Monteringanvisning monteringsplate 03.01.12

Report
Monteringsplate.
Touring Auto/Exercise/Jr. Race
Plasser jiggens pin line over skiens balansepunkt.
Juster glideren over sko størrelses skala.
Fjern borrespon fra hullene og bruk bindings lim.
1.
Viktig!
For ski kortere enn 170cm, bruk korte skruer.
Viktig. Monter skruene i rekkefølgen 1-6. som vist
fig.A. Tiltrekningsmoment max 3Nm.
2.
Mountingplate.
Touring Auto/Exercise/Jr. Race
Place the jig pin line to the ski balance point.
Adjust the slider over the shoe size scale.
Remove the drilling shavings from holes, and use
binding glue.
3.
Importaint!
For shorter ski than 170 cm, use shorter screws.
Important. Tighten the screws in sequence 1-6.
Shown in fig.A. Tightening torque max 3Nm.
OBS: Skyv binding på fra front, hel bakfra.
NOTE: Slide binding from front, heel from back.
Fig A.
1
5
3
2
6
4
Viktig! Skruehull 3 og 4, vil være litt ute av center. Dette er korrekt, for å strekke platen.
Important! Holes for screw 3 and 4, will be a bit «off center». This is correct, to stretch the plate.
Viktig! Platene er kurvet, dette for holde plate tett til skiens profil, når platen er montert.
Important! The plates are curved, to hold the plate close to skiprofile when it is mounted.

similar documents