Hapro Luxura Bling X7 - Norsk Solariumservice

Report
Norsk Solariumservice, Postboks 223,
Versjon 09.03.2012
Antall sider: 1 av 2
5342 STRAUME
Grønt nummer 800 34 033
Hapro Luxura Bling X7
Tekniske data 38 SLi (m/ aircondition)
Godkjenning
Spenning
Sikring
Fremlegg
Effekt
Vekt
Rør topp
Ansikt
Rør bunn
Vifte kapasitet
Utblåsningsrør
GT06-466
400v/3~N/50Hz
C 4x16A
4x2,5mm²
ca 8,3 kW
285 Kg
22 x 100w
3 x 400w
16 x 100w
bunn 1000 m³ /h
bunn 180mm
230v/3~/50Hz
C 3x25A
3x6mm²
230v/2~/50Hz
C 2x40A
2x10mm²
topp 700 m³ /h
topp 220x110mm
NB: Det er mengdemåler på utblåsningen i bunnen!
Så motstand på luften, vil slå ut i feil og solariumet stopper.
Anbefalt rom størrelse (LxD): 2,60 x 2,50 (minimum 2,40 x 2,10)
Mål
16
59

similar documents