1000, 2011: N = 1000, 2010: N = 1000, 2009: N = 1001, 2008: N = 1099
Vet ikke /ubesvart
Er dette opptrekket høyere eller lavere enn da du tok
opp lånet?
100%
90%
26%
30%
30%
80%
70%
60%
37%
50%
32%
Høyere
37%
Lavere
Uendret
40%
Vet ikke
30%
23%
20%
10%
26%
24%
14%
11%
9%
2010
2011
2012
0%
Base:
2012: N= 189, 2011: N = 172, 2010: N = 156
Har du det siste året økt, redusert eller holdt trekket
uendret?
100%
90%
21%
27%
22%
80%
9%
70%
9%
10%
60%
Økt
50%
Redusert
Uendret
40%
59%
60%
30%
65%
20%
10%
11%
0%
2010
Base:
2012: N=189, 2011: N = 172, 2010: N = 156
3%
4%
2011
2012
Vet ikke

similar documents