Annonseformater til - Aftenposten Annonse

Report
Annonseformater til
A-MAGASINET
Svigerdattere
n til en forh
att mann 20
Han er tilta
lt for Sigrid-d
rapet 36
Ferie da og
nå 42
NR. 32 9.
auguSt 2013
aFtENPOStE
N
fra 4. oktober 2013
Veiledning for produksjon av annonser
n Lag annonsen på oppgitt nettoformat (beskåret).
n La alt som går ut i kanten på nettoformatet ha 5 mm utfallende
Alle
(bleed). Det vil si at disse elementene må gå 5 mm utenfor
nettoformatet på alle kanter. Dette er for å unngå at det
Gutta som annonser
ga alt
Aksel Hennie
blir hvite kanter ved skjæring.
spiller nordsjø
på film. Ma
dykker
må
leveres
gn Muledal
var en av dem
n Det er viktig at tekst/elementer legges i god avstand innenfor
.
på bruttonettoformatet for å unngå at dette kan bli skåret bort.
Minimum 10 mm.
formatet
n Bruk ikke passmerker eller skjæremerker i dokumentet.
(nettoformat
+
n Alle annonser må leveres på bruttoformatet (nettoformat + utfallende).
utfallende)
n Bestillingsfrist: Fredag to uker før utgivelse.
n Materiellfrist Onsdag uken før utgivelse.
Vi forbeholder oss retten til å avvise annonser som ikke passer til magasinets redaksjonelle profil.
1/1-side
■ Bruttoformat: 240 x 307 mm
■ Nettoformat: 230 x 297 mm
■ Satsflate: 203 x 267 mm
Ta gjerne kontakt med produktsjef Caroline Lambech for mer informasjon på tlf.: 908 56 202
eller epost: [email protected]
Oppslag
1/2-side, liggende oppslag
■ Bruttoformat: 470 x 307 mm
■ Nettoformat: 460 x 297 mm
■ Satsflate: 428 x 260 mm
■ Bruttoformat: 470 x 158 mm
■ Nettoformat: 460 x 146 mm
■ Satsflate: 430 x 131 mm
1/2-side, stående
1/2-side, liggende
■ Bruttoformat: 125 x 307 mm ■ Bruttoformat: 240 x 158 mm
■ Nettoformat: 114 x 297 mm ■ Nettoformat: 230 x 146 mm
■ Satsflate: 99 x 267 mm
■ Satsflate: 203 x 131 mm
26.09.2013
1/3-side, stående
1/3-side, liggende
■ Bruttoformat: 86 x 307 mm
■ Nettoformat: 79 x 297 mm
■ Satsflate: 65 x 267 mm
■ Bruttoformat: 240 x 109 mm
■ Nettoformat: 230 x 92 mm
■ Satsflate: 203 x 77 mm

similar documents