Vill du bli ett energigeni?

Report
Vill du bli ett
energigeni?
Vad är energi?
Vad är energi i de här bilderna? Hur omvandlas energin i bilderna?
Visste du att …
Om energin från 20 000 Vasaloppsåkare
vore el så skulle den räcka till att driva
140 000 TV-apparater under hela loppet.
Jordens energisystem
Nästan all energi på jorden kommer från början från en källa. Vilken?
Vilka energikällor ser du på bilden?
Visste du att …
Sverige har som mål att förnybara
energikällor som vind, sol och vatten
ska stå för minst 49 procent av all
energianvändning år 2020.
Källa: Sveriges nationella mål för förnybar energi
Vad använder vi energi till?
Vilka av dessa saker skulle inte fungera utan el?
Vad har du gjort hittills idag som har krävt energi? Var kom energin ifrån?
Våra energikällor
Vilka energikällor finns i bilderna? Vilka källor räknas till förnybara/fossila?
Vad finns det för för- och nackdelar med olika energikällor?
Visste du att …
Av jordens totala energikonsumtion
kommer cirka 85 procent från fossila
energikällor som kol, olja och gas.
Värmekraft
11 %
Vindkraft
4%
Kärnkraft
Vattenkraft
40 %
45 %
Total elproduktion i Sverige 2011.
Så produceras el och värme
Vad gör en generator? Vad kan driva en generator?
Energidistributionssystemet
Hur kommer energin hem till dig och ditt hus?
Visste du att …
Det svenska elnätet är ungefär 48 200 mil
långt. Det motsvarar 13,2 varv runt jorden.
En dag som elkonsument
Här bor Nour, 12 år. Vilka saker drar elektricitet i hennes rum?
Så fungerar elmarknaden
All energianvändning påverkar miljön. Hur kan du hjälpa till att minska er
energianvändning hemma?
Energin i framtiden
Vilken energi tror du är bäst för miljön? Vad skulle man kunna göra för att
energin ska räcka i framtiden?
Vill du bli ett energigeni?
www.energigeni.se

similar documents