Se plakat

Report
Hva er skismøring?
Kjemi og fysikalsk-kjemiske prinsipper som
ligger til grunn for moderne skismøring
Christian Gløgård, Ph.D – Materialforsker Swix Sport AS
Sammedrag: Skismøring er et gammelt produkt som har gått fra å bruke
ingredienser skiløperne selv kokte sammen og testet ut til å bli et industriprodukt
basert på moderne materialteknologi. Grunnleggende kjemi samt faktorene som
bestemmer friksjonen mellom ski og snø/is vil bli belyst i denne sammenheng.
Snøens metamorfose vil bli presentert da dette gir premissene for det store
utvalget forskjellige skismøringsprodukter som finnes på markedet i dag. Til slutt
vil vi ta for oss utvikling av neste generasjons skismøring og kravene som stilles
til nye produkter.
NORSK KJEMISK SELSKAP - NORD NORGE AVDELINGEN I SAMARBEID
MED INSTITUTT FOR KJEMI ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN TIL
DETTE SPENNENDE SEMINARET:
Torsdag 3. april kl 12:00
Institutt for farmasi / Pharmacy Department
Rom F2.303
UiT Norges arktiske universitet
Det blir servert kaffe mm. Vel møtt!

similar documents