Varsel - Kjølberggata 1

Report
Varsel
24.september 2013
Viktig orientering om oppussingsarbeider Kjølberggata 1
Kjære beboere!
ORIENTERING OM OPPUSSINGSPROSJEKT
Styret har på vegne av AS Kjølberggata1, etter avholdt tilbudsrunde, inngått
kontrakt med Wettergren Fasade AS vedr. oppussing av trappeoppganger.
KORT OM PROSJEKTET
Det foretas oppussing av alle trappeoppganger unntatt oppgang F hvor det
kun er beregnet å flislegge nedre del (denne oppgangen er nyoppusset).
Arbeidet vil bestå i b.la pussreparasjoner, ny maling alle flater innvendig,
samt flislegging av inngangspartier og reposer på nederste plan.
OPPSTART-FREMDRIFT
Planlagt oppstart er i uke 40. Arbeidet starter i oppgang E, deretter A, B, C
etc. Det vises til vedlagte fremdriftsplan ( NB! Kun veiledende).
FARGEVALG ETC.
Fargeprøver er oppmalt i oppgang B. Det er også montert flisprøve og prøve
på trappeneser ( list). Styret har valgt….
FORHOLDSREGLER BEBOERE
Vi ber om at alle respekterer varsling fra Wettergren Fasade AS som vil bli
hengt opp ved oppslag i forbindelse med kritisk arbeidsoperasjoner.
Vi ber også om at evt. ovner, stillasmateriell etc. får stå i fred.
Evt. spørsmål rettes til styret.
Mvh Styret
Vedlegg: Fremdriftsplan
AS Kjølberggaten 1
ST.OLAVS GATE 28 C/O ADV TORMOD CHRISTOFFERSEN, 0166 OSLO
Org nr: 933774244

similar documents