Guldbergaunet Steinkjer (filen åpnes som pdf)

Report
Norsk Bioenergi AS
Lahaugmoveien 1
2013 Skjetten
www.norbioen.no
Presseinformasjon 28.06.10
Guldbergaune - Steinkjer med CO2 nøytral oppvarming
Akershusfirmaet Norsk Bioenergi AS er tildelt leveransekontrakten for
levering av fornybar energi til Steinkjerhallen, kommunale og
fylkeskommunale bygg på Guldbergaunet i Steinkjer.
Totalt var det 4 tilbydere som bl.a konkurrerte på pris, teknologi og miljøutslipp.
Kontraktsverdien er på ca 40 mill NOK.
Eiendomsleder Rune Venås i fylkeskommunen, som har håndtert anskaffelsen på vegne av de
tre kjøperne, er svært fornøyd med de mottatte tilbud som samtlige har tilbudt gode
teknologiløsninger med konkurransedyktige priser.
Leveransen omfatter planlegging og bygging av varmesentral og distribusjonsnett samt en
leveransekontrakt på 15 år med en samlet verdi på ca 40 mill NOK.
Tilbudt varmesentral fra Norsk Bioenergi er basert på en flisfyringskjel på 1,5 MW samt en
gassfyrt spiss- og reservelastkjel på 3,0 MW. Firmaet har i den senere tid iverksatt
tilsvarende nærvarmeanlegg for Buskerud Fylkeskommune/Lier kommune, Aremark
kommune og er i oppstartfasen på anlegg for Avinor ved Stavanger lufthavn Sola.
Jan Topstad i Norsk Bioenergi forklarer at anlegget skal være driftsklart innen desember
2010. Årlig energileveranse vil samlet være ca 5 GWh. Total reduksjon i utslipp av CO2
relatert ordinær oppvarming med olje/el. vil utgjøre i størrelsesorden 2000 tonn CO2 pr. år.
Dette er en reduksjon tilsvarende det normale utslippet pr år fra mer enn 500 personbiler.
Rune Venås (th) Nord-Trøndelag fylkeskommune – Jan Topstad (tv) Norsk Bioenergi
For ytterligere informasjon kontakt:
Jan Topstad markedsansvarlig i Norsk Bioenergi AS
Tlf. 63 84 01 00 / 91 70 92 39
E-post: [email protected]

similar documents