LISTE OVERSIGNATURER*

Report
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Vedlegg 2, Brev til helseminister vedrørende forslag til ny fastlegeforskrift:
LISTE OVERSIGNATURER*
Akershus
Audun Zapffe, fastlege, Vinterbro legesenter, Ås
Aase Brit Hertzenberg Fæhn, fastlege, Solli Klinikk, Ullensaker
Axel Einar Mathiesen, fastlege, Bryn Legesenter, Bærum
Aasmund Ørbeck-Nilssen, fastlege, Nesbru legesenter, Asker
Axel Valen-Sendstad , fastlege, Gjerdrum Legesenter Gjerdrum
Adele Frost Thoresen, fastlege, Vest legekontor, Bærum
Ba-Tong Ly, fastlege, Skedsmo
Alexander Dorgelo, fastlege, Fagerstrand legesenter, Nesodden
Beate Kragerud, fastlege, Ullensaker
Amal Rosenborg, fastlege, Auli legekontror, Nes kommune
Bente Eri, fastlege, Stabekk legesenter, Bærum
An Sigersvold, fastlege, Rasta legesenter ,Lørenskog
Bente Vendsbo Bjørnstad, fastlege, Slependen legesenter,
Bærum
Anders Grøndahl, fastlege, Invivo medisinske senter, Bærum
Benthe Øseth, fastlege, Bøleråsen legesenter, Ski
Anders Nyquist, fastlege, Høvik legesenter, Bærum
Beraki Ghezai, fastlege, Løvenstadtunet legesenter, Rælingen
Anders T Hasle, fastlege, Legekontoret i Eiksmarka Senter,
Bærum
Berit Marstein, fastlege, Vollen legekontor, Asker kommune
Andreas Tandberg, fastlege, Bekkestualegene, Bærum
Berit Rimstad, fastlege, Vormsund legekontor, Nes i Akershus
Ane Tjernæs, fastlege, Enebakk legesenter, Enebakk
Berte Marie S. Enger, fastlege, Løken legekontor, Løken
Anh Kim Tran, fastlege, Skårer legesenter, Lørenskog
Bettina Fossberg, fastlege, Gjerdrum Legesenter, Gjerdrum
Anne Brodwall, fastlege, Asker legesenter, Asker
Birger Løvland, fastlege, Løkkegården legekontor, Ski
Anne Cathrine Geheb, fastlege, Asker legesenter, Asker
Bjarne Haukeland, fastlege, Tanum legekontor, Bærum
Anne Christine Bjørnebye, fastlege, Eikeliklinikken, Hosle,
Bærum
Bjørg Dæhli, fastlege, Løkkegården, Ski
Bjørg-Helene Renaa, fastlege, Solli Klinikk, Jessheim
Anne Gro Vagle, fastlege, Slependen legsenter, Bærum
Bjørn Alme, fastlege, Skårer Legesenter, Lørenskog
Anne Margrethe Jacobsen, fastlege, Bekkestualegene, Bærum
Bjørn E.Schultzen, fastlege,Torget legesenter, Lillestrøm
Anne-Grethe Roos, fastlege, Bøleråsen legesenter, Ski
Bjørn Gjelsvik, fastlege og forsker, Tanum Legekontor, Bærum
Annemarie Zapffe, fastlege, Tangenterrasse, Nesodden
Anton Wehinger, fastlege, Skedsmokorset legesenter, Skedsmo
Bjørn Tore Bjørkedal, fastlege, Bjørkelangen Medisinske Senter,
Aurskog-Høland
Arild Vedvik, fastlege, Hurdal Legesenter, Hurdal
Bjørn Watle, fastlege, Trollåsen legesenter, Oppegård
Arne Asprusten, fastlege, Hurdal Legesenter, Hurdal
Bård W. Haavardsholm, fastlege, Lørenskog Legesenter,
Lørenskog
Arne Høyem, fastlege, Nesbru legesenter, Asker
Camilla Flaten, fastlege, Løvenstadtunet legesenter, Rælingen
Arne Kvamme, fastlege, Auli legekontor, Nes
Canh Le Nygaard, fastlege, Stallbakken Legesenter, Rælingen
Asle Ditlef Bjåmer, fastlege, Humana Sandvika, Bærum
Carl Fredrik Friisk, fastlege, Tårnåsenlegesenter, Oppegård
Astri Marie Dolva, fastlege, Trekanten legesenter, Asker
Cathrine Rosenvold, fastlege, Varden legesenter, Nesodden
Astrid Boon Mundal, fastlege, Sandvika legesenter, Bærum
Cathrine Tølløfsrud, fastlege, Kløfta legesenter, Ullensaker
Astrid Figger, fastlege, Bjørkelangen medisinske senter,
Aurskog-Høland
Cecilie Brekke, fastlege, Legene Brekke og Larsen, Bærum
Astrid Jelstad, fastlege,Trekanten legesenter, Asker
Cecilie Smith, fastlege, Haganlegene, Nittedal
Atif Ikram Chaudhry, fastlege, Gladbakk legesenter, Eidsvoll
Christian Barstad, fastlege, Solgården legesenter, Oppegård
Aud K K Bækkedal, fastlege, Fjellhamar legesenter, Fjellhamar
Christian Sjeggestad Berg, fastlege, Sørumsand legesenter,
Sørumsand
Side 1 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Christian Ulsten Sælen, fastlege, Vestby
Grete Sandberg, fastlege, Helset Legesenter, Bærum
Christoffer Hasemann, fastlege, Skårer legesenter, Lørenskog
Gunhild Nytrøen, fastlege, Torget Legesenter, Lillestrøm
Dag Dæhli, fastlege, Jevnaker legegruppe, Jevnaker
Hallvard Emorsten, Fastlege, GMS legekontoret, Ullensaker
Dietrich Kuhlen, fastlege, GMS legekontor, Ullensaker
Hanne Kaspersen, fastlege , Kløfta legesenter, Ullensaker
Ebrahim Aavi, fastlege, Nannestad
Hans-Petter Randen, fastlegevikar, Fet Legesenter, Fet
Edvin Bach-Gansmo, fastlege, Nes Legesenter, Nes
Hans-Petter Vestengen, fastlege, Sandholtgården legekontor,
Nannestad
Egil Andersson, fastlege, Bankgården Legekontor, Sørumsand
Harald Hartmark, fastlege, Tårnåsen legesenter, Oppegård
Egil Johannesen, fastlege, Medisinsk Senter Fornebu, Bærum
Harriet Haukeland, fastlege, Tanum Legekontor, Bærum
Egil Østebrød, fastlege, Storsenteret legekontor, Ski
Helene Skaar, fastlege, Rotneslegene, Nittedal
Einar K Borud, fastlege, Fet legesenter, Fet
Eivind Eide, fastlege, Vollen legekontor, Asker
Helene Sulutvedt Holth, fastlegevikar, Varden legesenter,
Nesodden
Eli Wager, fastlegevikar, Storsenteret legekontor, Ski
Helene Thorvik, fastlege, Humana Sandvika, Bærum
Elin Ileby Nakstad, fastlege, Lillestrøm legesenter, Skedsmo
Helge Lundberg, fastlege, Skjetten Legesenter, Skjetten
Elin Sjaastad, fastlege, Holter legekontor, Nannestad
Helge Rongevær, fastlege, Langhus legesenter, Ski
Elisabeth Aukrust, fastlege, Rykkinn Legekontor, Bærum
Helge Rygh, fastlege, Lysakerfjorden legesenter, Bærum
Elisabeth Juvkam, fastlege, Lønnås legesenter, Bærum
Hilde Aagaard Laache, fastlege, Eidsvoll
Ellen Marie Sve, fastlege, Gjerdrum legesenter, Gjerdrum
Hilde Beate Gudim, fastlege, Skui Legekontor, Bærum
Ellen Westgaard, fastlege, Vollen legekontor, Asker
Hilde Kathrine Gram, fastlege, Sentrumsklinikken i Asker
Elny Aune, fastlege, Fjerdingby legesenter, Rælingen
Hilde Rygh Hjorthen, fastlege, Storsenteret legekontor, Ski
Emil Iversen, fastlege, Bærum
Inge Nessiøy, fastlege, GMS Legekontoret, Ullensaker
Erik Holum, fastlege, Eidsvoll
Ingebjørg Hilstad, fastlegevikar, Gardermoen medisinske senter,
Ullensaker
Erik Langeland, fastlege, Bekkestua fastlegekontor, Bærum
Inger Johanne Holter, fastlege, Finstad legesenter, Lørenskog
Erik Nymoen, vikar fastlege, Sandvika Legesenter, Bærum
Inger Marie Røn, fastlege, Solli klinikk, Ullensaker
Erik Shetelig, fastlege, Lønnås legesenter, Bærum
Espen Johansen, fastlege, Lørenskog Legesenter, Lørenskog
Ingjerd Marie Fjellheim, Fastlege, Hemnes Legekontor,
Aurskog-Høland
Finn-Egil Tresselt, fastlege, Sentrumsklinikken, Asker sentrum
Ingvild Sinding, fastlege, Trekanten legesenter, Asker
Fredrik Holmboe, fastlege, Nesbru legesenter, Asker
Ingvild Stokke Ringen, fastlege, Høvik legesenter, Bærum
Frikk Nilssen, fastlege, Asker
Ivar Birger Mediås, fastlege, Sørumsand legesenter, Sørum
Frode Emil Frøyland, fastlege, InVivo Medisinske Senter,
Bærum
Jan A. Falldalen, fastlege, Jessheimlegene, Ullensaker
Jan Arvid Prytz, fastlege, Legehuset, Skedsmo
Geir A. Hillveg, fastlege, Granåsgården legekontor, Nannestad
Jan B Simonsen, fastlege, Asker
Geir Nystøl, fastlege, Saglia Legesenter, Vestby
Geir Stene, fastlege, Drøbak legesenter, Drøbak
Jan Morten Engzelius, fastlege og PKO'er, Nesbru Legesenter,
Asker
Geirr Setekleiv, fastlege, Østerås legekontor, Bærum
Jan Terje Rødnes, fastlege, Tårnåsen legesenter, Oppegård
Gerhard Gerhardsen, fastlege, Greverud Legesenter, Oppegård
Jane Edvardsson, fastlege, Fjerdingby legesenter, Rælingen
Gjertrud Lødøen, fastlege, Østerås legekontor, Bærum
Jane Larsen, fastlege, legene Brekke og Larsen, Bærum
Goran Babic, fastlege, Nes Legesenter, Nes
Jarl Inge Melberg, fastlege, Humana legesenter, Bærum
Side 2 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Jarle André Unes, fastlege, Apotekgården legesenter, Nes
Lene Gjelseth Dalbak, fastlege, Lillestrøm legesenter
Johannes Ibel, fastlege (vikar), Lillestrøm legesenter, Kjeller
Lina Linnestad, fastlege, Saglia legesenter, Vestby
Jon E. Sundby, fastlege, Son Legekontor Rodegården, Vestby
Lindbjørg Bahgat, fastlege, Bryn legesenter, Bærum
Jon Petter Dahli, fastlege, Son Legekontor, Vestby
Lisa Østensen Kosmo, turnuslege, Bærum kommune
Jone Vistnes, fastlege, Kløfta legesenter, Ullensaker
Lisbeth Hansen, fastlege, Nesoddtangen legesenter
Jorunn Hjertvik, fastlege, Humana, Bærum
Lise M Collett, fastlegevikar, Nesbru legesenter, Asker
Juan T Chako , fastlege, Gladbakk legesenter, Eidsvoll
Liv B. Tangløkken, fastlegevikar, Fagerstrand Legesenter,
Nesodden
Jørgen A. Smith, fastlege, Rykkinn legekontor, Bærum
Magdalena Gaitanaru, fastlege, Sentrumsklinikken, Asker
Kari Garberg, fastlege, Nes legesenter, Årnes
Kari Handeland, fastlege, Britanniatorget Legesenter, Frogn
Magdalene V.Liberg, fastlege, Skedsmokorset
legesenter,Skedsmo
Kari Thori Kogstad, fastlege, Gjerdrum
Man Jayab, fastlege , Stallbakken legesenter , Rærlingen
Kathrine Eriksen, fastlege, Asker legesenter, Asker
Marcus Riiber, fastlege, Apotekgården legesenter, Årnes
Kenneth Sagedal, fastlege, Sandvika legesenter, Bærum
Margarette Dos Santos, fastlege, Aurskog legekontor, Aurskog
Khuram Ahmad, Allmennlege, Seksjon IR, Ahus - under
spesialisering i allmennmedisin
Margrethe Wilmers, fastlege, Vettre legekontor, Asker
Maria Bjerkreim Garder, fastlege, Moerveien legesenter, Ås
Kiana Kasiri, fastlege, Romerike helsebygg, Skedsmo
Maria Hoffmann, fastlege, Hagaløkka legekontor, Asker
Kingsley Mariadasan, fastlege, Strømmen, Skedsmo
Mariann Mathiesen, Fastlege, Østerås legekontor
Kjersti Vågsdal, fastlege, Vøyenenga Legekontor, Bærum
Marianne Bergan, fastlege, Nesodden kommune
Knut-Erik Ånensen, fastlege, Invivo medisinske senter, Sandvika
Konrad Jamrozy, fastlege, GMS legesenter, Jessheim
Kristian Furuseth, fastlege, Solli Klinikk, Jessheim
Marie Emilsen, fastlegevikar, Nesoddtangen Legesenter,
Nesoddtangen
Marie Togstad Stige, fastlege, Løken legekontor, AurskogHøland
Kristian Kolmannskog, fastlege, Lørenskog legesenter
Kristin Broch-Due, fastlege, Haganlegene, Nittedal
Marina Ferri de Barros Solheim, fastlege, Solgården Legesenter,
Oppegård
Kristin Dysvik, fastlege, Vøyenenga legekontor, Bærum
Marit Brendemo, fastlegevikar, Ullensaker
Kristin Grefberg, fastlege, Bærum
Marta Galvan Luzuriaga, fastlege, Sentrumsklinikken, Asker
Kristin Sundby Myhrer, fastlege, Lillestrøm legesenter,
Lillestrøm
Martin Løwe Skas, fastlege, Nesbru legesenter, Asker
Martin Skas, fastlege, Nesbru legesenter, Asker
Kristine Gedde, fastlege, Rasta legesenter, Lørenskog
Martine Munthe, fastlege, Bekkestua Fastlegekontor, Bærum
Kåre Solvåg, Trollåsen Legesenter, Oppegård
May-Berit Barli, fastlege, Det Blå Huset Legesenter, Ås
Laila Anne Farnes, Fastlege, Hakadal Legekontor, Nittedal
Merete Muri, fastlege, Rasta legesenter, Lørenskog
Lars Erik Fikke, fastlege, Enebakk legesenter, Enebakk
Lars Nordlie, fastlege, Bryn legesenter, Bærum
Mohsen Miryahyaei, fastlege, Sandholtgården legekontor,
Nannestad kommune
Lars Os, fastlege, Østerås Legekontor, Bærum
Mona Kjeldsberg, fastlege, Gjerdrum
Lars Tjensvoll, fastlege, Lysakerfjorden legesenter, Bærum
Mona-Helen Ringstad, fastlege, GMS legekontoret, Jessheim
Trine B Holth, Solli Klinikk, Jessheim
Morten Asdahl, fastlege, Nes legesenter, Årnes
Leif Sandsdalen, fastlege, Brekkeveien Legekontor, Ås
Morten Finckenhagen, fastlege, Bekkestua Fastlegekontor,
Bærum
Lena Vikn, fastlegevikar, Tårnåsen Legesenter, Oppegård
kommune
Morten Glasø, fastlege, Stallbakken legesenter, Rælingen
kommune
Side 3 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Morten Laudal, fastlege/kommuneoverlege, Vestby kommune
Roongnapha Plaipetch-Falch, fastlege, Apotekgården legesenter,
Årnes
Morten Opås, fastlege, Humana Sandvika, Bærum
Rune Burkeland-Matre, fastlege, Høvik
Narges Amiri , fastlege , Skjetten legesenter , Skedsmo
Samer Kiblawi, fastlege, Frogner medisinske inst., Sørum
Nidhi Kumar, fastlege, Frogner med inst., Sørum
Shelly Kumar, fastlege, Frogner, Akershus
Nikolas Vidal, fastlege, Bryn legesenter, Bærum
Shima Rafey, fastlege, Holter legekontor, Nannestad
Nils Erik Staff, fastlege, Sundet legesenter, Eidsvoll
Signe Alme, fastlege, Lillestrøm Legesenter, Skedsmo
Nina Bergersen, fastlege,Vilberg legesenter, Eidsvoll
Signe E. S. Kontny, fastlege, Bekkestua fastlegekontor, Bærum
Nina Lindstad, fastlege, Medisinsk Senter Fornebu, Bærum
Sigrunn Jørstad, fastlege. Lønnås Legesenter Østerås
Odd Nuborg, fastlege, Råholt Legesenter, Eidsvoll
Sigurd K. Fjeldbo, fastlege, Vilberg legesenter, Eidsvoll
Odd Petterson, fastlege, Skui legekontor, Bærum
Sigurd Nes, fastlege, Eikeliklinikken, Hosle, Bærum
Ola R.Knutsen, fastlege, Torget Legesenter, Lillestrøm
Olav Heie, fastlege, Drøbak legesenter, Frogn kommune
Silje Elisabeth Pedersen, fastlege, Skedsmo Medisinske Senter,
Skedsmokorset
Ole Bø, fastlege, Sentrumsklinikken, Asker
Solfrid Hulbak, fastlege, Heggedal legesenter, Asker
Ole Petter Brunstad, fastlege, Trollåsen Legesenter, Trollåsen
Solveig Skaug Haraldsen, fastlege, Britanniatorget legesenter,
Drøbak
Ole Rikard Haavet, fastlege, Lillestrøm Legesenter, Skedsmo
Stephan Ore, fastlege, Eiksmarka Legesenter, Eiksmarka
Ottar Schlytter, fastlege , Høvik Legesenter, Bærum
Stian Veka, fastlege, Solgården Legesenter, Kolbotn
Ove Gjefsen, fastlege, Lønnås legesenter, Østerås
Stine Bjørdal Garshol, fastlege, Vestby
Paul Juul-Hansen, fastlege, Lørenskog
Sture Rognstad, fastlege, Lillestrøm legesenter, Lillestrøm
Per H. Kristensen, fastlege, Sundbytunet legekontor, Jessheim
Svein Øksnes, fastlege, Asker
Per Hofset, fastlege, Skedsmokorset legesenter
Sven Erik Finstad, fastlege, Sundet legesenter, Eidsvoll
Per Inge Dalelid, fastlege, Nittedal
Sverre Haukaa, fastlege, Sundbytunet legekontor, Jessheim
Peter Skjetne, fastlege, Nesoddtagen legesenter, Nesodden
Sverre Thorstensen, fastlege, Bleiker Legekontor, Asker
Petter Norenberg, fastlege, Bærums Verk legesenter, Bærum
Ted Korvann, fastlege, Bøleråsen legesenter, Ski
Pia Fagerhol, fastlege, Løvenstadtunet legesenter, Rælingen
Thomas Karlsson , Fastlege , Kløfta
Pål Jerve, fastlege, Finstad Legesenter, Lørenskog
Thor Odland, fastlege, Asker legesenter, Asker
Pål Myhre, fastlege, Stabekk legesenter,Bærum
Tine Bruen Olsen, fastlege, Greverud Legesenter, Oppegård
Pål Vik, fastlege, Nesbru Legesenter, Asker
Tollef Jahren, fastlege, Sandvika
Rafat Boulos, fastlege, Hosle legekontor, Bærum
Ragnar Rabe, fastlege, Østerås legekontor, Østerås
Tor Gulbrandsen, fastlege, Løkketangen fastlegekontor,
Sandvika
Randi Mjøen, fastlege, Rotneslegene, Nittedal
Tor Magne Lund, fastlege, Slependen Legesenter, Bærum
Rannei Anderssen, fastlege, Bryn legesenter, Bærum
Tore Farnes, fastlege, Hakadal legekontor, Nittedal
Reidar Støren, fastlege/legerådsformann, Vest legekontor,
Bærum
Tore Kjønniksen, fastlege, Greverud legesenter, Oppegård
Tore M Pedersen, fastlege, Nes Legesenter, Årnes
Rikke Mowinckel, fastlege, Hurdal legesenter
Tore Olai Høghjelle, fastlege, Vinterbro
Rocio Mansilla-Tinoco, fastlege, Løvenstadtunet legesenter,
Rælingen kommune
Torfinn Kleive, fastlege, Østerås legekontor
Rolf Faste Nilsen, fastlege, Lommedalen legekontor, Bærum
Torgeir Wergeland Sørbye, fastlege, Humana Sandvika, Bærum
Torild Berg, fastlege, HolmenLegene, Asker
Side 4 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Torkil Rabbum, fastlege, Solli klinikk, Jessheim
Dag Findreng, fastlege, Grimstad
Trine Berg Larsen, fastlege, GMS Legekontoret, Jessheim
Dag Nordhaug, fastlege, Hisøy Legesenter, Kolbjørnsvik
Trond Brostigen, fastlege, Helset Legesenter, Bærum
Erik L. Werner, fastlege, kommuneoverlege, forsker, Arendal
Trond Langerød, fastlege, Lønnås Legesenter, Østerås
Esben Esther P. Benestad, Fastlege, Grimstad MPAT-Institutt,
Grimstad
Trond Skjolden, fastlege, Invivo Med. Senter, Sandvika, Bærum
Finn Tysland Johnsen, fastlege, Arendal
Truls H. H. Olsen, fastlege, Haganlegene, Nittedal
Geir L. Sporaland, fastlege, Legegruppen Grandgården, Arendal
Trygve Garshol, fastlege, Vestbytorget Legesenter, Vestby
Georg Smedsaas, fastlege, Tvedestrand legesenter, Tvedestrand
Unni-Britt Velle Sørli, fastlege, Det Blå Huset legesenter, Ås
Gunnar Mouland, fastlege, Grandgården, Arendal
Uzzaman Asad, fastlege, Fet legesenter, Fetsund
Hans Petter Asser, fastlege, Fevik Legesenter, Grimstad
Valeriu Ch. Popescu, fastlege, Vilberg legesenter, Eidsvoll
Harald Jomaas, fastlege, Pollen legesenter, Arendal
Vibeke Løvdal, fastlege, Bærumsklinikken, Sandvika
Hege Svenningsen, fastlege, Hisøy legesenter, Arendal
Vidar Johnsen, fastlege, Vestby legesenter, Vestby
Håvard Orlien, fastlege, Tangen legekontor, Arendal,
Vigdis Borstad, fastlege, Aurskog Legekontor, Aurskog
Jan Georg Ribe, fastlege, Birkeland
Wenke Wahl, fastlege, Lommedalen legekontor, Bærum
Jan Lier, fastlege, Grimstad
Zainab M.A. AL-Zubaidi, fastlege, Granåsgården legekontor,
Nannestad
Jørgen Halvorsen, fastlege, Kragsgata legesenter, Risør
Zdenek Barton, fastlege, Holt Vestvollen Helsesenter,
Skedsmokorset
Kari Hilde Juvkam, fastlege, Grimstad Legesenter, Grimstad
Kathrine Hogganvik, fastlege, Froland Legekontor, Froland
Øivind Svenning, fastlege, Storsenteret legekontor, Ski
Kristian Austad, fastlege, Stoa Legesenter, Arendal
Øyvind Kristensen, fastlege, Trekanten legesenter, Asker
Lars Kjørholt, fastlege, Risør
Øyvind Ohren, fastlege, Saglia legesenter, Vestby
Magn-Bjørn Hornnes, fastlege, Arendal
Åge Slyngstadli, fastlege, Rotneslegene, Nittedal
Åse Nornes, fastlege, Trekanten Legesenter, Asker
Magnus Bakke Archer, fastlegevikar, Grandgården legesenter,
Arendal
Åse Strømme Jordan, fastlege, Bærums Verk legesenter, Bærum
Martin Runde, fastlege, Arendal Kommune
Martin Skov Jakobsen, fastlege, Froland Legesenter, Froland
Aust-Agder
Nils Nærdal, fastlege, Tromøy legesenter, Arendal
Alexander Nystedt, fastlege, Havblikk allmennlegesenter,
Arendal
Nina Holm, fastlege, Tromøy Legesenter, Arendal
Odd Kjell Starheim, fastlege, Grandgården, Arendal
Anka Achenbach, fastlege, Søndeled legekontor, Søndeled
Olav Bentzen, fastlege, Gjerstad Legesenter, Gjerstad
Anne-Marit Storaker, fastlege, Tangen legekontor, Arendal
Olav Lauvdal, Vinkjelleren legesenter, Grimstad
Aslaug Hektoen Moen, fastlege, Kragsgata legesenter, Risør
Ole Christian Fiane,fastlege, Stoa Legesenter, Arendal
Bente Røhr, fastlege, Havblikk allmennlegesenter, Arendal
Ole Kjell Gundersen, fastlege, Evje legesenter, Evje
Bente Skram Knudsen, fastlege , Grimstad
Per Olav Voje-Johansen, fastlege, Tvedestrand legesenter
Bernt Erik Tylden, fastlege, Solsiden legesenter, Risør
Rein Holanger, fastlege, Bjorbekk Legesenter, Arendal
Bjørn Bratland, fastlege, Legegruppen Grandgården, Arendal
Rolf Hamran, fastlege, Grimstad Legesenter, Grimstad
Bjørn Thomas Kjølsrud, fastlege, Fevik legesenter, Grimstad
Siri Dalsmo Berge, fastlege, Pollen legesenter, Arendal
Bjørnar Furnes, fastlege, Strandgården legesenter, Lillesand
Torgrim Næverdal, fastlege, Kulturhuset legesenter, Grimstad
Bodil Aasvang Olsen, fastlege, Tvedestrand
Torunn Bjerve Eide, fastlege, Froland legekontor, Froland
Side 5 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Trygve Aanjesen, fastlege, Tjenna legekontor, Tvedestrand
Erik D. Knudsen, fastlege, Konnerud legesenter, Drammen
Erik Reine, fastlege, Drammen
Buskerud
Espen Folmo, fastlege, Solbergmoen Legehus, Nedre Eiker
Ali Raza, fastlege, Fjell legesenter, Drammen
Ewa Spasowska, fastlege, Nøste legekontor, Lier
Anders Aaserud, fastlege, Bragernes Legesenter, Drammen
Finn Helge Rodian, fastlege, Helsehuset legekontor, Mjøndalen
Andreas Bjørlo, fastlege, Åssiden legesenter, Drammen
Frederik Kauffmann Vibe-Hastrup, fastlege, Legekontoret Nes,
Ådal
Andreas Heinli, fastlege, Heiaklinikken, Lier kommune
Fredrik Brunsvig-Engemoen, fastlege Røyken Legekontor
Andreas Hochnowski, fastlege, Nedre Eiker
Frode Hagen, fastlege, Tofte legesenter, Hurum kommune
Anna Duch, fastlege, Åssiden Legesenter
Gaurav Sharma, Allmennlege, St Joseph medisinske senter,
Drammen
Anna Støylen Hølland, fastlege, Helsehuset legekontor,
Mjøndalen
Geir Strømmen, fastlege, Geilo Legesenter
Anne Cathrine Bergh, fastlege, Fredholt legekontor, Drammen
Anne Hilde Crowo, fastlege, Heiaklinikken, Lier
Giske Hauge Kristensen, fastlege, Wernergården legesenter,
Drammen
Anne Mina Thorrud, fastlege, Bragernes legesenter, Drammen
Gry Jerijervi, fastlege, Fredholt Legekontor, Drammen
Anne Moian Nydal, fastlege,Tranby legesenter.
Gunhild Fossesholm, fastlege, Solbergmoen legehus, Nedre
Eiker
Aram Movafagh, fastlege, Røyken
Arne Øiestad, fastlege, Bragernes Legesenter, Drammen
Gunnar Espolin Johnson, fastlege, Gulskogen Legesenter,
Drammen
Arve Saxrud, fastlege, Tranby legesenter, Lier
Gunnar Hjorth, kommuneoverlege Modum kommune, Vikersund
Asbjørn Kaarstein, fastlege, Landfalløya legesenter, Drammen
Hans E. Vale, fastlege, Wernergården legesenter, Drammen
Astrid Marie Gulsvik Eikeland, fastlege, Hønefoss
Hans Kristian Sveaas, fastlege, Nedre Eiker Legesenter,
Mjøndalen
Atle Eikeland, fastlege, Drammen
Harald Lystad, fastlege, Hemsedal
Berit Hjortaas, fastlege, Legene Hjortaas, Ringerike
Birgit Flattum Muggerud, fastlege, Legesenteret Vikersund
Harald Sommerfeldt, fastlege, Nedre Eiker legesenter,
Mjøndalen
Bjarte Storaas, fastlege, Nøste legekontor, Lier
Helge Enerstvedt, fastlege, Geilo legesenter, Geilo
Bjørn T Kristiansen, fastlege, Haug legesenter, Ringerike
kommune
Helge Hvidsten, fastlege, Legekontoret, Kongsberg
Helge Kvadsheim, fastlege, Legekontoret, Kongsberg
Camilla Cecilie Underland, fastlege, Hemsedal
Helle Marie W. Bartos, fastlege, Nymoen legekontor, Kongsberg
Christian Nelke, fastlege og kommunelege, Nore og Uvdal
legekontor, Nore og Uvdal
Hilde Wedde, fastlege, Legekontoret, Kongsberg
Christian Steenfeldt -Foss, fastlege, Røyken legekontor, Røyken
kommune
Hildegunn Annie Hvidsten, fastlege, A/S Legekontoret,
Kongsberg
Christoffer Boge, fastlege, Geilo legesenter, Hol kommune
Inger Johanna J.Meltvedt, fastlege, Fjell legesenter, Drammen
Cuma Taymur, Lege, Kongsberg legevakt
Inger Lyngstad, fastlege, Ringerike medisinske senter, Hønefoss
Dana Andras, fastlege, Skotselv legesenter
Inger Marie Steinsholt, fastlege, Legekontoret, Kongsberg
Dina Thomassen Morgas, fastlegevikar, Skinnarberga
legekontor, Kongsberg
Irfan Iqbal, fastlege, Lierbyen legesenter, Lier.
Ivar Fretland fastlege ,Slemmestad legesenter, Slemmestad
Dorota Thune Iversen, fastlege, Nøste legekontor, Lier
Ivar Hovden, fastlege, Tofte legesenter, Hurum
Mouhamed El-Hage, Trivind helsesenter, Nes kommune
Jan B. Andreassen, fastlege, Nore og Uvdal legekontor, Rødberg
Else Malthe-Sørenssen, fastlege, Legehuset i Hokksund,
Hokksund
Jan Robert Grøndahl, fastlege, Tranby Legesenter, Lier
Side 6 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Johan Høljer, fastlege, Landfalløya Legesenter, Drammen
Nils Rune Nilsen, kommunelege/fastlege, Gol legekontor, Gol
Jørn Ossum Gronert, fastlege, Flattum legesenter, Hønefoss
Odd Christiansen, fastlege, Sætre legesenter, Hurum
Kai Jacobsen, Legekontoret i Hol, Hol
Ola Valdersstoen, fastlege, Tofte legesenter, Tofte
Kamilla Thim-Nordby, fastlege, Bragernes Legesenter,
Drammen
Ole Henrik Krat Bjørkholt, fastlege, Åmot Helsesenter DA,
Modum
Karl Sivert Sunde, fastlege, Drammen legesenter
Ole M. Langdalen, fastlege, Vesterngt. med.senter, Hønefoss
Khiem Duc Nguyen, fastlege, Helsehuset Legekontor,
Mjøndalen
Otto M. Rivelsrud, fastlege, Lierbyen legesenter, Lier
Ove Grønlie, fastlege, Landfalløya Legesenter, Drammen
Kirstin Efskind, fastlegen, Wernergården legesenter, Drammen
Piotr Jan Margula, fastlege, Geithus legesenter, Geithus
Kirstin Meintjes Efskind, fastlege, Wernergården legesenter,
Drammen
Ralph Bogo, fastlege, Sætre legesenter
Knut Hjortaas, fastlege, Legene Hjortaas, Ringerike
Roar Øhre, Konnerud legesenter, Drammen
Kristian Nordhaug, Gol kommunelegekontor, Gol
Robert Tunestveit, fastlege, Ål legekontor, Ål
Kristoffer Solumshengslet, fastlege, Åmot Helsesenter, Åmot
Rolf Erik Gilhuus, fastlege, Ringerike medisinske senter,
Hønefoss
Lars Peter Fjerdingstad, fastlegevikar, Kongsberg
Rolf Johansen, fastlege, Spikkestadlegene
Lars Ruud, fastlege, Drammen
Rune Schjetlein, fastlege Vestfossen Legesenter, Vestfossen
Lars sandaker, fastlege, Kommunelegekontoret, Gol
Rune Varild, fastlege, Vikersund Klinikk, Vikersund
Lars-Henning Larsen, fastlege, Nymoen legekontor, Kongsberg
Rune Vågenes, fastlege, Tranby legesenter, Lier
Leif Erik Tobiasson, fastlege, Klokkerbakken legekontor,
Kongsberg
Salve Greibrokk, fastlege, Sentrum Legekontor, Drammen
Linn Stenwig, fastlege, Nymoen legekontor, Kongsberg
Sanjay Jain, fastlege, Åskollen legesenter, Drammen
Liv Strømme, fastlege, Allmennlegeklinikken, Drammen
Sigurd Thomle, fastlege, Bragernes Legesenter, Drammen
Margarete Blatter-Krog, fastlege, Allmennlegeklinikken,
Drammen
Sissel H. Lingaas, fastlege, Sætre legesenter, Sætre
Marianne Aass Mathiesen, fastlege, Legekontoret i Bussedalen,
Kongsberg
Sondre Thim-Nordby, fastlegevikar, Bragernes Legesenter,
Drammen
Sonja Beathe Lissitza, fastlege, Solbergmoen Legekontor, Nedre
Eiker
Marie Gunnestad, fastlege, Ringerike Medisinske Senter,
Hønefoss
Steinar Fretland, fastlege, Bragernes legesenter, Drammen
Marit Kulseng, fastlege, A/S legekontoret, Kongsberg
Stig Bruset, fastlege, Regnbuen helsesenter, Lier
Marte Øien Fretland, fastlege, Tranbylegesenter, Lier
Stig Gøthesen, fastlege, Åssiden legesenter, Drammen
Marthe Bergli, fastlege, Ringerike Medisinske Senter, Hønefoss
Ståle Onsgård Sagabråten, fastlege, Nes kommune
Maya Yurukova, fastlege, Flattum legesenter, Hønefoss
Sylvi Korsan, fastlege, Fjell legesenter, Drammen
Mehrdad Ostadazim, fastlege, Ringerike medisinske senter,
Hønefoss
Terje J. Eng, fastlege, Legehuset A/S, Hokksund
Mette Lerfaldet, fastlege, Sokna legekontor, Sokna
Terje Sandvik, fastlege, Telegrafen Legekontor, Kongsberg
Milda Øhlckers, fastlegevikar, Tranby legesenter, Lier
Tone Greibrokk. fastlege. Sentrum Legekontor, Drammen
Monika Karlsen, fastlege, Legekontoret i Bussedalen, Kongsberg
Tone Sildnes Greibrok,fastlege, Sentrum legekontor, Drammen
Morten Melbye, Kommunelege og fastlege, Sigdal
Tor Bekkevar, fastlege, Nymoen legekontor, Kongsberg
Nadja Ernst-Zahirovic, fastlege, Telegrafen Legekontor,
Kongsberg
Tora Johansen, fastlege, Svangstrand legekontor, Sylling
Tord Wang Haflan, fastlege, Konnerud legesenter, Drammen
Nils Kristian Klev, fastlege, Legene på Bryggen, Røyken
Tore Næss, fastlege, RMS, Hønefoss
Side 7 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Torgeir Hauge-Iversen, fastlege, Solbergmoen legehus,
Solbergmoen
Magnus Hjortdahl, lege, Byhagen legesenter, Alta
Marit Vidringstad, fastlege, Allmed Legesenter, Hammerfest
Trygve Kongshavn, fastlege, Fjell legesenter, Drammen
Nam-Young Pak, fastlege, Måsøy kommune, Måsøy
Unni Johansen, fastlege, Bråset legesenter, Røyken
Nina Helberg, fastlege, Hammerfest
Hans-Gunnar Wear-Hansen, fastlege, Spikkestadlegene, Røyken
Patrick Dunn, fastlege, Vadsø Helsesenter, Vadsø
Øivind Engebretsen, fastlege, Grev Wedel legesenter, Drammen
Peder A. Halvorsen, forsker og fastlege, Byhagenlegesenter, Alta
Øivind Råstad, fastlege, Grev Wedel legesenter, Drammen
Per Vidar Andersen, fastlege, Alta
Øystein Skaar, fastlege, Sylling heslesenter, Sylling
Peter Prydz, fastlege, Allmed Legesenter, Hammerfest
Øyvind Kjelsvik, fastlege, Ringerike medisinske senter,
Hønefoss
Petter Bye, turnuslege, Kautokeino legekontor, Kautokeino
Risten Inga Utsi, fastlegevikar, Kautokeino legetjeneste
Finnmark
Runar Hals Bjelland, suohkandoavttir, Kautokeino legekontor,
Guovdageaidnu
Anders Caldwell, fastlege, Nordlys legesenter, Alta
Sarah Strålenstam, kommunelege 2, Havøysund legekontor,
Måsøy kommune,
Anne Herefoss Davidsen, fastlege, Byhagen legesenter, Alta
Anne Maddji Heatta, fastlege, Guovdageainnu doavttirkántuvra,
Guovdageaidnu
Sigrun Winterfeldt, kommunelegevikar, Tana
Svein A. Svendsen, fastlege, Nordlys legesenter, Alta
Arild Løvland, fastlege, Nordkapp Kommune.
Tina Ollila Uglebakken, fastlege, Sentrum legepraksis, Alta
Arve Østlyngen, fastlege, Nordlys legesenter, Alta
Tom Kenneth Johansen, fastlege, Nordlys legesenter, Alta
Bjørn Nordang, fastlege, Nordkapp helsesenter, Honningsvåg
Tone Leinan, fastlege, Sentrum legepraksis, Alta
Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege, Vadsø Helsesenter,
Vadsø
Torger Helleberg, fastlege, Porsanger kommune legestasjon,
Lakselv
Christina Bjørkli, fastlege, Lakselv legestasjon, Porsanger
Wenche B. Karlsen, fastlege, Kirkenes legesenter
Erling Espeland, fastlege, Elvebakken legesenter, Alta
Øystein Furnes, fastlege, Byhagen Legesenter, Alta
Geir Clausen, fastlege, Bryggen Legesenter, Hammerfest
Geirmund Furnes, fastlege, Kirkenes legesenter, Kirkenes
Hedmark
Georges Nasr, fastlege, Karasjok legesenter
Anders Fortun, fastlege Labyrinten Legesenter, Elverum
Guri Tuv Brattli, fastlege, Nordkapplegesenter, Honningsvåg
Anders Øvergaard, fastlege, Helsetorget legesenter, Elverum
Harald G. Sunde, fastlege, Kirkenes legesenter
Andreas Johannes Heck, fastlege, Legehuset Nova, Hamar
Hartmut Vogel, fastlege, Vadsø helsesenter, Vadsø
Andrine Morken Wold, fastlege, Løten Legesenter, Løten
Helge Bjøru, fastlege, Nordkapp legesenter, Honningsvåg
Anne Line Haugen, fastlege, Activia legesenter, Elverum
Ingunn Heggheim, fastlege, Byhagen Legesenter, Alta
Annette Skogholt, fastlege, Brumunddal
Irene Leinan, fastlege, Sentrum Legepraksis, Alta
Are Hofshagen, fastlege, Legehuset Nova, Hamar
Jostein Tørstad, fastlege, Kirkenes legesenter, Kirkenes
Arnaldo Lerner, fastlege, Dr Lerner's legekontor, Kirneær
Jørn Gregersen, kommuneoverlege/fastlege, Porsanger
kommune
Arne Hagen, fastlege, Stange legesenter, Stange
Klemet Somby, fastlege, Lakselv legestasjon, Lakselv
Arne Toft, fastlege, Sentrum Legesenter, Elverum
Lars Huneke, fastlege, Skarven legesenter, Hammerfest.
Arrjun Ragavan, fastlege, Furubo legesenter, Grue
Lars-Kristian Kvalheim, kommuneoverlege i Tana og Nesseby,
Finnmark
Asbjørn Yttreland, fastlege, Stortorget legesenter, Hamar
Barbro Mestvedthagen Ryen, fastlege, Alvdal legekontor
Lena Canborn, fastlege, Flatanger legekontor
Side 8 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Bent Håkan Lindberg, fastlege Åkersvika Legesenter, Ottestad
Johan Wictorin, fastlege, Trysil legesenter, Trysil
Bente Bjørnhaug Pedersen, fastlege og veileder i
allmennmedisin, Legehuset NOVA, Hamar
Jonas Carsten Jeppesen, fastlege, Trysil Legesenter
Jorun Slettli, fastlege, Åsnes Legesenter , Flisa
Bergljot Aune ,fastlege, Tynset legekontor, Tynset
Joseph DeLuca, turnuslege, Våler legesenter, Våler
Bjørn Gunnarsson, fastlege, Rådhusgata legekontor, Åsnes
Kari Melgård Sveen, fastlege, Helsetorget Legesenter, Elverum
Bjørn Ness, fastlege, Elverum
Karl E. Løken, fastlege, Strandgata legesenter, Hamar
Bjørnar Holm, fastlege, Moelv legesenter, Ringsaker
Karl-Otto Sørensen, fastlege, Legehuset NOVA, Hamar
Bo Brendstrup, fastlege, Våler legesenter, Våler i Solør
Kjersti Wien, fastlege, Hamar legesenter
Bodil Horne, fastlege, Ridabu legesenter, Ridabu
Klaus Bakke, fastlege, Våler legesenter, Våler i Solør
Brynjulf Johnsen, fastlege, Stange legesenter, Stange
Kristine Gaarder, fastlege, Helsetorget legesenter, Elverum
Christen Ringnes, fastlege, Flisa legekontor, Flisa
Kåre Steinum, fastlege, Ridabu legesenter, Hamar
Dorthe Jensen, Fastlege, Torps Legesenter, Hamar
Laila H.Herlyng, fastlege, Åsnes legesenter, Flisa
Elina Haugen, fastlege, Våler legesenter, Våler
Lars Mørkved, fastlege, Ottestad legesenter, Stange
Elisabeth Moland, fastlege , Torps legesenter, Hamar
Lars Wefring, fastlege, Legehuset NOVA, Hamar
Else Marie Myrhaugen, fastlege, Moelv Legesenter; Moelv
Line Boym, fastlege, Løten Legesenter, Løten
Erik Myrvang, fastlege, Activia Legesenter, Elverum
Liv Marit Solli fastlege, Ottestad legesenter, Stange
Erik Solli, fastlege, Brumunddal
Liv Monsbakken, fastlege, Brumunddal legesenter, Brumunddal
Fredrik Bjørnberg, fastlege, Trysil legesenter
Magdalena D. Herud, fastlege, Kongsvinger
Gabriele Nilsen, fastlege, Storhamar legesenter, Hamar
Magne Karstensen, fastlege, Skarnes Legesenter, Skarnes
Geir Erik Nilsen, fastlege, Storhamar legesenter, Hamar
Maren Anne Berglund, fastlege, Helsetorget legesenter, Elverum
Geir Kielland, fastlege, Tangen legesenter
Marte Kvittum Tangen, fastlege, Tynset legekontor, Tynset
Gisle Vermund, fastlege, Storhamar legesenter, Hamar
Martin Chapman, fastlege, Åsnes legesenter
Grete Daatland Andersen, fastlege, NAF-gården legekontor,
Ringsaker
Masoud Sayar Midbeyen, fastlege, Legesenter Kongsvinger
Gudmund Nordstrøm , fastlege, Skarnes Legesenter, Sør-Odal
Mette Holland, fastlege, Stange
Guro Havig, fastlege, Moelv legesenter, Ringsaker
Natalie Hage, fastlege, Brumunddal
Hanne Dinesen, fastlege, Ottestad legesenter, Stange
Ola Karlsen, fastlege, Åkersvika legesenter, Ottestad
Hanne Skaalerud, fastlege, Nes legesenter, Nes H
Ole Lohmann, fastlege, Kommunelegekontoret på Rena, Åmot
kommune
Harald Stenersen, fastlege, Hamar
Ove Feragen, fastlege, Tynset legekontor, Tynset
Helene Tollefsrud, turnuslege, Åsnes Legesenter, Åsnes
Patric Riemann, fastlege, Kongsvinger Legesenter, Kongsvinger
Helge Ludvigsen, fastlege, Tolga legesenter, Tolga
Ragnhild Dybvig, fastlege, Ridabu legesenter, Hamar
Hilde Granlund, fastlege, Herredshuset legesenter
Ragnhild Jordet, fastlege, Helsetorget legesenter, Elverum
Håvard Strand, fastlege, Hamar
Randi Engen, fastlege, Hamar
Håvard Sunde, fastlege, Bristol legesenter, Løten
Rikard Karsberg, fastlege, Torpslegesenter, Hamar
Ibrahim Abureya, fastlege, Gågata legesenter, Kongsvinger
Roar Fretheim, fastlege, Stange Legesenter, Stange
Ingeborg Schjelderup-Høye, Furubo legesenter, Grue kommune
Roger André Jonassen, fastlege, Bristol legesenter, Løten
Iris Auel, fastlege, Midtbyen legesenter, Kongsvinger
Rolf Oudenstad, fastlege, Åsnes legesenter, Flisa
Jan Ove Hoddø, fastlege, NAF Gården legekontor, Brumunddal
Side 9 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Runar Rekve, fastlege, Torggata legesenter, Hamar
Anne Laue, fastlege, Frekhaug Legesenter
Rune Gundersen, fastlege, Sentrum legesenter, Elverum
Anne Lucie Voltersvik, fastlege, Ågotnes legekontor, Ågotnes
Sindre Hallem, fastlege, Stange Legesenter, Stange
Arne Flataker, fastlege, Bergen
Sissel Bergaust, fastlege, Legehuset NOVA, Hamar
Arne Gill Haanshuus, fastlege, Minde legepraksis, Bergen
Sissel Vangen, fastlege, Åkersvika legesenter, Stange
Arne Helle, fastlege, Dale i Sunnfjord
Solveig Breien Johansen, fastlege, Ajer legesenter, Hamar
Arne Lien, fastlege, Bygdarbøen Legesenter, Odda
Steinar K. Grue, fastlege, Moelv legesenter, Moelv
Astrid Berg Nordrik, fastlege, Frekhaug Legesenter, Frekhaug
Sten Reimer, fastlege, Parkvegen legekontor, Kongsvinger
Astrid J. Færevg, fastlege, Kystlegane, Bremnes
Sture Wold, fastlege og kommunelege, Løten
Astrid Mangersnes, fastlege, Krambua Legesenter, Bergen
Thore Mæhlen, fastlege, Helsetorget legesenter, Elverum
Astrid Skeie Aksdal, fastlege, Førde legekontor, Førde
Thusjanthy Yoglaingam, fastlegevikar, Furubo Legesenter,
Kirkenær
Aud Marie Hoel, fastlege, Gullgruven legekontor, Bergen
Axel Heienberg, fastlege, Lege Axel Heienberg A/S, Bergen
Tom Sundar, kommunelege, Rena
Badboni El-Safadi, fastlege, Fyllingsdalen Legepraksis, Bergen
Tore Glad-Ørbak, fastlege, Sentrum Legesenter, Elverum
Benjamin Gustavsen, fastlegevikar, Strand legesenter, Askøy
Trine-Lise Fredriksen, fastlege, Åsnes
Bent Folkvord, fastlege. Nesttun Allmennpraksis, Bergen
Trond Floberghagen, fastlege, Hamar
Bente Smørdal, fastlege, Indre Arna
Ulf Vestheim, fastlege, Strandgata legesenter, Hamar
Bernt Daltveit, fastlege, Voss
Urban Grandell, fastlege, Trysil legesenter, Trysil
Bernt-Olaf Flem, fastlege, Straume, Fjell kommune
Victoriya G. Gjersøyen, fastlege, Nord-Odal legesenter, NordOrdal
Wilhelm Grini Johansen, fastlege, Mioelv Legesenter, Ringsaker
Øystein Rannestad, fastlege, Kongsvegen legesenter,
Brumunddal
Birgit Schjetne, fastlege, Legepraksis, Laksevåg
Birgitte Fos Lundekvam, fastlege, Oasen legesenter,
Fyllingsdalen
Bjarte H. Wilhelmsen, fastlege, Øyo Legekontor, Stord
Åse Ingeborg Borgos, fastlege, Tynset legekontor, Tynset
Bjørg Kanestrøm Holmen, fastlege, Vadmyra Legekontor,
Loddefjord
Hordaland
Bjørn Bjorvatn, fastlege og professor, Uib og Fjellsiden
legesenter, Bergen
Aasmund Storebø, fastlækjar, Landsbylegane, Stord
Bjørn Ove Aglen, fastlege, Straume legesenter, Straume
Agnar Aasheim, fastlege, Leirvik legekontor ,Stord
Bjørnar Hovlid, kommunelege, Bergen Legevakt, Bergen
Aina G. Langørgen, fastlege, Morvik legekontor, Bergen
Camilla Hovig, Fastlege, Fusa kommune
Aksel Tveråmo, fastlege, Dr Aksel Tveråmo Legekontor,
Nesttun
Carl Fredrik Dalaker, fastlege, Cort Piil Helsesenter, Bergen
Christian Vatshelle, fastlege, Strusshamn legesenter, Strusshamn
Alette Jørgensen, fastlege, Stord Legesenter, Stord
Christina Brudvik, fastlege, Fana legekontor, Fana
Alexander Geelmuyden, fastlege, Fjellsiden legesenter, Bergen
Dag Erlend Skjelbreid, fastlege, Helsebanken, Øystese
Ali Mehri, fastlege, Husnes helsesenter, Kvinnherad
Dag Frode Valen Johannesen, fastlege, Stord Legesenter, Stord
Ana Cecilia O. Sæthre, fastlege, Fjose og Sæthres legekontor,
Voss
Anders Lunde, pensj. fastlege, Os Allmennpraksis, Os
Dagrun Skylstad, fastlege, Nordås Legekontor, Bergen
Dagrun Waag Linchausen, fastlege, Os Legesenter, Os
Kommune
Anna Jørdre, fastlege, Danmarksplass legesenter, Bergen
David Myklatun, fastlege, Knarvik allmennpraksis
Anne Deisz, fastlegevikar, Knarvik legekontor, Isdalstø
Side 10 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Dr. med. Birgit Zimmermann, fastlege, Rosendalhelsesenter,
Rosendal
Hans G. Flågøy, fastlege, Kalfaret legesenter, Bergen
Hans Høvik, fastlege, Bergen
Dragomir Zubac, fastlege, Dr Zubacs legepraksis, Bergen
Hans Theo Lisken, fastlege, Etne Legesenter
Dunja Torster, fastlege, Legekontoret Sund Senter, Skogsvåg
Hans-Christian Tilrem, fastlege, Legesenteret i Sagvåg, Sagvåg
Edvin Schei, forsker og fastlege, Bergen
Harald Børve, fastlege, Almenpraksis Hop, Paradis
Eilif Haaland, Fastlege Helse+, Bergen
Harald Ramm Salbu, fastlege, Samnanger Legekontor
Einar Evenstad, fastlege, Bergen
Hege Rebecca Jacobsen, fastlege, Bergen
Eivind Magne Fristad, fastlege, Legekontoret Sund senter,
Skogsvåg
Hege Tønnesen, fastlege, Os allmennpraksis, Os
Eldfrid Nerland, fastlege, Kommunelegekontoret på Dale,
Vaksdal
Helge Einar Vie, fastlege, Landsbylegane, Stord
Helge Helgesen, fastlege, Arna legekontor, Bergen
Eli Trefall, fastlege, Helsetorget, Bergen
Helge Rønning, fastlege, Rolland legesenter, Bergen
Elisabeth Gunleiksrud, fastlege, Etne Legesenter, Etne
Helge Skjerven, fastlege, Åsane legekontor, Bergen
Elisabeth M. Stura, turnuslege, Bremnes legesenter, Bømlo
Hilde Nummedal, fastlege, Os Allmennpraksis
Ellen G.Nummedal, fastlege, Fana legekontor, Bergen
Hogne Sandvik, fastlege, Morvik legekontor, Bergen
Eric Mills, fastlege, Etne Helsesenter, Hordaland
Hogne Vaagland, fastlege, Strand Legesenter, Askøy
Erik Chr. Helland, fastlege, Fjellsdalen Legesenter, Bergen
Erik Garstad, fastlege, Åsane legekontor, Åsane
Hogne Vikanes Buchvol, fastlege, Moster Legekontor, Bømlo
kommune
Erik Snorre Øfjord , fastlege, Landås legesenter, Bergen
Hågen V. Lexander, fastlege, Fenring legesenter, Askøy
Erlend Kvamme, fastlege, legesenteret i Florvåg, Askøy
Håkan Pehrson, fastlege, Eikelandsosen
Esad Mulabecirovic, fastlege, Laksevaag
Håko Kvammen, fastlege, Lofthus legekontor, Ullensvang herad
Esperanza Diaz, fastlege, Kalfaret legesenter, Bergen
Håvard hakestad, allmennlegene spes.,leirvik legekontor, Stord
Esther Kraus Gundersen, fastlege, Legene På Høyden, Bergen
Ingeborg Kallay, fastlege, Laksevåg Legesenter, Bergen
Finn Odgaard, fastlege, Strand legesenter, Askøy
Ingmund Kvinge, fastlege, Radøy legesenter, Radøy
Frode Hammer, fastlege, Ågotnes, Fjell kommune
Ingrid Sandvoll, fastlege, Åsane Legekontor, Bergen
Frøydis Gullbrå, fastlege, Modalen
Ingvil K Austbø, fastlege, Fenring legesenter, Askøy
Frøydis S. Nilsen, fastlege, Øyrane legekontor, Bergen
Ingvild Skogen Bauge, tidligere fastlege, Bergen
Geir Flatabø, fastlege, Medisinsk Helsesenter, Ulvik
Ingvill Ekeberg Antonsen, fastlege, Legesenteret i Sagvåg, Stord
Geir Magnesen, Allmennlege, Bergen
Irene Øversveen, fastlege, Muren legekontor, Bergen
Geir Skogland, fastlege, Fana Legekontor, Bergen.
Jacob Søndergaard, fastlege, Rosendal, Kvinnherad.
Geir Thue, fastlege, Oasen Legesenter, Bergen
Jakob Christian J. Norup, fastlege, Samnanger Legesenter,
Samnanger.
Gunhild Sundal, fastlege, Landsbylegane, Stord
Jan Helge Dalland, Husnes Helsesenter fastlege
Gunn Mali Steen Sund, fastlege, Radøy legesenter, Radøy
Jan Håkon Juul, fastlege, Frekhaug legekontor, Meland
Gunnar Ramstad, fastlege, Fana Legekontor, Bergen
Jan Leversund, fastlege, Kystlegane, Bremnes
Gunnar Tschudi Bondevik, fastlege, Kystlegane, Bømlo
Jan Rune Stangeland, fastlege, Os legesenter, Os
Gunnhild Vassbotn, fastlegevikar, Strand legesenter, Askøy
Jan Wilhelmsen, fastlege, Kryddergården legekontor, Bergen
Guttorm Raknes, fastlegevikar, Frekhaug legesenter, Meland
Janecke Thesen, fastlege, Valestrand legekontor, Osterøy
Halvard M Aag, fastlege, Radøy legesenter
Jarle Arnes, fastlege, Sandviken legesenter, Bergen
Side 11 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Jarle Tveit, fastlege, Jarel Tveits legekontor, Voss
Kristine Borgemyr, fastlege, Øyrane Legekontor, Bergen
Jens Aksdal, fastlege, Førde legekontor, Førde
Kåre Dahl. fastlege, Kystlegane, Bømlo
Johan Fredrik Kayser, fastlege, Kleppestø senter, Askøy
Kåre Jørgensen, fastlege, Olsvik legesenter, Bergen
Johanne Lunde, fastlege, Øyo legekontor, Stord
Lars Handeland, fastlege, Sandviken legesenter, Bergen
Johannes Ravnestad, fastlege, Sjukestova, Ålvik
Lars Helge Sørheim, fastlege, Legesenteret i Sagvåg, Sagvåg
John Agnar Kvamme, fastlege, Morvik legekontor, Bergen
Lasse Askland, fastlege, Øygarden legekontor, Øygarden
John Tarald Haugen, fastlege, Laksevåg legesenter, Bergen
Lena Laupsa, fastlege, Helsebanken legekontor, Øystese
John-Egil Davidsen, fastlege, Bergen
Lene Kroken, fastlege, Nesttun Allmennpraksis, Bergen
Jorid Fadnes, fastlegevikar, Legesenteret i Sagvåg, Stord
Lene Kvamsdal, fastlege, Nesttuntorget legesenter, Bergen
Jostein Buanes, fastlege, Morvik legekontor, Bergen
Li Cui, fastlege, Åsane Legekontor, Bergen
Kari Bach Landro, fastlege, Olsvik legesenter, Bergen
Linda Haugsvær Telle, fastlege, Straume Legesenter, 5353
Straume
Kari Møen, fastlege, Engen legesenter, Bergen
Ludwig V. Aigner, fastlege, Slettebakken legesenter, Bergen
Kari Skagseth, fastlege, Nesttun Allmennpraksis, Bergen
Lynn Merethe Oppedal, fastlege, Danmarkplass legesenter,
Bergen
Karina Koller Løland, fastlege, Kokstad Medisinske Senter,
Bergen
Magdy Abu Habib, fastlegevikar, Muren legekontor, Bergen
Kathe Helland Holmås, fastlege, Loddefjord legesenter, Bergen
Magnhild H. Dagestad, fastlege, Odda Legesenter, Odda
Kenneth Marifjæren, fastlege, AlmennMedisinsk Senter, Bergen
Margareta Hagala, fastlege, Doctus, Ulset
Ketil Aspevik, fastlege, Søreide legekontor, Bergen
Marianne Borlaug, fastlege, Sund Kommune
Ketil Kvanum Sund, fastlege, Legehuset Varden ANS,
Fyllingsdalen
Marit Rekve, fastlege, Bergen
Khoa Duong, fastlege, Fromreide legesenter, Kjerrgarden
Martin Hellerud, fastlegevikar, Irisgården legesenter, Os
Kirsten Rokstad, fastlege, Rådal
Maxwell Leo, fastlege, Slettemarken legesenter, Bergen
Kjell Lie, fastlege, Bømlo legekontor, Bømlo
Merethe Gillow, fastlege, Kalfaret legesenter, Bergen
Kjersti Follesø, fastlege, Legesenteret i Sagvåg, Stord
Michael Martinez, Fastlege, Bømlo
Kjetil Innvik, fastlege, Oasen Legesenter, Fyllingsdalen
Monika Grimsgaard, fastlege, Bergen
Knut Jarl Jøsok, fastlege, Olsvik legesenter
Nicolas Øyane, fastlege, Legene på Høyden, Bergen
Knut Lien, fastlege, Slettebakken legesenter, Landås-Bergen
Niels Saaby Hansen, fastlege, Ytrebygda legekontor, Bergen
Knut Steen, lege, Bergen Legevakt
Nils Ivar Aanes, fastlege, Rolland Legesenter, Ulset
Knut-Arne Wensaas, fastlege, Kalfaret legesenter, Bergen
Nina Helene Ingebrigtsen, fastlege, Bergen
Knut-Johan Melve, fastlege, Bønes legesenter, Bergen.
Nirmala Jeyar, fastlegevikar, Radøy legesenter, Manger
Kristian Oppedal, fastlege og phd student, Fjellsiden legesenter,
Bergen
Odd Andre Wathne, fastlegevikar, Sveio kommune
Odd Kvamme, fastlege dr.med, Leirvik legekontor, Stord
Kristian Simonsen, fastlege, Lindås
Odd Lauvskard, fastlege, Flaktveit legesenter
Kristin Cotta Schønberg, fastlege, Fenring legesenter, Askøy
Olav Ervik, fastlækjar, Eidsvåg legekontor, Eidsvåg
Kristin Dale Fehn, fastlege, Bønes Legesenter, Bergen
Olav Gautestad, fastlege, Fjellsdalen legesenter, Bergen
Kristin Hågøy, fastlege, Bergen
Olav Haugen, fastlege, Stord Legesenter, Stord
Kristin Lunde, fastlege, Irisgården legesenter, Os
Ole Miltzow Thorseth, fastlege i Vaksdal
Kristin Skorpen, fastlege, Øyo legekontor, Stord
Ole Terland, fastlege, Øyrane legekontor, Indre Arna
Side 12 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Ove Ullensvang Bårtvedt, fastlege, Fjell
Sverre H. Oma, fastlege, Sandslli legekontor, Bergen
Paal Nygaard, fastlege, Sandsli legekontor, Bergen
Thomas A Paulsen, Fastlege, Os Allmennpraksis, Os
Peder Ringdal, fastlege, Vangstunet legesenter, Voss
Thomas Bodin-Hetland, fastlege , Fenring Legesenter , Askøy
Per Leif Stabell Engum, fastlege, Loddefjord Legesenter
Thomas Bøe, fastlege, Ågotnes Legekontor, Fjell kommune
Per Ole Haaland, fastlege, Flaktveit legesenter, Åsane
Thomas Mildestvedt, fastlege, Bergen
Peter B. Kryvi, Nesttuntorget legesenter, Nesttun
Tom André Pedersen, fastlege, Flåten legekontor, Os kommune
Ragnar Hansen, fastlege, Helsebanken legekontor, Øystese
Tone Bolset, fastlegevikar, Legesenteret i Sagvåg
Ragnar Moe, fastlege, Olsvik legesenter, Bergen
Tone Hauge, fastlege, Loddefjord, Bergen
Ragnar Vie Fastlege Slettebakken legesenter Bergen
Tone R. Sørland, fastlege, Bergen
Randi Aglen, fastlege, Olsvik legesenter, Bergen
Tone Smith-Sivertsen, fastlege, Fjellsiden legesenter, Bergen
Randi Nævdal, fastlege, Flaktveit legesenter, Bergen
Tor Wold, fastlege, Øyrane legekontor, Bergen
Regin Hjertholm, fastlege, Eidsvåg legekontor, Bergen
Toralv Lura, fastlege, Husnes Helsesenter
Reidar Berge, kommunelege, Voss
Tord Chr. Olsen, fastlege, Apeltun legekontor, Bergen
Robert Burman, allmennlege i spesialisering, Bergen
Torgeir Hoff Skavøy, fastlege, Bergen
Roger Apelseth, fastlege, AllmennMedisinsk Senter, Bergen
Torhild I Taraldsøy, fastlege, Moster legekontor, Mosterhamn
Rolf Reitan, fastlege, Bergen
Torhild Urø, fastlege, Loddefjord legesenter, Bergen
Runar Mulelid, fastlege, Fromreide legesenter, Askøy
Toril Gjedrem, fastlege, Legene Aaserud og Gjedrem, Bergen
Sandra M. Dale, vikar for fastlege, Dalen Legesenter,
Fyllingsdalen, Bergen
Torun Sæter Rotevatn, fastlege, Oasen Legesenter, Bergen
Torunn Perstølen, fastlege, Bergen
Satya Sharma, fastlege, Rolland legesenter, Ulset
Tove Forthun, fastlege, Krambua Legesenter, Bergen
Silje Rafaelsen, fastlege, Vossevangen legesenter, Voss
Trond Hatlebrekke, fastlege, Nygårdsgaten legepraksis, Bergen
Sissel Holmen, fastlege, Nesttuntorget legesenter, Nesttun
Trond Wirkola, fastlege, Albatross legesenter, Sveio
Sofie C Wüller, fastlegevikar, Strand legesenter, Askøy
Truls Erichsen, fastlege, Arna Legekontor, Bergen
Solveig Bolstad, fastlege, Bergen
Trygve B. Torjusen, Fastlege, Rosendal Helsesenter, Kvinnherad
Solveig S. Hopsnes, fastlege, Kryddergården legekontor, Bergen
Son Stian Ngo, fastlege, Rolland Legesenter, Ulset
Unni Solem, fastlege/ kommuneoverlege,
Kommunelegekontoret, Ulvik
Stefán Hjöorleifsson, fastlege, Sletten allmennpraksis, Bergen
Vegard Hodneland, fastlege, Os legesenter, Os
Stein Nilsen, fastlege, Legesenteret i Florvåg, Askøy
Vibecke Markhus, Sandviksboder Legepraksis, Bergen
Steinar Jacobsen, kommuneoverlege i Odda, fastlege ved
Bygdarbøen Legesenter, Odda
Vibeke Kvanvik Nygaard, fastlege, Cort Piil Helsesenter, Bergen
Vigleik Kolltveit, fastlege, Vossevangen legesenter, Voss
Steinar Mørch, fastlege, Knarvik Legekontor, Isdalstø
Wolfgang Iwen, fastlege, Meland legesenter, Frekhaug
Sten Arve W. Lønning, fastlege, Nordås Legekontor, Bergen
Stian Langeland Wesnes, fastlege, Bergen
Øivind Wesnes, fastlege, Heienberg og Wesnes legekontor,
Bergen
Stig Guntveit, fastlege, Ågotnes legekontor, Ågotnes
Ørnulf Friberg, fastlege, Morvik legekontor, Bergen
Stina Lind Monsen, fastlege, Strand Legesenter, Askøy
Øystein Hetlevik, Bønes legesenter, Bergen
Stine Ankerstjerne, fastlegevikar, Sveio kommune
Øystein Nygård, fastlege, Stord Legesenter, Stord
Svein Lunde, fastlege, Irisgården allmennlegepraksis, Os
Øyvind Vassel, fastlege, Ytrebygda legekontor
Sveinung Gangstø, fastlegene, Os Allmennpraksis, Os
Øyvind Åsebø, fastlege, Flaktveit
Side 13 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Åse Sandnes, fastlege, Sandsli legekontor, Bergen
Elin Eidskrem Moldsvor, fastlege, Rauma legesenter, Åndalsnes.
Åshild Larsdotter Vivelid, fastlege, Cort Piil Helsesenter, Bergen
Ellen Lerkerød, fastlege, Ørsta legesenter, Ørsta-Sunmmøre
Esben Mortensen, fastlegevikar, Volda Legesenter, Volda
Møre og Romsdal
Espen Finholt, fastlege+k-overlege, Eide Legesenter, Eide
Agnethe Halgunset, fastlege, Surnadal Legesenter, Surnadal
Gabriel F. Azour, Fastlege, Vestnes Legesenter, Vestnes
Anders Tveita, fastlege, Fræna legekontor
Gitte Vinther, fastlege, Vestnes Legesenter, Vestnes
Andreas Hunger, fastlege, Daaeskogen Legesenter, Ålesund
Gry Ingrid Tøndel, fastlege, Rauma legesenter, Åndalsnes
Anette Drengk, fastlege, Sykkylven Legesenter, Sykkylven
Guido Hoedemakers, fastlege , Haramsøy legekontor, Haramsøy
Angelika Helbig, fastlege, Averøy legesenter, Averøy
Gunn Eline Børmark, fastlege, Surnadal
Anita Midtbø, fastlege, Frei legesenter, Frei
Gunnar Berland, fastlege, Kvam legesenter, Molde
Anna Havnes, fastlege, Legekontoret Fem Faste, Molde
Gunnar Saunes fastlege, Hareid Legesenter, Hareid
Ann-Cathrin N. Linge, fastlege, Sula kommunale legesenter,
Langevåg
Guro Vik, fastlege, Molde legesenter, Molde
Halina Irlina, fastlege, Rindal legekontor, Rindal
Anne Birgitte Hove Vågsholm, fastlege Ålesund
Halvor Naustdal, fastlege, Nordlandet legesenter, Kristiansund
Anne Gunhild Waagsbø, fastlege i Sula
Hege Axe Øvsteng, fastlege, Ørsta Helsesenter, Ørsta
Anne Marte Bye Flem, fastlege, Ålesund
Heidi Åndal, fastlege, Rauma Legesenter, Åndalsnes
Anne-Marte Rørvik, fastlege, Stranda Legekontor, Stranda
Hermod Tandstad, fastlege, Klipra legesenter, Ålesund
Aril Hunstad, fastlege, Vika Legesenter, Ålesund
Håvard Jendem, fastlege, Eide Legesenter, Eide
Aron Markskog, fastlege, Borgund Legekontor, Ålesund
Ingeborg Grimsmo, fastlege, Skåla legekontor, Molde
Asgeir Sivertsen, fastlege, Sentrum legesenter, Kristiansund N
Inger Lise Kaldhol, fastlege, Ulstein legesenter, Ulstein
Astrid Kiperberg, fastlege, Volda legesenter, Volda
Ingvill Kolshus Hopland, fastlege, Hareid legesenter, Hareid
Atle Aune, fastlege, Surnadal legesenter, Surnadal
Irina Vadset, fastlege, Vestnes legesenter, Vestnes
Benedikte Liepelt, fastlege, Skåla Legekontor, Molde
Iris Relling Nielsen, fastlege Vatne legekontor, Vatne
Bent Ingebrigtsen, fastlege, Volda legesenter, Volda
Jacob Herman Romijn, fastlege, Aure Legekontor, Aure
kommune
Bergliot Riste Langva, fastlege, Volda Legesenter, Volda
Birgitte Hareide Øvrelid, fastlege, Ulstein legesenter, Ulsteinvik.
Jeyaseelan Krishnapillai, fastlegevikar, Surnadal legesenter,
Surnadal
Birgitte Sæther Moen, fastlege, Surnadal legesenter, Surnadal
John Wilhelmsen, fastlege, Kipervika legesenter AS, Ålesund
Bjarne Storset, fastlege, Tingvoll legesenter, Tingvoll
Jon Sverre Aursand, fastlege, Rauma legesenter, Åndalses
Bjørg Johansen, fastlege, Stranda legekontor, Stranda
Bjørn Bregård, fastlege, Sentrum Legekontor, Ålesund
Jorunn B Fjeldheim. Spes i allmennmedsin/overlege Palliativt
team. Ålesund
Bjørn Møll Rotevatn, fastlege, Kipervika legesenter AS, Ålesund
Jørgen Sortland, fastlege, Ørsta Helsesenter, Ørsta
Carmen Schulz, fastlege, Aure legekontor
Jørn Hetzger, fastlege, Klipra legesenter, Ålesund
Charlotte Martinsen, fastlege, Volda Legesenter, Volda
Jørn Kippersund, fastlege, Volda legesenter
Christian Vold, fastlege, Frei legesenter, Kristiansund
Jørn-Tage Angvik, fastlege, Surnadal legesenter, Surnadal
Dagny K. Gulla, fastlege, Nordlandet legesenter, Kristiansund
Kai Grimstad, kommuneoverlege, Kristiansund
Egil Vidar Veddeng, fastlege, Sunndal Medisinske Senter,
Sunndalsøra
Karsten Melø, fastlege, Ulstein legesenter
Kenneth Swan, fastlege, Vågen Legesenter, Kristiansund
Eigil Sandvik, fastlege, Vågen legesenter , Kristiansund
Side 14 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Kirsti Framhus, fastlege, Ålesund
Rune Aakvik Pedersen, fastlege, Bryggen Medisinske Senter,
Kristiansund
Kjersti Kamilla Standal, kommunelege, Midsund kommune
Rune Skoglund, fastlege, Nordlandet legesenter, Kristiansund N
Kjell Akslen, fastlege, Kipervika Legesenter, Ålesund
Servet Degirmenci, fastlege, Blindheim Legesenter, Ålesund
Kjell Nordby, fastlege, Molde
Signe Stranden Nordby, fastlege, Molde
Kjersti Kamilla Standal, kommunelege, Midsund kommune
Sindre Klokk, fastlege, Blindheim legesenter, Ålesund.
Kjersti Thingnæs, fastlegevikar, Sentrum legesenter,Kristiansund
Sjur Reinertsen, fastlege, Ørsta kommune
Kristin Roa Nærheim, fastlege, Sande legesenter, Larsnes
Solveig Ulstein, fastlege, Moa legesenter as, Ålesund
Kristina B. Halvorsen, turnuslege, Ålesund
Stefan Sass, fastlege, Sunndal legesenter, Sunndalsøra
Lars Hasselgård, fastlege, Legekontoret Fem Faste, Molde
Lars Tore Nerbøvik, fastlege, Ørskog Helsesenter, Ørskog
Sudarshan Bhatia, komuneoverlege, Sykkylven Legesenter,
Sykkylven
Leif Øvland, fastlege, Ørsta Helsesenter, Ørsta
Susan Kugel, fastlege, Valldal Legekontor, Norddal
Lilly Marsteen, fastlege, Dr. Marsteen's kontor, Kristiansund N
Svein Anders Grimstad, fastlege, Sunndal med. senter,
Sunndalsøra
Lise Reindal, fastlege, Volda Legesenter, Volda
Svein Johan Nygaard, fastlege, Legesenteret, Molde
Louise Hartel, fastlege, Rauma Legesenter, Aandalsnes
Svein-Jørund Olsson, fastlege, Vartdal legekontor, Ørsta
Maria Hellevik, fastlege, Vika legesenter, Ålesund
Sverre Borgen, fastlege, Legekontoret Molde Brygge, Molde
Martin Skrove, fastlegevikar, Vestnes
Terje Enersen, fastlege, Kipervika legesenter, Ålesund
Matthias Steffen Schulz, fastlege, Aure Legekontor, Aure
Therese Utgård, fastlege, Daaeskogen legesenter, Ålesund
Merete Kvisvik, fastlege, Moa legesenter, Ålesund
Thilde Svela, fastlege, Kvam legesenter, Molde
Michael Dahl, fastlege, Ulstein Legesenter, Ulsteinvik
Nancy Ann Eide Brattli, fastlege, Ørsta legesenter, Ørsta
Thomas Rakvåg, kommuneoverlege, Midsund Helsesenter,
Midsund
Nataliya Overå, fastlege, Hareid legekontor
Tone Stenerud, fastlege, Rauma Legesenter, Åndalsnes
Neelesh Kasbekar, fastlege, legesentret Molde, Molde
Tor Ofstad, fastlege, Blindheim Legesenter, Ålesund
Niclas D'Angelo, fastlege, Kongens Plass Medisinske Senter,
Kristiansund
Tore Gliddi Larsen, fastlege, Ålesund
Torhild Bøen, fastlege, Volda legesenter, Volda.
Nils Magne Rimstad, fastlege, Frei legesenter, Frei
Torhild Camilla Uthaug, fastlege, Vågen legesenter,
Kristiansund
Nils M. Sæterbø, fastlege, Bryggen medisinske senter,
Kristiansund N.
Nina Arntzen, fastlege, Sarpsborgveien Legekontor, Råde
Torild Rødseth Brede, fastlegevikar, Vestnes Legesenter,
Vestner
Odd Helgesen, fastlege, Klipra legesenter, Ålesund
Torleif Jansen, fastlege, Fræna legekontor, Fræna kommune
Olav Flugstad, fastlege, Eide legesenter
Torstein Vattøy, fastlege, Sande
Ole Drønen, fastlege, Ålesund
Trine Valaker, fastlege, Vika legesenter, Ålesund
Ottar Grimstad, kommuneoverlege, Hareid legesenter, Hareid
Trude Tonning, fastlege, Ørsta Helsesenter, Ørsta
Per Olav Brautaset, fastlege, Volda Legesenter, Volda
Turd Hanssen Grimstad, fastlege, Ulstein legesenter, Ulsteinvik
Petter Holen, fastlege, Fræna kommune
Unni Natås, fastlege, Ørsta Helsesenter, Ørsta
Randi Klinge, fastlege, Rauma legesenter, Åndalsnes
Urda Heggedal, fastlege, Ørsta Helsesenter, Ørsta
Regine Schmidt-Slørdahl, fastlege, Torget legekontor, Fræna
William W Lossius, fastlege, Langveien 18, Kristiansund
Roald Borthne, kommuneoverlege, Aukra legesenter
Øystein Eikeland, fastlege, Legesenteret Molde, Molde
Øyvind Haugen, fastlege, Brattvåg legekontor, Brattvåg
Side 15 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Åse Schiøtt, fastlege, Legesenteret, Molde
Geir Nedgård, Kommuneoverlege og fastlege, Lurøy
Gerd Teigland, fastlege, Sentrumslegene, Bodø
Nordland
Gro Merete Reppen, fastlege, Innstranda legesenter, Bodø
Anders Stormo, kommuneoverlege/fastlege, Legetjenesten
Evenes/Tjeldsund
Gro Thomassen, fastlege, Havna legesenter, Bodø
Gunnar Smith Andersen, fastlege, Evenes Legekontor, Evenes
Anette Fosse, fastlege, sykehjemslege og praksiskoordinator,
Øvermo Legesenter, Mo i Rana
Guro Føre, fastlege, Havna legesenter, Bodø
Anita Husveg, fastlege, Yttern Legesenter, Mo i Rana
Guttorm Dahl Johnsen, fastlege, Øvermo legesenter, Mo i Rana
Anne Ruth Syrtveit Mikalsen, fastlege, Lødingen legesenter,
Lødingen
Harald Sivertsen, fastlege, Bøstad legekontor, Bøstad
Harald Sommerseth, fastlege, Nermo legesenter, Mo i Rana
Astrid Lunde, fastlege, Svolvær Legesenter, Svolvær
Hege Skjæran, fastlege, Legetorget, Svolvær
Atepo Johnson, fastlege, Vivaklinikken Bodø
Ayad Heidari, fastlege, Nytorget Legesenter, Mo i Rana
Hege-Kristin Aune Jørgensen, fastlege og kommuneoverlege ,
Beiarn legekontor, Moldjord
Benjamin Lischner, fastlege, Alleen legesenter, Narvik
Helge Opsjøn, fastlege, Nermo Legesenter, Mo i Rana
Berit Fromholtz, fastlege, Mo i Rana
Henrik Aastrup Jensen, kommunelege 1, Bindal legekontor,
Bindal Kommune
Bernard Holthe, fastlege, Alleen Legesenter, Narvik
Ida Aag, fastlege, Sentrum legesenter, Mo i Rana
Bernt-Inge Embrå, fastlege, Sentrumslegene Bodøas, Bodø
Inge Skauen, kommuneoverlege, Herøy
Bhaumik Thakkar, fastlege, Brønnøysund legekontor
Ingrid Eiterå, fastlege, Ytteren legesenter, Mo i Rana
Bjørn Fredrik Arntsen, fastlege, Bodin legekontor , Bodø
Irene Fossheim, fastlege, Øvermo Legesenter, Mo i Rana
Bjørn Lichtwarck, fastlege, Sentrum Legegruppe, Mo i Rana
Jan Helge Olsen, fastlege, Osan legesenter, Svolvær
Brage Toreid, fastlege, Kuben legekontor, Leknes
Jens Kr. Østergård, sykehjemslege, Brønnøysund
Britt Blaunfeldt Petersen, fastlege, Hattfjelldal legekontor
Carl Andrew Sæther, turnuslege, Andenes, Andøy
John William Danenbarger, fastlege, Stokmarknes legekontor,
Hadsel
Carl Knutssøn, fastlege, Mørkved Legesenter, Bodø
Jon Sivertsen, fastlege, Sandnessjøen legekontor, Sandnessjøen
Cecilie Strand, fastlege, Sentrumslegene Bodø, Bodø
Jonas Jarholm, turnuslege, Vefsn kommune, Mosjøen.
Chime Onuegbu, fastlege, Sentrum legesenter, Mosjøen
Jonne Kalstad, fastlege, Nordland Medisinske Senter, Bodø
Christian Mide, fastlege, Kuben, Vestvågøy
Jörg Wagner, spes i indremedisin, fastlege, Leknes
Christian Mietzner, fastlege, Svolvær Legesenter
Jørgen Pedersen, fastlege, Leirfjord Legekontor, Leirfjord
Clara Oprea, kommuneoverlege, Reine, Moskenes
Kai Brynjar Hagen, fastlege, Havna legesenter, Bodø
Dag Arild Knudsen, fastlege, Nermo legesenter, Mo i Rana
Karin Breckan, fastlege, Alstad legesenter, Bodø
Einar Martin Høydahl, kommuneoverlege, Dønna kommune
Karin Nilse, fastlege, Bodin legekontor, Bodø
Elin Gjerstad, Bøstad Legekontor, Vestvågøy i Lofoten
Karl-Børre Andersen, fastlege, Narvik Legesenter, Narvik
Ellen Opshaug, fastlege, Villaveien legesenter, Narvik
Khoury Mykkanen, distriktsturnuslege, Leirfjord Helsesenter,
Leirfjord Kommune
Erik Martinsen, avtroppet fastlege. Praksiskonsulent Lofoten,
Gravdal.
Kjell Nystuen, fastlege, Vefsn legesenter, Vefsn
Erlend Jørgensen, fastlege, Sjøgata legekontor, Mosjøen
Kjell Sjøbrend, fastlege, Vefsn legesenter, Mosjøen
Fred Andersen, forsker, spes. allmen/samf.med, Arran
Lulesamisk senter, Drag
Knut Karstad, fastlege, Alléen legesenter, Narvik
Kristin Alise Jakobsen, fastlege, Innstranda Legesenter, Bodø
Geir Haugen, fastlege, Sentrumslegene, Bodø
Side 16 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Kristin E. Brean Hovind, fastlege, Nytorget legesenter, Mo i
Rana
Silje Røssvoll, fastlegevikar, Sandnessjøen legekontor,
Alstahaug
Kristin Øygard Skodvin, fastlege, Saltdal helsesenter, Rognan
Stefan Kjelling, fastlege, Sentrumslegene Bodø
Laila Didriksen, fastlege og kommuneoverlege, Gildeskål
kommune
Stein Pedersen, fastlege, Fredensborgklinikken, Bodø
Stian Holmsvik, fastlege, Bodin legekontor, Bodø
Laila Herstad, fastlege, Alstad legesenter, Bodø
Stian Skramstad, fastlegevikar, Legetorget legesenter, Svolvær
Lars A Røed, fastlege, praksislærer, Dr. Røed's legekontor, Mo i
Rana
Lars Andreas Olsen, fastlegevikar, Atlas helsesenter, Melbu
Stine Nilsen, fastlegevikar, Torvet legesenter, Narvik
Sverre Håkon Evju, fastlege, Ankenes Legesenter, Narvik
Kommune
Lars Gunnar Aabak Angvik, turnuslege, Bindal kommune
Sverre Vollen, fastlege, Narvik Legesenter, Narvik
Leif G. Olaisen, fastlege, Narvik Legesenter, Narvik
Synne Berild, fastlege, Sentrumslegene Bodø, Bodø
Linda Wright-Nilssen, fastlege, Nermo legesenter, Mo i Rana
Tatjana Heggli,fastlegevikar, Sjøgata legekontor, Mosjøen
Lisa Bøckmann, fastlege, Bodø
Thor Bredvold, fastlege, Sandnessjøen
Magnus Struckmeyer, fastlege, Svolvær Legesenter
Tina Bakkejord, allmenlege, Ytteren legesenter, Mo i Rana
Mari Kristin Johansen, fastlege, Havna legesenter, Bodø
Tor Inge Johansen, fastlege, Ytteren Legesenter, Mo i Rana
Marianne Lid Kvaale, turnuslege, Origo legekontor, Leknes
Torbjørn Uhre, fastlege, Sandnessjøen
Marie Sakshaug, turnuslege, Sentrum legegruppe, Mo i Rana
Tore Dahl, kommuneoverlege/fastlege, Brønnøy
kommune/Brønnøysund legesenter
Marit Gullberg, fastlege, Nytorget legesenter, Mo i Rana
Marius Christensen, kommunelege/fastlege, Tjeldsund
Kommune
Torfinn Endresen, fastlege Bodø
Trygve Bjørgaas , fastlege, Svolvær legesenter, Svolvær
Marius Johansen, fastlege, Mørkved legesenter, Bodø
Vladimir Jevtic, fastlege, Origo legekontor, Vestvågøy
Marta Prytz Strand, fastlege, Lødingen legesenter, Lødingen
Yngvar Vestjord, fastlege, Risøyhamn legekontor, Risøyhamn
Martin Kummen, turnuslege, Alstahaug helsesenter,
Sandnessjøen
Øystein Hauso, Kommunelege, Grane Legesenter, Trofors
Michael Haugen, fastlege, NMS, Bodø
Øyvind Gaupen, fastlege, Sandnessjøen
Natalia Danielsen Rønvik legesenter, Bodø
Øyvind Rømo, fastlege, Mosjøen
Nils Fikke, fastlege, Rønvik legesenter, Bodø
Åse Valla, fastlege, Korgen legekontor, Hemnes
Oddgeir Skoglund, fastlege, Stamsund legekontor, Vestvågøy
kommune
Åsmund Mjøen Iversen, turnuslege, Svolvær legesenter, Vågan
kommune
Odinaka Ijeabuonwu, Dr.Odinakas Clinic, Bodø
Ozan Øzerk, fastlege, Bjerkvik Legesenter, Nordland
Nord-Trøndelag
Per Allan Stenberg, fastlege, Tverlandet Legesenter, Bodø
Ann Kristin Lyngsaunet, fastlege, Stekke legesenter, Verdal
Per Arne Hansen, fastlege, Alleen legesenter, Narvik
Arne Solem, fastlege, Hegra legekontor, Hegra
Per Laurits Pedersen, fastlege, Ytteren Legesenter, Mo i Rana
Asle Arnstad, fastlege, Sentrum legesenter Levanger, Levanger
Petra Reckert, fastlege, Nytorget legesenter, Mo i Rana
Bjørn Ole Bache, fastlege, Høvdinggården legekontor, Steinkjer
Randi Sjøvoll, fastlege, Rønvik legesenter, Bodø
Børge H. Winther, fastlege, Kirkegata legesenter, Levanger
Reidun Kismul, fastlege, Mosjøen
Christian Lyng, turnuslege, Steinkjer
Ronald van den Berg, fastlege, Sjøgata legekontor, Vefsn
Dag Asting Solberg, fastlege, Verdal Legesenter, Verdal
Rune Steinum, fastlege, Atlas legekontor, Hadsel-Vesterålen
Dragan Zerajic, fastlege, Dampsaga Legesenter, Steinkjer
Salwan Al-ani, fastlege, Innstranda legesenter, Bodø
Side 17 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Eirik Røvde Solberg, fastlege, Ørmelen Legesenter, Verdal
kommune
Stian Stølen, fastlege, Levanger legesenter, Levanger
Stig Otto Rygh, fastlege, Sentrum legekontor, Stjørdal
Eli K. Selsås, fastlege, Skatval legekontor
Sunniva Nyberg Karlsen, fastlege, Ørmelen Legesenter, Verdal
Guri Holmvik, fastlege, Stekke legesenter, Verdal
Svenn Morten Iversen, fastlege, Bakklandet legekontor, Namsos
Haldor T Holien, fastlege, Namsen Legesenter, Spillum
Søren Folvik, fastlege, Tangen legekontor, Stjørdal
Harald Skogholt, fastlege, Tangen Legekontor, Stjørdal
Tommy Aune Rehn, fastlege, Levanger legesenter, Levanger
Hege Graneng Nesbø, fastlege, Verdal legesenter, Verdal
Tommy Valio, fastlegevikar, Skatval
Henrik Brochmann, fastlege, Nærøy helsesenter, Kolvereid
Torben Mertz, fastlege, Legehuset Mertz, Stjørdal
Ingri Bergin Solem, kommunelege, Grong Legekontor, Grong
Tore Taraldsen, fastlege, Verdal legesenter, Verdal
Ingvild Kjesbu, fastlege, Torget legekontor, Stjørdal
Torill Myhre, fastlege, Stjørdal Legesenter, Stjørdal
Irina Halbostad, fastlege, Namdalseid legekontor
Ulf Maxhall, vik. kommunelege, Namdalseid
Jan Laugen, fastlege, Robrygga legekontor, Namsos
Jan Oddvar Setten, fastlege, Steinkjer
Oppland
Jannike Reymert, fastlege, Bakklandet legekontor, Namsos
Anders Sollien, fastlege, Bøverbru Legekontor, Vestre Toten
Jens Martin Kristensen, fastlege, Vikna Legesenter, Vikna
Anna Pedersveen, fastlege, Hov legesenter, Hov
Karoline Lohrengel, fastlege, Namsen Legesenter
Anne Marie Dehli, fastlege, Harestua
Kristin Hunstad, fastlege, Stjørdal legesenter
Anne Solheim, fastlege, Vinstra legekontor, Vinstra
Krystyna G. Lindqvist , fastlege, Ørmelen Legesenter, Verdal
Anton Hole, Kommunelege I, Lesja
Maria Lahner, fastlege, Namsen legesenter, Namsos
Arild Jacobsen, fastlege, Øystre Slidre kommune
Lars Vetlesen, fastlege, Tangen legekontor, Stjørdal
Astrid Nusselder, fastlege, Ringebu helsesenter, Fåvang
Lena Canborn, fastlege, Flatanger legekontor
Atle Rosendal, fastlege, Vang legekontor, Vang i Valdres
Lene Ness-Jensen, fastlege, Stekke legesenter, Verdal
Bente Calmeyer Gauslaa, fastlege, Brandbu legegruppe, Brandbu
Linn Skogholt, fastlege, Frosta legekontor, Frosta
Bergliot Bjørgo, fastlege, Legekontoret i Øystre Slidre
Lise Levorsen, fastlege, Vikna kommunale legekontor
Berit Nyhus Øverlie, fastlege, Nysethvegen Legekontor, Raufoss
Maja Bragstad, fastlege, Stjørdal Legekontor, Stjørdal
Birgitte Henriksen, fastlegevikar, Sentrum legesenter, Gjøvik
Maria Wahl, fastlege, Tangen Legekontor, Stjørdal
Bjørn B. Hanssen, fastlege, Sentrum legekontor, Lillehammer
Mari-Ann Geving, Fastlege, Fosnes kommune
Bjørn Steinar Storvik, kommunelege 2, Skjåk legesenter, Skjåk
Martin Herje,fastlege, Sentrum legesenter, Levanger
Bodil Hagen Sægrov, spes allmennmedisin, Gjøvik
Morten Paulsen, fastlege, Skogn Legesenter, Levanger
Odd Erik Karlsen, fastlege, Fyrgata Legekontor, Steinkjer
Branka Pilipovic, fastlege, Raufoss kommunelegekontor,
Raufoss
Olaug Høiberget, fastlege, Sentrum Legekontor, Stjørdal
Christina Grandalen, fastlege, Snertingdal helsesenter, Gjøvik
Pål Tveter, fastlege, Bakklandet legekontor, Namsos
Dag Breisjølie, fastlege, Nysetveien legekontor, Raufoss
Roar Sakshaug, fastlege, Stjørdal
Dara Grujic, fastlege, Sentrum legesenter, Gjøvik
Rune Søberg, fastlege, Skogn legesenter, Levanger
David A. Danielsson, Fastlege, Biri Helsesenter, Gjøvik
Sabine Moshövel, fastlege, Nærøy legekontor, Kolvereid
Edin Taslaman, fastlege, Tretten legesenter, Tretten
Siri Anne Bue, fastlege, Sentrum legesenter Levanger, Levanger
Egon Krøll, fastlege, spes. allmennmedisin, Lillehammer
legesenter, Lillehammer
Solgunn Aalrust, fastlege, Hegra Legekontor, Stjørdal
Eirik Bø Larsen, fastlege, Landsbylegene, Dokka
Side 18 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Eivind sørensen fastlegevikar biri legesenter, gjøvik
Ljiljana Popovic Gajic, fastlege, Skattumgaarden legesenter,
Gjøvik
Eldbjørg Lie Bergheim, fastlege, Slidre legesenter, Slidre
Lotta Rydell, Lillehammer Legesenter, Lillehammer
Elisiv Teigen, fastlege, Sør-Fron Legesenter, Sør-Fron
Maren Ørstad Fossum, fastlege, Landsbylegene, Dokka
Esben T Evensen, fastlege, Slidre legesenter, Slidre
Marianne Andreassen, turnuslege, distrikt
Fredrik Langballe, fastlege, Raufoss kommunelegekontor
Marit Hegde, fastlege, Fagernes legesenter, Fagernes i Valdres
Frode Oosterling, fastlege, Svingen legesenter, Lillehammer
Mesrack Worku, fastlege, Roa legefellesskap, 2740 Roa
Gabriel Svedenborg, fastlege, Ringebu Helsesenter, Fåvang
Mona Kalsaas, fastlege, Gjøvik
Geir Olav Grøndahl, spesialist allmennmedisin, Gausdal
Monica Knutsen, fastlege, Toppen legesenter, Lillehammer
Gert Halleby, Kommuneoverlege i Sør Aurdal
Nerijus Gintalas, Kommunelege i Sør Aurdal
Gunn Johnsen Westad, fastlege, Legekontoret i Øystre Slidre,
Heggenes
Hanne Eriksen Torp, fastlegevikar, Bøverbru legekontor, Toten
Niels Jahren, fastlege, Sørbyen Legegruppe, Gjøvik
Ole Knut Kristiansen, fastlege, Sentrum legekontor,
Lillehammer
Hans Røste, fastlege, Lena legesenter, Lena
Ole Tveiten, fastlege/legevaktsjef, Fagernes Legesenter,
Fagernes
Henning Bang Larsen, fastlege, Harestua Medisinske Senter,
Harestua
Per Arne Vesteraas, fastlege, Vinstra legekontor, 2640 Vinstra
Henriette Skaar Jacobsen, turnuslege, Øystre Slidre legekontor
Per Einar Jahr, fastlege, Nord Aurdal kommune
Håvard Mæland, fastlege, Storgata Legekontor, Lillehammer
Per Erik Bø, fastlege, Bøverbru legekontor, Vestre Toten
Inger Johanne Løkkevik, spesialist i allmennmedisin,
Lillehammer
Per Kristian Moen, kommuneoverlege, Sør-Fron legesenter, SørFron
Ingun Toftemo, fastlege, Toppen legesenter, Lillehammer
Per Steinar Steinsvoll, primærlege, Sel
Irene Witt, dr. med., fastlege, Vågå helsesenter, Vågå
Pål Berg-Johnsen, fastlege, Vinstra legekontor, Vinstra
Irene Øygard, fastlege, Fagernes legesenter, Nord-Aurdal
Pål Hjorthol, fastlege, Toppen Legesenter, Lillehammer
Ivar Skeie, fastlege (i permisjon), Åslundmarka Legesenter,
Gjøvik
Rita Hansen Møller, fastlege/helsestasjonslege/praksiskonsulent,
Sør-Fron Legesenter
Jan Mangersnes,fastlege, Lillehammer legesenter, LIllehammer
Sang Tran, fastlege, Gjøvik
Janne Fjelltun Buene, fastlege, Fagernes legesenter, Fagernes
Sang Tran, fastlege, Åslundmarka legesenter, Gjøvik
Johan Edvard Tellum, fastlege, Biri legesenter, Biri
Karin Monsbakken, fastlege, Sørbyen Legegruppe, Gjøvik
Kim Roar Sandli, fastlegevikar, Gjøvik legesenter, Gjøvik
Sidsel Offergaard Jevne, fastlege, Vang legekontor, Vang i
Valdres
Siw Fosheim, fastlege /spes. allmennmedisin, Slidre legesenter,
Valdres
Kjell Conradi, fastlege, Fagernes legesenter, Nord-Aurdal
Sjur Johansen, fastlege, Kolbu legesenter, Østre Toten
Knut Boe Kielland, fastlege, Hov legesenter, Hov
Snorre Langfjæran, fastlege, Raufoss legesenter, Raufoss
Kolbjørn Dehli, fastlege, Gran
Stefan Løvsletten, fastlege, Torpa Legekontor, Aust-Torpa
Kristin Lyslom, fastlege, Hov legesenter, Søndre Land
Stefan Martens, fastlege, Storgata legekontor, Lillehammer
Kristine Stuedal, fastlege, Lesja kommune
Steinar Jensen, fastlege, Lena Legesenter, Lena
Laila Lambrecht, fastlege , Gjøvik
Stine Roland, fastlege, Biri legesenter
Lars Solheim, fastlege/kommunelege2, Raufoss
Kommunelegekontor, Raufoss
Sven Austad, fastlege, Lillehammer
Lene Dæhlen Selnes, fastlege, Sørbyen legegruppe, Gjøvik
Tor Inge Kristianslund, fastlege, Fagernes legesenter, Fagernes
Line Brinch, fastlege, Kolbu legesenter, Østre Toten
Tor Olav Isaksen, fastlege, Kolbu Legesenter, Kolbu
Side 19 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Tore Skjærseth, fastlege, Toppen Legesenter, Lillehammer
Anne Karin Lysen, fastlege, Harbitzalleen legesenter, Oslo
Torgeir Hystad, fastlege, Gran legesenter, Gran
Anne Karlsen, fastlege, Grünerløkka, Oslo
Tori Guldahl Seierstad, fastlege, Svingen legesenter,
Lillehammer
Anne Lill Eide, fastlege, KFA Majorstuen; Oslo
Anne Ruud, fastlege, Kurbadet legesenter, Oslo
Trine Kjølner, fastlege, Lillehammer legesenter, Lillehammer
Annika Sommernes Åbyholm, fastlege, Sæter legegruppe, Oslo
Trond B. Karlsen, fastlege, Toppen legesenter, Lillehammer
Arne Enge, fastlege, Legene i Oscarsgt.12, Oslo
Turid Svindland, fastlege, Vinstra legekontor, Nord-Fron
Arne Fetveit, fastlege, Oslo
Vidar Moldegård, fastlege, Gjøvik legesenter
Arne Olav Fagermoen, fastlege, Romsås legesenter, Oslo
Øystein Fagerhaug, fastlege, Gjøvik
Arne Røde, fastlege, Sæterlegegruppe, Norstrand, Oslo
Øystein Skjåk, fastlege, Svingen Legesenter, Lillehammer
Arne Unsgaard, fastlege, Ellingsrud legesenter,Oslo.
Øyvind Torp,fastlege, Bøverbru legekontor, Vestre Toten
kommune
Arnulf Heimdal, fastlege, Kjelsås legesenter, Oslo
Åse Marie Dynna, fastlege, Brandbu legegruppe, Brandbu
Aslak Holtestaul, fastlege, Lillegrensen Legesenter, Oslo
Astrid Sandberg, fastlege, BestHelse Nordstrand, Oslo
Oslo
Atle Klovning, fastlege/førsteamanuensis
Gro Nilsen, fastlege, Legene i Oscarsgt.12, Oslo
Atle Leirvik, fastlege, Eckbo legekontor, Bydel Vestre Aker
Alf Kimsås, fastlege, Bjerke legesenter, Oslo
Audun Dyrdal, fastlege, Bøler, Oslo
Aman Rai, fastlege, Sinsen, Oslo
Barbara Baumgarten-Austrheim, fastlege, Stadion Medisinske
Senter, Oslo bydel Nordre Aker
Amir David Arden, Allmenlegevikar, Lovisenberg Legesenter,
Oslo
Amir Tauqir Chaudhary, fastlege spesialist Allmennmed,
Stovner Legesenter, Oslo.
Bengt Weden, fastlege, Balkeby legesenter, Oslo
Bent Røisland, fastlege, Torshov Helsesenter
Bente Aschim, fastlege, Fagerborglegene, Frogner bydel
Anders Bjørn Olsen, fastlege, Lindeberg legesenter, Oslo
Bente Thorsen, fastlege, Linde legegruppe, Oslo
Anders Bye, fastlege, Storoklinikken, Oslo
Anders Faaberg, fastlege, Lille grensen legesenter, Oslo
Berit Brustad, fastlege, Colosseumklinikken Allmennseksjonen,
Oslo
Anders Ruud Fartum, fastlege, Fagerborglegene DA, Oslo
Berit Haugland, fastlege, RøaLegene AS, Oslo
Anders Storhaug Heen, fastlegevikar, Vinderen legekontor, Oslo
Berit Holten, fastlege, Din Lege, Oslo
Andre Storm, Ullevål stadion legesenter
Birgit Dahl-Jørgensen, fastlege, Studenthelsetjenesten ved Univ.
i Oslo
Andreas Fismen, fastlege, Din Lege/Røde Kors Klinikk, Frogner
Bjørn Olav Flasten, Legene på Sinsen, Haslevn, Oslo
Andreas Løfors, fastlege, Abildsø Legekontor, Oslo
Bjørn Sletvold, fastlege, Nydalen legesenter, Oslo
Anette K Bender, fastlege, Oslo
Brit Eli Raanaa, fastlege, Studenthelsetjenesten ved UiO, Oslo
Anette Kopperud, fastlege, Klemetsrud legesenter, Oslo
Britt Uhrenholdt Jacobsen, fastlege, Eckbo legesenter, Oslo
Angela Audo, fastlege, Gamlebydel
Britta Spies, fastlege, Norabakken lege- og kiropraktor klinikk
Anh Thi Tran, fastlege, Stovner Legesenter, Oslo
Brynjar Reberg, fastlege, Klemetsrud legesenter, Oslo
Anna Pham, fastlege, Oslo
Anna Stavdal, fastlege, Bolteløkka legesenter, Oslo
Bård Natvig, førsteamanuensis i allmennmedisin, Universitetet i
Oslo, Oslo
Anne A. Nøring, fastlege, Oslo
Camilla Elisa Bernard, fastlege, Vestli legesenter. Oslo
Anne Beate Ask, fastlege, Oslo
Camilla R. Ystborg, fastlege, Smestad legesenter, Oslo
Anne Cathrine Sundseth, tidl fastlege, Oslo
Cathrine Rossland, fastlege, Haugerud legesenter, Oslo
Side 20 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Charlotte Widerøe, fastelege, Lambertseter legesenter, Oslo
Finn Skogstad, fastlege, Stovner Legesenter as, Oslo
Chr. W. Biermann, fastlege, Smestad Legesenter, Oslo
Finn Strekerud, fastlege, St. Olav Medisinske, Oslo
Christian Grorud, fastlege, Linde legegruppe, Oslo
Finn Waaler, fastlege, Hegdehaugen Legesenter
Christina Bodahl, fastlege, Centrum fastlegegruppe, Oslo
Frank Landgraff, fastlege, Nordstrand, Oslo
Clas Hallvik, fastlege, Sagene Ring Legekontor, Oslo
Frede W. Jacobsen, fastlege, Eckbo legesenter, Oslo
Dag Bruusgaard, tidligere fastlege, Oslo
Fredrik Thorn, fastlege, Nordstrand legesenter
Dag Severin Hammer, fastlege, Linderud legesenter, Oslo
Frode Elsness, fastlege, Klinikk for Alle, Majorstua, Oslo
Dagfinn Aarskog, fastlege Colosseumklinikken, Oslo
Frode Grønn Johannesen, fastlege, Oslo
Dan M. Nørager, fastlege, Storoklinikken, Oslo
Frode Morken, fastlege, Tåsenklinikken
Dan Niklasson, Hedgehaugen Legesenter, Oslo
FukTai Sundvor, fastlege, Christiania Medisinske Senter, Oslo
Daniella Lotfi, fastlege, Haugerud legesenter, Alna
Gaurav Sharma, Allmennlege, Etterstadsletta legekontor, Oslo
Dorthe Marie Borge, fastlege, Legene i Bergensgata, Oslo
Ginette Mæhlumshagen, fastlege, Majorstukrysset legegruppe,
Oslo
Dr Kjellstad, Lovisenberg legesenter, Oslo
Gisle Schmidt, Bogerud legesenter
Dr. Amir Madadi, fastlege, Vålerenga Legekontor, Oslo
Giti Sabalani, fastlegevikar, Romsås legesenter
Dr.med. Philipp Moon, fastlege, Husebyskogen Med.Senter,
Oslo
Gro Bjartveit, fastlege, Frysja Legekontor, Oslo
Eduard Grieg, Vika legesenter, Oslo
Gry Tøfte-Furu, Fastlege, Høybråten legekontor, Oslo
Eileen Voss, fastlege, Furuset legesenter, Bydel Alna, Oslo
Gulshan Rana, fastelege, Langbølgen legesenter, Oslo
Eivind A. Wik, fastlege, Bjerke legesenter
Gulshan Rana, fastlege, Langbølgen legesenter, Oslo
Eivind Borna , Lege Bjørnnes og Borna
Gunilla Carlsson, Ryen Legekontor, Oslo
Elin Skagestad, fastlege, Veitvet legesenter, Oslo
Gunn Elin Ladstein, fastlege, Skøyen Terrasse Legekontor, Oslo
Elisabeth Rødland, fastlege, Gml Oslo, Etterstadsletta legekontor
Gunnar F Olsen, fastlege, Kantarellen legesenter, Oslo
Ellen Fagerberg, fastlege, Abildsø legekontor, Østensjø bydel,
Oslo
Gunnar Rusten, fastlege, Høybråten legekontor, Oslo
Elzbieta Johansen, fastlege, Pilestredet Park Legesenter, Oslo
Gunnar Tveiten, fastlege, BestHelse Nordstrand, Kongsveien
104, Oslo
Erik Aagaard, fastlege, BestHelse Nordstrand, Oslo
Guramandeep Kaur Gosal, fastlegevikar, Nordstrand legesenter
Erik Jonassen, fastlege, Holmlia legesenter, Holmlia
Guri Basmo, fastlege, Ullern Oslo
Erik Roald, fastlege, Huseby legesenter, Oslo
Guri Svendsen, fastlege, Ryen legekontor, Oslo
Erik Ytteborg, fastlege, Borgen legesenter
Haavard Martinsen, fastlege, Oslo
Espen Hauff Wold, allmenn-spes, Brattlikollen legesenter, Oslo
Hakon Gjessing , fastlege, Tåsenklinikken, Oslo
Espen Saxhaug Kristoffersen, allmennlege i spesialisering,
Avdeling for allmennmedisin, Oslo
Hallstein Netland, fastlege, Stovner legesenter, Oslo
Hanne Margrete Lien, fastlege, Sinsenklinikken, Oslo
Eva Sponnich, Ellingsrud legesenter, Oslo
Hanne Undlien, fastlege, Vinderen legekontor, Oslo
Faiza Basharat, fastlege Torshov helsesenter, Oslo
Hans Braadland, fastlege, Langbølgen Legesenter, Oslo.
Farshid Jahangosha, fastlege, Kantarellen legesenter, Oslo
Hans Gerhard Hovind, spes allmennmedsin/Idrettslege Nimf
Fastlege Sissel Lahna, Storoklinikken, Oslo
Hans Hedlin, fastlege, Bøler legesenter, Østensjø bydel,
Finn Andresen, fastlege, Fyrstikktorget legekontor
Harald Bugge, fastlege, Bentsebro Legesenter
Finn Paugard, fastlege, Veitvet Legesenter, Oslo
Harald Eik Løvland, fastlege, Manglerud legekontor, Oslo
Side 21 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Harald G. Jodalen, fastlege, Oslo
Jon Christensen, fastlege, Harbitzalleen Legesenter, Oslo
Hedda Solerød, fastlege, Oslo
Jorg Karlgård, fastlege, Brynsenglegene, Oslo
Heidar Olsson, fastlege, Haugerud Legesenter
Josiane Cunen, fastlege, Lambertseter legesenter, Oslo
Helene Berglund, fastlege, Kurbadet legesenter, Oslo
Jostein berntsen, fastlege, Husebyskogen Medisinske Senter,
Oslo
Helene Østerås, bydelslege, Sagene lokalmedisinske senter, Oslo
Jovita Banse, fastlege, Vestli legesenter, Oslo
Helga Hamnes Aaberge, Tøyen legesenter, Oslo
Julie Julsrud Titterud, fastlege, Sjølyst Fastlegesenter
Henrik Siverts, fastlege, Bentsebro legesenter, Oslo
Just Aaserud, fastlege , Smestad Legesenter , Oslo
Henrik Steenfeldt-Foss, fastlege, Oslo
Jørgen Skavlan, fastlege, Oslo
Herman Munthe-Kaas, fastlege, Oslo
Kari Beckmann, fastlege, Åsbråten Legegruppe, Oslo
Herulf Bjerke Torset, fastlege, Studenthelsetjenesten, Oslo
Kari Bjørkum,Ullevålsveien legesenter, Oslo
Hilde Moseby Berge, Ph.D. stipendiat, spesialist og veileder i
allmennmedisin, Norges Idrettshøgskole
Kari Lise Jacobsen Eidjar, fastlege, RøaLegene, Oslo
Holger Dahl, fastlege, Centrum fastlegegruppe
Karin Nilsen Tysnes, fastlege, Oslo
Hossein Khorshidi, fastlege, Vital legekontor
Kathrine Holth Schaathun, fastlege, Ellingsrud Legesenter, Oslo
Humera Anwar, fastlege, Fyrstikktorget legesenter, Oslo
Keith Gretemeier , dr.med ,spes. allmenmedisin Oslo
Håkon Kordahl, fastlege, Kristian Augustgt.19, Oslo
Khalid khawar, Grønland Helsesenter, Oslo
Ingeborg Skulberg, fastlege, Grünerløkka, Oslo
Kinga Kerekes, fastlege, Tveita legesenter, Oslo
Inger S.Thaulow, fastlege, Kragskogen legesenter, Oslo
Kirsten Hjelle, fastlege, Ullern bydel
Ingjerd Guldal, fastlege, Kjelsås legesenter, Oslo
Kirsten Knutsen, fastlege, Oslo
Ingjerd Rise, fastlegevikar, Torshov Helsesenter DA, Oslo
Kirsti Margrethe Dolva, fastlege, Frysja legekontor, Oslo
Ingrid Esholdt, fastlege, Sæterlegegruppe, Oslo
Kirsti Waage, fastlege, Ryen legekontor, Oslo
Ingunn Ajer Petterson, lege under spesialisering, Oslo legevakt,
Oslo
Kjartan Thorsen, fastlege, Oslo
Kjell Erik L'Abée-Lund, fastlege, Ryen legekontor, Oslo
Ingunn Sundsvold, fastlege, Oslo
Kjell Moss, fastlege, Rosenhoff Legegruppe, Oslo
Ingvild Garborg, fastlege, Oppsalstubben legekontor, Oslo
Kjell Teigen, fastlege, Bryn med.senter, Oslo.
Jahed Allahyar, fastlege, Grünerløkka Legekontor, Oslo
Kjell-Olav B. Svendsen, fastlege, Frogner helsesenter, Oslo
Jan Guettler, fastlege, Ellingsrud legesenter, Oslo
Kjersti Nøkleby, fastlege, Østensjø legesenter, Oslo
Jan Gunnar Stokke, fastlege, Oslo
Kjetil Groven Løitegård, turnuslege, Vinderen Legekontor, Oslo
Jan O Sørdal, Linderud legesenter, Oslo
Knut A. Gråbø, fastlege, Harbitzalleen Legesenter, Oslo
Jan R.Tunby, fastlege, Norabakken lege-og kiropraktorklinikk,
Oslo
Jannicke Bjørklund Fredriksen, fastlege, Vestre Aker
Legesenter, Oslo
Knut Haaland, fastlege, Linde legegruppe, Oslo
Knut Svanøe Hafstad, fastlege, Bjørndal Legekontor, Oslo
Knut Winger, fastlege, Christiania medisinske senter, Oslo
Jens de Besche, fastlege, St.Olavs Medisinske, Oslo
Krister Mostrøm, fastlege, Ullevål Hageby legesenter, Oslo
Jing Lorentsen, fastlege, Schouslegene, Oslo
Kristin Bjerke, Borgen Legesenter, Oslo
Joe Siri Ekgren, allmennlege, Majorstuaklinikken, Oslo
Kristin Kanstad, fastlege, Vinderen legekontor, Oslo
John Marrable, fastlege, Oppsal legekontor Oslo
Kristin Vullum, fastlegevikar, Centrum fastlegegruppe, Oslo
Johnny Waagan, fastlege, Brynsenglegene, Oslo
Kristina Dodgson, fastlege, Kragskogen legesenter, Oslo
Jolanta Roessink, fastlege, Linderud legesenter, Oslo
Side 22 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Kristine Selmer Solbakken, fastlege, Husebyskogen medisinske
senter, Oslo
Odd Storstein, fastlege, Bygdøy Helsesenter, Oslo
Odd-Arne Nesbakken, fastlege, Tveita legesenter, Oslo
Krzysztof Burski, fastlege, Sinsenklinikken, Oslo
Ola Kaarby, fastlege, Oslo
Lars Bråthen, fastlege, Oslo
Ola Sand, fastlege, BestHelse Nordstrand, Oslo
Lene Braastad, fastlege, DinLege, Oslo
Olav Asgard, fastlege, Frogner legesenter, Oslo
Linda Elise Grønvold, fastlege, Kjelsås legesenter, Oslo
Olav Karstad, fastlege, Sinsenklinikken, Oslo
Line Bar-Nathan, fastlege, Haugerud legesenter, Oslo
Olav R Wangensteen, fastlege, Frogner Helsesenter, Oslo
Line Marie Berteussen, fastlege, Vinderen Legekontor, Oslo
Ole Henrik Øyum, fastlege, Torshov helsesenter, Oslo
Lisbeth Homlong, fastlege Bergen/stipendiat UIO
Ole-Jacob Berge, fastlegevikar, Stovner Legesenter, Stovner
Liv Risvold Vikan, fastlegevikar, Sagene lokalmedisinske senter,
Oslo
Olga Valhovd, fastlegevikar, Skøyen terrasse legekontor og
Vestli legesenter, Oslo
Maida Ilic, fastlege, Lambertseter legesenter, Oslo
Otto S. Romfo, fastlege, Tåsenklinikken, Oslo
Marek Zennegg , allmennlege/overlege, Incognito klinikk
Paal Hestvold, fastlege, Bjørnsletta Legesenter, Oslo
Maren Gjerdåker, fastlegevikar, Schouslegene, Oslo
Paal Sand, fastlege, Oslo
Mari Bjørkman, fastlege, Rosenhoff Legegruppe, Oslo
Palle Drøjsbjerg, fastlege, Storgaten Legeklinikk, Oslo
Marianne Killi, fastlege, Nordstrand legesenter, Oslo
Per Anders Vold, fastlege, Tøyen legekontor, Oslo
Marianne Møllerop, fastlege, BestHelse Nordstrand, Oslo
Per J. Askim, fastlege, Majorstuen Medisinske Senter
Marianne Ravneberg, fastlege, Nedre Bekkelaget Legekontor,
Oslo
Per Kristian Arnesen, fastlege, Kjelsås legesenter, Oslo
Marit Bjørnnes, fastlege, Legene Bjørnnes & Borna , Oslo
Pernille Willersrud, fastlege, Bøler legesenter, Oslo
Marit Vestrheim, fastlege, Brobekkveien 31 B, Oslo
Peter Kulawiec, fastlege, Centrum fastlegegruppe, Oslo
Marius Amundsen, fastlege, Vestre Aker legesenter, Oslo
Phuong Ngoc Nguyen, fastlege, Grønland Basar legesenter
Marthe Kongshaug, fastlege, Rodeløkka legesenter, Oslo
Pia Kvåle fastlege Nordre Aker, Ullevål Hageby legesenter
Mette Ajer Petterson, fastlege, Oslo
Podimahatmaya Tharma, Stovner legesenter, Oslo
Mette Brekke, fastlege, Kurbadet legesenter
Praba Arulanandam, allmennlege/Fastlege, Klemetsrud
Legesenter, Oslo
Mette Clausen, lege, Oslo.
Ragnar Holthe, fastlege, Lilletorget Legekontor, Oslo
Mette Horgen, fastlege, Majorstukrysset legegruppe, Oslo
Ragne Aanestad, fastlege, Bogerud legesenter, Oslo
Mette Midttun Haukaas, fastlegevikar, Brynsenglegene, Oslo
Ragnhild Arentz-Grastvedt, Vinderen Legekontor, Oslo
Mikkel Mundal, fastlege, Adamstuen legesenter, Oslo
Ragnhild Strand, fastlege, Sinsenklinikken, Oslo
Monica Nyquist, fastlege, Brynsenglegene, Oslo
Ramadan Kovaci, Tøyen Legesenter, Fastlege
Morten Parmo,fastlege, Ekeberg legekontor, Oslo
Randi Ofstad, fastlege, Iladalen legekontor, Oslo
Morten Sortebogen ,fastlege, Stensparken medisinske senter
Rattan Singh Rattan,fastlege, Stovner legesenter
Morten Wangestad, fastlege, Hoffsveien Legesenter
Rebecka Jensen, fastlegevikar, BestHelse Nordstrand, Oslo.
Morten Øwre, fastlege, Din Lege
Reidar Johansen, fastlege, Majorstukrysset legegruppe, Oslo
Nadim Latif, spes allmennmedisin, Manglerud legekontor, Oslo
Reza Amiry, fastlege, Furuset legesenter, Alna bydel
Niels Erik Landmark, fastlege v/Din Lege, Frogner Bydel, Oslo
Rikke Adele Raftemo, fastlege, Preventia , Oslo
Nils Rolfsjord, fastlege, Gransdalen legesenter, Oslo
Roal Lindebø, fastlege, Vestli legesenter
Odd Bøyesen, fastlege, Markveien Legesenter, Oslo
Robin Jareg, fastlege, Harbitzalléen Legesenter, Oslo
Side 23 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Romana Barucija, fastlege, Lindeberg legesenter, Oslo
Svein Sandblost, fastlege, Markveien Legesenter, Oslo
Ronny Granå, fastlege, Oslo
Svein Stiksrud, fastlege, Frogner Bydel , Oslo
Ruchika Sarna, fastlege, Oslo
Sveinung Eide, fastlege, Tåsenklinikken, Oslo
Rune Aakvik, fastlege, Besthelse, Nordstrand, Oslo
Sverre Lundevall, fastlege
Rune Olsen, Oslo Kommunale Legevakt
Tayyaba Anwar, fastlege vikar, Majorstuhuset Legegruppe, Oslo
Ruth Elin Dalen, Admstuen legesenter, Oslo
Terje Johansen fastlege, Legene i Bergensgata 12, Oslo
S.N.Kakar, fastlege, Lindeberg legesenter, Oslo
Terje Risanger, fastlege, Prinsdal Legesenter
Said Tutunchian, fastlege, Harbitzallen Legesenter, Oslo
Therese Kilvær, fastlege, CC Vest legesenter, Oslo
Satish Arora, fastlege, Lambertseter legesenter, Oslo
Therese Thu Huynh, fastlege, Tøyen Legesenter
Shah Murad, fastlege, Linderudklinikken, Oslo
Thomas M.G. Jordan, fastlege, Hoffsveien legesenter, Skøyen
Shamoun Zahid, fastlege, Tveita legesenter
Thomas Mørk Tønseth, fastlege, Brynsenglegene, Oslo
Sheranthi De Mel, fastlege, Bislett legesenter, Oslo
Thorleif B. Dolva, fastlege, Bislett legesenter, Oslo
Sigurd Hortemo, fastlegevikar, Lambertseter legesenter, Oslo
Tina Jakobsson, fastlege, Tåsenklinikken, Oslo
Sigurd Sørås Jonassen, fastlege, Legene på Sinsen, Oslo
Tiril Elvestad, Vestre Aker Legesenter, Oslo
Silja Rekdal, Haugerud legesenter, Oslo
Tom Gundersen, fastlege, Bøler legesenter, Oslo
Siri A. Arntsen, lege, Lille Grensen legesenter, Oslo
Tomasz Pochylski, fastlege, Østensjø legesenter AS, Oslo
Sirill Storvik, fastlege, bydel Ullern, Oslo
Tone C. Giercksky, fastlege, Iladalen legekontor, Oslo
Sissel H Klingenberg, fastlege, Bjørndal legesenter, Oslo
Tone Fleischer, fastlege, Fleischerklinikken
Siv K. Brackmann, fastlege, Oslo
Tone Ringen, fastlege, BestHelse Nordstrand, Oslo
Siv Selvik Hamre, fastlege, Fyrstikktorget Legekontor, Oslo
Tone Wallin, fastlege, Østensjø legesenter , Oslo
Sjur Olav Hesla, fastlege, Sinsenklinikken, Oslo.
Tonje Helene Haugen, fastlege, Veitvet legesenter, Oslo
Solveig Bugge, fastlegevikar, Oslo
Tonje Høgdahl Mysen, fastlege, Kringsjå legesenter, Oslo
Staffan Jacobsen, fastlege, Sinsen Klinikken, Oslo
Tor Vattekar, fastlege, Ekeberg legekontor, Oslo
Stein Haudemann Andersen, fastlege, Bentsebro legesenter
Tord Østberg, fastlege, Majorsthuset legegruppe, Oslo
Stein Wiel, fastlege, Tåsenklinikken, Oslo
Tore Aubert, fastlege, Kringsjå legesenter, Oslo
Steinar Helberg, fastlege, Colosseumklinikken, Oslo
Tore Haug, fastlege, Bydel Grorud
Stephan Schmidbauer, fastlege, Rodeløkka Legesenter, Oslo
Tore Lenngren, fastlege,Tåsenklinikken
Steven Hoel, fastlege, Nydalen Legesenter, Oslo
Tori Flaatten Halvorsen, allmennlege, Studenthelsetjenesten,
Oslo
Stig Johannessen, fastlege, Norabakken lege- og kiropraktor
klinikk
Torill Andersen, fastlege, Tveita legesenter
Sturla Haugsbø, fastlege, Prinsdal legesenter, Oslo
Torill Ellefsen, fastlege, Lindeberg legesenter, Oslo
Susanne Damsleth Heldaas, allmennlege, Klinikk for Alle Storo,
Oslo
Torunn E Sletten, fastlege, Romsås legesenter, Oslo
Tove Borgen, fastlege, Frysja legekontor, Oslo
Suzana Gojkovic, fastlege, Tøyen legesenter, Oslo
Tove Gridset, fastlege, Berg legekontor, Oslo
Svein Aarseth, Fastlege, Frysja legekontor, Oslo
Tove Kristin Fløgstad, fastlege, Sjølyst Fastlegesenter AS
Svein Erik Karlseng, fastlege, Oslo
Trine Ingebrigtsen, fastlege, Frogner Oslo
Svein Hamnes Aaberge, fastlege, Tøyen Legesenter, Oslo
Trine Jacobsen, fastlege, Ullevålsveien legesenter, Oslo
Svein Ove Aase, fastlege, Langbølgen Legesenter, Oslo
Side 24 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Trine Lise Almeland, fastlege, Oslo
Atilla Fazekas, fastlege, Aksdal Senter Legekontor, Aksdal
Troels Lindberg Danø, fastlege, Ullevål stadion, Oslo
Audun Visted, fastlege, Hundvåg Legesenter, Stavanger
Trond Daae-Johansen, Lillegrensen Legesenter, Oslo
Axel M.Sund, fastlege, Byfjorden Legesenter, Stavanger
Trond Odnes Myhre, fastlege, Oslo
Balpreet K. Sandhu, fastlege, Jørpeland legesenter, Strand
kommune
Trond Orlin, fastlege, Bydel StHanshaugen, Oslo
Barbara Widera, fastlege, Bjerkreim legekontor
Trude Bakke, fastlege, Berg Legekontor, Oslo
Barbro Saltnes, fastlege, Sauda kommune, Sauda
Tørris Rolf Eig, fastlege, Oslo
Berit Søvik, fastlege, Skeiane legesenter, Sandnes
Vegard Berling, fastlege, Markveien Legesenter, Grünerløkka
Bernt Eyolf Bremnes Andersen, fastlege, Sola Legesenter, Sola
Velaug Vårvik, fastlege, Legene i Grønlandsleiret, Oslo
Birger Christensen, fastlege, Eigersund
Vera Øksne, fastlege, Vestli legesenter
Birger Vårdal, fastlege, Ganddal legesenter, Sandnes
Vilde Feen, fastlege, Stovner Legesenter AS
Bjarte Harbo, fastlege, Ålgård Legesenter, Gjesdal kommune
Yngve Rønsen, fastlege, Oppsal Legekontor, Bydel Østensjø,
Bjørn Rismyhr, fastlege, Åkrehamn
Youssif Iraki, Romsås legesenter, Oslo
Brita Øygard, kommuneoverlege, Sauda kommune
Yun Jeanett Mo, fastlege, Veitvet legesenter, Oslo
Børge Vassbø, fastlege, Sentrumsgården legesenter, Egersund
Øystein Løvåsdal, fastlege, Oslo
Bård Johan Humborstad, fastlege, Vågen Legesenter, Sandnes
Øyvind Aa, fastlege, Storoklinikken, Oslo
Bård Moe, fastlege, Forus legesenter, Stavanger
Øyvind Aabø, fastlege, Besthelse Nordstrand
Carl Christian Norberg, fastlege, Riska legesenter, Hommersåk
Øyvind Bjerve, fastlege, Lambertseter Legesenter.
Cathrine Bendz Aarrestad, fastlege, Køhler legesenter, Stavanger
Åse Hildre Haug, fastlege, Kjelås legesenter, Oslo
Cathrine Fossen, fastlege, Vågen Legesenter, Sandnes
Cathrine Oldeide, fastlege, Skeiane Legesenter
Rogaland
Cecilie Tveteraas Hauge, fastlege, Ganddal legesenter, Sandnes
Ane Brekke, fastlegevikar, Sandnes
Anja de Jong, fastlege, Tau legesenter, Tau
Christian Johannes Veuskens, fastlege, Avaldsnes Legesenter,
Karmøy
Anne Britt Seim, Sola legesenter, Sola
Christian Nakling, Sentrum legesenter, Sandnes
Anne Grete Husebye, fastlege, Lura Legesenter
Christine van Gend, fastlege, Sauda Legesenter, Sauda
Anne Karin Hoftun, fastlege, Sauda Legesenter, Sauda
Conrad Skarås Tuen, fastlege, Ålgård legesenter, Ålgård
Anne Korsæth, fastlege, Sola Legesenter, Sola
Dag Rune Østhus, fastlege, dr. Østhus Legekontor, Stavanger
Anne Kvalheim, fastlege, Haugesund Medisinske Senter,
Haugesund
Damoun Nassehi, fastlege, Eigersund kommunale Legesenter,
Egersund
Anne Mathilde Hanstad, fastlege, Rådhusgaten legegruppe, Tau
David Stendahl, fastlege, Hinnatrekanten Legesenter, Stavanger
Ansgar Hatteland, fastlege, Ganddal legesenter, Sandnes
Deniz Tekin, fastlege, Åkra legesenter, Karmøy
Arild Kaisen, fastlege, Bekkefaret legekontor, Stavanger
Dietlind Exner Nakling, fastlege, sololege i Nedstrand
legekontor, Strand
Arild Lothe, fastlege, Nytorget, Stavanger
Dr. Tone Hapnes, fastlege, Sandnes
Arne Christian Njærheim, fastlege, Hå kommune, Nærbø
Egil Norheim, fastlege, Legesenteret Olav V's gt. 13, Stavanger
Asgeir Haugedal, fastlege, Sandtangen legesenter, Bryne
Einar Hegelstad, fastlege, Hillevåg legesenter, Stavanger
Aslak Bråtveit, fastlege/kommunelege, Finnøy
Eirik R. Simonsen, Haugesund med senter, Haugesund
Astrid Berit Evensen, fastlege, Nytorget legesenter, Stavanger
Eirik Skadberg, fastlege, Soladoktoren, Sola
Side 25 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Eirik Viste, fastlege, Byhaugen legesenter, Stavanger
Heidi Nilsen, fastlege, Eigersund kommunale legesenter,
Egersund
Eivind Vestbø, fastlege, Finnøy legekontor, Finnøy
Henry Helvig, fastlege, Hundvåg legesenter, Stavanger
Elen-Marta Hovig, fastlege, Solvang Legekontorer, Haugesund
Herman Doeland, fastlege, Tau legesenter, Tau
Elin Hundhammer Vågen, fastlege, Ølen legesenter, Vindafjord
Hilde Aksdal, fastlege, Varhaug legekontor, Hå
Elisabeth Mattson, fastlege. Aksdal Legesenter, Tysvær
Hilde Farstad, fastlege, Byhaugen legesenter, Stavanger
Elling Christer Hegelstad, fastlege, Bryne legesenter, Bryne
Huge Hognestad, fastlege, Vindafjord legesenter, Skjold
Else Brit Hetland Strassegger, fastlege, Krossen legekontor,
Kleppe
Inge Thomsen, fastlege, Sentrum legesenter, Sandnes
Endre Bø Blindheim, fastlege, Bygnes Legesenter, Karmøy
Ingeborg Ask Torvik, fastlege, Legesenteret Olav V'gt 13,
Stavanger
Erik Bertheussen, fastlege, Hå Helsesenter, Nærbø
Inger Karlsen Ree, fastlege, Kleppetunet legesenter, Klepp
Erik Bugge Aase, fastlege, Stavanger Legesenter, Stavanger
Inger Klippen, fastlege, Hanadalen legesenter, Sandnes
Erik Jesman Pedersen, fastlege, Stavanger
Ingjerd H. Jøssang, fastlege, Vågsmyra legesenter, Stavanger
Erik Olai Hauge, fastlege, Helsebanken Legesenter, Ålgård
Ingunn Rørvik, fastlege, Rovik Legesenter, Sandnes
Espen Stangeland, fastlege, Skagen 12, Stavanger
Ingvald Vika, fastlege , Karmøy
Eva Annikas Haugedal, fastlege, Klepp legesenter, Kleppe
Iris D. Klage- Håheim, fastlege, Ølen legekontor, Ølen
Even Hovig Fyllinge, 6. års medisinstudent med vikariat ved
Solvang Legekontor, Haugesund
Ivar Halovrsen, fastlege, Køhler legesenter, Stavanger
Farkad Abdal-Razzak, fastlege, Sandnes legekontor, Sandnes
Ivar Thomsen, fastlege, Forus legesenter, Stavanger
Frank Thomas Brodschøll, fastlege, Rennesøy
Jacob Tore Staalesen, fastlege, Åkra Legesenter, Åkrehamn
Geir Henanger, fastlege, Dr. Henangers legekontor, Stavanger
Jacques Honoré, fastlege, Storhaug legesenter, Stavanger
Geir Pasi Gilje, spesialist allmennmedisin, Kokstad
Bedriftshelsetjeneste, Sola
Jan Czarnecki, fastlege, Madlakrossen legesenter, Stavanger
Jan Erik Lura , fastlege, Sola legesenter, Sola
Gerd Signy Omland, fastlege, Hå helsesenter, Nærbø
Jan Fyllingen, fastlege, Solvang Legekontorer, Haugesund
Grethe Regine Braut, fastlege, Bryne Legesenter, Time
kommune
Jan Robert Johannessen, fastlege, Hinnatrekanten legesenter,
Stavanger
Gunnar Lind, fastlege, Madlagården, 4041 Stavanger
John Næsheim Orstad legesenter, Klepp
Guro Gjesdal Michelsen, fastlege, Øyane legesenter, Stavanger
Johs. Vatne, fastlege, Avaldsnes, Karmøy
Gøril Skjold, fastlege/sykehjemslege, Hå kommune, Hå
Jon Geir Tengesdal, fastlege, Stavanger
Hai Ly, fastlege, Åkra legesenter, Karmøy
Jon Øystein Bergseth, fastlege, Orstad legesenter, Klepp
Halvor Kyllingstad, fastlege, Tasta legesenter, Stavanger
Jorunn Handeland, fastlege, Hillevågsdoktoren, Stavanger
Hanne May Helvig Hetland, fastlege, Hanadalen Legesenter,
Sandnes
Jorunn S. Homme, fastlege, Skeiane legesenter, Sandnes
Hans B.Visdal-Johnsen, fastlege, Sokndal
Jørgen Breivold, fastlege, Varhaug Helsesenter, Hå
Hans Erik Haver, fastlege, Tau legesenter, Strand
Karen Christensen, fastlege, Legesenteret Mariero, Stavanger
Hans Petter Torvik, fastlege, Lura legesenter, Sandnes
Kari Nesse, fastlege, Avaldnes legesenter, Avaldsnes
Hans Ågotnes, fastlege, Riska legesenter, Sandnes
Kari Sinnes, fastlege, Ålgård legesenter, Gjesdal
Harald Bjørnestad, fastlege, Storhaug legesenter, Stavanger
Kari Tau Strand Oanes, fastlege, Folkendoktoren Legesenter,
Stavanger
Hege Høivik, fastlege, Østervåg legesenter, Stavanger
Karl Jakob Evensen, fastlege, Bogafjell legesenter, Sandnes
Hege Svangtun, fastlege, Bekkefaret Legesenter, Stavanger
Kasher Shehzad, fastlege, Salus legesenter, Sola
Side 26 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Kenneth Smith, fastlege, Hillevågsdoktoren, Stavanger
Martin Eikrem, fastlege, Åkra Legesenter, Åkrehamn
Kim Helen Tjøstheim, fastlege, Tau legesenter, Strand
Martin Thormodsen, fastlege, Thormodsens Legekontor,
Karmøy
Kirsten I.S. Wessels, fastlege, Bryne legesenter, Bryne
Mats Stangeland, fastlege, Legekontorene Skagen 12, Stavanger
Kjell Harald Horpestad, fastlege, Orstad Legesenter, Klepp
Kjell-Ivar Glette, fastlege, Haugesund Legesenter, Haugesund
Michel Darrehshoori, fastlege, Madlagården legekontor,
Stavanger
Mohammed Mosaad Mohammed, fastlege, Skudenes legesenter,
Karmøy
Kjetil Meling Hetta, fastlege, Skeiane legesenter, Sandnes
Kjetil Rune Skoge, allmennlege, Riska legesenter, Sandnes
Knut Karlsen, fastlege, Tasta legesenter, Stavanger
Monika Wiese, fastlege, Haugesund medisinske senter,
Haugesund
Knut Orlin, fastlege, Sentrumgården legesenter, Egersund
Morten Aareskjold, fastlege, Bogafjell legesenter, Sandnes
Konstanse Devold, fastlege, Stavanger
Morten Holmen, fastlege, Cura legesenter, Sola
Kåre Øygarden, fastlege, Ålgård Legesenter, Gjesdal
Morten Hovdet, fastlege, Finnøy Kommune, Finnøy
Laila Frette, fastlege, Hillevågsdoktoren, Stavanger
Morten Mathisen, fastlege, Nordvegen Legesenter AS, Karmøy
Lars Austdal, fastlege, Kopervik legesenter, Kopervik
Møyfrid Müller, fastlegevikar, Bogafjell legesenter, Sandnes
Lars Dolven, fastlege, Landsbylegen, Randaberg
Målfrid Bjørgaas, fastlege, Håbet Helsehus, Sandnes
Lars Johan Tveit, fastlege, Rådhusgaten legegruppe, Jørpeland
Nachaat Aboujamous, fastlege, Madlagården legegruppe,
Stavanger
Leif Gunnar Vøllestad, fastlege, Vigrestad legekontor, Hå
Niels Stuhr, fastlege, Sauda
Leiv Isaksen Balle, fastlege, Sandnes
Nikolaj Vinther, fastlege, Helsesenter Vigrestad, Hå
Lene Sunniva Johannessen, fastlege, Legesenteret Olav V gt 13,
Stavanger
Nina Wikene, allmennlege, Forusakutten, Sandnes
Linda Øglend Rørtveit, fastlege, Jørpeland legesenter, Strand
Norman Idehen, fastlege, Madlamark legesenter, Stavanger
Line Frost Pihl, fastlege, Bryne legesenter, Bryne
Norvald Lundetræ, fastlege, St. Olav legegruppe, Stavanger
Line Ravndal, fastlege, Skeiane legesenter, Sandnes
Oddny Bilstad, fastlege, Riska legesenter, Sandnes
Lis Verner Hansen, fastlege, Hillevågsdoktoren, Stavanger
Oddvar Høie, fastlege, Klepp legesenter, Kleppe
Lisbeth Økland, fastlege, Legesenteret Mariero, Stavanger
Oddvin D Mørch Rogstad, fastlege, Randaberg legesenter
Lise H. Dybdahl, fastlege, Rennesøy legekontor, Rennesøy
Olav Dahle, fastlege, Stokka Legesenter, Stavanger
Liv Gerhardsen Bjørndal, fastlege, Lura legesenter, Sandnes
Olav Thorsen, fastlege, Klubbgaten legesenter, Stavanger
Liv Løland, fastlege, Sentrum legesenter, Sandnes
Olav Øgaard, fastlege, Sandtangen legesenter, Bryne
Magne Økland, fastlege, Legesenteret Mariero, Stavanger
Ole Andreas Bjordal, fastlege, Sandnes
Magni Sønnesyn, fastlege, Klepp legesenter, Kleppe
Ole Arild Osmundnes, fastlege. Lura Legesenter, Sandnes
Margaret Oshaug, fastlege, Køhler Legesenter, Stavanger
Ole Fossen, fastlege, Varhaug Helsesenter, Hå
Margrethe Espegren, fastlegevikar, Bryne legesenter, Bryne
Ole Ravneberg, fastlege, Lerviksgården, Egersund
Maria Henriette Punte, fastlege, Orstad Legesenter, Klepp
Otto Olsen, fastlege, Forus legesenter, Stavanger
Maria Heskestad Lund, fastlegevikar, Ålgård legesenter, Ålgård
Ove Hegelstad, fastlege, Tjensvoll legesenter, Stavanger
Marianne Svindland, fastlege, Haugesund
P.K.Brendehaug , fastlege, Paradis Legesenter, Stavanger
Marit Anda, fastlege, Hinnatrekanten legesenter, Stavanger
Per Brunovskis, fastlege, Dr. Brunovskis kontor, Skudeneshavn
Marit G. Rønning, fastlege, Storhaug Legesenter, Stavanger
Per Ivar Johannessen, fastlege, Stokka legesenter, Stavanger
Mark Amend, fastlege, Ølen legekontor, Ølen
Per T. Haaland, fastlege, Hinna legekontor, Stavanger
Side 27 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Per Tore Førland, fastlege, Sola
Svein M. Helgeland, fastlege, Norheim legesenter, Karmøy
Peter Christersson, fastlege, Folkendoktoren Legesenter,
Stavanger
Svein Reidar Kjosavik, fastlege, Skeiane legesenter, Sandnes
Sverre Rise, fastlege, Byfjorden legesenter, Stavanger
Petter Enoksen, fastlegevikar, Østhus Legekontor, Stavanger
Svetlozar Baliev, fastlege, Håbet Helsehus, Sandnes
Pyrakas Kandavanam, fastlege , Jørpeland legesenter, Jørpeland
Taran Rai, fastlege, Madlagården legesenter , Stavanger
Pål Hjorth, fastlege og sykehjemslege, Rovik Legesenter,
Sandnes
Tina Sparchholz, fastlege, Vikedal legekontor
Ragna Thime Hersvik, fastlege, Paradis legesenter, Stavanger
Tom Ole Dalsrud, fastlege, Stavanger
Randi Medhus, fastlege, Bekkefaret legesenter, Stavanger
Tor Johannesen, fastlege, Haugesund
Randi Schreiner, fastlege, Krossen Legekontor, Klepp
Tor Kristian Gaard, fastlege, Kopervik legesenter, Karmøy
Regine Erler, fastlege, Sauda Legesenter, Sauda
Tor Meberg (nylig pensjonert fastlege i Sandnes)
Reidar Kleiven, fastlege, Olav Vsgt. 13, Stavanger
Torbjørn Egenberg, fastlege, Hegren legesenter, Tysvær
Reidar Stokke, fastlege, Vågsmyra legesenter, Stavanger
Torbjørn Mosdøl, fastlege, Sandtangen legesenter, Bryne
Reno Karlsen, fastlege, Stavanger
Tord Anton Haaland, fastlege, Bryne legesenter, Time
Richard Solvang, fastlege, Legesenteret Sør, Haugesund
Tore Hjortland, fastlege, Legesenteret Mariero, Stavanger
Rubia Malik, fastlege, Cura legesenter, Sola
Tore Michelsen, fastlege, Kleppetunet Legesenter, Klepp
Runar Johannessen, fastlege, Stavanger legesenter as, Stavanger
Torgeir Gilje Lid, fastlege, Nytorget legesenter, Stavanger
Rune Danielsen, fastlege, Paradis legesenter, Stavanger
Torunn Ree, fastlege, Sandtangen legesenter, Bryne
Rune Dramsdahl, fastlege, Norsk Medisinsk Senter as,
Haugesund
Tove Svanes, fastlege, Skeiane Legesenter, Sandnes
Trine Larsen Stokkan, fastlege, Vindafjord legesenter
Ruth Midtgarden, fastlege, Legesenteret Mariero, Stavanger
Truls Eide, fastlege, Skeiane Legesenter, Sandnes
Sidney Felecian, fastlege, Haugesund Medisinske Senter,
Haugesund
Trygve Nesse, fastlege, Nytorget Legesenter, Stavanger
Sidsel K. K. Eidsnes, fastlege, Landsbylegen, Randaberg
Turid Brække Norheim, fastlege, St Olav legegruppe, Stavanger
Sjur Erik Melkeråen, fastlege, Haugesund
Vanja Alves, fastlege, Paradis legesenter, Stavanger
Solfrid Anvedsen, fastlege, Dr Anvedsens kontor, Haugesund
Vidar Øksnevad, fastlege, Sandnes
Solveig Hovland, fastlege, Hundvåg legesenter, Stavanger
Yngve Johansen, fastlege, Aksdal legesenter, Tysvær
Stanko Matic, kommunelege, Kvitsøy
Øystein Dale, fastlege, Stavanger legesenter, Stavanger
Stein Eirik Heskestad, fastlege, Klepp legesenter, Klepp
Øystein Jektnes Balle, fastlege, Krossen legekontor, Klepp
Stein Rettedal, fastlege, Lund Legesenter, Lund
Øystein Kismul Matre, fastlege, Byhaugen legesenter, Stavanger
Stein Roar Kringeland, fastlege, Bylegane, Haugesund
Åse Svilosen, fastlege, Byhaugen legesenter, Stavanger
Steinar Taksdal, fastlegevikar, Krossen legekontor, Kleppe
Åse-Britt Sannes, fastlege, Legesenteret Sør, Haugesund
Stian E. Lobben, fastlege, Nytorget Legesenter, Stavanger
Åsne Hagalid, fastlege, Hanadalen Legesenter, Sandnes
Stig Bjørnå, fastlege, Dr. Bjørnås legekontor, Sandnes
Stig Bjørnå, fastlege, Sandnes
Sogn og Fjordane
Stig Lillesund, fastlege, Breidablikk legekontor, Haugesund
Andres Borkamo, fastlege, Førde legesenter, Førde
Svein Gisle Apeland, fastlege, Breidablikk legekontor,
Haugesund
Anette Ester, fastlege, Hyllestad legekontor, Ytre Sogn
Anita Merete Orvik, fastlege, Eid legekontor, Nordfjordeid
Svein Henning Haarr, fastlege, Ganddal legesenter, Sandnes
Side 28 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Anne Schmidt, fastlege, Luster Legekontor, Gaupne
John Matias Garlid, fastlege, Eid Legekontor, Nordfjordeid
Anne Stubdal, fastlege, Stryn
Kan Shanker, fastlege, Bremanger kommune
Annelise Skeie, fastlege, Sogndal legesenter, Sogndal
Kari Fagerheim,fastlege,Eid Legekontor, Nordfjordeid
Arne Bjørnetun, fastlege, Naustdal Legesenter,
Kebadiretse K. Ookeditse, fastlegevikar, Legegruppa SMS,
Florø
Audun Hammer, fastlege, Måløy Legekontor, Måløy
Kim Øivind Larsen, fastlege, Eid legekontor, Nordfjordeid
Bengt Georén, fastlege, Måløy legekontor
Kjartan Olafsson, fastlege, Sunnfjord Medisinske senter, Florø
Berit Kårstad, fastlege, Jølster legekontor
Kjell Kjørlaug, lege, Kaupanger
Bjarte Hove, fastlege, Årdalstangen
Kjetil Hatteland, fastlege, Gaular Legekotor, Sunnfjord
Bjørg Aamot, fastlege og kommunelege, Fjaler Legekontor, Dale
i Sfj
Knut Cotta Schønberg, fastlege, Luster legekontor
Bjørn Norén, fastlege, Kommunelegekontoret i Gaular
Kristine Longfellow, fastlege, Høyanger legesenter
Brede Skorve, fastlege, Sogndal legesenter, Sogndal
Lars Moland, fastlege, Kommunelegekontoret i Aurland,
Aurland
Camilla Elisa Savland, fastlege, Naustdal helsesenter
Leiv Erik Husabø, fastlege, Leikanger
Dagfinn Krogsæter, kommunelege og veileder i allmennmedisin,
Legegruppa SMS, Florø
Lotfollah Solaty Kuranloo, Hauge legekontor, Bremanger
Eelco Boonstra, vikarlege, Askvoll legesenter, Askvoll
Magnus Kastrup Olsen, fastlege, Høyanger legesenter, Høyanger
Eiliv Hånes, fastlege, Førde Legesenter, Førde
Maret Krannich, fastlege Fjaler
Einar Melvær Sandven, fastlege, Eid Legekontor, Nordfjordeid
Maret Krannich, fastlege, Fjaler
Erling Becker Aarseth, turnuslege Førde
Mariann Kapstad, fastlege, Førde legesenter, Førde
Evan Solheim, legevikar, Hyllestad kommune
Mariette Thierbach, fastlege, Måløy legekontor, Måløy
Frode Smelror Hestdal, fastlege, Måløy legekontor, Måløy
Mogens Vasegaard, fastlege, Vasegaards Legekontor, Lærdal
Geir Kittang, fastlege, Legegruppa SMS, Florø
Mona Alvestad , fastlege, Måløy legekontor, Måløy
Giritharan Thangarajah, fastlege, Svelgen legekontor, Svelgen
Morten H. Larsen, fastlege, Luster Legekontor, Gaupne
Gry Elise Albrektsen, fastlege, SMSlegegruppa, Florø
Nolan Mattsson, fastlege, Stryn helsesenter, Stryn
Gunnar Engan, fastlege, Balestrand legekontor, Balestrand
Normund Svoen, fastlege, Legegruppa Sunnfjord medisinske
Senter, Flora
Halvard Seljesæter, fastlege, Førde Legesenter, Førde
Olav Maurset, fastlege og kommunelege, Hornindal
Helge Bell, fastlege, Førde legesenter, Førde
Olav R. Furnes, fastlege, Kommunelegekontoret i Gaular, Gaular
Helge Sårheim, fastlækjar, Legegruppa SMS, Florø
Ole-Magnus Kapstad, fastlege, Jølster legekontor, Jølster
Hilde Marie Sund, fastlege, Legegruppa Sunnfjord Medisinske
Senter, Florø
Ookeditse Ookeditse, fastlege, Legegruppa SMS, Florø
Ingrid Ytrehus, fastlege, Førde
Per Bruhn-Henriksen, fastlege, Stryn Helsesenter, Stryn
Ingunn Elise Watsend, fastlege, Luster legekontor, Gaupne
Reidun Mo, fastlege, Stryn Helsesenter, Stryn
Jan Helge Dale, kommuneoverlege, Flora
Ronny Cassells, fastlege, Legegruppa SMS, Florø
Jan Ove Tryti, kommuneoverlege/fastlege, Sogndal legesenter,
Sogndal
Rositsa Smilyanova, fastlege, Høyanger legesenter, Høyanger
Roy Båtevik, fastlege, Førde Legesenter, Førde
Janet Lynn Surette, fastlege, Stryn Helsesenter, Stryn
Rune Aase Kalhagen, fastlege, Stryn helsesenter, Stryn
Jenny Kristin Menes, fastlege, Leikanger legekontor, Leikanger
Sissel Leth-Olsen, fastlege, Førde Legesenter, Førde
Johan Nyhammer, fastlege, Askvoll legesenter, Askvoll
Sofie Rosager, fastlege, Luster legekontor, Gaupne
John Grønseth, fastlege, Rødtvet legesenter, Oslo
Side 29 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Sune Laugesen, fastlege og kom. ovl., Gloppen Legesenter,
Sandane
Berit Theimann, Mathesongården legesenter, Trondheim
Birger Koren, fastlege, Idungården legesenter, Trondheim
Svein Welle, fastlege, Førde legesenter, Førde
Tekle Daniel, kommunelege, Askvoll legesenter, Askvoll
Birgitte Volden Snekvik, kommuneoverlege, Hemne legesenter,
Kyrksæterøra
Theresa Feanck, fastlege, Sogndal Legesenter, Sogndal
Bjarne Austad, fastlege, Sjøsiden legesenter, Trondheim
Thomas Vingen Vedeld, fastlege, Eid Legekontor, Nordfjordeid
Bjørg Aadahl, fastlege, Gløshaugen legesenter, Trondheim
Tom Hebard, fastlege, Gloppen Legesenter, Sandane
Bjørn Heggløv, fastlege, Orkanger Legesenter, Orkanger
Tor Vidar Myklebust, fastlege, Naustdal Helsesenter/ kommune,
Naustdal
Bjørn Nicolaisen, fastlege og universitetslektor, Nicolaisens
legekontor, Trondheim
Torbjørn Aunan, fastlege, Luster Legekontor, Luster
Bjørn Nicolaisen, fastlege og universitetslektor, Nicolaisens
legekontor, Trondheim
Trond Inselseth, kommuneoverlege, Måløy Legekontor, Måløy
Trond Kjeseth, lege, Førde legesenter, Førde
Børge Lønnebakke Norberg, fastlege Rosten legesenter og
universitetslektor, Trondheim
Truls Rogstad, fastlege, Luster Legekontor, Luster
Børge Widerøe, tidl. fastlege nå sykehjemslege, Trondheim
Werner Garre, fastlege, Fjaler legekontor, Dale i Sunnfjord
Carine Hyll, fastlege, Din Doktor AS, Trondheim
Yarlini Devairakkam, fastlege, Sunnfjord Medisinske senter,
Florø
Christine Lindebø Bandlien, fastlegevikar, Vikhammer
legekontor, Malvik kommune
Dag Aasmund Haanes, fastlege, Midtbyen Legesenter/Ørland
Legesenter, Trondheim
Svalbard
Daniela Litschauer, turnuslege, Bjugn
Paul Olav Røsbø, Fastlegevikar/Militærlege
Eilif Moe, fastlegevikar, Meldal legekontor, Meldal
Rolf Christofer Raddum Frog, spes. allmennmed, Longyearbyen
sykehus, Longyearbyen
Einar Skjegstad, fastlege, Trondheim
Eli Valør, fastlege, Heimdal Helsehus legesenter, Trondheim
Sør-Trøndelag
Eli Øvstedal, fastlege, Flatåsen legesenter, Trondheim
Aage Bjertnæs, Risvollan legesenter, Trondheim
Elisabeth Hetle, fastlege, Strinda legesenter, Trondheim
Almute Rukiene, fastlege , Fannrem legesenter, Orkdal
Elisabeth Seland Gridseth, fastlege, Orkanger legesenter,
Orkanger
Anders Fjesme, turnuslege, Hemne legesenter, Kyrksæterøra
Anders Folven, fastlege, Sørbyen Legesenter, Trondheim
Ellen Judith Kjølstad, fastlege, Charlottenlund Legesenter,
Trondheim
Andreas Haaland, fastlege, Trondheim
Elvira Basic, fastlege, Vikhammer legekontor, Trondheim
Anne Berit Nilsberg, fastlege, Hitra legekontor, Hitra
Esten Kvello, fastlege, Strinda legesenter AS, Trondheim
Anne Mette Yseteng, fastlege, Heimdal med.senter, Trondheim
Eva Therese Granli, fastlege, Oppdal Legesenter, Oppdal
Arne Fostervold, fastlege, Bjugn
Eyvind Vaag Senneset, fastlege, Sjøsiden legesenter, Trondheim
Arnfinn Nordstrand, fastlege, Din Doktor, Trondheim
Finn Høivik, fastlege, Kalvskinnet legesenter, Trondheim
Arnfinn Seim, kommuneoverlege, Rissa
Finn Johnsen, fastlege, Nidelven legesenter, Trondheim
Asbjørg Melien Trojanowski, fastlege, Meldal Legekontor,
Meldal
Frode Oppøyen , fastlege, Lade legesenter, Trondheim
Frode Engtrø, Mathesongården Legesenter, Trondheim
Astrid Moen Fagerli, fastlege, Fannrem legesenter, Orkdal
Frode Helland, fastlege, Hallset Legesenter, Trondheim
Axel Sellgren,fastlege, Charlottenlund Legesenter, Trondheim
George Mjønes, fastlege, Vikhammer legekontor, Trondheim
Bent Korssjøen, fastlege, Heimdal Helsehus legesenter
Trondheim
Gunhild Gyllensten Singsaas, fastlege, Dalgård legesenter,
Trondheim
Berit Bartnes, fastlege, Nardosletta legesenter, Trondheim
Side 30 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Gunnar Gisnås, kommunelege, Skaun Legekontor, Børsa
Kristen Rye, fastlege, Havstein Legesenter, Trondheim
Hallvard Dvergsdal, fastlege, Byåsen legesenter, Trondheim
Kristian Dahlberg, fastlege, Risvollan legesenter, Trondheim
Halvor Lundgaard, fastlege, Heimdal medisinske senter,
Trondheim
Kristin Andersen, fastlege, Valentinlyst Legesenter, Trondheim
Hanna Helgetun, fastlege, Kalvskinnet legesenter, Trondheim
Kristin Lamvik Kjørholt, fastlege, Nardosletta legesenter,
Trondheim
Hanna Moum, fastlege, Persaunet legesenter, Trondheim
Kristin Lein Rendum, turnuslege, Hommelvik legesenter, Malvik
Hans Bjørnar Hole, fastlege og kommunelege II Meldal, Meldal
legekontor, Meldal
Lars Erik Halvorsen, fastlege, Gløshaugen legesenter,
Trondheim
Hans Ove Grøntvedt, fastlege, Hallset Legesenter, Trondheim
Lasse Folkvord, fastlege, Vikhammer legekontor, Malvik
Harald Sundby, fastlege, Kalvskinnet legesenter, Trondheim
Lennart Isaksen, fastlege, Kongensgate, Tronheim
Harm Dijkstra, fastlege, Bjugn legekontor, Bjugn
Line Mostad, fastlege, Saksvik legesenter, Hundhammeren
Hedda Skjolde Fiske, fastlege, Din Doktor, Trondheim
Linn Holøymoen, fastlege, Heimdal medisinske senter,
Trondheim
Helene Mourier, fastlege, Nardosletta legesenter, Trondheim
Magne Anders Ranum, fastlege, Melhus legesenter, Melhus
Helge Hatlevoll, fastlege, Skaun legekontor, Børsa
Magnus Halldorsson, fastlege, Idungården legesenter,
Trondheim
Helle Kristine L'Abée-Lund, fastlege, Gløshaugen legesenter,
Trondheim
Hilde Hansen, fastlege, Skaun legekontor, Skaun
Mari Jordet Bruheim, fastlege, Nardosletta legesenter,
Trondheim
Hilde Janbu, fastlege, Moholt legesenter, Trondheim
Marit Rye, fastlege, Edda Legesenter, Trondheim
Hjalmar S Steinsvåg, fastlege, Rissa legekontor
Marit Rønne, fastlege, Idungården legesenter, Trondheim
Ines Elgsæter, fastlege, Midtbyen legesenter, Trondheim
Marte Walstad, fastlege, Ranheim Legesenter, Ranheim
Ingard Løge, spesialist allmennmedisin
Marthe Kjeldstad, fastlege, Ringve legesenter, Trondheim
Ingjerd Murvoll, fastlege, Ranheim legesenter, Trondheim
Marthe Sofia Butt, fastlege, Ringve legesenter, Trondheim
Jaap den Hertog, fastlege, Rosten legesenter, Trondheim
Mette Mæle, fastlege, Midtbyen legesenter, Trondheim
Jakob Petter Bjertnæs, fastlege, Gløshaugen legesenter,
Trondheim
Mette Nordsæter, fastlege, Flatåsen legesenter, Flatåsen
Mona Størseth, fastlege, Mathesongården legesenter, Trondheim
Jan Richard Unnvik, fastlege, Saupstad legesenter, Trondheim
Monica Berg, fastlege, Moholt legesenter, Trondheim
Jarle Høye, fastlege, Røros Legesenter
Nick Faradonbeh, fastlege, Edda legesenter, Trondheim
Johan Østerås, fastlege, Åfjord legekontor, Åfjord
Jon Ivar Stålen, fastlege, Møllenberg LS, Trondheim
Nils Ivar Leraand, fastlege/universitetslektor NTNU, Legene ved
Skansen, Trondheim
Jon Wold, kommunelege, Orkanger legesenter, Orkdal
Nils Lystad, fastlege , Kalvskinnet legesenter, Trondheim
Julie Nesheim, fastlege, Ila legesenter, Trondheim
Nils Peter Sundt, fastlege. Lade legesenter, Trondheim
Jörg Sallaba, Dr. med., fastlege, Rissa Legesenter, Rissa
Nina Reimers, fastlege, Sjøsiden Legesenter, Trondheim
Kari Løvendahl Mogstad, fastlege, Legene ved Skansen,
Trondheim
Nina Therese Hagen, fastlege, Strinda legesenter, Trondheim
Njål Flem Mæland, fastlege, Hallset legesenter, Trondheim
Karl Ulvan Hilt, fastlege, Ranheim legesenter, Trondheim
Ola Storrø, fastlege, Edda legesenter, Trondheim
Kirsti Torevik Paasche, fastlege, Rissa legekontor, Trondheim
Olav Angen, fastlege , Idungården legesenter , Trondheim
Kjell Rømyhr Lund, fastlege, Moholt legesenter, Trondheim
Olav Gaupen, fastlege, Heimdal helsehus, Trondheim
Knut Erik Skarsaune, fastlege, Dalgård legesenter, Trondheim
Ole Chr.Løvli , fastlege, Risvollan legesenter, Trondheim
Knut Krogstad, fastlege, Hommelvik Legekontor, Malvik
Ole-Kristian Sem, fastlegevikar, Hommelvik legekontor, Malvik
Side 31 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Peder Broen, fastlege, Saupstad Legesenter, Trondheim
Vegard Ansok, fastlege, Klæbu Legesenter, Klæbu
Per Arne Gjelsvik, fastlege, Røros legesenter, Røros
Vegard Berge, fastlege, Møllenberg Legesenter, Trondheim
Per Melien, fastlege, Meldal legekontor, Meldal
Vera Albrigtsen, Hommelvik legekontor
Per Wik, fastlege, Fjordgt,1, Trondheim
Vibeke Stenhaug Langaas, fastlege, Sørbyen legesenter,
Trondheim
Per-Erik Hafstad, Risvollan legesenter, Trondheim
Vigdis Risan, fastlege, Dalgård legesenter, Trondheim
Peter Melien Trojanowski, Fastlege, Rennebu legekontor,
Rennebu
Vilija Svediene, fastlege, Hemne legesenter, Kyrksæterøra
Peter Setsaas, fastlege, Oppdal legesenter, Oppdal
Ørjan Sæknan, fastlege, Flatåsen legesenter, Trondheim
Petter Olberg, fastlege, Din Doktor AS, Trondheim
Øyvind Vesterfjell, fastlege, Heimdal Medisinske senter,
Trondheim
Pojan Dehnavi, fastlege, Bjugn legekontor, Bjugn
Åge Juberg, fastlege, Møllenberg Legesenter, Trondheim
Pål Jørgensen, fastlege, Møllenberg legesenter, Trondheim
Åse Norberg, fastlege, Charlottenlund legesenter, Trondheim
Pål Kristensen, fastlege, Ranheim Legesenter, Trondheim
Ragnhild Haugen, fastlege, Midtre Gauldal legekontor, Støren
Telemark
Randi Sjønnegård, fastlege, Havstein legesenter, Trondheim
Aina Haaland, fastlege, Vinje legekontor, Vinje
Rigmor Myran, fastlege, Heimdal helsehus legesenter,
Trondheim
Andreas Gondos, fastlege, Telegata legesenter, Notodden
Roger Kahn, fastlege, Ila Legesenter, Trondheim
Andreas Wedervang-Resell, fastlege Skien
Ronny Skille, komm.overlege, Åfjord legekontor, Åfjord
Anne Solheim Bentzen, fastlege, Kragerø legesenter, Kragerø
Sara Leirfall, lege, Hommelvik legekontor, Malvik
Arve Rennesund, fastlege, Søsterhjemmet Medisinske Senter,
Porsgrunn
Stein Inge Suphellen, fastlege, Charlottenlund legesenter,
Trondheim
Astrid Emhjellen, fastlege, Legene på Lie, Skien
Stein Kristian Lereim, fastlege, Risvollan legesenter, Trondheim
Balder Grøgaard, fastlege, Kragerø
Sven Midelfart, fastlege, Nidelven legesenter, Trondheim
Bent Erik Ø. Poulsson, fastlege, Kjølnes Legesenter, Porsgrunn
Svend Peder Vesterfjell, fastlege, Midtbyen legesenter,
Trondheim
Bent Fredin Andersen, fastlege, Stadion Legesenter, Skien
Berit Eksner, fastlege, Stridsklev Legekontor, Porsgrunn
Sverre Sande, fastlege, Ringve Legesenter, Trondheim
Sylvi Torvund, fastlege, Nardosletta legesenter, Trondheim
Bjørn Draugedalen, fastlegevikar, Klosterhagen Legesenter,
Skien
Synnøve Hølmo, fastlege Valentinlyst legesenter, Trondheim
Bjørn Werner Nilsen, fastlege, Lunde legesenter, Lunde
Thor Digre, fastlege, Rosten Legesenter, Trondheim
Boghos Yacoubian, fastlege, Kjølnes legesenter, Porsgrunn
Tone Dorthe Sletten, fastlege, Sjøsiden legesenter, Trondheim
Casper Holmberg, fastlege, Solum legesenter, Skien
Tor Arne Benjaminsen, turnuslege og forhåpentligvis fremtidig
fastlege
Charlotte Sanhueza, fastlege, Siljan Legekontor, Siljan
Christine Lund Langeland, fastlege, Siljan legekontor, Siljan
Torbjørn Øien, fastlege, Hallset legesenter, Trondheim
Dag Ove Karsten, fastlege, Bamble legesenter, Stathelle
Tore Bernt Woldseth, fastlege, Saksvik Legekontor, Malvik
Dag Sele, Fastlege, Bø legesenter, Bø i Telemark
Tore Singsås, fastlege, Fannrem legesenter, Orkdal
Edvard Løchen, fastlege, Kirkegaten legekontor, Skien
Torkel Mohn, fastlege, Gløshaugen legesenter, Trondheim
Eirik Knapskog, fastlege, Sentrum Legesenter, Skien
Torunn Telneset, Mathesongården legesenter, Trondheim
Eivind Andersen, fastlege, Bergsland Legesenter, Skien
Trond Grendahl, fastlege, Moholt legesenter, Trondheim
Trond Lieng, fastlege, Dalgård Legesenter, Trondheim
Eivind T. Finnøy, fastlege, Fagerstrand legesenter DA,
Nesodden
Side 32 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Elisabeth Swensen, kommunelege I, Seljord
Lise Lotte Fredriksen, fastlege, Kirkegaten legekontor, Skien
Ella Labko, fastlege, Kjølnes Legesenter, Porsgrunn
Margrete Arnesen, vikar for kommunelege II, Seljord
Helsesenter
Else W Nygård, fastlege, Legene på Lie, Skien
Erik Argren, fastlege, Stathelle legesenter, Stathelle.
Marianne Viola Gramme, fastlege, Kjølnes legesenter,
Porsgrunn
Erik Fløholm, fastlege, Heistad Legekontor, Porsgrunn
Marit Gjølme, fastlege, Porsgrunn legesenter, Porsgrunn
Eva Romundset, fastlege, Kirkegaten legekontor, Skien
Markus Johannes Eisinger, fastlege, Drangedal legekontoret,
Drangedal
Gisle Roksund, fastlege, Klosterhagen legesenter, Skien
Martina Marion Richter-Plitt, fastlege, Lunde Legesenter, Nome
Gunnar Grøstad Johnson, fastlege, Edland legekontor, Edland
Mette Junker Østensen, fastlege, Kviteseid legekontor, Kviteseid
Gunnar Sporastøyl, fastlege, Borgeåsen legesenter, Skien
Michael Lissner, fastlege, Langesund legesenter, Langesund
Gunnar Strøno, fastlege, Rjukan legesenter, Rjukan
Natalia Fjeldstad, fastlegevikar, Heistad legekontor, Porsgrunn
Hilde Røegh, fastlege, Legene i Løkkebakken, Kragerø
Ole Ivar Frømye, fastlege, Telegata legesenter, Notodden
Hilde Ude, turnuslege, Langesund Legesenter, Bamble
Ole-André Skalstad, fastlege, Bø i Telemark
Hulda Birna Eiriksdottir, fastlege, Sentrum Legesenter, Skien
Per Øyvind Berstad, fastelege, Legene på Lie, Skien
Ida Tornholm, fastlege, Heistad legekontor, Porsgrunn
Philip Eckholdt Egeland, fastlege, Kjølnes legesenter, Porsgrunn
Idar Myhren, fastlege, Brevik legekontor, Brevik
Reidar Moskvill, Storgata legesenter, Notodden
Inger Moi, fastlege, Bø legesenter, Bø i Telemark
Robert Dalene, fastlege, Søsterhjemmet legesenter , Porsgrunn
Irene Holte Skugstad, fastlege, Bø legesenter, Bø i Telemark
Roger Hatlen, Rjukan legesenter, Tinn
Irene Ljosland, fastlege, Bø legesenter, Bø i Telemark
Ronny Dalene, fastlege, Porsgrunn legesenter, Porsgrunn
Jan Erik Karlsen, fastlege, Langesund
Shahzad Khan, fastlege, Storgata legesenter, Notodden
Johanna Heiberg Johansen, fastlege, Klosterhagen legesenter,
Skien
John Marius Frisk, kommunelege, Nissedal legekontor,
Treungen
Silje Smelvær, fastlege, Heistad legekontor, Porsgrunn
Sissel Borthne Gundersen, fastlege, Skien
Sissel H Kise, fastlege, Falkum legesenter, Skien
Jon Erik Billington, fastlege, Gulset Legekontor, Skien
Sjur Widme Ohren, kommuneoverlege, Tinn
Jostein Sørensen, fastlege, Kragerø Legesenter, Kragerø
Kai Heier, fastlege, Heistad legekontor, Porsgrunn
Solveig Thorarinsdottir, Turnuskandidat Borgeåsen Legesenter,
Skien
Kai Kise, fastlege, Falkum legesenter, Skien
Stein Helge Røsbekk, fastlege, Rjukan legesenter.
Kambiz Persley, fastlege, City legekontor, Skien
Stein Møretrø, fastlege, Telegata legesenter, Notodden
Kamilla Brastein, fastlege, Heistad legekontor, Porsgrunn
Steinar Graff, fastlege, Bamble legesenter, Bamble
Kaspar Buus Jensen, fastlege, Kragerø legesenter, Kragerø
Steinar Planting, fastlege, Heistad legekontor, Porsgrunn
Katarzyna Teresa Debicka, fastlege, Bø legesenter, Bø i
Telemark
Stian Skjelbred, fastlege, Søsterhjemmet Medisinske Senter,
Porsgrunn
Kine Jordbakke, fastlege, Seljord Helsesenter, Seljord
Stine Vevstad Hynne, fastlege, Klosterhagen legesenter Skien
Knut Skarholt, fastlege, Klosterhagen legesenter, Skien
Svein Eirik Skåle, Kjølnes legesenter, Porsgrunn
Kristin Sekse Vikane, fastlege, Sauherad Legesenter, Gvarv
Svein Solli, fastlege, Skien
Lars Eriksen, fastlege, Tokke Legekontor, Tokke
Sveinung Vatnedalen, fastlege, Rønholt legekontor, Stathelle
Lars Joakim Fleischer, fastlegevikar, Porsgrunn legesenter
Sven Tollefsen, fastlege, Sentrum Legesenter, Skien
Lars Kølving Jensen, fastlege, Ulefoss Legesenter, Ulefoss
Svend-Martin Lindland Østevik, Kjølnes legesenter, Porsgrunn
Side 33 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Sverre Blaasvær, fastlege, Sauherad legesenter, Gvarv
Christian Schousgaard, fastlege, spes. allmennmedisin,
Lenangen helsesenter, Nordlenangen
Svetlana Kirknes, fastlege, Stadion legesenter, Skien
Christine Karlsen, fastlegevikar, Stortorget Legekontor, Tromsø
Svitlana Shkabura, fastlegevikar, Kjølnes Legesenter, Porsgrunn
Christine Nitter, fastlege, Skansen legesenter, Tromsø
Tarkjelll Tjønn, fastlege, Telegata legesenter, notodden
Chun-Lan Zhang, fastlege, Kvaløysletta legekontor, Tromsø
Torbjørn Henriksen, fastlege, Rauland legekontor, Vinje
kommune
Clas Hammari Kristensen, Fastlege, Tromsø
Toril Thrana Rørå, fastlege, Klosterhagen legesenter, Skien
Dag Yngve Nordvåg, fastlege, Sentrum legekontor, Tromsø,
HTV
Torstein Sakshaug, fastlege, Klosterhagen Legesenter, Skien
Daniel Svendsen, fastlege, Andslimoen legekontor, Bardufoss
Trine Fredriksen, fastlege og gynekolog, Søsterhjemmet
legesenter, Porsgrunn
Eigil Thorsen, fastlege, Sjøgata, Tromsø
Tryfve Tveit, fastlege, Porsgrunn
Einar Fosse, fastlege, Langnes Legesenter, Tromsø
Ubbat Ocak, fastlege, Ulefoss legesenter, Nome
Eldrid Liljedal, fastlege, Målselv helsesener
Ulrich Koch, fastlege, Drangedal legekontor
Elin Drivenes, fastlege, Sentrum legekontor, Tromsø
Visti Hedegart, fastlege, Storgata Legesenter, Notodden
Elisabeth Dalgård, fastlege, Sørreisa
Walter Gdynia, fastlege, Drangedal legesenter, Drangedal
Elisabeth Pedersen, fastlege, Rødbergveien legesenter, Harstad
Waqas Akhtar Amin, vikarlege, Heistad Legekontor, Porsgrunn
Elisabeth Skogheim, fastlege, Senjalegen, Lenvik
Waqas Amin, vikarlege, Heistad legekontor, Porsgrunn
Elise Klouman, førsteanauensis i allmennmedisin, Universitet i
Tromsø, fastlege, Værøy legekontor
Øystein Line, fastlege, sykehjemslege, praksiskonsulent, Heistad
legekontor, Porsgrunn
Ester Fjellheim, legevaktslege, Tromsø
Øystein Vik, fastlege, Stathelle legesneter
Florian Prael, kommuneoverlege, Kvæfjord kommune
Frank Hilpüsch, fastlege, Bjarkøy kommune
Frank Robert Kristiansen , fastlege, Nordbyen legesenter ,
Tromsø
Troms
Andreas Sletten, fastlege, Stortorget Legekontor, Tromsø
Fredrik Fredriksen, fastlege, Utsikten legesenter, Tromsø
Anita Hilde Jakobsen, fastlege, Kanebogen legesenter, Harstad
Frode Øen, fastlege, Skansen Legekontor, Tromsø
Ann Kristin Engstad, fastlege, Sama Legesenter, Harstad
Geir Pedersen, fastlege, Tromsdalen legesenter, Tromsø
Anna Bakke, fastlegevikar, Utsikten legesenter, Tromsø
Glenn Severinsen, fastlege, Langnes Legesenter AS, Tromsø
Anne Lise Domaas, fastlege, Havnegata legesenter, Harstad
Gry Berntzen, kommuneoverlege, Karlsøy
Ann-Trude With Notø, fastlege, Tromsø
Arne Haugli, fastlege, Tromsø
Hans Erlend Markussen, fastlege, Rødbergveien legesenter,
Harstad
Arne Haugstad. fastlege, Lyngen legekontor, Lyngen kommune
Hans Ivar Heimgard, fastlege, Havnegata legesenter AS, Harstad
Arne Markus Steinholt, fastlege, Kvaløysletta legekontor,
Tromsø
Harald Sola, turnuslege, Harstad
Heidi Høifødt, turnuslege, Tromsø
Astri Medbø, fastlege, Kvaløysletta legekontor, Tromsø
Audun Domaas Pedersen, fastlegevikar, Storsteinnes legekontor,
Storsteinnes
Helen Brandstorp, stipendiat, Nasjonalt senter for
distriktsmedisin, Tromsø
Hillary Hop, fastlege, Skansen legekontor, Tromsø
Bernt Stueland, fastlege, Langnes Legesenter AS, Tromsø
Håvard Nesheim, fastlege, Langnes Legesenter, Tromsø
Bjørn Bø, fastlege, Kvaløysletta legekontor, Tromsø
Håvard Olsen, fastlege, Kanebogen legesenter, Harstad
Camilla Huseby , kommunelege II, Kvænangen kommune
Håvard Tiller, allmennlege, Utsikten Legekontor, Tromsø
Camilla Midtbu, fastlege, Tromsø
Inger Alvilde Ingemann, Sjøkanten Legesenter, Harstad
Side 34 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Ingrid Schjelderup Berntsen, allmennlege i spesialisering,
Tromsø
Mikal Tønsaas, fastlege, Stortorget Legekontor, Tromsø
Morten Høyer, fastlege, Tromsdalen Legesenter, Tromsø
Ingvild Texmo, fastlege. Rødbergvn.legesenter, Harstad
Morten Mangersnes, fastlege, Sørvik legesenter, Harstad
Jan Isak Mikalsen, fastlege, Kroken legekontor, Tromsø
Morten Svinvik, fastlege, Sama legesenter, Harstad
Jan Odd Prytz, fastlege, Rødbergveien legesenter, Harstad
Nils.Kolstrup, fastlege, Skansen Legekontor, Tromsø
Johanne Vold, fastlege, Sjøgata legesenter, Tromsø
Odd karstein Olsen ,Fastlege, Skånland
Jonas Holte, fastlege, Havnegata Legesenter, Harstad
Olaf Berger, fastlege, Finnsnes Legekontor, Finnsnes
Jon-Christer Ovanger, fastlege, Tromsdalen Legsenter, Tromsø
Ole Morten Schulz, fastlege, Kaigata legekontor, Tromsø
Jorunn Nygaard, fastlege, Senjalegen Silsand, Lenvik
Paul Odberg, kommuneoverlege, Skjervøy,
Jostein Jacobsen, fastlege, Tromsdalen legesenter, Tromsø
Per Chr Gundersen, fastlege Sentrum legekontor Tromsø
Karsten Kehlet, fastlege, Senjalegen, Silsand
Per Johannesen, fastlege, Tromsø
Kjell Nysveen, kommunelege1, Kvænangen legesenter
Pål-Severin Båtnes, fastlege, Skansen Legekontor, Tromsø
Kjetil Karlsen, fastlege, Sørbyen legesenter, Tromsø
Rahmani Abdulsatar, fastlege, Silsand legesenter lenvik
Knut Weisser Lind, fastlege, kanebogen legesenter, Harstad
Ranil Roche, fastlege, Senjalegen, Finnsnes
Kristin Kvalvik, fastlege Tromsø
Rannveig Løkse fastlege, Havnegata legesenter Harstad
Kristine Olaisen Talseth, fastlegevikar, Tromsø
Rebecca Lumb, fastlege, Sjøkanten legesenter, Harstad
Kyrre Halvorsen, fastlegevikar, Sørbyen Legesenter, Tromsø
Ronny H. Andreassen, spes. allmenmed., Rødbergvn. legesenter,
Harstad
Leena Junttila, fastlege, Kaigata legekontor, Tromsø
Leif Røssås, fastlege, Doktern min, Tromsø
Sidsel Mordt Andreassen, fastlege, Borkenes legesenter,
Kvæfjord
Lene Togstad, fastlege, Sørbyen legesenter, Tromsø
Sigbjørn Rønbeck, fastlege, Sjøgata, Tromsø
Lisa Bjerke, fastlege, Sjøkanten legesenter, Harstad
Signe Nome Thorvaldsen, fastlege, Kaigata Legekontor, Tromsø
Lise Figenschou, fastlege, Sørbyen Legesenter, Tromsø
Sigrid Hensrud, fastlege, Sama legesenter, Harstad
Lise Zimowski, fastlegevikar, Nordbyen legesenter, Tromsø
Sigrid Perez Wang, fastlege, Bardu Legekontor, Bardu
Liv Drevvatne Hammervold, fastlege, Legekontoret i Nordreisa,
Storslett
Sirin Johansen, fastlege, Nordbyen Legesenter, Tromsø
Maja Wilhelmsen, Kaigata legekontor, Tromsø
Sissel Gravrok, fastlege, Kaigata legekontor, Tromsø
Manuel Perez, fastlege, Bardu legekontor
Stein Pedersen, fastlege, Havnegata legesenter, Harstad
Marianne Heier Nappen, fastlegevikar, Bardu legekontor, Bardu
kommune
Steinar Konradsen, fastlege, Senjalegen, Senja
Steinar Robertsen, fastlege, Sörbyen Legesenter, Tromsö
Marianne Valhovd, fastlege, Sama Legesenter, Harstad
Stian Martinsen, fastlegevikar, Langnes legesenter, Tromsø.
Marie Helene Jørgensen, fastlege, Kanebogen Legesenter,
Harstad
Stian Nergård, fastlege, Kvaløysletta legekontor, Tromsø
kommune
Mariell Thomassen, fastlege, Meistervik legekontor, Meistervik
Stine Henriksen-Schmid, fastlege, Sørreisa legekontor
Marit Kalstad, fastlege, Sørbyen legesenter, Tromsø
Svein Håvard Ålien, fastlege, Kaigata legekontor, Tromsø
Marte Broks, fastlegevikar, Sørbyen Legesenter, Tromsø
May-Brith Lund, fastlege, Tromsø
Svein Steinert, allmennlege, Nasjonalt senter for
distriktsmedisin, Tromsø
May-Lill Johansen, stipendiat, Universitetet i Tromsø
Thea Pedersen, fastlege, Storsteinnes Legesenter, Balsfjord.
Merete Bergan Svendsen, fastlege, Kanebogen
legesenter,Harstad
Thomas Bakkeid, fastlegevikar, Borkenes Legesenter, Kvæfjord
Tone Eikrem Øygarden, fastlege, Bardu legesenter, Setermoen.
Side 35 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Torbjørn Harr, fastlege, Kanebogen legesenter, Harstad
Grethe Pettersen, fastlege, Eiken Legekontor, Hægebostad
Torun Ankjell, fastlegevikar, Kaigata legekontor, Tromsø
Halfdan Corneliussen, fastlege, Lindesnes
Trond Hafstad, fastlege Tromsdalenlegesenter, Tromsø
Hans G Lie, fastlege, Listalegene
Trygve Deraas, fastlege, Nordbyen legesenter, Tromsø
Heidi Syvertsen, fastlege, Lindesnes legesenter
Unni Ringberg, fastlege, Nordbyen legesenter, Tromsø
Hilde Gladhaug, fastlege, Lund legesenter
Viktor Wahlström, kommunelege II, Storsteinnes legekontor,
Balsfjord
Hildegunn Hals Bjelland, fastlege, Andøya
legesenter.Kristiansand
Ville Svensby, fastlege, Stortorget Legekontor,Tromsø
Hjalmar Ødegaard, fastlege, Lyngdal Legesenter, Lyngdal
Wenche Langeid, fastlege, Stortorget legesenter, Tromsø
Holgeir Skjeie,fastlege, Hellemyr legekontor, Kristiansand
Øyvind Skyberg, turnuslege, Sørbyen legekonto, Tromsø
Inger Elisabeth Jerstad, fastlegevikar, Kvinesdal
Inger Johanne Christiansen, fastlege, Songdalen legesenter
Vest-Agder
Ingrid M Johnsen, fastlege, Spiggeren legesenter, Mandal
Anders Øgrey Brandsdal, fastlegevikar, Trekanten Legesenter,
Kristiansand
Ingvild Ulland, fastlege, Kristiansand
Johan Unhammer, fastlege, Kvinesdal legesenter ,Kvinesdal
Anne Furuborg, fastlege, Hellemyr legekontor, Kristiansand
Jon Holmen, fastlege, Marnardal legesenter, Marnardal
Anne Margrete Hetland Vik, fastlege, Vennesla legesenter
Anne Sissel Sørensen, fastlege, Vågsbygd legesenter
Jørgen Nicolay Christiansen, fastlege, Kjøita Park Legesenter,
Kristiansand
Anton Rohdal, fastlege, Kristiansand
Kari Haugland, fastlege, Vestre torv legesenter, Kristiansand
Arild Kjetså, fastlege, Torridal Legekontor, Kristiansand
Kenneth Undhjem, fastlege, trekanten legekontor, Kristiansand
Arnstein Eltervaag, fastlege, Kristiansand
Ketel Johan Gundersen, fastlege, Markens legesenter,
Kristiansand
Bente Skadal, fastlege, Andøya legesenter, Kristiansand
Kirsten Sola, fastlege, Trekanten legesenter, Kristiansand
Bjørg Aasland Reinertsen, fastlege, Gåseholmen-legene, Farsund
Kjell Ove Viken, fastlege, Vennesla legesenter, Vennesla
Bjørn Pettersen, fastlege, Torridal legekontor, Kristiansand
Knut Fredrik Aamdal, fastlege. Vennesla legesenter, Vennesla
Cathrine Jacobsenm, fastlege, Songdalen legesenter, Songdalen
Knut Sand Bakken,fastlege Flekkefjord
Christine A. Rajabian, fastlege, Flekkefjord legesenter,
Flekkefjord
Knut Spikkeland, fastlege, Flekkefjord Legesenter, Flekkefjord
Christine Trondsdatter Alme, fastlege, Kristiansand
Leif Erik Riddervold, fastlege, Songdalen Legesenter, Songdalen
Dag Sigmund Ringen, Søgne legesenter, Søgne
Leif Steffenssen, fastlege, Kjøita Park legesenter, Kristiansand
Dag Skagestad, fastlege, Vennesla legesenter, Vennesla
Linda Farstad, vikar for fastlege, Torridal Legekontor,
Kristiansand
Dagfinn Haarr, fastlege, Sentrum legesenter, Kristiansand
Damir Avdovic, fastlege, Markens legesenter, Kristiansand
Linda Rui, fastlege, Randesund Helsesenter, legeseksjonen,
Kristiansand
Dan Viggo Jensen, fastlege, Spiggeren legesenter, Mandal
Marianne Sjustøl, fastlege, Søgne Legesenter, Søgne
Einar Frank Svendsen, kommunelege/allmennlege, Flekkefjord
legesenter, Flekkefjord
Morten Lossius, vikarlege, Torridal legekontor, Kristiansand
Eirik Abildsnes, fastlege, Elvebredden legesenter, Kristiansand
Mudassar Siddique, fastlege, Randesund Helsesenter,
Kristiansand S.
Eivind Husøy, fastlege, Audnedal Helsesenter
Nils Bjelland, fastlege, Sentrum legesenter, Kristiansand
Ellen Margrethe Gaare, fastlege, Vågsbygd legesenter,
Kristiansand S
Nils Tor Nilsen, Flekkefjord legesenter, Flekkefjord
Olav Eieland, fastlege, Tinnheia legesenter, Kristiansand
Erik Hodne, fastlege, Vågsbygd legesenter, Kristiansand
Olav R. Hanssen, fastlege, Lundsen legesenter, Flekkefjord
Side 36 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Ole E. Strand, fastlege, Sentrum legesenter, Kristiansand
Arne Aarflot, Legekontoret på Tolvsrød, Tønsberg
Per Kristian Angen, fastlege, Kristiansand
Arne Bredvei, fastlege, Pyramiden Legekontor, Larvik
Per Walvik, fastlege, Sjøsanen Legesenter, Mandal
Arnt L Grav, fastlege, Sentrum Legekontor DA
Randi Hansen, fastlege, Farsund
Artur Smet, fastlege. Holmestrand Legesentret
Rasmus Ladefoged, fastlege, Kristiansand
Askil Elvestad, fastlege, Legene Elvestad, Kalvenes og Stanger,
Horten
Rosie Lund, fastlege, Sørlandsparken Legesenter, Kristiansand
Astrid Bjerklund Nilsson, fastlege, Tjølling legekontor, Larvik
Sari Hillevi Høgfeldt, fastlege, Sørlandsparken legesenter,
Kristiansand
Beate Bratland, fastlegevikar, Nøtterøy legesenter, Nøtterøy
Sebastian Bø, fastlege, Lund Legesenter, Kristiansand
Benjamin Noddeland, fastlege, Annen etasje legesenter,
Sandefjord
Sigurd Waage Løvhaug, fastlege, Listalegene, Farsund
Bente Sandstad, fastlege, Torstrand Legekontor, Larvik
Siri Mygland, fastlege, Kvinesdal legesenter
Berit Marie Lien, fastlege, Nøtterøy
Steffen N Jensen, fastlege, Kjøita Legesenter, Kristiansand
Stein L. Stokke, kommuneoverlege, 4700 Vennesla
Birgitte Seierstad, Svelvikstrømmen Helsesenter Legekontor,
Vestfold
Steinar Wergeland, fastlege, Øvrebyen legesenter, Mandal
Bjørg Klemetsdal, fastlege, Midtløkken Legekontor, Tønsberg
Stian Lindland, fastlegevikar, Marnardal
Britt Jørstad Bryne, spesialist i allmenmedisin, Horten
legesenter, Horten
Svein Ø Thomassen, fastlege, Kristiansand
Bror Håvardsrud, Allmennlegevikar, Åsgårdstrand Helsesenter,
Åsgårdstrand
Terje Horrigmo, fastlege, Vennesla Legesenter, Vennesla
Thorbjørg E Melhus, fastlegevikar, Sørlandsparken legesenter,
Kristiansand
Bård Nome, fastlege, Sandefjord
Carl Morten Levy, fastlege, Fritzøe Klinikk, Larvik
Thor-Erling Haaland, fastlege, Sørlandsparken legesenter,
Kristiansand
Catarina Bigset , fastlege, Vestskogen med senter, Nøtterøy
Tone H-W Hüschens, fastlege, Gåseholmen helsesenter, Farsund
Cathrine Christensen, fastlege, Brår Legekontor, Re
Tor H Christiansen, fastlege, Søgne Legesenter, Søgne
Cecilie Nilsen, fastlege, Fastlegen Linden Park, Horten
Tor Holte, fastlege, Andøya Legesenter, Kristiansand
Christian F. Johnsen, Fastlege, Horten
Tormod Øye Lønnerød, fastlege, Sørlandsparken legesenter,
Kristiansand
Christian Lundbo, fastlege, Åsgårdstrand
Christian von der Osten, fastlege, Andebu legesenter, Andebu.
Trygve Tvedt, fastlege, Kvinesdal legesenter, Kvinesdal
Christina Hojem Hofsø, fastlege, Tjøme kommune
Tørres Lohne, fastlege, Lindesnes legesenter, Lindesnes
Ute Maria Walvik, fastlege, Sjøsanden legesenter, Mandal
Christina von dem Borne, fastlege, Sandefjord helsepark,
Sandefjord
Vidar Andersen, fastlege, Lundsen legesenter, Flekkefjord
Dag Myhrer, fastlege, Legehuset i Sandefjord, Sandefjord
Øistein A. Wirak, fastlege, Dronningens gate legesenter,
Kristiansand
Dorthe Huse, fastlegevikar, Pyramiden Legekontor, Larvik
Einar Walaker, fastlege, Eik legekontor, Tønsberg
Øivind Bergh, fastlege, Elvebredden Legesenter, Kristiansand S
Eldar Solum, fastlege, 3070 Sande
Øystein Nicolaisen, fastlege, Sjøsanden legesenter, Mandal
Elena Shilop, fastlege, TMS, Tønsberg
Åse Rømma Dønnestad, fastlege, Kristiansand
Elin Nordstrand Jakobsen, fastlege, Legekontoret på Tjøme,
Tjøme
Vestfold
Erlend Viken, fastlege/kommuneoverlege, Brår Legekontor, Re
Alexander Gjestvang, allmennlege, Tønsberg
Espen Røkaas, fastlege, Horten
Are Austnes, fastlege, Solvang legesenter, Sandefjord
Even Askeland, fastlege, Kilen legesenter, Sandefjord
Side 37 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Fredrik Hanson, fastlege, Tjølling legekontor, Larvik
Jørgen Bakken Eriksen, fastlege, Bellevue legesenter, Nøtterøy
Fredrik Næss, fastlege, kommunelegekontoret, Holmestrand
Kaja Dokke, fastlege, Storgaten legekontor, Horten
Frode Grøndahl, fastlege, sandefjord
Kari Gulbrandsen, fastlege, Tempo Legesenter, Sandefjord
Frode Prøsch, fastlege, Vear Legesenter, Stokke
Kari Helene Bugge, fastlege, Våle legekontor, Re
Geir Dunseth, fastlege, Sentrum legeservice, Holmestrand
Kari Wessel Larsen fastlege Sentrum Legekontor, Horten
Geir Strømme, fastlege, Lardal legekontor, 3275 Svarstad
Karl Einar Hognestad, fastlege , Nøtterøy
Gerd-Synne Eidnes, fastlege, Tinghauglegene, nøtterøy
Kerstin Nordgren, fastlege, Citylegen ditt legesenter, Larvik
Gro Nørstebø Moshagen, fastlege, Lom Helsesenter, Lom
Ketil Bendiksen, fastlege, Vear legegruppe, Vear- Tønsberg
Gro Tove Hem, fastlege, Sandefjord Helsepark, Sandefjord
Ketil Fagerheim, fastlege, Våle legekontor, Våle Re
Gunvor Lindelien, allmennlege, Doktorgården Sande, Sande
Kjell Arne Bustnes, fastlege, Slagen legekontor, Tønsberg
Guri Aarseth, fastlege, Sigrudsgt, Larvik
Kjell Chr. Midtgaard, fastlege, Stavern legekontor, Stavern
Hanne Jahren, fastlege, Vestskogen med senter, Nøtterøy
Kjell Ugland, fastlege, Revetal legekontor
Hanne Mayo, fastlege, Mayo Legeklinikk, Larvik
Kjell Øyvin Aarflot, fastlege, Tinghauglegene, Nøtterøy
Hans H. Tvedten, fastlege, Atlas Medica, Tønsberg
Knut O. Syse, fastlege, Sentrum legekontor, Tønsberg
Hans Jacob Gravdal , fastlege, Sandefjord Helsepark
Knut Olsen, fastlege, Fritzøe Klinikk, Larvik
Hans Kvalsvik, fastlege, Solvang legesenter, Sandefjord
Knut Øvsthus, fastlege, Legekontoret på Tjøme, Tjøme.
Harald Elvsåshagen, fastlege, Stavern legekontor
Kristian J. Hillestad, fastlege, Gleditschgården Legesenter,
Sandefjord
Harald Onsum, fastlege, Nordbyen Legesenter, Tønsberg
Kristin Henden, Fastlege, pediater, Sandefjord Helsepark
Hege Beate Løkebø, fastlege, Solvang legesenter, Sandefjord
Heidi Villmones, Eik legekontor, Tønsberg
Kristin Kalvenes, fastlege, Legene Elvestad, Kalvenes og
Stanger, Horten
Helene Lindbäck , fastlege, Atlas Medica, Tønsberg
Kåre Kvestad, fastlege, Sandefjord legesenter, Sandefjord
Helge M. Larsen, fastlege, Nøtterøy Legesenter, Nøtterøy
Kåre Loidden, Fastlege, Stokke legesenter, Stokke
Hilde Caroline Råmunddal, fastlege, Sandefjord
Lars C. Feyling, fastlege, Vear Legegruppe, Stokke
Hilde Gran, fastlege, Legegruppen AS, Larvik
Lars E. Gleditsch, fastlege, Tønsberg
Inger Johansen, fastlege, Stavern legekontor, Stavern
Lars Furuseth, fastlege, Atlaslegene DA, Tønsberg
Ingrid Askjer, fastlege, Nøtterøy legesenter
Lars Krogh, Legegruppen, Larvik
Ingunn Krohn Olsen, fastlege, Annen Etasje legesenter,
Sandefjord
Lene C Vatne, fastlege, Kommunelegekontoret i Holmestrand
Jan P. Lindås, fastlege, Andebu Legesenter, Andebu
LH Brevig, Dr. Brevig AS, fastlege/sjømannslege/flylege,
Nøtterøy
Janne Elisabeth Olsen, allmennlege, Tønsberg
Maria Romøren, forsker og allmennlege, Nøtterøy
Janne Kr. Aase Hansen, Pyramiden legekontor, Larvik
Mariann Auflem, fastlege, Sentrum legekontor,Tønsberg
Jens Kristian Fagernæs, fastlege, Nanset Legekontor, Larvik
Martin Handeland, fastlege, Familielegen AS, Sandefjord
Jens Petersen, fastlege, Kilen Legesenter, Sandefjord
Mette Hovland Olsen, fastlege, Fritzøe Klinikk, Larvik
Joachim Schlegel, fastlege, Holmestrand
Mikael Loller, fastlege, Legegruppen AS, Larvik
Johanna Wedum, fastlege, Hof legesenter
Morten Bastøe, fastlege, Tønsberg Medisinske Senter
Johnny Eriksson, fastlege, Sentrum legekontor, 3188 Horten
Morten Lindbæk, fastlege, professor, Universitetet i Oslo,
Stokke legesenter, Stokke
Juval Mayo, fastlege, Mayo Legeklinikk, Larvik
Side 38 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Nils Peter Fagernæs, fastlege, Pyramiden legekontor, 3260
Larvik
Tone C Grimstad Kvelde, fastlege, Larvik
Tone Kjeilen, fastlegevikar, Våle legekontor, Våle
Nina Stanger, fastlege, Horten
Torgeir Holme, fastlege, Horten Legesenter
Odd Eilerås, fastlege, 3Leger, Tønsberg
Torger Corneliusen, fastlege, Legehuset, Sandefjord
Odd Sture , fastlege, 3 Leger ,Tønsberg
Tove Hem , fastlege, Gleditschgården legesenter, Sandefjord
Ola Løkebø, fastlege, Holmestrand Medisinske Senter,
Holmestrand
Trond Holaget, fastlege, Midtløkken legekontor ,Tønsberg
Per Christian Bjerknes, fastlege, Slagen legekontor, Tønsberg
Trygve Skonnord, fastlege, Brår legekontor, Re
Per-Edvin Blystad, fastlege, Legene Blystad og Rasting,
Tønsberg
Ulv Nilsen, fastlege, Holmestrand
Vibeke Mørken Stuestøl, fastlege, Våle legekontor, Re
Per-Edvin Blystad, fastlege, Legene Blystad og Rasting,
Tønsberg
Victoria Antonescu, fastlege, Tempo legesenter, Sandefjord
Petter Boye, fastlege, Torstrand Legekontor, 3263 LARVIK
Pär.Jönsson, fastlege, Svelvik i Vestfold
Østfold
Pål Moe, fastlege og spesialist i fysikalsk medisin og
rehabilitering, Sandefjord
Abo-Joila Abdel H., fastlege, Skiptvet legekontor, Østfold
Aimée Stangeland, fastlege, Fredrikstad
Ragnar Groenhof, fastlege, 3 Leger, Tønsberg.
Amund Holand, fastlege, Lægene i Gamlebyen, Fredrikstad
Ragnar Sundby, fastlege Sandefjord
Andes Fløter, Fastlege, Villaveien legesenter, Spydeberg
Ronny Storvollen, fastlege, Kirkebygden legekontor, Tjøme
Andrea Berz, fastlege, Medisinsk Senter Fornebu, Bærum
Rotraud Dusik, fastlege, Kilen Legesenter, Sandefjord
Anine Elguren, fastlege, Møllebyen legesenter, Moss
Silje Rebekka Olsen, fastlege, Osebergklinikken, Nøtterøy
Anne Berit Pettersen, fastlege, Moss
Siri Hovland, fastlege, Legegruppen, Larvik
Anne Gry Ørmen, fastlege, Lilletorget legekontor, Sarpsborg
Sjur Rød-Larsen, fastlege, Åsgårdstrand Helsesenter,
Åsgårdstrand
Anne Gyro Karlsen, fastlege, Lilletorget legekontor, Sarpsborg
Steinar Krauss, fastlege, Revetal legekontor, Re
Anne Hasle, fastlege, Legene på brygga, Halden
Stig Opdøhl, fastlege, Andebu legesenter, Andebu
Anne- Kristine Amlie, fastlege, Glomma legesenter,Fredrikstad
Susan Hisanawi, fastlege, Nanset legekontor, Larvik
Anne Romberg Andersen, fastlege, Greåker legekontor, Greåker
Susanne Monica Prøsch, fastlege, Annen etasje legesenter,
Sandefjord
Anne-Berit Søfteland, fastlege, Borg legekontor, Sarpsborg
Svein Egil Wilvang, fastlege, Larvik
Sven Richard Haugvik, fastlege, Helsenordbyen, Larvik
Sverre Støren, fastlege, Tønsberg medisinske senter
Tadeusz Tomala, fastlege, Svelvik Legesenter, Svelvik
Tarjei Voll Midtgaard, fastlege, Stavern Legekontor, Stavern
Terje Bøe, fastlege, Sandefjord legesenter, Sandefjord.
Terje Grimstad, fastlege, Kvelde legekontor, Kvelde
Anne-Karine Eriksson, fastlege, Nordsiden Legegruppe, Halden
Asbjørn B. Hauge, fastlege, Fredrikstad
Asbjørn Ernø, fastlege, Varna Legesenter, Rygge
Avan O. Ali, fastlege, Borgergate legekontor, Halden
Benny Adelved, fastlege, Storbyen Legesenter, Sarpsborg
Bent A Larsen, fastlege, Karrestad Legekontor, Halden
Bente Gjølstad, fastlege, Varna Legesenter, Rygge
Thomas Rolfsen, fastlege, Helse Nordbyen, Larvik
Bernt Lyche-Sæther, fastlege, Borgen Legekontor&Eiendom,
Sarpsborg
Tom H Thune, allmennlege, Doktorgården Sande, Sande i
Vestfold
Bernt-H. Høgsæt, fastlege,Gleng legesenter,Sarpsborg
Tom Hotnes, fastlege, Brygga legekontor, Tønsberg
Tom Ole Øren, Nøtterøy legesenter, Nøtterøy
Bjøg Kristoffersen, fastlege, Dr. Randersgate legesenter, Askim
Bjørn Einar Tutvedt, Begby legekontor, Gamle Fredrikstad
Side 39 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Bjørn-Tore Martinussen, fastlege, Sentrum legekontor,
Fredrikstad
IngunGard Krohn, fastlege, Nedre Glommen Legegruppe
Charlotte Vislie-Bjørdal, allmennlege, Sarpsborg kommune
Ingunn Jossi Andresen, fastlege, Christianslund legesenter,
Fredrikstad
Christian Fredrik Udnæs, fastlege, Karrestad legekontor, Halden
Ingvar Lyth, fastlege, Fredrikstad Legesenter, Fredrikstad
Christian Nyquist, fastlege, Plankebyen Legesenter, Fredrikstad
Irina Gåserud. fastlege, Legene Toje og Gåserud lgekontor,
Moss
Christian O. Borge, fastlege, Skjønhauglegene, Trøgstad
Ivar-H.Udnæs, fastlege, Lægene i Gamlebyen, Fredrikstad
Christina Stangeland Fredheim, fastlege, Kråkerøy legesenter,
Fredrikstad
Iwona Vegstein, fastlege, karrestad legekontor, Halden
Chubaka Rubasha, fastlege, Helsehuset legesenter, Sarpsborg
Jan Friedl, kommunelege, Halden kommune
Dag Eivind Syverstad, fastlege, Stasjonsbyen legesenter,
Sarpsborg
Jan Lorentzen, fastlege, Sentrum legesenter, Sarpsborg
Jan Otto Syvertsen , fastlege, Rygge
Einar Unsvåg, fastlege, Hobøl legekontor, Knapstad
Jan R B Hansen, fastlege, Sarpsborg
Eli Hanevik, fastlege, Dr.Haneviks kontor, Halden
Janicke Kjærnes Kristensen, fastlege, Moss
Elisabeth Haukland, fastlege, Våler legekontor, Østfold
Jeanette Ringstrøm, fastlege, Plankebyen legesenter, Fredrikstad
Elisabeth Schou, fastlege, Prinsensgt, Moss
Jens Torgny Ekelund, fastlege, Moss
Ena Fejzic, fastlege, Fredrikstad legesenter, Fredrikstad
Johan Fauske, fastlege, Sentrumsklinikken, Fredrikstad
Endre Solvi, spes allmen. Rosenlund legesenter, Fredrikstad
F.B. Knutsen, fastlege, Halden
Jon Schumann-Andersen, fastlege, Kongsten Legekontor,
Fredrikstad
Farhan Rafique, fastlege, Dr Rafiques legekontor,Fredrikstad
Joshua Kalla, fastlege, Bylegen, Fredrikstad
Franck Sky, fastlege, Torget Legesenter Sarpsborg
Jørn Dahlstrøm, fastlege, Lande legesenter, Sarpsborg
Fredrik Hassel, fastlegevikar, Brygga Legesenter, Fredrikstad
Jørn Gilberg, fastlege, Hannestad legekontor, Sarpsborg
Gaute Nicolai Christensen, fastlege, Skoleveien Legekontor,
Råde
Jørn Schelin, fastlege, Brygga legesenter, Fredrikstad
Kari Gleditsch, fastlege, Nedre Glommen legegruppe,
Fredrikstad
Geir Alexandersen, fastlege Rygge
Geir Kristensen, vik. Fastlege, Fr.stad legesenter, Fredrikstad
Kari Holmås, medisinsk faglig ansvarlig lege, Indre Østfold
legevakt, Askim
Gerlinde Kvinlaug, Borge legesenter, Sellebakk
Karianne Jenseg Bergman, fastlege, Torget Legesenter,
Sarpsborg
Gro Hamre Kristianslund, fastlege, Manstad legekontor,
Manstad
Karianne Stave, fastlege, Halmstad legekontor, Rygge
Guido Derås-de Jong, fastlege, Skjærhalden legekontor, Hvaler
Karin Berg Herud, fastlege, Jeløy legesenter, Moss
Haakon Mehlum, fastlege, Mehlums legekontor, Fredrikstad
Hanne Cecilie Østom, fastlege, Grålum legesenter, Sarpsborg
Karoline van der Hagen, fastlege, Sentrum Legekontor,
Fredrikstad
Hans André Skaatan, Sentrum Legesenter, Moss
Katja Pantazieva, fastlege, Greåker legekontor
Hans Bergstrøm, fastlege, Kambo legesenter, Moss
Kenneth Gutterup, fastlege, Stasjonsbyen legesenter, Skjeberg.
Hege Holand Hansen, fastlege, Trøgstad legekontor, Trøgstad
Kenneth Kaland Fjellstad, fastlege, Saga Legesenter, Sarpsborg
Heike Simensen, fastlege, Hobøl legekontor, Knapstad
Kjell Helgestad, fastlege, Skjærhalden legekontor, Hvaler
Helena Borovski, fastlege, Gleng legesenter, Sarpsborg
Kjell-Axel Reier, fastlege, Jeløy Legesenter, Moss
Hilde Tjøtta, fastlege i Rygge
Knut Gløersen, fastlege, Hannestad legekontor, Sarpsborg
Igor Poruba, fastlege, Fredrikstad
Knut Lindhom, Vidsyn legekontor , Moss
Inger Hellum, fastlege, Sentrum legekontor, Fredrikstad
Kristin Damsgaard Grindstad, fastlege, Borgenhaugen
legesenter, Sarpsborg
Side 40 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Kristin Scheele, fastlege Vincent medisinske senter, Fredrikstad
Roger lande, fastlege, Tistedal
Kristin Terland, fastlege, Ørebekk legesenter,Fredrikstad
Roger Lando, fastlege, Tistedal legekontor, Tistedal
Lasse Henriksen, fastlege, Legene på Brygga, Halden
Rolf Ivar Rolfsøn, fastlege, Moss Legegruppe, Moss
Leiv Tjeldflaat, pensj. og vikarierende fastlege, 1512 Moss.
Ruth Lindeland Flodin, fastlege, Gleng legesenter, Sarpsborg
Lene Gitlestad, fastlege, Glomma legesenter, Fredrikstad
Sarah Seidelin, fastlege, Sentrum legesenter, Moss
Lise A Nohr, fastege, Legene på Brygga, Halden
Siri Breli, fastlege, Legene Brelin&Brelin, Halden
Lorentz Nitter, fastlege, Moss
Sissel Helseth, fastlege, Hannestad legekontor, Sarpsborg
Magnus Lindström, fastlege, Rolvsøy Legekontor, Fredrikstad
Solveig Holm-Johnsen, fastlege, Kambo legesenter, Moss
Mahmod Al-sammer, fastlege, Torget legesenter, Sarpsborg
Stephane C Mukkaden, fastlege, Rolvsøy Legekontor,
Fredrikstad
Margrethe Hansen, fastlege Sarpsborg
Stig C. Sandberg, fastlege, Råde
Margunn Asheim Birkeland, Oscarsgate legekontor, Halden
Stine Fjerdumsmoen, Fastlege, Nordsiden Legegruppe, Halden
Marit Valen, fastlege, Halmstad legekontor, Rygge
Ståle Romstad, fastlege, Møllebyen legesenter, Moss
Marte Nordrum, fastlege, Ankerløkka legekontor, Fredrikstad
May Al-Isa, fastlege, Fredrikstad legesenter, Fredrikstad
Sølvi Ruud Hagen fastlege, fastlege, Lægene i Gamlebyen,
Fredrikstad
Monica E. Iversen, fastlege, Varteig legesenter, Sarpsborg
Terje Jordan-Nilsen, fastlege, Lande legesenter, Sarpsborg
Morten Bjella, fastlege, Dr. Bjellas legekontor, Sarpsborg
Thomas Malmo, fastlege, Rygge
Morten Jervan, fastlege, Glemmengata, Fredrikstad
Thor Løken,fastlege, Vidsyn Legekontor, Moss
Morten Kase-Berg, fastlege, Ankerløkka legesenter, Fredrikstad
Tomas Bergquist, fastlege, Sarpsborg
Morten Olaussen, fastlege, Grålum legesenter, Sarpsborg
Tor H. Svensson, fastlege, Moss legegruppe, Moss
Mufid Baker, fastlege, Gressviklegekontor
Tor Larssen-Aas, tidl. fastlege, Halden
Nina C Mikkelsen Bakken, Kambo legesenter, Moss
Tor Svensson, fastlege, Moss.
Odd Erik Dolva, fastlege, Dyrendal med. senter, Halden
Tore Grønlund Moen, fastlege, Storgata legekontor, Halden
Odd Fredheim Lehn, fastlege, Borgergaten Legekontor, Halden
Tove Camilla McMorrow, fastlege, Ringvollklinikken, Hobøl
Ola Amundsen, fastlege, Jeløy Legesenter, Moss
Tove Kurås, fastlege, Spydeberg
Ole Kristen Karlsrud, fastlege , Askim
Trine Haug, fastlege, Jeløy legesenter, Moss
Ole Thime, fastlege, Borgenhaugen Legesenter, Sarpsborg
Troels Weis-Fogh, fastlege, Christianslund legekontor,
Fredrikstad
Ove Kristianslund, fastlege, Christianslund legekontor,
Fredrikstad
Trygve Aarflot, fastlege, Sarpsborg
Ove-Kenneth Kvinge, fastlege, Halmstad legekontor, Rygge
Ture Lindos, fastlege, Sentrum legekontor, Fredrikstad
Per Martin Sommernes, fastlege, Møllebyen legesenter, Moss
Ulf Gedde, fastlege, Hobøl legekontor, Hobøl
Per Olav Hognestad, fastlege Brygga Legesenter, Fredrikstad
Wai Man Chan, fastlege, Kråkerøy Legesenter, Fredrikstad
Petter Samuelsen, fastlege, Lægene i Gamlebyen, Fredrikstad
Yvonne Mehlum, fastlege, Vincent Medisinske Senter,
Fredrikstad
Pål Innset, fastlege, Vidsyn legekontor, Moss
Zbigniew Gorski, fastlege,Vincent Med. Seneter,Fredrikstad
Reidar Sannes, fastlege, Halmstad legekontor, Rygge
Øystein Bakkevig, fastlege, Oscarsgate legekontor, Halden
Rikard Rupar, Ekholt legekontor, Dilling/Rygge
Øystein Holmedal, fastlege, Sarpsborg
Rita Martinsen, fastlege, Aremark legekontor, Aremark
Øyvind Larseng, fastlege, Skippergata legekontor, Halden
Robert Magnusson, fastlege, Saltnes legekontor, Saltnes
Åge Tormod Johansen, fastlege, Rolvsøy legekontor, Fredrikstad
Side 41 av 42
Endelig versjon: signaturliste renskrevet og oppdatert 10/2-2012.
Åse Liborg Bruer, fastlege, Dr. Randersgate legesenter, Askim
Johan Kippervik, allmennlege/LIS gyn/obst, Vågen
legesenter/Kristiansund sykehus, Kristiansund
Jonas Hiorth, turnuslege, Elverum sykehus, Elverum
Øvrige leger, tidligere fastleger, professorer og andre stiller
seg også bak brevets innhold:
Jostein Klungsøyr Woje, lege i spesialisering, NLSH, Bodø
Aage Sand, pensjonert fastlege, nå tilsyns- og helsestasjonslege
Kapil Sharma, lege, Ahus.
Aina Kjensli, Overlege/PhD, Glittreklinikken, Hakadal
Khuram Ahmad, Allmennlege, Seksjon IR, Ahus - under
spesialisering i allmennmedisin
Andreas Sandqvist, sykehjemslege, Gystadmyr BoAS,
Ullensaker
Kjetil Vegge, overlege, Akershus universitetssykehus
Anita Fjukmoen, LIS-lege allmennmedisin, Jæren DPS, Bryne
Lena-Kristin Nerdal, lege i spesialisering (psykiatri), UNN
Tromsø
Archana Sharma, Lege, Ahus.
Lillian Scott-Hansen, lege i spesialisering, Glittreklinikken,
Hakadal i Akershus
Bente Prytz Mjølstad, stipendiat, Allmennmedisinsk
forskningsenhet, Trondheim
Bilal Ahmad Ata, Kardiolog,Ringerike sykehus,
Marianne H. Aas, barnelege Drammen sh Vestre Viken og
tidligere fastlege i Oslo
Cathrin Nikolaisen, revmatolog, UNN-Tromsø, Tromsø
Matthias Fischer, øyelege, Kristiansand
Celine Renard, LIS, Kongsberg
May Britt Nystad, Lege i spesialisering, UNN, Tromsø
Dag Albert Svendsen, Sørlandsparken Øre-Nese_Hals,
Krisstiansand
Monja West,
Dag Sigvard Magelssen, tidl fastlege i Namsos, Stockholm
Nils Henrik Holmedahl, lege/ phD-stipendiat, spes. alm. med.,
Glittreklinikken, Hakadal
Elisabeth Hovlid, LIS, Barne- og ungdomspsykiatrisk
poliklinikk, Bergen
Patrik Ahlén, lege i spesialisering, barneavdelingen, Sykehuset
Buskerud, Drammen
Eva Bjørnsund, lege i spesialisering, nordlandssykehuset
Vesterålen, psykiatrisk poliklinikk/avd
Rafaqat Ahmad, ass.lege, NLSH, Bodø
Rolf R Qvernheim, lege, Navigare Medical, Østerås
Even Mork, lege. Molde.
Runa Braun, konstituert overlege, Klinisk Patologi UNN Tromsø
Fredrik Oppøyen, Turnuslege ved St.Olavs Hospital, Trondheim
Sabine Ruths, professor, Universitetet i Bergen
Geir Einar Sjaastad, ass.lege, Glittreklinikken
Geir W. Jacobsen, professor, Inst for samfunnsmedisin, NTNU
Sebastian Drottning, LIS- lege, Barneavdelingen Sykehuset
Innlandet, Elverum
Gry Wikran, Universitetsykehuset Nord-Norge
Sten Jacobsen, professor em., UiO, Oslo
Gunnar Fæhn, lege, primærhelsetjeneste, Ullensaker
Svein Erik Welle,
Heidi Eriksen, enhetsleder, Narvik komune
Thomas Pahr, turnuslege, St. Olavs Hospital, Trondheim
Ingvild Roksund, lege, legevakten Asker/Bærum.
Tonia Rike, Kristiansand
Isabell Haug Rønning, Sør-Trøndelag
Tor Larssen-Aas, pensjonert fastlege, Halden.
Jacob L. Jacobsen, overlege, SIL, Lillehammer
Vibecke Løvåsdal, barnepsykiater, Drammen
Johan Holck-Steen, LIS med.avd, Molde
Øystein B. Tandberg, ass. lege, Ortopedisk avd. Haukeland
*) Listen er endelig kvalitetssikret den 10. februar 2012.
- Feilaktige utelatelser av personer som pr. 31. januar 2012 var registret med mangelfulle opplysninger etc. er rettet.
- I løpet av dagene etter at det ble satt stans for signering av brevet, har ytterligere mer enn 200 fastleger registrert seg med ønske om stille seg bak
brevets innhold. Disse legene er medtatt i den oppdaterte versjonen av brevet, og inntatt der de hører hjemme alfabetisk og fylkesvis, slik at til
sammen 2.802 fastleger nå signerer.
Jon Andre Totland, LIS i radiologi, UNN HF
- Liste over øvrige leger, tidligere fastleger, professorer og andre som også stiller seg også bak brevets innhold (til sammen 52 stk.), og som hadde
registrert seg sammen med fastlegene, er medtatt nederst i listen, etter den fylkesvise fordelingen.
Side 42 av 42

similar documents