Eiendomsskatteliste 2013

Report
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Lyngen kommune
Eiendomsskatteliste
2013
Offentlig gjennomsyn 1.3.- 21.3.2013
(Listen kan ikke kopieres.)
Skattesats: 5 promille
1
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Fritak etter eiendomsskattelovens § 5
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
67/52/0/0
67/63/0/0
67/72/0/0
67/75/0/0
67/78/0/0
67/94/0/0
67/101/0/0
67/112/0/0
67/113/0/0
67/114/0/0
67/115/0/0
68/13/0/0
68/24/0/0
69/53/0/0
70/3/0/0
74/14/0/0
74/32/0/0
79/7/0/0
79/20/0/0
79/24/0/0
79/26/0/0
79/37/0/0
79/43/0/0
83/1/0/0
83/1/4/0
83/11/0/0
83/17/0/0
83/20/0/0
83/37/0/0
83/73/0/0
83/82/0/0
83/91/0/0
83/95/0/0
83/102/0/0
83/103/0/0
83/110/0/0
83/112/0/0
83/114/0/0
83/115/0/0
83/118/0/0
83/122/0/0
83/124/0/0
83/139/0/0
83/141/0/0
83/153/0/0
83/154/0/0
83/155/0/0
83/167/0/0
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
FORSAMLINGSHUSET OKSVIK
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
TROMS FYLKESKOMMUNE
TROMS FYLKESKOMMUNE
TROMS FYLKESKOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 32 000,00
kr 39 990,00
kr 8 290,00
kr 137 830,00
kr 164 670,00
kr 214 660,00
kr 13 680,00
kr 310 270,00
kr 202 450,00
kr 4 920,00
kr 25 600,00
kr 100 000,00
kr 94 570,00
kr 50 960,00
kr 204 008,00
kr 3 602,25
kr 149 448,00
kr 206 400,00
kr 81 788,55
kr 86 040,00
kr 14 800,00
kr 84 680,00
kr 11 670,00
kr 1 415,05
kr 32,00
kr 93 986,63
kr 133 541,23
kr 0,00
kr 9 282,63
kr 1 873 320,00
kr 99 736,00
kr 2 137 060,00
kr 10 000,00
kr 37 010,00
kr 15 200,00
kr 0,00
kr 3 432,00
kr 4 248,00
kr 6 304,00
kr 5 488,00
kr 0,00
kr 72 264,00
kr 7 376,00
kr 6 608,00
kr 68 208,00
kr 65 752,00
kr 45 320,00
kr 8 776,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
2
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
83/173/0/0
83/174/0/0
83/175/0/0
83/187/0/0
84/1/40/0
84/1/53/0
84/1/86/0
84/1/101/0
84/1/145/0
84/1/149/0
84/1/150/0
84/1/169/0
84/1/192/0
84/1/198/0
84/3/0/0
84/10/0/0
84/14/0/0
84/21/0/0
84/91/0/0
84/102/0/0
84/106/0/0
84/107/0/0
85/1/5/0
85/1/8/0
85/1/12/0
85/1/24/0
85/1/28/0
85/2/0/0
85/7/0/0
85/9/0/0
85/9/1/0
85/11/0/0
85/14/0/0
85/22/0/0
85/24/0/0
85/25/0/0
85/26/0/0
85/27/0/0
85/31/0/0
85/33/0/0
85/36/0/0
85/48/0/0
85/51/0/0
86/12/0/0
86/13/0/0
86/14/0/0
88/1/3/0
88/1/4/0
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
TROMS FYLKESKOMMUNE
LYNGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
STATENS VEGVESEN
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 6 064,00
kr 6 272,00
kr 8 552,00
kr 20 908 808,00
kr 0,00
kr 409 687,35
kr 6 250,00
kr 4 000,00
kr 13 500,00
kr 39 112,00
kr 36 830,00
kr 15 600,00
kr 166 680,00
kr 331 816,00
kr 72 020,00
kr 222 090,00
kr 23 200,00
kr 42 750,00
kr 45 670,00
kr 183 024,00
kr 10 280,00
kr 22 120,00
kr 0,00
kr 6 115,57
kr 9 000,14
kr 0,00
kr 14 159,27
kr 1 391 778,37
kr 153 800,00
kr 145 750,00
kr 17 820,00
kr 2 887 400,00
kr 122 710,00
kr 7 850,00
kr 228 960,00
kr 16 990,00
kr 45 190,00
kr 32 200,00
kr 19 250,00
kr 40 640,00
kr 98 210,00
kr 29 380,00
kr 44 440,00
kr 24 200,00
kr 27 120,00
kr 14 480,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
3
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
88/31/0/0
88/38/0/0
88/39/0/0
89/9/0/0
90/17/0/0
90/18/0/0
90/19/0/0
90/20/0/0
91/24/0/0
91/42/0/0
91/43/0/0
91/44/0/0
95/39/0/0
98/26/0/0
99/15/0/0
100/13/0/0
104/1/0/0
108/110/0/0
108/160/0/0
109/22/0/0
109/23/0/0
110/9/0/0
110/55/0/0
110/59/0/0
110/64/0/0
110/78/0/0
111/65/0/0
112/77/0/0
112/92/0/0
112/156/0/0
112/156/1/0
112/184/0/0
112/207/0/0
112/218/0/0
112/225/0/0
112/226/0/0
115/23/0/0
118/3/1/0
118/28/0/0
118/31/0/0
123/23/0/0
123/25/0/0
123/26/0/0
123/28/0/0
123/29/0/0
124/52/0/0
124/53/0/0
124/54/0/0
LYNGEN KOMMUNE
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
LYNGEN KOMMUNE
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
NORD-LENANGEN MENIGHETSHUS
NORD-LENANGEN MENIGHETSHUS
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
SØR-LENANGEN BEDEHUS
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
TROMS FYLKESKOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
LYNGEN KOMMUNE
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
STATENS VEGVESEN
kr 14 400,00
kr 232 544,00
kr 237 104,00
kr 258 328,00
kr 90 032,00
kr 185 472,00
kr 254 016,00
kr 249 192,00
kr 800 000,00
kr 193 568,00
kr 249 272,00
kr 166 336,00
kr 85 880,00
kr 8 576,00
kr 32 256,27
kr 40 000,00
kr 548,56
kr 158 880,00
kr 10 472,00
kr 14 402,30
kr 34 400,00
kr 117 588,71
kr 162 460,00
kr 497 568,00
kr 94 360,00
kr 8 712,00
kr 40 000,00
kr 217 022,50
kr 5 182,54
kr 410 800,00
kr 5 440,00
kr 6 160,00
kr 212 000,00
kr 85 056,00
kr 6 520,00
kr 28 416,00
kr 35 464,00
kr 3 602,25
kr 42 000,39
kr 18 361,16
kr 10 400,00
kr 25 088,00
kr 19 936,00
kr 5 248,00
kr 227 320,00
kr 189 024,00
kr 213 136,00
kr 119 016,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
4
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Fritak etter eiendomsskattelovens § 7
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
67/45/0/0
67/67/0/0
69/52/0/0
69/55/0/0
72/15/0/0
72/17/0/0
72/20/0/0
74/2/1/0
74/15/1/0
75/34/0/0
78/3/4/0
81/4/1/0
82/14/1/0
83/5/13/0
83/5/26/0
83/158/0/1
83/158/0/2
83/158/0/3
83/158/0/4
84/1/5/0
84/1/32/0
84/1/79/0
84/1/89/0
84/1/166/0
84/1/199/0
84/1/201/0
84/1/203/0
84/1/205/0
84/7/0/0
84/12/0/0
85/1/42/0
85/15/0/0
85/20/0/0
85/32/0/0
95/7/2/0
95/18/0/0
101/5/1/0
101/28/0/0
101/30/0/0
105/9/0/0
108/20/0/0
108/37/0/0
108/141/0/0
109/9/0/0
111/50/0/0
111/51/0/0
112/83/0/0
112/100/0/0
FURUFLATEN IL
FURUSTUA A/L
LYNGSDALSHYTTA AL
FURUFLATEN BÅTFORENING
LYNGEN ARBEIDERIDRETTSLAG
POLLEN SANITETSFORENING
LYNGEN/KARNES IDRETTSLAG
LYNGEN IDRETTSLAG
ØRNES VEL
LYNGEN RØDE KORS
BYGDEUTV FOR OKSVIK SKOLE
OKSVIK ARBEIDERUNGDOMSLAG
LYNGEN SANITETSFORENING
KARNES SKYTTERLAG
LYNGEN/KARNES IDRETTSLAG
SKOGLI AINA BEATE
HANSEN THOMAS
HANSEN JORUNN
ISAKSEN KJELL ISAK
LOSJE VÅRONN
LYNGEN SERVICESENTER AS
LYNGEN SKYTTERLAG
KARNES IDRETTSLAG
LYNGSEIDET BÅTFORENING
LYNGEN SERVICESENTER AS
LYNGSEIDET HUSFLIDSLAG
LYNGEN ARBEIDSSAMVIRKE AS
LYNGENFJORD ASVO AS
AVFALLSSERVICE AS
LYNGEN HAGELAG
LYNGEN HAGELAG
GIÆVER OLA O KROGSENG
LYNGSEIDET SKITREKK BA
GIÆVER OLA O KROGSENG
ROTTENVIK BYGDELAG
ROTTENVIK GRENDEHUS
KOPANGEN UNGDOMSLAG
KOPPANGEN A.U.L.
KOPPANGEN KLUBBHUS
HAVNNES OG VEST-ULØY BYGDE
LENANGEN EIENDOM AS
LENANGEN EIENDOM AS
UNGDOMSLAGET VAGGAS
FJORDGLIMT ARB.UNGDOMSL.
LYNGSTUVA SPORTSKLUBB
LYNGSTUVA SPORTSKLUBB
LENANGSØYRA IDRETTSLAG
LENANGSØYRA IDRETTSLAG
kr 100 000,00
kr 30 000,00
kr 4 032,00
kr 117 280,00
kr 160 437,13
kr 0,00
kr 16 000,00
kr 10 400,00
kr 2 160,34
kr 243 200,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 3 602,25
kr 0,00
kr 323 984,00
kr 633 152,89
kr 633 152,89
kr 633 152,89
kr 633 152,89
kr 0,00
kr 205 840,63
kr 162 500,00
kr 204 800,00
kr 776,00
kr 574 940,00
kr 11 810,00
kr 536 560,00
kr 9 112,00
kr 0,00
kr 71 180,00
kr 0,00
kr 185 580,00
kr 239 960,00
kr 12 530,00
kr 3 602,25
kr 43 014,63
kr 8 740,82
kr 0,00
kr 2 400,00
kr 12 867,11
kr 11 976,80
kr 10 400,00
kr 157 576,00
kr 28 704,27
kr 52 000,00
kr 93 600,00
kr 9 935,30
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
5
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
112/117/0/0
112/208/0/0
113/13/0/0
115/11/0/0
115/20/0/0
116/12/0/0
117/6/1/0
117/18/0/0
118/2/1/0
118/25/0/0
118/28/1/0
123/27/0/0
124/33/0/0
LENANGSØYRA KIRKEFORENING
BYGDETUN
SØR-LENANGEN GRENDELAG
LENANGSØYRA BEITELAG
LENANGSØYRA BEITELAG
LENANGSØYRA BEITELAG
UNGDOMSLAGET MIDNATTSOL
LATTERVIK/JÆGERV. MISJONF
TROMS TURLAG
JÆGERVATNET IDRETTSLAG
JÆGERVATN GRENDEHUS A/L
UL TROLLVASSTIND
BENSNES RØDE KORS
kr 23 410,45
kr 1 600,00
kr 6 744,00
kr 167 247,12
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 15 399,02
kr 257 440,23
kr 58 906,66
kr 23 624,00
kr 57 312,00
kr 11 233,10
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
6
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Eiendomsskatteliste – eiendommer, boliger og næring mv.
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
67/1/0/0
67/1/2/0
67/1/3/0
67/1/4/0
67/2/0/0
67/3/0/0
67/3/1/0
67/4/0/0
67/5/0/0
67/6/0/0
67/7/0/0
67/7/1/0
67/7/2/0
67/8/0/0
67/9/0/0
67/10/0/0
67/11/0/0
67/12/0/0
67/14/0/0
67/15/0/0
67/16/0/0
67/17/0/0
67/17/1/0
67/18/0/0
67/19/0/0
67/20/0/0
67/21/0/0
67/22/0/0
67/23/0/0
67/24/0/0
67/25/0/0
67/26/0/0
67/27/0/0
67/28/0/0
67/29/0/0
67/31/0/0
67/32/0/0
67/33/0/0
67/35/0/0
67/37/0/0
67/38/0/0
67/40/0/0
67/41/0/0
67/41/1/0
67/42/0/0
HAMNVIK EINAR
JOHANSEN JOAKIM DØDSBO
NILSEN NILS MARINIUS
HAMNVIK ALFRED
HAMNVIK TORE
OLSEN HERULF LAURIN
OLSEN OLE IVER
HAMNVIKØR DORIS JONETTE
GRØNÅS SIGVALD N
SOLBERG HERMANN
TANGEN ELBJØRG
PEDERSEN OLE A
PEDERSEN LARS P.
JAKOBSEN HALLGEIR
JAKOBSEN LYDIA H DØDSBO
BORCK EMIL K
DUNVOLL HERMOD
ELVESLETT HÅKON
LEISTAD HELGA JENSINE
HAMNVIK OLE JOSTEIN
HAMNVIK ERNST PEDER OLAV
HAMNVIK OLE
JOHANSEN TORLEIF
OLSEN LEIF NORMANN
ANTONSEN REIDAR
OLSEN LEIF NORMANN
OLSEN HANS EDVARD DØDSBO
TOMREN IVAR
RINGBAKKEN SIGRUN
SOLBERG BJØRN VIDAR
PEDERSEN MARY DØDSBO
LARSEN LEIF
LANGGÅRD JAN-ERIK
JAKOBSEN SVEIN ERIK
BEKKSTRAND JORUNN CH
ELVESLETT ODDMUND R
JOHANSEN ROALD NIKOLAI
EINEBAKKEN ANNLAUG
MICHELSEN THORLEIV MEYER
FLESVIK AMUND
OLSEN TORBJØRN
SOLBERG SVEIN HUGO
GUTTORMSEN MAGNAR Å
GUTTORMSEN MAGNAR Å
GRØNÅS SIGVALD N
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 585 872,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 517 675,20
kr 428 860,21
kr 10 000,00
kr 0,00
kr 530 800,00
kr 10 000,00
kr 8 954,58
kr 316 080,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 515 991,90
kr 1 600,00
kr 481 360,00
kr 635 503,68
kr 1 351,06
kr 0,00
kr 159 030,00
kr 80 551,10
kr 194 200,00
kr 354 220,67
kr 491 037,90
kr 10 000,00
kr 10 000,00
kr 202 000,00
kr 2 922,44
kr 498 443,65
kr 10 000,00
kr 614 986,14
kr 364 786,72
kr 772 270,00
kr 346 000,00
kr 0,00
kr 279 488,00
kr 235 168,59
kr 191 440,00
kr 475 357,25
kr 1 016 515,00
kr 243 000,29
kr 675 000,86
kr 319 678,02
kr 384 662,82
kr 18 180,28
kr 2 929,36
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 588,38
kr 2 144,30
kr 50,00
kr 0,00
kr 2 654,00
kr 50,00
kr 44,77
kr 1 580,40
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 579,96
kr 8,00
kr 2 406,80
kr 3 177,52
kr 6,76
kr 0,00
kr 795,15
kr 402,76
kr 971,00
kr 1 771,10
kr 2 455,19
kr 50,00
kr 50,00
kr 1 010,00
kr 14,61
kr 2 492,22
kr 50,00
kr 3 074,93
kr 1 823,93
kr 3 861,35
kr 1 730,00
kr 0,00
kr 1 397,44
kr 1 175,84
kr 957,20
kr 2 376,79
kr 5 082,58
kr 1 215,00
kr 3 375,00
kr 1 598,39
kr 1 923,31
kr 90,90
7
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
67/43/0/0
67/44/0/0
67/46/0/0
67/49/0/0
67/50/0/0
67/51/0/0
67/54/0/0
67/55/0/0
67/56/0/0
67/57/0/0
67/58/0/0
67/59/0/0
67/60/0/0
67/61/0/0
67/62/0/0
67/64/0/0
67/65/0/0
67/66/0/0
67/68/0/0
67/69/0/0
67/70/0/0
67/71/0/0
67/73/0/0
67/74/0/0
67/77/0/0
67/85/0/0
67/86/0/0
67/87/0/0
67/88/0/0
67/89/0/0
67/90/0/0
67/91/0/0
67/92/0/0
67/95/0/0
67/96/0/0
67/97/0/0
67/99/0/0
67/100/0/0
67/102/0/0
67/105/0/0
67/106/0/0
67/107/0/0
67/108/0/0
67/109/0/0
67/110/0/0
SAMUELSEN EMMA MIKINE DØDSBO
GRØNÅS SIGVALD N
RINGBAKKEN BÅRD
HAMNVIK GUDRUN J
BEKKSTRAND ØRJAN
JOHANSEN ASMUND P
HAMNVIK LAILA
HAMNVIK REIDUN HELENE
ROGNLI YNGVE
DALHEIM JOHAN ARVID
EINEBAKKEN TORMOD
HAUSNER FRANZ WERNER
HAUSNER BORGHILD RANVEI
BEKKSTRAND ØYSTEIN H
LARSEN KÅRE EDMUND
GRØNÅS ANSGAR KRISTIAN DØDSBO
GRØNVOLL GUNNAR
LARSEN HERDIS
SOLBERG BJØRN VIDAR
LARSEN EGIL ARNOLD
DUNVOLL JARLE EDMUND
SJØVEIAN ANN-CAMILLA
LARSSON NILS SVANTE
HØYLI ODD MAGNE
RUSSENES ODIN
STENBERG SISSEL
ENGVOLL SVEIN HARALD
SOLBERG BJØRN VIDAR
JAKOBSEN SVERRE
FURUFLATEN NÆRKJØP
DA SILVA MICHELINE PATICIAH
HAMNVIK GEIR
LYNGSDALEN SANITETSFORENING
PETTERSEN KNUT H
GRØNVOLL JOHANNES
OLSEN LEIF NORMANN
BAKKEJORD ANNFRED
STENBERG LEIF ARNE
EINEBAKKEN TOM WILLY
JOHANSEN TOM FRODE
DUNVOLL KNUT EINAR
NILSEN JOHNNY
LARSEN HERDIS
HALVORSEN PEGGY ANITA
ELIASSEN GEIR
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 0,00
kr 250 440,00
kr 817 120,00
kr 1 034 200,00
kr 527 900,00
kr 486 200,00
kr 604 440,86
kr 720 120,86
kr 415 270,00
kr 34 800,00
kr 843 800,00
kr 763 800,86
kr 765 400,00
kr 817 200,00
kr 743 200,00
kr 20 000,00
kr 904 160,00
kr 628 091,39
kr 461 400,86
kr 568 650,00
kr 9 962,67
kr 480 840,00
kr 368 000,00
kr 7 000,00
kr 294 845,00
kr 1 254 240,00
kr 840 770,00
kr 3 230,00
kr 582 540,00
kr 563 790,00
kr 638 690,00
kr 839 790,00
kr 715 803,00
kr 841 800,00
kr 1 086 810,00
kr 460,00
kr 817 450,00
kr 938 780,00
kr 1 142 810,00
kr 800 390,00
kr 724 460,00
kr 1 407 010,00
kr 4 590,00
kr 1 234 310,00
kr 880 240,00
kr 0,00
kr 1 252,20
kr 4 085,60
kr 5 171,00
kr 2 639,50
kr 2 431,00
kr 3 022,20
kr 3 600,60
kr 2 076,35
kr 174,00
kr 4 219,00
kr 3 819,00
kr 3 827,00
kr 4 086,00
kr 3 716,00
kr 100,00
kr 4 520,80
kr 3 140,46
kr 2 307,00
kr 2 843,25
kr 49,81
kr 2 404,20
kr 1 840,00
kr 35,00
kr 1 474,23
kr 6 271,20
kr 4 203,85
kr 16,15
kr 2 912,70
kr 2 818,95
kr 3 193,45
kr 4 198,95
kr 3 579,02
kr 4 209,00
kr 5 434,05
kr 2,30
kr 4 087,25
kr 4 693,90
kr 5 714,05
kr 4 001,95
kr 3 622,30
kr 7 035,05
kr 22,95
kr 6 171,55
kr 4 401,20
8
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
67/111/0/0
67/116/0/0
67/117/0/0
67/119/0/0
67/120/0/0
67/121/0/0
67/124/0/0
67/125/0/0
67/126/0/0
67/127/0/0
67/128/0/0
67/129/0/0
67/130/0/0
67/131/0/0
67/132/0/0
67/133/0/0
68/1/0/0
68/2/0/0
68/3/0/0
68/4/0/0
68/5/0/0
68/6/0/0
68/7/0/0
68/8/0/0
68/9/0/0
68/10/0/0
68/11/0/0
68/12/0/0
68/14/0/0
68/15/0/0
68/16/0/0
68/17/0/0
68/18/0/0
68/19/0/0
68/20/0/0
68/21/0/0
68/22/0/0
68/23/0/0
68/25/0/0
68/26/0/0
68/27/0/0
69/1/0/0
69/2/0/0
69/3/0/0
69/4/0/0
OLSEN STEIN ARE
SLETTLI KETIL
PEDERSEN HALDOR SIGFRED DØDSB
HAMNVIK TORE
JOHANSEN HANS ÅGE
LARSEN MARITA
MONTERINGSSERVICE AS
HOFFMANN STEPHAN
HAUSNER LASSE
TANGEN ELBJØRG
RASMUSSEN BJØRG MAGNH
FALBACH RANDI
DALHEIM JØRGINE MARIE
HAMNVIK JOSTEIN
LARSEN EIRIN
HAMNVIK OLE
FJELD HERDIS
ASLAKSEN ODD
GRØNNVOLL HELGE
RASMUSSEN BJØRG MAGNH
GRØNVOLL AGNETHE H
EINEBAKKEN ALF JENDAR
PEDERSEN OTTAR L
RASMUSSEN BJØRG
DALHEIM JOHAN ARVID
EINEBAKKEN RANDULF A
ASLAKSEN ODD PARELIUS
DALHEIM JOHAN ARVID
HAPLAST INVEST AS
SØRENG HELGE M.
STENBERG JAN HARALD
BEKKSTRAND BJØRNAR S
EINEBAKKEN HERLEIF J
GRØNVOLL HELGE
SOMMERSETH ERNST
FJELD HERDIS
WESTGÅRD JO-STEINAR
FJELD HERDIS
GRØNVOLL GUNNAR
LYNGRA ODD HELGE
RASMUSSEN BJØRG MAGNH
JENSEN FRANZ JOSEF
KILLENGREN SIDSEL MARIE
LARSSEN ALVIN B DØDSBO
ASLAKSEN MARIE
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 819 350,00
kr 844 710,00
kr 382 800,00
kr 240 160,00
kr 18 880,00
kr 912 860,00
kr 237 010,00
kr 925 390,00
kr 1 439 290,00
kr 9 440,00
kr 592 890,00
kr 576 190,00
kr 386 420,00
kr 293 570,00
kr 1 361 170,00
kr 3 550,00
kr 10 000,00
kr 215 243,13
kr 379 264,00
kr 103 322,72
kr 687 112,48
kr 226 384,00
kr 332 096,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 521 720,00
kr 601 400,00
kr 515 942,86
kr 2 271 200,00
kr 1 054 730,00
kr 821 580,00
kr 478 580,00
kr 661 870,00
kr 802 920,00
kr 717 470,00
kr 890 000,00
kr 1 050 280,00
kr 12 320,00
kr 7 110,00
kr 984 700,00
kr 30 410,00
kr 92 600,00
kr 269 000,00
kr 182 040,00
kr 265 360,00
kr 4 096,75
kr 4 223,55
kr 1 914,00
kr 1 200,80
kr 94,40
kr 4 564,30
kr 1 185,05
kr 4 626,95
kr 7 196,45
kr 47,20
kr 2 964,45
kr 2 880,95
kr 1 932,10
kr 1 467,85
kr 6 805,85
kr 17,75
kr 50,00
kr 1 076,22
kr 1 896,32
kr 516,61
kr 3 435,56
kr 1 131,92
kr 1 660,48
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 608,60
kr 3 007,00
kr 2 579,71
kr 11 356,00
kr 5 273,65
kr 4 107,90
kr 2 392,90
kr 3 309,35
kr 4 014,60
kr 3 587,35
kr 4 450,00
kr 5 251,40
kr 61,60
kr 35,55
kr 4 923,50
kr 152,05
kr 463,00
kr 1 345,00
kr 910,20
kr 1 326,80
9
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
69/5/0/0
69/6/0/0
69/7/0/0
69/8/0/0
69/9/0/0
69/10/0/0
69/11/0/0
69/12/0/0
69/13/0/0
69/14/0/0
69/15/0/0
69/16/0/0
69/17/0/0
69/18/0/0
69/19/0/0
69/19/1/0
69/20/0/0
69/21/0/0
69/22/0/0
69/23/0/0
69/24/0/0
69/25/0/0
69/26/0/0
69/27/0/0
69/28/0/0
69/29/0/0
69/30/0/0
69/31/0/0
69/32/0/0
69/33/0/0
69/34/0/0
69/35/0/0
69/36/0/0
69/37/0/0
69/38/0/0
69/39/0/0
69/41/0/0
69/42/0/0
69/43/0/0
69/44/0/0
69/45/0/0
69/46/0/0
69/49/0/0
69/50/0/0
69/51/0/0
69/54/0/0
69/56/0/0
HANSEN EMMA
KARLSEN EGIL HARRY
LILLEVOLL LEIF HARALD
JOHNSEN LILLY V
DALBERG ALDOR J
ROSENG ERIK HARALD
DALHAUG ULF NORMAN
SOLBERG LIV
DALHAUG FRID
DAHLHAUG LASSE
BJØRNÅS STIAN
HANSEN ALFON HILBERT
HANSEN ALFON HILBERT
KARLSEN OTTO ANDREAS
HANSEN ROY ERLING
LAURITSEN ALMA HENRIETTE DØDS
KILLENGREN SIDSEL MARIE
BEKKSTRAND GUDLEIK A
ASLAKSEN MARIE
VIKEN VIGDIS
SØRSAND JENNY KRISTINE
ELVESLETT HÅKON
LARSEN ANNA ELVINE
LILLEVOLL LEIF HARALD
KARLSEN ASLAUG MARIE
KARLSEN EGIL HARRY
HERMANNSEN ROBERT NORMAN
KILLENGREN SISSEL
JOHNSEN NILS OLAF DØDSBO
HANSEN EDVARD DØDSBO
MARIE ASLAKSEN
BEKKSTRAND GUDLEIK A
AARDAL LIV SIGRUN
VIKEN VIGDIS
DALHAUG FRID
SØRENSEN AUD MARIE
KARLSEN EGIL HARRY
MYRLAND HANS PETTER
SOLBERG HERMOD K
LARSSEN LARS TORE
STEINLUND UNNI ELIN
SØRSAND ARILD
LARSEN SVERRE
HANSEN ALFON HILBERT
DALHAUG ANE KRISTIN
FRIBORG TRYGVE A HANSEN
HANSEN EMMA
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 284 720,00
kr 3 074,62
kr 76 682,14
kr 429 999,09
kr 126 328,00
kr 71 240,63
kr 369 800,00
kr 453 200,00
kr 255 208,69
kr 1 004 502,82
kr 288 600,86
kr 0,00
kr 271 658,35
kr 253 203,77
kr 140 112,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 527 760,00
kr 0,00
kr 192 564,67
kr 500 986,27
kr 222 348,13
kr 609 786,63
kr 1 098 102,82
kr 194 163,77
kr 24 400,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 278 600,00
kr 534 400,00
kr 12 000,00
kr 540 800,00
kr 1 019 791,00
kr 596 300,00
kr 753 282,00
kr 304 000,00
kr 560 410,00
kr 417 575,00
kr 7 000,00
kr 787 710,00
kr 862 520,00
kr 130 268,00
kr 191 450,00
kr 12 860,00
kr 1 423,60
kr 15,37
kr 383,41
kr 2 150,00
kr 631,64
kr 356,20
kr 1 849,00
kr 2 266,00
kr 1 276,04
kr 5 022,51
kr 1 443,00
kr 0,00
kr 1 358,29
kr 1 266,02
kr 700,56
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 638,80
kr 0,00
kr 962,82
kr 2 504,93
kr 1 111,74
kr 3 048,93
kr 5 490,51
kr 970,82
kr 122,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 393,00
kr 2 672,00
kr 60,00
kr 2 704,00
kr 5 098,96
kr 2 981,50
kr 3 766,41
kr 1 520,00
kr 2 802,05
kr 2 087,88
kr 35,00
kr 3 938,55
kr 4 312,60
kr 651,34
kr 957,25
kr 64,30
10
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
69/58//
69/59/0/0
69/60/0/0
70/1/0/0
70/1/1/0
70/1/2/0
70/1/3/0
70/2/0/0
71/1/0/0
71/2/0/0
71/3/0/0
71/4/0/0
71/5/0/0
71/7/0/0
71/8/0/0
71/9/0/0
71/10/0/0
71/11/0/0
71/12/0/0
71/13/0/0
72/1/0/0
72/2/0/0
72/3/0/0
72/4/0/0
72/5/0/0
72/6/0/0
72/9/0/0
72/10/0/0
72/12/0/0
72/13/0/0
72/14/0/0
72/16/0/0
72/18/0/0
72/21/0/0
72/22/0/0
72/24/0/0
72/25/0/0
72/27/0/0
72/28/0/0
72/29/0/0
72/30/0/0
72/33/0/0
72/34//
72/35/0/0
73/1/0/0
73/1/1/0
73/1/2/0
73/1/3/0
DALHAUG ELIN KNUTSEN
RINGBAKKEN SIGRUN
FURUFLATEN BÅTFORENING
LANES ASBJØRN ODDLEIF
LARSSEN JOHAN PETTER
HAMNVIK HANS BERNH DØDSBO
LANES JAN
LYNGEN FABRIKKER AS
HØGTUN ALISE
NILSEN EVA ALISE
JAKOBSEN RANVEIG OLINE
NILSEN ODD S
THOMASSEN BERGE GJÆVER DØDSBO
MARTINSEN VIDLEIF
SAMUELSEN S DØDSB V/ALISE
JAKOBSEN RANVEIG OLINE
NILSEN ODD S
NILSEN KARI RØNNING
NILSEN HARALD MARINIUS
NILSEN HARALD MARINIUS
ANDREASSEN ASTRID H
KRISTOFFERSEN JOHN OLAV
BRUVOLD PETER ANDRE
SAMUELSEN ARILD K
SLETTLAND WIGGO ASLUND
KÅRE PETTER OLSEN
KRISTOFFERSEN JOHN OLAV
OLSEN INGRID ELISE
HØGÅS ALF IVAR
SAMUELSEN LEIF ARVID
HØGTUN ALISE MARIE
SAMUELSEN ARILD K
HØGTUN ALICE
PEDERSEN DAGFINN K M
SLETTLAND AUD MARIE
SAMUELSEN LEIF ARVID
HØGÅS REIDUN ALFHILD
SAMUELSEN ANETTE
LANGGÅRD MARIANN
ANDREASSEN ASTRID
PEDERSEN DAGFINN K M
DUNCAN HILLEVI SLETTLAND
SLETTLAND ASBJØRN VIKTOR
KRISTOFFERSEN JOHN OLAV
LARSSEN TORBJØRN
JENSEN EDITH
LARSSEN JAN HARALD
LARSSEN TORBJØRN ALFRED
kr 569 480,00
kr 708 700,00
kr 5 962,00
kr 166 280,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 208 323,01
kr 380 154,00
kr 448 960,00
kr 658 240,00
kr 131 648,00
kr 268 736,00
kr 0,00
kr 543 221,31
kr 0,00
kr 513 616,00
kr 384 003,20
kr 550 320,00
kr 6 728,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 8 000,00
kr 8 000,00
kr 8 000,00
kr 257 600,00
kr 61 120,00
kr 927 808,00
kr 340 800,00
kr 179 392,00
kr 284 864,00
kr 887 872,00
kr 64 873,48
kr 263 872,00
kr 628 608,00
kr 0,00
kr 216 816,00
kr 783 824,00
kr 519 608,00
kr 8 424,00
kr 8 184,00
kr 14 615,20
kr 247 876,00
kr 488 209,60
kr 171 968,00
kr 158 528,00
kr 456 400,00
kr 2 000,00
kr 2 847,40
kr 3 543,50
kr 29,81
kr 831,40
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 041,62
kr 1 900,77
kr 2 244,80
kr 3 291,20
kr 658,24
kr 1 343,68
kr 0,00
kr 2 716,11
kr 0,00
kr 2 568,08
kr 1 920,02
kr 2 751,60
kr 33,64
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 40,00
kr 40,00
kr 40,00
kr 1 288,00
kr 305,60
kr 4 639,04
kr 1 704,00
kr 896,96
kr 1 424,32
kr 4 439,36
kr 324,37
kr 1 319,36
kr 3 143,04
kr 0,00
kr 1 084,08
kr 3 919,12
kr 2 598,04
kr 42,12
kr 40,92
kr 73,08
kr 1 239,38
kr 2 441,05
kr 859,84
kr 792,64
kr 2 282,00
kr 10,00
11
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
73/2/0/0
73/3/0/0
73/4/0/0
73/4/2/0
73/5/0/0
73/6/0/0
73/7/0/0
73/8/0/0
73/9/0/0
73/10/0/0
73/11/0/0
73/12/0/0
73/13/0/0
73/14/0/0
73/15/0/0
74/1/0/0
74/2/0/0
74/3/0/0
74/3/2/0
74/4/0/0
74/4/2/0
74/5/0/0
74/6/0/0
74/7/0/0
74/8/0/0
74/9/0/0
74/9/1/0
74/10/0/0
74/11/0/0
74/12/0/0
74/12/1/0
74/13/0/0
74/15/0/0
74/16/0/0
74/18/0/0
74/20/0/0
74/21/0/0
74/22/0/0
74/23/0/0
74/24/0/0
74/25/0/0
74/26/0/0
74/27/0/0
74/28/0/0
74/29/0/0
74/30/0/0
74/31/0/0
74/36/0/0
LUNDVOLL HANS S
ØYÅS KRISTINE
HANSEN SVERRE GEORG
AHO AMINDA
HANSEN NILS AGNAR
SKOGVANG PER IVAR
ELVEGÅRD JARLE
LUNDVOLL HANS S
HANSEN HANS PETTER
ELVEGÅRD JARLE
ELVEGÅRD JARLE
ELVEGÅRD JARLE
HANSEN SVEIN
LARSSEN TORBJØRN ALFRED
LARSSEN TORBJØRN A
ØRNES SVERRE GUNVALD
KRAG ROLF ULRIK
HANSEN DOREEN
HANSEN DOREEN
KARLSTAD ANNE MAGDALENE
KARLSTAD TORMOD PETTER
OSVALDSEN BJØRG IRENE
SKOGÅS HÅKON
IGESUND ESPEN NIKOLAI
HANSEN INGEBORG E
HANSEN ANSGAR HANS
HANSEN ANSGAR HANS
KARLSEN OVE EDM BJØRN
KARLSEN JØRGEN
JOHANSEN JENS PETTER
JOHANSEN JENS PETTER
OSVALDSEN BJØRG IRENE
KARLSEN ERLING JR
HANSEN ULF RAGNVALD
JOHANSEN JENS PETTER
SKOGÅS HULDA SOFIE
KARLSEN ERLING JR
HOLM IVAR
KARLSEN HANS KRISTIAN
KARLSEN JØRGEN
LEKANG ØYSTEIN
HANSEN ODD ARNE
SKOGVANG PER IVAR
HANSSEN GRETE
HANSEN KIRSTEN N S
PEDERSEN ODDVEIG ANITA
KARLSEN EVALD HELGE
HOLM YNGVE
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 59 104,00
kr 495 680,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 140 531,20
kr 8 000,00
kr 171 968,00
kr 247 406,70
kr 0,00
kr 0,00
kr 108 470,00
kr 0,00
kr 16 000,00
kr 6 992,00
kr 523 648,00
kr 356 800,00
kr 83 520,00
kr 0,00
kr 5 136,91
kr 8 000,00
kr 474 560,00
kr 0,00
kr 392 000,00
kr 275 602,25
kr 38 071,45
kr 111 894,93
kr 558 188,37
kr 502 654,63
kr 1 015 424,00
kr 0,00
kr 429 120,00
kr 0,00
kr 33 600,00
kr 582 640,34
kr 0,00
kr 277 246,69
kr 424 528,00
kr 592 880,00
kr 702 560,00
kr 764 720,00
kr 381 202,25
kr 259 602,25
kr 1 080,00
kr 594 617,98
kr 690 400,00
kr 392 328,00
kr 426 824,00
kr 836 890,00
kr 295,52
kr 2 478,40
kr 0,00
kr 0,00
kr 702,66
kr 40,00
kr 859,84
kr 1 237,03
kr 0,00
kr 0,00
kr 542,35
kr 0,00
kr 80,00
kr 34,96
kr 2 618,24
kr 1 784,00
kr 417,60
kr 0,00
kr 25,68
kr 40,00
kr 2 372,80
kr 0,00
kr 1 960,00
kr 1 378,01
kr 190,36
kr 559,47
kr 2 790,94
kr 2 513,27
kr 5 077,12
kr 0,00
kr 2 145,60
kr 0,00
kr 168,00
kr 2 913,20
kr 0,00
kr 1 386,23
kr 2 122,64
kr 2 964,40
kr 3 512,80
kr 3 823,60
kr 1 906,01
kr 1 298,01
kr 5,40
kr 2 973,09
kr 3 452,00
kr 1 961,64
kr 2 134,12
kr 4 184,45
12
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
74/37/0/0
74/38/0/0
74/39/0/0
74/41/0/0
74/42/0/0
74/43/0/0
74/44/0/0
74/45/0/0
74/46/0/0
74/47/0/0
74/48/0/0
74/49/0/0
74/50/0/0
74/51/0/0
74/52/0/0
74/53/0/0
74/54/0/0
74/55/0/0
74/56/0/0
74/58/0/0
74/59/0/0
74/63/0/0
74/64/0/0
74/65/0/0
74/66/0/0
74/67/0/0
74/68/0/0
74/75/0/0
74/76/0/0
75/1/0/0
75/2/0/0
75/3/0/0
75/4/0/0
75/5/0/0
75/6/0/0
75/6/1/0
75/6/2/0
75/7/0/0
75/8/0/0
75/8/1/0
75/9/0/0
75/10/0/0
75/11/0/0
75/12/0/0
75/13/0/0
75/14/0/0
75/15/0/0
75/16/0/0
STRØMSBUKT PER
KRAG ROLF ULRIK
KARLSEN ODD
KARLSEN MAGNE
HANSEN GEIR
SKOG ELDBJØRG HENNIE
HANSEN TURID MARIE JOHANNE
OSVALDSEN ANNE MARGRETHE
JOHANSEN RONNY
KARLSEN HAAKON EMIL
KARLSEN KARL IVAR
KARLSEN KARL-IVAR
MIENNA RUTH S SØREM
HANSEN DOREEN
HANSEN JAN INGE
GAMST RUNE
HANSEN GEIR
LIND FRANK-ARNE
LYNGSALPENE AS
ANDERSEN ROALD
KRAG ROLF ULRIK
JENSEN BJØRNAR
KARLSEN TORBJØRN
RYGH ASBJØRN
RYGH ASBJØRN
BRYNILDSEN SYLVI
BRYNILDSEN SYLVI
LYNGSALPENE AS
SØRVANG SISSEL
HAUAN JANNE
NILSEN TROND EILIF
EVENSEN MAGNE J
JENSSEN IDA EMILIE
SAMUELSEN NILS EINAR
CLAUSEN GUNNAR
CLAUSEN GUNNAR
CLAUSEN GUNNAR
LETTO GUNN SOLFRID
OSVALDSEN BJØRG
LEKANG JONNY N THØRRING
FIGENSCHOU MARIT LEIGLAND
SKOGHEIM JIM ARE
BORCK INGVALD EDVARD
JOHANSEN ERLING JOHAN
SKOGHEIM TORMOD ANSK
SKOGVANG PER IVAR
SKOGHEIM PAUL IVAR
FJELLTUN LUDVIK JOHANNES
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 824 730,00
kr 12 152,00
kr 201 776,00
kr 421 192,00
kr 11 240,00
kr 480 352,00
kr 512 160,00
kr 299 880,00
kr 425 472,00
kr 15 568,00
kr 620 808,00
kr 48 528,00
kr 3 160,00
kr 9 520,00
kr 969 170,00
kr 990 090,00
kr 444 136,00
kr 1 278 280,00
kr 470 592,00
kr 833 848,00
kr 844 008,00
kr 367 360,00
kr 980 560,00
kr 900 160,00
kr 9 050,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 3 782,40
kr 6 079,20
kr 48 320,00
kr 357 440,00
kr 298 880,00
kr 388 747,20
kr 212 153,52
kr 0,00
kr 235 904,00
kr 605 920,00
kr 711 161,17
kr 1 083 200,00
kr 10 400,00
kr 0,00
kr 519 116,66
kr 566 720,00
kr 409 920,00
kr 0,00
kr 32 320,00
kr 509 760,00
kr 431 628,80
kr 4 123,65
kr 60,76
kr 1 008,88
kr 2 105,96
kr 56,20
kr 2 401,76
kr 2 560,80
kr 1 499,40
kr 2 127,36
kr 77,84
kr 3 104,04
kr 242,64
kr 15,80
kr 47,60
kr 4 845,85
kr 4 950,45
kr 2 220,68
kr 6 391,40
kr 2 352,96
kr 4 169,24
kr 4 220,04
kr 1 836,80
kr 4 902,80
kr 4 500,80
kr 45,25
kr 0,00
kr 0,00
kr 18,91
kr 30,40
kr 241,60
kr 1 787,20
kr 1 494,40
kr 1 943,74
kr 1 060,77
kr 0,00
kr 1 179,52
kr 3 029,60
kr 3 555,81
kr 5 416,00
kr 52,00
kr 0,00
kr 2 595,58
kr 2 833,60
kr 2 049,60
kr 0,00
kr 161,60
kr 2 548,80
kr 2 158,14
13
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
75/17/0/0
75/18/0/0
75/19/0/0
75/20/0/0
75/21/0/0
75/22/0/0
75/22/1/0
75/23/0/0
75/24/0/0
75/25/0/0
75/26/0/0
75/27/0/0
75/28/0/0
75/29/0/0
75/30/0/0
75/31/0/0
75/32/0/0
75/33/0/0
75/35/0/0
75/36/0/0
75/38/0/0
75/39/0/0
75/40/0/0
75/41/0/0
75/42/0/0
75/43/0/0
75/44/0/0
75/48/0/0
75/50/0/0
75/51/0/0
75/52/0/0
75/53/0/0
75/54/0/0
75/55/0/0
75/56/0/0
75/57/0/0
75/58/0/0
75/60/0/0
75/62/0/0
76/1/0/0
76/1/1/0
76/2/0/0
76/3/0/0
76/4/0/0
77/1/0/0
77/1/1/0
77/2/0/0
77/2/1/0
JOHANSEN TORSTEIN
NORDAHL ARILD M/FLERE
WESTGÅRD SEDOLF JOHANNES
JENSEN REIDAR
KARLSEN TOMMY
JOHANSEN KENT EGIL
HANSEN EINAR DØDSBO
HAUAN JANNE
NESVIK UNO
LARSSEN KARINA HEGGØ
KIIL KARI HAUGAN
WESTGÅRD SEDOLF JOHANNES
JOHANSEN TORSTEIN
JENSSEN HERMOD ASBJØRN
ISAKSEN FRODE
HAUAN JANNE
SKOGVANG PER IVAR
LANGGÅRD INGER SOFIE
SKOGHEIM TORMOD ANSK
HØGTUN ARNT EMIL
SKOGHEIM PAUL JOHS
LANGGÅRD KAIA
NILSEN ANN-TORILL
BERGLUND RUNO
BERGLUND RUNO
LANGGÅRD HERBORG
SKOGVANG PER IVAR
LANGGÅRD ASLAUG H
VEDVIK LIV HEIDI
HAUAN JANNE
SØRENSEN NILS B
SKOGSTAD KONSTANSE
NILSEN INGER SAMUELSEN
PEDERSEN HALDIS C
SKOGHEIM PAUL IVAR
SKOGHEIM PAUL IVAR
KARLSEN WIGGO
RØRTVEIT ANNLAUG
LANGGÅRD ARVID JOHANNES
FOSSHAUG LAURA
FOSSHAUG LAURA
ANDREASSEN ELIDA H DØDSBO
MACK LUDVIG D OG DANIEL
NILSEN KNUT HELGE
VOLDEN ASLAUG MARGRETHE
VOLDEN ASLAUG MARGRETHE
ISAKSEN ARNE
ISAKSEN HENRY ALFRED
kr 37 440,00
kr 193 472,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 180 032,00
kr 186 880,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 661 806,11
kr 604 096,00
kr 626 212,06
kr 452 391,63
kr 520 844,30
kr 408 661,62
kr 245 522,25
kr 262 418,25
kr 0,00
kr 0,00
kr 550 936,00
kr 638 800,00
kr 893 200,00
kr 697 440,00
kr 641 280,00
kr 430 912,00
kr 0,00
kr 20 440,00
kr 645 320,00
kr 4 672,00
kr 27 560,00
kr 577 392,00
kr 320 632,00
kr 410 360,00
kr 0,00
kr 226 656,00
kr 42 112,00
kr 0,00
kr 515 600,00
kr 396 788,80
kr 64 240,00
kr 376 000,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 534 080,00
kr 2 400,00
kr 265 894,40
kr 0,00
kr 187,20
kr 967,36
kr 0,00
kr 0,00
kr 900,16
kr 934,40
kr 0,00
kr 0,00
kr 3 309,03
kr 3 020,48
kr 3 131,06
kr 2 261,96
kr 2 604,22
kr 2 043,31
kr 1 227,61
kr 1 312,09
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 754,68
kr 3 194,00
kr 4 466,00
kr 3 487,20
kr 3 206,40
kr 2 154,56
kr 0,00
kr 102,20
kr 3 226,60
kr 23,36
kr 137,80
kr 2 886,96
kr 1 603,16
kr 2 051,80
kr 0,00
kr 1 133,28
kr 210,56
kr 0,00
kr 2 578,00
kr 1 983,94
kr 321,20
kr 1 880,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 670,40
kr 12,00
kr 1 329,47
kr 0,00
14
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
77/3/0/0
77/3/1/0
77/3/2/0
77/3/3/0
77/4/0/0
77/5/0/0
77/6/0/0
77/7/0/0
77/8/0/0
77/9/0/0
77/10/0/0
77/11/0/0
77/12/0/0
77/13/0/0
77/14/0/0
77/15/0/0
77/16/0/0
77/17/0/0
77/17/1/0
77/18/0/0
77/19/0/0
77/20/0/0
77/21/0/0
77/22/0/0
77/23/0/0
77/24/0/0
77/25/0/0
77/26/0/0
77/27/0/0
78/1/0/0
78/2/0/0
78/2/1/0
78/3/0/0
78/3/1/0
78/3/3/0
78/4/0/0
78/5/0/0
78/5/1/0
78/6/0/0
78/6/2/0
78/6/3/0
78/7/0/0
78/8/0/0
78/9/0/0
78/10/0/0
78/11/0/0
78/12/0/0
78/13/0/0
GRØNBAKK JOHAN EILIF
SKOGVANG INGEBORG
GRØNBAKK PETTER EMIL
JOHANSEN OLAF VALDEMAR
KRISTIANSEN SOLFRID A
KVITEBERG ROLF JOHANNES
BORCK ALF ODDVAR
MIKKELSEN ANN MERETHE
SKOGVANG INGEBORG
KVITEBERG TORUNN
ISAKSEN ARNE
MATHISEN ANTONA
BORCH RICHARD DØDSBO
KVITEBERG ROLF JOHANNES
SAMUELSEN SVEIN
BORCH ODD JOHANNES
SAMUELSEN SVEIN
VOLDEN MAGNUS GUDVAR
ISAKSEN RANDI A DØDSBO
GRØNBAKK BJARNE V
LØKVOLL AGNES VIKTORIA
VOLDEN MAGNUS GUDVAR
BORCH AGNES HENRIETTE
VOLDEN MAGNUS GUDVAR
BORCH AGNES HENRIETTE
ISAKSEN IDAR ALVIN
ISAKSEN RAGNAR
ISAKSEN RAGNAR
FIGENSCHAU WENCHE OLSEN
OSVALDSEN KURT
LARSEN TORLAUG JOHANNE
ØVERGÅRD ARVID J
MARTHINSEN MARGIT HELENE
MATHIASSEN EDVARD K.
LARSEN HUGO IVAR
KARLSEN EGIL HARRY
SANDSTRAND ELIN
SANDSTRAND ELIN
EVENSEN HARALD TORLEIF
EVENSEN HARALD TORLEIF
JENSEN EDITH MARIE
ROSS BERNT
BALLOVARRE SILJE
LUNDVOLL JOHN ARNE
SANDSTRAND ELIN
FIGENSCHOU TORHILD
LUNDBERG TROND
SANDSTRAND ELIN
kr 170 892,80
kr 0,00
kr 395 392,00
kr 2 576,00
kr 429 144,00
kr 93 733,02
kr 344 807,35
kr 456 749,95
kr 16 611,08
kr 642 777,60
kr 0,00
kr 0,00
kr 8 181,70
kr 26 263,04
kr 0,00
kr 344 729,60
kr 806 728,52
kr 3 602,25
kr 429 842,25
kr 245 056,00
kr 328 048,00
kr 362 080,00
kr 398 720,00
kr 50 400,00
kr 5 600,00
kr 6 208,00
kr 7 576,00
kr 7 888,00
kr 10 384,00
kr 548 685,20
kr 362 560,00
kr 266 176,00
kr 344 000,00
kr 0,00
kr 270 048,00
kr 31 680,00
kr 255 232,00
kr 16 000,00
kr 166 592,00
kr 4 800,00
kr 0,00
kr 398 400,00
kr 78 400,00
kr 500 001,60
kr 8 000,00
kr 0,00
kr 315 200,00
kr 0,00
kr 854,46
kr 0,00
kr 1 976,96
kr 12,88
kr 2 145,72
kr 468,67
kr 1 724,04
kr 2 283,75
kr 83,06
kr 3 213,89
kr 0,00
kr 0,00
kr 40,91
kr 131,32
kr 0,00
kr 1 723,65
kr 4 033,64
kr 18,01
kr 2 149,21
kr 1 225,28
kr 1 640,24
kr 1 810,40
kr 1 993,60
kr 252,00
kr 28,00
kr 31,04
kr 37,88
kr 39,44
kr 51,92
kr 2 743,43
kr 1 812,80
kr 1 330,88
kr 1 720,00
kr 0,00
kr 1 350,24
kr 158,40
kr 1 276,16
kr 80,00
kr 832,96
kr 24,00
kr 0,00
kr 1 992,00
kr 392,00
kr 2 500,01
kr 40,00
kr 0,00
kr 1 576,00
kr 0,00
15
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
78/14/0/0
78/15/0/0
78/16/0/0
78/17/0/0
78/18/0/0
78/19/0/0
78/20/0/0
78/21/0/0
78/22/0/0
78/23/0/0
78/24/0/0
78/24/1/0
78/25/0/0
78/26/0/0
78/27/0/0
78/28/0/0
78/29/0/0
78/30/0/0
78/31/0/0
78/34/0/0
78/35/0/0
78/36/0/0
78/37/0/0
78/38/0/0
78/38/1/0
78/39/0/0
78/40/0/0
78/41/0/0
78/42/0/0
78/43/0/0
78/45/0/0
78/46/0/0
78/47/0/0
78/48/0/0
78/49/0/0
78/50/0/0
78/51/0/0
78/52/0/0
78/53/0/0
78/54/0/0
78/55/0/0
78/56/0/0
78/57/0/0
78/58/0/0
78/59/0/0
78/60/0/0
78/61/0/0
78/62/0/0
BERGLUND HANS PETER
LARSEN GUNVOR MARIE
BALLOVARRE SILJE
LARSEN GUNVOR MARIE
OLSEN ELSE MARIE
ØVERGÅRD ARVID J
SAMUELSEN HANS OVE
HANSEN LEIF HARRY
HEGDAHL WENCHE MYRSTAD
BRUVOLD PETER ANDRE
NILSEN JOHAN L
LARSEN ASTA NORDIS
BALLOVARRE SILJE
BERGLUND VILMA EMELIE
HANSSEN BJØRN INGE
LUNDVOLL HANS S
LUNDVOLL TOR AKSEL
PETTERSEN LUNDVOLL EDEL
OSVALDSEN KURT
OLSEN ELSE MARIE
SANDSTRAND ELIN
LARSEN JOHN MARIUS
HANSEN PEDER IVAR M
NILSEN INGRID
TORNEUS RAGNA
NILSEN JOHAN L
EDVARDSEN JHØRDIS N DØDSBO
JENSEN ANDREAS
OSVALDSEN MAGNE OLAF
SAMUELSEN EDITH JENSINE
LARSEN HARALD VALDEMAR
PEDERSEN INGER JOHANNE
PETTERSEN LUNDVOLL EDEL
JAKOBSEN KJELLAUG R
BALLOVARRE ANNA SOLBJØRG
SANDSTRAND ELIN
BALLOVARRE VIDAR EGIL
LUNDVOLL ANITA BEATE
JENSEN BJØRNAR
JENSEN BJØRNAR
SKOGHEIM GRETHE RIKARDA
SKOGHEIM GRETHE
BERGLUND KARI E B
BERGLUND GEIR OTTO
OSVALDSEN TOMMY
BALLOVARRE SILJE
NILSEN INGUNN
NILSEN ROLF ARNE
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 1 119 040,00
kr 1 871,96
kr 0,00
kr 334 400,00
kr 0,00
kr 50 880,00
kr 450 892,80
kr 767 040,00
kr 453 234,65
kr 791 104,00
kr 17 600,00
kr 295 424,00
kr 302 400,00
kr 298 304,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 667 738,32
kr 526 400,00
kr 334 400,00
kr 196 928,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 356 880,85
kr 263 840,00
kr 2 400,00
kr 415 968,00
kr 16 000,00
kr 279 360,00
kr 742 008,00
kr 625 920,00
kr 625 760,00
kr 154 464,00
kr 0,00
kr 16 000,00
kr 7 232,00
kr 7 128,00
kr 583 392,00
kr 964 616,00
kr 684 120,00
kr 62 472,00
kr 7 560,00
kr 677 696,00
kr 783 776,00
kr 973 424,00
kr 909 952,00
kr 316 944,00
kr 841 568,00
kr 815 064,00
kr 5 595,20
kr 9,36
kr 0,00
kr 1 672,00
kr 0,00
kr 254,40
kr 2 254,46
kr 3 835,20
kr 2 266,17
kr 3 955,52
kr 88,00
kr 1 477,12
kr 1 512,00
kr 1 491,52
kr 0,00
kr 0,00
kr 3 338,69
kr 2 632,00
kr 1 672,00
kr 984,64
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 784,40
kr 1 319,20
kr 12,00
kr 2 079,84
kr 80,00
kr 1 396,80
kr 3 710,04
kr 3 129,60
kr 3 128,80
kr 772,32
kr 0,00
kr 80,00
kr 36,16
kr 35,64
kr 2 916,96
kr 4 823,08
kr 3 420,60
kr 312,36
kr 37,80
kr 3 388,48
kr 3 918,88
kr 4 867,12
kr 4 549,76
kr 1 584,72
kr 4 207,84
kr 4 075,32
16
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
78/63/0/0
78/64/0/0
78/65/0/0
78/66/0/0
78/67//0
78/68/0/0
78/69//
78/70//
78/71/0/0
78/74/0/0
78/75/0/0
79/1/0/0
79/1/1/0
79/2/0/0
79/2/1/0
79/3/0/0
79/4/0/0
79/5/0/0
79/5/1/0
79/6/0/0
79/8/0/0
79/9/0/0
79/10/0/0
79/10/1/0
79/11/0/0
79/12/0/0
79/13/0/0
79/14/0/0
79/14/1/0
79/15/0/0
79/16/0/0
79/17/0/0
79/18/0/0
79/19/0/0
79/21/0/0
79/22/0/0
79/23/0/0
79/25/0/0
79/27/0/0
79/28/0/0
79/29/0/0
79/30/0/0
79/31/0/0
79/32/0/0
79/35/0/0
79/36/0/0
79/39/0/0
79/40/0/0
ISAKSEN THROND
NILSEN TOVE
OSVALDSEN TOMMY
BALLOVARRE JARL ERIK
SAMUELSEN LAURITZ S
ERIKSEN TORILL MARIE
SKOGHEIM GRETHE RIKARDA
LUNDVOLL KARL OTTO
BERGLUND GUNNHILD
MARTINSEN BERIT BERGLY
LARSEN ERNA KASPARA
RIBE ARILD EDMUND
HENRIKSEN ODD ISAK
RIBE ARILD EDMUND
JOHANSEN REIDULF A
RASMUSSEN ODD W
LIEBECK PAUL ARNE
JOHANSEN ROAR
JOHANSEN ROAR
GREINER BRITT HENNIE
SOLHAUG TROND
LEIROS EMIL
BECK ROGER
BECK ASBJØRG
LYDERSEN GUNNVOR J
RIBE ARILD EDMUND
OLSEN SVEIN-HELGE
KARLSEN TORVALD H
KARLSEN TORVALD H
BAKKEHAUG HALDOR SIGFRE
SØRHEIM NILS
HANSSEN BJØRN INGE
NERBERG SONJA THERESE NILSSE
VANG REIDAR
BAKKEHAUG TORGEIR
NORDSVEEN PER
JOHANSEN ROAR ARILD
SØRHEIM NILS
HENRIKSEN ÅSE J
BORCH OLEIF JOAKIM
HØISETH JØRN RYGH
JOHANSEN LAILA VIBEKE
TORBERGSEN MARGIT
SAMUELSEN PER INGOLF
VANG GUNN ANITA RYGH
JOHANSEN UNNI
STRAND OTTAR
SAMUELSEN HALVARD
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 658 344,00
kr 708 464,00
kr 4 904,00
kr 229 168,80
kr 501 440,00
kr 387 152,00
kr 40 773,60
kr 52 343,20
kr 437 556,80
kr 281 696,00
kr 463 360,00
kr 422 208,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 612 096,00
kr 639 040,00
kr 244 800,00
kr 136 691,20
kr 403 200,00
kr 307 921,01
kr 361 280,00
kr 738 956,80
kr 0,00
kr 200 160,00
kr 570 000,00
kr 306 880,00
kr 349 891,01
kr 586 208,00
kr 478 000,00
kr 1 021 888,00
kr 12 684,14
kr 298 700,80
kr 340 160,00
kr 728 640,00
kr 162 741,89
kr 402 944,00
kr 27 520,00
kr 1 061 600,00
kr 16 000,00
kr 759 400,00
kr 12 000,00
kr 606 750,00
kr 525 888,00
kr 773 600,00
kr 19 376,00
kr 933 910,00
kr 1 048 220,00
kr 878 360,00
kr 3 291,72
kr 3 542,32
kr 24,52
kr 1 145,84
kr 2 507,20
kr 1 935,76
kr 203,87
kr 261,72
kr 2 187,78
kr 1 408,48
kr 2 316,80
kr 2 111,04
kr 0,00
kr 0,00
kr 3 060,48
kr 3 195,20
kr 1 224,00
kr 683,46
kr 2 016,00
kr 1 539,61
kr 1 806,40
kr 3 694,78
kr 0,00
kr 1 000,80
kr 2 850,00
kr 1 534,40
kr 1 749,46
kr 2 931,04
kr 2 390,00
kr 5 109,44
kr 63,42
kr 1 493,50
kr 1 700,80
kr 3 643,20
kr 813,71
kr 2 014,72
kr 137,60
kr 5 308,00
kr 80,00
kr 3 797,00
kr 60,00
kr 3 033,75
kr 2 629,44
kr 3 868,00
kr 96,88
kr 4 669,55
kr 5 241,10
kr 4 391,80
17
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
79/41/0/0
79/42/0/0
79/44/0/0
79/45/0/0
79/46/0/0
79/47/0/0
79/48/0/0
79/49/0/0
79/51/0/0
79/52/0/0
79/53/0/0
79/54/0/0
79/55/0/0
79/56/0/0
79/57/0/0
79/59/0/0
79/63/0/0
80/1/0/0
80/2/0/0
80/3/0/0
80/4/0/0
80/5/0/0
80/6/0/0
80/7/0/0
80/8/0/0
81/1/0/0
81/2/0/0
81/3/0/0
81/3/1/0
81/3/2/0
81/4/0/0
81/5/0/0
81/6/0/0
81/7/0/0
81/8/0/0
81/9/0/0
81/10/0/0
81/11/0/0
81/12/0/0
81/13/0/0
81/14/0/0
81/15/0/0
81/16/0/0
81/17/0/0
81/18/0/0
81/21/0/0
81/22/0/0
81/24/0/0
SAMUELSEN HALDOR-INGE
NILSEN JAN TERJE
RYGH OLAUG
BORCH JOHAN HAN ANSELM
BAKKEHAUG NILS OLE
BAKKEHAUG ASLE HALLVAR
RIBE ARILD EDMUND
BAKKEHAUG ELISABETH
BORCH STØLAND GUNHILD
GREINER BRITT HENNIE
OLSEN NATALIE BECK
WALTENBERG FRODE
BAKKEHAUG TOR-HARRY
BAKKEHAUG HÅVARD
BAKKEHAUG GEIR KÅRE
LARSEN ASGEIR
ARLAUSKIENE INGRIDA
WALTENBERG JAN ARNE
ISAKSEN PAUL
SKOGVANG EDMUND G
NORDLI KJELL
RYGH MARGITH SOFIE
WALTENBERG JAN ARNE
RYGH SVEIN ROALD
BERGLUND ARVID JONNY
BERG JOHANNES ANSGAR
JENSSEN HÅVARD
JENSEN REIDAR
JENSEN REIDAR
BERGLUND IRENE
FORFANG ODDBJØRN
FORFANG HERMAN LUDVIG
LARSEN ASGEIR
WALTENBERG JAN ARNE
LARSEN EIRIK
FORFANG ASBJØRN
EKNES ÅSE BERGLIOT
HANSEN MAGNUS ALF
JOHANSEN EGIL K BERG
ISAKSEN KÅRE
SØREM ELLEN-WIGDIS LOCKERTSEN
JENSEN OLAV INGVALD
SKILLE ASLAUG I
BERGLUND BJØRNAR
JENSSEN PETRA INGERDA
JENSSEN HÅVARD DANIEL
FORFANG ROLF
JOHANSEN JOHAN ANSGAR
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 936 970,00
kr 701 550,00
kr 646 230,00
kr 316 310,00
kr 396 980,00
kr 433 860,00
kr 1 151 312,00
kr 1 272 230,00
kr 806 480,00
kr 355 488,00
kr 909 823,20
kr 2 243 398,00
kr 463 112,00
kr 1 094 841,60
kr 1 132 048,00
kr 0,00
kr 11 831,20
kr 0,00
kr 381 202,25
kr 440 963,97
kr 194 199,70
kr 457 992,00
kr 443 966,40
kr 803 648,00
kr 18 551,20
kr 531 008,00
kr 1 054 182,40
kr 649 894,40
kr 9 600,00
kr 620 320,00
kr 29 760,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 208 256,00
kr 680 064,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 24 000,00
kr 181 816,40
kr 381 593,60
kr 385 600,00
kr 394 560,00
kr 268 505,60
kr 0,00
kr 207 354,88
kr 344 743,83
kr 272 960,00
kr 404 800,00
kr 4 684,85
kr 3 507,75
kr 3 231,15
kr 1 581,55
kr 1 984,90
kr 2 169,30
kr 5 756,56
kr 6 361,15
kr 4 032,40
kr 1 777,44
kr 4 549,12
kr 11 216,99
kr 2 315,56
kr 5 474,21
kr 5 660,24
kr 0,00
kr 59,16
kr 0,00
kr 1 906,01
kr 2 204,82
kr 971,00
kr 2 289,96
kr 2 219,83
kr 4 018,24
kr 92,76
kr 2 655,04
kr 5 270,91
kr 3 249,47
kr 48,00
kr 3 101,60
kr 148,80
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 041,28
kr 3 400,32
kr 0,00
kr 0,00
kr 120,00
kr 909,08
kr 1 907,97
kr 1 928,00
kr 1 972,80
kr 1 342,53
kr 0,00
kr 1 036,77
kr 1 723,72
kr 1 364,80
kr 2 024,00
18
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
81/25/0/0
81/26/0/0
81/27/0/0
81/28/0/0
81/29/0/0
81/31/0/0
81/32/0/0
81/33/0/0
81/34/0/0
81/35/0/0
81/37/0/0
81/39/0/0
81/40/0/0
81/41/0/0
81/42/0/0
81/43/0/0
81/44/0/0
81/46/0/0
81/47/0/0
81/48/0/0
81/49/0/0
81/50/0/0
81/51/0/0
81/52/0/0
81/53/0/0
81/54/0/0
81/55/0/0
81/57/0/0
81/58/0/0
81/59/0/0
81/60/0/0
81/61/0/0
81/62/0/0
81/63/0/0
81/64/0/0
81/65/0/0
81/66/0/0
81/67/0/0
81/68/0/0
81/69/0/0
81/71/0/0
81/72/0/0
82/1/0/0
82/2/0/0
82/3/0/0
82/4/0/0
82/5/0/0
82/6/0/0
JOHANSEN JOHAN ANSGAR
MARTHINSEN GUDMUND HJ
HANSEN MAGNUS ALF
FORFANG ROLF
OLSEN JAN-VILLY
LARSEN BERNT HUGO
PEDERSEN ARVE
HANSEN MAGNUS ALF
JENSEN ALFHILD HJØRDIS
FORFANG HERMAN LUDVIG
LØVLAND JARLE BIRGER
BERG JOHANNES ANSGAR
FORFANG ASBJØRN
LARSEN TURID
SAMUELSEN HENRY ALVIN
FORFANG HERMAN LUDVIG
SKOGHEIM MARTIN JOACIM
OLSEN SIGMUND ELDRIK
SLETTLI HELGE ARNE
JENSEN ALFHILD HJØRDIS
BERGLUND BJØRNAR
AMUNDSEN ANBJØRG S
WALTENBERG JUDITH F
SØRENSEN ASBJØRN
FORFANG JON CHARLES
BERG EMIL ANDRE
TROMS KRAFT NETT AS
PEDERSEN FREDDY
FORFANG ODDBJØRN
SAMUELSEN ROGER JOHANNES
JENSSEN NORALF
LARSEN ODD HARALD
LARSEN ASGEIR
HANSEN ALF RAGNAR
KOSFELD MARGIT
FORFANG ARILD
HAUSNER ANNE-LISE
BERGLUND CAMILLA
FORFANG MERETHE ANNIE H
JENSSEN ARNE HUGO
BERGLUND ARVID JONNY
WALTENBERG JAN ARNE
LARSSEN HERDIS INDIANNA
KARLSEN SVEIN HÅVARD
GEMERT ROLF GEORG VAN
GEMERT ROLF GEORG VAN
OLSEN GUDRUND ALISE
HANSEN INGEBJØRG
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 0,00
kr 813 120,00
kr 282 805,60
kr 10 560,28
kr 436 788,12
kr 503 175,37
kr 98 655,86
kr 0,00
kr 276 992,00
kr 471 520,00
kr 639 360,00
kr 7 200,00
kr 343 840,00
kr 4 320,00
kr 885 600,00
kr 0,00
kr 299 160,57
kr 495 776,00
kr 6 720,00
kr 3 600,00
kr 676 768,00
kr 458 940,44
kr 619 200,00
kr 688 160,00
kr 271 462,40
kr 558 856,00
kr 0,00
kr 784 784,00
kr 736 296,00
kr 688 304,00
kr 844 416,00
kr 728 744,00
kr 575 288,00
kr 316 376,00
kr 553 512,00
kr 432 616,00
kr 846 296,00
kr 800 304,00
kr 2 048 064,00
kr 970 504,00
kr 536 964,80
kr 57 322,40
kr 521 984,00
kr 301 888,00
kr 413 760,00
kr 8 000,00
kr 392 000,00
kr 240 448,00
kr 0,00
kr 4 065,60
kr 1 414,03
kr 52,80
kr 2 183,94
kr 2 515,88
kr 493,28
kr 0,00
kr 1 384,96
kr 2 357,60
kr 3 196,80
kr 36,00
kr 1 719,20
kr 21,60
kr 4 428,00
kr 0,00
kr 1 495,80
kr 2 478,88
kr 33,60
kr 18,00
kr 3 383,84
kr 2 294,70
kr 3 096,00
kr 3 440,80
kr 1 357,31
kr 2 794,28
kr 0,00
kr 3 923,92
kr 3 681,48
kr 3 441,52
kr 4 222,08
kr 3 643,72
kr 2 876,44
kr 1 581,88
kr 2 767,56
kr 2 163,08
kr 4 231,48
kr 4 001,52
kr 10 240,32
kr 4 852,52
kr 2 684,82
kr 286,61
kr 2 609,92
kr 1 509,44
kr 2 068,80
kr 40,00
kr 1 960,00
kr 1 202,24
19
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
82/6/1/0
82/7/0/0
82/8/0/0
82/9/0/0
82/10/0/0
82/11/0/0
82/12/0/0
82/13/0/0
82/14/0/0
82/15/0/0
82/16/0/0
82/17/0/0
82/18/0/0
82/19/0/0
82/20/0/0
82/21/0/0
82/23/0/0
82/24/0/0
82/26/0/0
82/27/0/0
82/29/0/0
82/30/0/0
82/31/0/0
82/32/0/0
82/33/0/0
82/34/0/0
82/35/0/0
82/36/0/0
82/37/0/0
82/38/0/0
82/39/0/0
82/41/0/0
82/42/0/0
82/44/0/0
82/45/0/0
82/47/0/0
82/49/0/0
82/51/0/0
82/52/0/0
82/53/0/0
82/54/0/0
82/55/0/0
82/56/0/0
82/57/0/0
82/59/0/0
82/60/0/0
83/2/0/0
HANSEN HELGE
NILSEN LEIF M. V/RIGMOR LARSEN
GLOMSETH HANS OTTO
HANSEN INGEBJØRG
SIVERTSEN INGOLV
KRISTIANSEN INGROLF BJØRN
OPPHEIM JENS ODD
SIVERTSEN INGOLV
BLESS KJETIL REIDAR
HANSEN INGEBJØRG
HANSEN JENVALD K
LARSEN TORE
HENRIKSEN INGRID LILLIAN
GLOMSETH HANS OTTO
KARLSEN PER MARTIN
OLSEN GUDRUND ALISE
SØRENSEN VIDAR
GEMERT ROLF GEORG VAN
KARLSEN SVEIN HÅVARD
LARSEN RIGMOR
OLSEN GUDRUND ALISE
OLSEN GUDRUND ALISE
LARSEN HULDA MARY IRENE
NILSEN MARGARETH
KARLSEN ALF EINAR
ELISEUSSEN ARNHILD
GEMERT ROLF GEORG VAN
ROGNLI ÅSMUND EGIL
KARLSEN LILLY BLESS
KARLSEN REIDAR MAGNUS
LARSEN TORE
HANSEN INGEBJØRG
HANSEN INGEBJØRG
OLSEN PER LUDVIG
OLSEN HALVARD
TORNEUS ELISE JOHANNA
LARSEN GEIR-PETTER
KARLSEN RONNY
HANSEN HEIDI
BERGSTAD FRANK MARTIN
LUNDVOLL KJELL ROGER
KARLSEN MARTHA HENNIE
SKOG MARTIN
LARSEN LINN MARIA
SIMONSEN ØYVIND
WALTENBERG FRODE
EILERTSEN RANVEIG
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 0,00
kr 330 816,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 247 680,00
kr 0,00
kr 357 338,45
kr 0,00
kr 347 200,00
kr 0,00
kr 278 144,00
kr 223 040,00
kr 298 577,81
kr 366 400,00
kr 854 361,60
kr 278 041,60
kr 596 264,23
kr 259 571,03
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 239 328,00
kr 357 583,78
kr 726 400,00
kr 851 104,00
kr 0,00
kr 596 960,00
kr 348 000,00
kr 48 000,00
kr 915 808,00
kr 18 800,00
kr 1 200,00
kr 579 320,00
kr 3 816,00
kr 378 112,00
kr 702 472,00
kr 472 440,00
kr 521 936,00
kr 560 848,00
kr 1 118 976,00
kr 564 256,00
kr 782 504,00
kr 776 734,40
kr 1 042 575,20
kr 16 926,40
kr 84 000,00
kr 0,00
kr 1 654,08
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 238,40
kr 0,00
kr 1 786,69
kr 0,00
kr 1 736,00
kr 0,00
kr 1 390,72
kr 1 115,20
kr 1 492,89
kr 1 832,00
kr 4 271,81
kr 1 390,21
kr 2 981,32
kr 1 297,86
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 196,64
kr 1 787,92
kr 3 632,00
kr 4 255,52
kr 0,00
kr 2 984,80
kr 1 740,00
kr 240,00
kr 4 579,04
kr 94,00
kr 6,00
kr 2 896,60
kr 19,08
kr 1 890,56
kr 3 512,36
kr 2 362,20
kr 2 609,68
kr 2 804,24
kr 5 594,88
kr 2 821,28
kr 3 912,52
kr 3 883,67
kr 5 212,88
kr 84,63
kr 420,00
20
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
83/3/0/0
83/3/1/0
83/3/3/0
83/4/0/0
83/5/0/0
83/5/1/0
83/5/2/0
83/5/3/0
83/5/6/0
83/5/7/0
83/5/8/0
83/5/9/0
83/5/10/0
83/5/15/0
83/5/17/0
83/5/19/0
83/5/20/0
83/5/22/0
83/5/23/0
83/5/24/0
83/5/25/0
83/5/27/0
83/5/31/0
83/5/32/0
83/5/33/0
83/6/0/0
83/7/0/0
83/8/0/0
83/8/2/0
83/9/0/0
83/10/0/0
83/12/0/0
83/13/0/0
83/14/0/0
83/15/0/0
83/16/0/0
83/18/0/0
83/21/0/0
83/22/0/0
83/23/0/0
83/24/0/0
83/25/0/0
83/26/0/0
83/27/0/0
83/28/0/0
83/29/0/0
83/30/0/0
83/31/0/0
JAKLIN BERGLIOT ALVILDE
LARSEN PER MAGNE
HANSEN JORUNN HELENE
BJØRN GUNHILD ASTRID
VATNE INGUNN IRENE RIVERTZ
JAKLIN KLAUS
HANSEN HÅKON DØDSBO
RASMUSSEN INGA
JENSEN HARALD B.
SOLBERG SOLFRID MARIE
HANSEN HANS GERHARD DØDSBO
OLSEN RASMUS
MYRAN RANNFRID
BREIVIK HANS P
ROGNLI EIRIK LEE HANSEN
BJØRN ALISE V/TORGEIR BJØRN
RIVERTZ RANDI HÆREM
LYNGDAL KYRRE ODDLEIF
BJØRN SYLVI NELLY H
HANSEN JOHNNY ARNE
BJØRN KARL JOHAN
BJØRN ALISE HENRIETTE
ERIKSEN EGIL MAGNE
JOHANSEN RANDI
EIDET ASTRID MARIE
LARSEN JOHN IVAR
LARSEN EGIL ARNOLD
SOLHEIM INGEBORG
SOLHEIM INGEBORG
ROSSING HILLEBORG LEONORA
WISLØFF RONALD HENNING
BJØRN KLARA INGBERTE
TROMS FYLKESKOMMUNE
BJØRN TROND ARILD
IVERSEN INGEBJØRG H
BERGÅS ODD ERIK
OLSEN KJELL CHARLES JARLE
GARFJELL HARALD
OLSEN KJELL CHARLES JARLE
OLSEN ROLF HARALD
JOHANSEN JAN IVAR
BJØRN ROBERT
BJØRKLUND ROBERT
WISLØFF RAGNAR VIKTOR
JENSEN HERBORG IRENE
LISET SIV
OPPEGÅRD RIGMOR
EILERTSEN RANVEIG
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 45 289,51
kr 373 864,53
kr 337 700,00
kr 10 000,00
kr 1 096 720,00
kr 0,00
kr 13 279,72
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 797 718,37
kr 0,00
kr 389 220,00
kr 934 598,50
kr 0,00
kr 0,00
kr 597 515,00
kr 1 147 263,43
kr 646 757,60
kr 0,00
kr 310 628,16
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 432 320,00
kr 34 000,00
kr 634 064,00
kr 166 560,00
kr 0,00
kr 292 203,23
kr 830 483,70
kr 199 477,15
kr 426 267,48
kr 484 800,00
kr 190 528,00
kr 502 508,30
kr 0,00
kr 302 649,75
kr 395 840,00
kr 33 286,12
kr 812 486,00
kr 35 208,67
kr 451 482,15
kr 342 534,00
kr 443 652,58
kr 378 000,00
kr 226,45
kr 1 869,32
kr 1 688,50
kr 50,00
kr 5 483,60
kr 0,00
kr 66,40
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 3 988,59
kr 0,00
kr 1 946,10
kr 4 672,99
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 987,57
kr 5 736,32
kr 3 233,79
kr 0,00
kr 1 553,14
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 161,60
kr 170,00
kr 3 170,32
kr 832,80
kr 0,00
kr 1 461,02
kr 4 152,42
kr 997,39
kr 2 131,34
kr 2 424,00
kr 952,64
kr 2 512,54
kr 0,00
kr 1 513,25
kr 1 979,20
kr 166,43
kr 4 062,43
kr 176,04
kr 2 257,41
kr 1 712,67
kr 2 218,26
kr 1 890,00
21
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
83/32/0/0
83/33/0/0
83/35/0/0
83/36/0/0
83/38/0/0
83/40/0/0
83/41/0/0
83/42/0/0
83/43/0/0
83/44/0/0
83/45/0/0
83/46/0/0
83/47/0/0
83/48/0/0
83/49/0/0
83/50/0/0
83/51/0/0
83/53/0/0
83/54/0/0
83/55/0/0
83/56/0/0
83/57/0/0
83/58/0/0
83/59/0/0
83/60/0/0
83/61/0/0
83/62/0/0
83/63/0/0
83/64/0/0
83/65/0/0
83/66/0/0
83/67/0/0
83/68/0/0
83/72/0/0
83/74/0/0
83/75/0/0
83/76/0/0
83/77/0/0
83/78/0/0
83/79/0/0
83/80/0/0
83/81/0/0
83/84/0/0
83/85/0/0
83/86/0/0
83/87/0/0
83/88/0/0
BERGÅS ODD ERIK
BJØRN MARTHA BERLOTTE
BJØRN VIDAR OVE
LUNDVOLL REIDAR
OLSEN KJELL CHARLES JARLE
JOHANSEN JAN
FYHN JØRN
OPPEGAARD RIGMOR
ROSS ELIN HELENE
BJØRN ELSA GULVEIG
SKOGVANG ASTRID
NILSEN STEN-TORE
BJØRN ELSA GULVEIG
BRUVOLD KLARA HELENE
LUNDVOLL REIDAR
LØVLI BIRGIT M
MARVOLL HALLGJERD
JØRGENSEN ASTRID
HANSSEN ODD HELGE
BJØRN ELSA GULVEIG
PEDERSEN RAGNHILD H
JOSEFSEN BENTE ANNIE
OLSEN ROALD NORVALD
OLSEN ARNE OLAV
OLSEN ROLF HARALD
LØVLI BIRGIT M
KOCH ARILD YNGVE
LARSEN JOHN IVAR
JAKLIN FRODE
ROSSING HILLEBORG LEONORA
JAKLIN KJELL IVAR
SOLHEIM TERJE
HANSEN ERNA MARIE PAULI
BEKKSTRAND FRANK
HANSEN BENTE MERETE
RASMUSSEN ODD W
HANSEN OLAV RAGNVALD
ROSS ELLEN TOVE
MARTINSEN SOFIE
RIVERTZ RANDI HÆREM
HALDEN HANS
OLSEN HALVARD ELLING
LUND BJØRN SIGURD
HANSEN ERNA MARIE PAULI
HANSEN SUSAN
ELIASSEN JOHNNY
ISPIRLI CUMHUR
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 0,00
kr 612 720,05
kr 279 380,00
kr 339 920,00
kr 79 200,00
kr 33 600,00
kr 785 550,00
kr 12 000,00
kr 743 300,00
kr 558 000,00
kr 715 200,00
kr 446 716,10
kr 8 160,00
kr 487 720,00
kr 17 000,00
kr 706 200,00
kr 450 400,00
kr 781 600,00
kr 519 200,00
kr 1 248,00
kr 792 320,00
kr 15 000,00
kr 11 645,56
kr 12 000,00
kr 100 800,00
kr 8 000,00
kr 925 900,00
kr 738 912,00
kr 167 447,44
kr 338 560,00
kr 338 400,00
kr 388 000,00
kr 1 081 800,00
kr 1 202 910,00
kr 601 870,00
kr 360 160,00
kr 385 560,00
kr 152 456,00
kr 432 200,00
kr 6 344,00
kr 564 420,00
kr 1 072 920,00
kr 1 078 810,00
kr 1 240,00
kr 753 580,00
kr 896 670,00
kr 671 180,00
kr 0,00
kr 3 063,60
kr 1 396,90
kr 1 699,60
kr 396,00
kr 168,00
kr 3 927,75
kr 60,00
kr 3 716,50
kr 2 790,00
kr 3 576,00
kr 2 233,58
kr 40,80
kr 2 438,60
kr 85,00
kr 3 531,00
kr 2 252,00
kr 3 908,00
kr 2 596,00
kr 6,24
kr 3 961,60
kr 75,00
kr 58,23
kr 60,00
kr 504,00
kr 40,00
kr 4 629,50
kr 3 694,56
kr 837,24
kr 1 692,80
kr 1 692,00
kr 1 940,00
kr 5 409,00
kr 6 014,55
kr 3 009,35
kr 1 800,80
kr 1 927,80
kr 762,28
kr 2 161,00
kr 31,72
kr 2 822,10
kr 5 364,60
kr 5 394,05
kr 6,20
kr 3 767,90
kr 4 483,35
kr 3 355,90
22
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
83/90/0/0
83/92/0/0
83/98/0/0
83/99/0/0
83/100/0/0
83/101/0/0
83/105/0/0
83/107/0/0
83/108/0/0
83/121/0/0
83/123/0/0
83/128/0/0
83/129/0/0
83/130/0/0
83/131/0/0
83/132/0/0
83/134/0/0
83/135/0/0
83/136/0/0
83/137/0/0
83/138/0/0
83/140/0/0
83/142/0/0
83/143/0/0
83/144/0/0
83/147/0/0
83/148/0/0
83/149/0/0
83/150/0/0
83/151/0/0
83/152/0/0
83/157/0/0
83/161/0/0
83/162/0/0
83/163/0/0
83/164/0/0
83/165/0/0
83/166/0/0
83/168/0/0
83/169/0/0
83/170/0/0
83/171/0/0
83/172/0/0
83/176/0/0
83/177/0/0
83/180/0/0
83/181/0/0
83/182/0/0
DAHL KIRSTEN EDEL
BERG HILMA
HVEDING NILS DITLEF
LYNGDAL ESPEN ANDRÈ
LYNGDAL ESPEN ANDRÈ
BERNTSEN STIG-OVE
JENSEN ERNST IVAN
SKOGVANG ROY ISAK
BORCK INGVALD EDVARD
TØLLEFSEN ROLF L
ISAKSEN TOM-JARLE
SØRENSEN CHARLES MIKAEL
HANSEN JØRN WILLY
KARLSEN ALF EDMUND
LUDVIGSEN ARE
HANSEN STIG ARNE
BERG PER RONALD
LUDVIGSEN ARE
HEITMANN SINDRE
KARLSEN INGUN
OLSEN NITA KRISTINE
ISAKSEN TOM-ARE M/FL.
HOE TROND ARNE
JØRGENSEN ROALD M
JOHANSEN KJETIL
ROGNLI ROAR
CORNELIUSSEN TORD
MACKAY KJELL GUNNAR
FJELLSTAD KÅRE
BERG TORBJØRN
UTSI JOHN HENRIK
HENRIKSEN EVALD
SKOG LINDA
MARTINUSSEN GUNHILD
HANSEN KARL HENRY
HØGÅS GUDMUND L
JOHANSEN KÅRE JOHAN
HOE ØISTEIN
JOHANSEN FREDDY ARE
SOLBERG SOLFRID MARIE
HVEDING NILS DITLEF
LANES ASBJØRN ODDLEIF
KARLSEN FRODE
FIGENSCHOU TRUE
HOE TROND ARNE
WIKBO WILLY TORBJØRN
ISAKSEN SIV-HEGE
LARSEN DANIEL
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 655 790,00
kr 1 015 790,00
kr 3 712,00
kr 6 995,00
kr 1 015 250,00
kr 772 170,00
kr 316 910,00
kr 1 010 570,00
kr 1 123 600,00
kr 4 336,00
kr 1 160 150,00
kr 585 030,00
kr 1 343 290,00
kr 977 750,00
kr 997 330,00
kr 1 040 410,00
kr 858 430,00
kr 2 624,00
kr 953 080,00
kr 673 460,00
kr 879 720,00
kr 939 550,00
kr 897 510,00
kr 294 000,00
kr 923 130,00
kr 909 020,00
kr 895 450,00
kr 1 087 420,00
kr 1 290 350,00
kr 885 050,00
kr 1 083 720,00
kr 987 960,00
kr 1 069 710,00
kr 713 030,00
kr 466 900,00
kr 620 440,00
kr 745 480,00
kr 774 910,00
kr 948 330,00
kr 374 930,00
kr 475 520,00
kr 1 123 190,00
kr 1 646 930,00
kr 531 710,00
kr 17 632,00
kr 1 556 029,00
kr 969 254,00
kr 636 831,20
kr 3 278,95
kr 5 078,95
kr 18,56
kr 34,98
kr 5 076,25
kr 3 860,85
kr 1 584,55
kr 5 052,85
kr 5 618,00
kr 21,68
kr 5 800,75
kr 2 925,15
kr 6 716,45
kr 4 888,75
kr 4 986,65
kr 5 202,05
kr 4 292,15
kr 13,12
kr 4 765,40
kr 3 367,30
kr 4 398,60
kr 4 697,75
kr 4 487,55
kr 1 470,00
kr 4 615,65
kr 4 545,10
kr 4 477,25
kr 5 437,10
kr 6 451,75
kr 4 425,25
kr 5 418,60
kr 4 939,80
kr 5 348,55
kr 3 565,15
kr 2 334,50
kr 3 102,20
kr 3 727,40
kr 3 874,55
kr 4 741,65
kr 1 874,65
kr 2 377,60
kr 5 615,95
kr 8 234,65
kr 2 658,55
kr 88,16
kr 7 780,15
kr 4 846,27
kr 3 184,16
23
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
83/183/0/0
83/184/0/0
83/188/0/0
84/1/0/0
84/1/1/0
84/1/2/0
84/1/3/0
84/1/4/0
84/1/6/0
84/1/8/0
84/1/14/0
84/1/20/0
84/1/24/0
84/1/25/0
84/1/27/0
84/1/29/0
84/1/33/0
84/1/35/0
84/1/38/0
84/1/39/0
84/1/41/0
84/1/45/0
84/1/46/0
84/1/47/0
84/1/48/0
84/1/51/0
84/1/56/0
84/1/59/0
84/1/68/0
84/1/71/0
84/1/74/0
84/1/76/0
84/1/78/0
84/1/82/0
84/1/83/0
84/1/85/0
84/1/96/0
84/1/99/0
84/1/104/0
84/1/107/0
84/1/112/0
84/1/115/0
84/1/124/0
84/1/126/0
84/1/135/0
84/1/136/0
84/1/138/0
84/1/140/0
TØLLEFSEN ROLF LAURITZ
SKILLE GRETE SØRENG
BREIVIK HANS PETTER
OPPLYSNINGSVESENETS FOND
ROSS JR. SVERRE
HAGEVOLD ANNA KRISTINE DØDSBO
EIDET ASTRID MARIE
SEM BERNT LEO
LARSEN ARNT JOHNNY
WWW ROSS AS
FYHN FRANK
LANES ODDLAUG RAGNHILD
PAULSEN ARNE HERMANN
ERIKSEN SIGRUNN F
VALBERG INGVILD
SIMONSEN ANNE MARGRETHE
PAULSEN EDEL
EIENDOMSSELSKAPET PLUTO AS
EDVARDSEN ODDVEIG
RØRNES KYRRE KIIL
BORCH NANNY V/MARTHA SLETTLI
MYRHAUG TERJE
STENHAUG PER KRISTIAN
ROKLING STIAN
ELEKTRO MØBLER EIENDOM AS
SOINI TURID SOFIE
JOHANSEN RANFRID E
EIKESTØL SOLVEIG I
ROGNLI ØIVIND PARELI
PEDERSEN SIGNE ELISE B
ELEKTRO SPORT AS
TEIGEN ARNE
HEISKEL KÅRE GEORG
BJØRKLIDS FERGEREDERI
JOHANSEN OLE NIKOLAI
JACOBSEN KIRSTEN HELENE
HANSEN JIM KJETIL
ØVERGÅRD THOR WALTER
NYSETH KNUT HARALD
SKOGVANG ODDBJØRN
LØVLAND SUSANNE
KRISTOFFERSEN TOR V
BERGHEI ARNSTEIN LENHARD
ANTONSEN SVERRE MARTIN
OPPLYSNINGSVESENETS FOND
THORSTENSEN DAG
KRISTIANSEN EVEN
BERG HEGE KRISTIN
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 597 436,00
kr 0,00
kr 895 638,00
kr 2 218 880,93
kr 0,00
kr 0,00
kr 242 072,12
kr 597 000,14
kr 320 200,14
kr 1 707 944,06
kr 280 200,14
kr 572 520,14
kr 411 508,55
kr 367 880,00
kr 718 377,10
kr 0,00
kr 583 400,14
kr 627 430,00
kr 345 000,14
kr 435 116,17
kr 597 461,26
kr 273 529,54
kr 382 280,14
kr 358 440,14
kr 3 181 280,00
kr 498 600,14
kr 469 070,50
kr 973 800,14
kr 452 300,00
kr 414 600,14
kr 2 880,00
kr 328 200,00
kr 431 380,00
kr 884 490,00
kr 853 950,00
kr 510 540,00
kr 515 930,00
kr 424 750,00
kr 864 010,00
kr 1 293 810,00
kr 883 020,00
kr 812 690,00
kr 21 840,00
kr 924 780,00
kr 960,00
kr 864 190,00
kr 434 140,00
kr 777 820,00
kr 2 987,18
kr 0,00
kr 4 478,19
kr 11 094,40
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 210,36
kr 2 985,00
kr 1 601,00
kr 8 539,72
kr 1 401,00
kr 2 862,60
kr 2 057,54
kr 1 839,40
kr 3 591,89
kr 0,00
kr 2 917,00
kr 3 137,15
kr 1 725,00
kr 2 175,58
kr 2 987,31
kr 1 367,65
kr 1 911,40
kr 1 792,20
kr 15 906,40
kr 2 493,00
kr 2 345,35
kr 4 869,00
kr 2 261,50
kr 2 073,00
kr 14,40
kr 1 641,00
kr 2 156,90
kr 4 422,45
kr 4 269,75
kr 2 552,70
kr 2 579,65
kr 2 123,75
kr 4 320,05
kr 6 469,05
kr 4 415,10
kr 4 063,45
kr 109,20
kr 4 623,90
kr 4,80
kr 4 320,95
kr 2 170,70
kr 3 889,10
24
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
84/1/146/0
84/1/152/0
84/1/154/0
84/1/158/0
84/1/159/0
84/1/162/0
84/1/168/0
84/1/175/0
84/1/176/0
84/1/181/0
84/1/182/0
84/1/187/0
84/1/191/0
84/1/200/0
84/1/202/0
84/1/204/0
84/1/206/0
84/2/0/0
84/5/0/0
84/8/0/0
84/9/0/0
84/11/0/0
84/13/0/0
84/15/0/0
84/16/0/0
84/17/0/0
84/18/0/0
84/19/0/0
84/20/0/0
84/22/0/0
84/23/0/0
84/24/0/0
84/25/0/0
84/26/0/0
84/27/0/0
84/28/0/0
84/29/0/0
84/30/0/0
84/31/0/0
84/32/0/0
84/33/0/0
84/34/0/0
84/36/0/0
84/37/0/0
HALDEN KNUT
DALE VIGGO JØRN
CHRISTENSEN TORIL
OLSEN VIKTOR
ERIKSEN SIGRUNN F
KARLSEN HANNE-CHRISTINE
OLSEN EIENDOM ANS
OPPLYSNINGSVESENETS FOND
FJELLSØY KAY ROGER
PAULSEN INGUNN HELENE
SIMONSEN ASBJØRN S
OPPLYSNINGSVESENETS FOND
OLSEN EIENDOM ANS
LYNGSEIDET AUTOSENTER
OLSEN OPSTAD BUSSELSKAP
COOP NORD BA
REN LYNGEN AS
ELEKTRO MØBLER EIENDOM AS
INGEBRIGTSEN SVEIN ODD
KIIL KARI HAUGAN
FAGERHEIM ELI MARIE
STRAND LILL-AINA
MOE ASTRID
LYNGEN RØR
FAGERHEIM ELI
HANSEN GEIR HUGO
ERIKSEN STEIN HARALD
BERGLUND EIVIND
STEFFENSEN TONE
ROSSING ASBJØRN HANSEN
HÅLLINDER ROLF GØRAN
LUNDVOLL JOHN ARNE
GARFJELL ARNE S M
GARFJELL ARNE S M
LYNGEN VETERINÆRSENTER AS
TROMS KRAFT NETT AS
SØRVOLL ØYSTEIN
GIÆVER EIENDOM STRANDVN 18/22
SOLBERG KENT
FAGERBORG GUNN
JØRGENSEN ELNA INGERDA
ELEKTRO MØBLER EIENDOM AS
HAUGSTAD ARNE
ISAKSEN EILIN KRISTIN
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 514 870,00
kr 1 018 180,00
kr 1 009 690,00
kr 895 250,00
kr 13 430,00
kr 808 230,00
kr 864 860,00
kr 280,00
kr 775 330,00
kr 802 400,00
kr 543 980,00
kr 5 240,00
kr 619 240,00
kr 1 013 780,00
kr 408 590,00
kr 6 001 540,00
kr 4 681 556,00
kr 3 227 864,19
kr 926 620,00
kr 1 121 260,00
kr 7 024,00
kr 1 064 340,00
kr 487 270,00
kr 1 088 950,00
kr 612 600,00
kr 1 108 480,00
kr 646 370,00
kr 925 000,00
kr 714 360,00
kr 308 430,00
kr 777 210,00
kr 6 688,00
kr 955 570,00
kr 1 024,00
kr 438 630,00
kr 5 618 210,00
kr 484 500,00
kr 2 876 240,00
kr 909 270,00
kr 406 180,00
kr 609 620,00
kr 225 720,00
kr 697 550,00
kr 739 160,00
kr 2 574,35
kr 5 090,90
kr 5 048,45
kr 4 476,25
kr 67,15
kr 4 041,15
kr 4 324,30
kr 1,40
kr 3 876,65
kr 4 012,00
kr 2 719,90
kr 26,20
kr 3 096,20
kr 5 068,90
kr 2 042,95
kr 30 007,70
kr 23 407,78
kr 16 139,32
kr 4 633,10
kr 5 606,30
kr 35,12
kr 5 321,70
kr 2 436,35
kr 5 444,75
kr 3 063,00
kr 5 542,40
kr 3 231,85
kr 4 625,00
kr 3 571,80
kr 1 542,15
kr 3 886,05
kr 33,44
kr 4 777,85
kr 5,12
kr 2 193,15
kr 28 091,05
kr 2 422,50
kr 14 381,20
kr 4 546,35
kr 2 030,90
kr 3 048,10
kr 1 128,60
kr 3 487,75
kr 3 695,80
25
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
84/39/0/0
84/40/0/0
84/41/0/0
84/42/0/0
84/43/0/0
84/44/0/0
84/45/0/0
84/46/0/0
84/47/0/0
84/48/0/0
84/49/0/0
84/50/0/0
84/51/0/0
84/52/0/0
84/53/0/0
84/54/0/0
84/55/0/0
84/56/0/0
84/57/0/0
84/58/0/0
84/59/0/0
84/60/0/0
84/61/0/0
84/62/0/0
84/63/0/0
84/64/0/0
84/65/0/0
84/66/0/0
84/67/0/0
84/68/0/0
84/69/0/0
84/70/0/0
84/71/0/0
84/72/0/0
84/73/0/0
84/74/0/0
84/75/0/0
84/76/0/0
84/77/0/0
84/78/0/0
84/79/0/0
84/80/0/0
84/81/0/0
84/82/0/0
84/83/0/0
84/84/0/0
84/85/0/0
84/86/0/0
FYHN TONE KRISTINE
ERIKSEN MONICA
ARNE HAUGSTAD
GIÆVER EIENDOM STRANDVEIEN 24
HANSSEN RANDI PAULINE
PASCOE CAROL
OLSEN KRISTIAN H
BERGSTAD ANNE KARIN
DITLEFSEN KJELLAUG MARI
DITLEFSEN KJELLAUG MARI
WILHELMSEN ARNE
DAHL ALMAR NORDSTRØM
ROGNLI ULRIK EDVARD
HANSEN BJØRG K. STRAND
LARSEN ERLING H
LYNGDAL ALVIN MARTIN
ERIKSEN ERIK INGOLF
JOHANSEN ARVID
FORFANG JON CHARLES
SHIRZAD ESMAT
HANSEN GUNNAR JR.
STRAND TOMMY ANDREAS
MIKALSEN ØYVIND
LARSEN JOHN MARIUS
LARSEN JOHN MARIUS
JOHANSEN TOR EINAR
HANSSEN RANDI PAULINE
LANGGÅRD ARVID J
ROLLSTAD ØYSTEIN
HANSEN TORHILD
HANSEN HÅKON ELNAR
BERGSET MAGNE OLAV
BRUN LINE BEATE H.
HØGTUN AUD KARIN
TOKLE ROY KÅRE
NILSEN BERGLJOT
BERG HANS KRISTIAN
BETTI SIGMUND ASBJØRN
OLSEN BJARNE HANS
LYNGEN SANITETSFORENING
OLSEN HERBORG
GARFJELL ØYSTEIN JR.
PAULSEN LISE
HANSEN ROLF MAGNE
KARLSEN INGEBORG JOHANNE
FIGENSCHOU WENCHE
HANSEN PEER
RASMUSSEN ODD W
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 561 650,00
kr 325 060,00
kr 790 630,00
kr 3 749 600,00
kr 407 950,00
kr 850 950,00
kr 980 470,00
kr 745 880,00
kr 806 150,00
kr 59 950,00
kr 676 580,00
kr 835 250,00
kr 552 550,00
kr 890 620,00
kr 829 770,00
kr 605 600,00
kr 693 700,00
kr 750 480,00
kr 677 750,00
kr 891 990,00
kr 788 930,00
kr 610 970,00
kr 479 370,00
kr 364 400,00
kr 4 920,00
kr 2 830,00
kr 2 270,00
kr 1 110 570,00
kr 630 310,00
kr 540 210,00
kr 802 110,00
kr 697 580,00
kr 679 760,00
kr 1 026 490,00
kr 824 080,00
kr 700 860,00
kr 1 047 370,00
kr 456 690,00
kr 814 050,00
kr 293 925,00
kr 1 094 180,00
kr 947 940,00
kr 977 980,00
kr 1 009 690,00
kr 839 780,00
kr 805 590,00
kr 575 020,00
kr 823 830,00
kr 2 808,25
kr 1 625,30
kr 3 953,15
kr 18 748,00
kr 2 039,75
kr 4 254,75
kr 4 902,35
kr 3 729,40
kr 4 030,75
kr 299,75
kr 3 382,90
kr 4 176,25
kr 2 762,75
kr 4 453,10
kr 4 148,85
kr 3 028,00
kr 3 468,50
kr 3 752,40
kr 3 388,75
kr 4 459,95
kr 3 944,65
kr 3 054,85
kr 2 396,85
kr 1 822,00
kr 24,60
kr 14,15
kr 11,35
kr 5 552,85
kr 3 151,55
kr 2 701,05
kr 4 010,55
kr 3 487,90
kr 3 398,80
kr 5 132,45
kr 4 120,40
kr 3 504,30
kr 5 236,85
kr 2 283,45
kr 4 070,25
kr 1 469,63
kr 5 470,90
kr 4 739,70
kr 4 889,90
kr 5 048,45
kr 4 198,90
kr 4 027,95
kr 2 875,10
kr 4 119,15
26
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
84/87/0/0
84/88/0/0
84/89/0/0
84/90/0/0
84/92/0/0
84/93/0/0
84/94/0/0
84/95/0/0
84/96/0/0
84/97/0/0
84/98/0/0
84/100/0/0
84/101/0/0
84/103/0/0
84/104/0/0
84/105/0/0
84/108/0/0
84/109/0/0
84/110/0/0
84/111/0/0
84/112/0/0
84/113/0/0
84/114/0/0
84/115/0/0
84/116//0
84/117//0
84/118/0/0
84/119/0/0
84/120/0/0
84/121//0
84/122/0/0
84/123/0/0
84/125/0/0
84/126/0/0
84/127/109/0
84/128//0
84/130//
84/132/0/0
84/133/0/0
85/1/0/0
85/1/2/0
85/1/3/0
85/1/4/0
85/1/6/0
85/1/10/0
85/1/11/0
85/1/13/0
85/1/14/0
OPPLYSNINGSVESENETS FOND
KARLSEN FRODE
LARSSEN LIV ÅSE
LIEBECK ANNA PETREA
SØRENSEN IRIS
STENHAUG KJELLAUG
TØLLEFSEN ROLF L
LYNGDAL RENATE
SLETTLI HELGE ARNE
JENSEN UNN ÅSA
ANDREASSEN ASTRID H
BERGHEI ELSA M ERIKSEN
ELIASSEN MARIT JOHANNE S
STRØM MATHILDE J
LYNGEN KOMMUNE
GRØNNBAKK LISS MARIAN
JOHANSEN TOR EINAR
LARSEN SVEIN ROGER
HANSEN KÅRE
HAUGSTAD ARNE
HAUGSTAD ARNE
STRAND ASLAUG MARIE
HOLST ANETTE SIGRUN
OLSEN OLE KRISTIAN
STRAND BENTE ELISE
BALE BENT HARALD
SØRHEIM BRYGGE AS
SØRHEIM BRYGGE AS
JACOBSEN KARL VILLY
FYHN REIDAR
FYHN BRITA
SEM BERNT LEO
LABUKT JAN-PHILIPP REIDAR
RYDNINGEN JAN AGNAR
BJØRN MAGDALENE
EVERTSEN KENT
JAKOBSEN MORTEN
LYNGDAL KYRRE ODDLEIF
THORSTENSEN MORTEN
GIÆVER OLA OLASØN JR
NORSK SHELL AS
ROSS SVERRE V/TORBJØRG ROSS
ROSS JR. SVERRE
ROSS JR. SVERRE
HALTEU HALLVARD
GIÆVER ANTON
BJØRKLID ARNE J
BAKKEN INGE GEORG
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 3 940,00
kr 491 340,00
kr 514 420,00
kr 1 225 610,00
kr 561 500,00
kr 596 990,00
kr 881 850,00
kr 595 950,00
kr 784 980,00
kr 523 040,00
kr 787 680,00
kr 669 590,00
kr 1 079 690,00
kr 436 930,00
kr 14 080,00
kr 926 050,00
kr 672 390,00
kr 824 840,80
kr 932 780,00
kr 10 940,00
kr 9 900,00
kr 571 800,00
kr 1 733 600,00
kr 1 104 950,00
kr 343 502,43
kr 928 830,00
kr 1 010 140,00
kr 1 084 330,00
kr 568 580,00
kr 633 600,00
kr 375 410,00
kr 679 790,00
kr 529 936,00
kr 1 139 646,00
kr 590 210,00
kr 746 350,00
kr 1 066 941,00
kr 1 045 277,00
kr 483 970,00
kr 1 163 600,00
kr 0,00
kr 454 400,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 360 200,00
kr 528 680,14
kr 19,70
kr 2 456,70
kr 2 572,10
kr 6 128,05
kr 2 807,50
kr 2 984,95
kr 4 409,25
kr 2 979,75
kr 3 924,90
kr 2 615,20
kr 3 938,40
kr 3 347,95
kr 5 398,45
kr 2 184,65
kr 70,40
kr 4 630,25
kr 3 361,95
kr 4 124,20
kr 4 663,90
kr 54,70
kr 49,50
kr 2 859,00
kr 8 668,00
kr 5 524,75
kr 1 717,51
kr 4 644,15
kr 5 050,70
kr 5 421,65
kr 2 842,90
kr 3 168,00
kr 1 877,05
kr 3 398,95
kr 2 649,68
kr 5 698,23
kr 2 951,05
kr 3 731,75
kr 5 334,71
kr 5 226,39
kr 2 419,85
kr 5 818,00
kr 0,00
kr 2 272,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 801,00
kr 2 643,40
27
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
85/1/15/0
85/1/16/0
85/1/17/0
85/1/19/0
85/1/20/0
85/1/21/0
85/1/22/0
85/1/23/0
85/1/26/0
85/1/27/0
85/1/30/0
85/1/31/0
85/1/32/0
85/1/34/0
85/1/35/0
85/1/39/0
85/1/40/0
85/1/41/0
85/1/43/0
85/1/44/0
85/1/46/0
85/1/48/0
85/2/1/0
85/2/3/0
85/2/6/0
85/2/16/0
85/2/20/0
85/2/23/0
85/3/0/0
85/5/0/0
85/8/0/0
85/10/0/0
85/12/0/0
85/13/0/0
85/16/0/0
85/17/0/0
85/18/0/0
85/21/0/0
85/23/0/0
85/28/0/0
85/29/0/0
85/30/0/0
85/34/0/0
85/35/0/0
85/37/0/0
85/38/0/0
85/39/0/0
BORCK BJARNE RICHARD
MIKKELSEN ARNT
BJØRKLID LISEN GIÆVER
DAHL MARGITH JOHANNA
GIÆVER OLA O KROGSENG
HANSEN ELSA BRITT
LYNGSEIDET HANDELSSTED AS
ROSS TORBJØRG
HANSEN SVERRE GEORG
GIÆVER OLA OLASØN KROGSENG
FAGERBORG SOLVEIG
VAN GEMERT LINE
GIÆVER OLA OLASØN KROGSENG
BJØRKLID LISEN GIÆVER
BJØRKLID LISEN GIÆVER
KOCH GEIR MARTIN
BAKKEN ODDVEIG IRENE
THYRHAUG ESTER KARI
FAGERBORG DANIEL
JOHANSEN LIV OTELIE
BJØRKLID LISEN GIÆVER
SØRENSEN MARY GERHARDA
HANSSEN H.U.
LYNGEN KOMMUNE
PAULSEN ODD IVAR
SIMONSEN ANNE MARGRETHE
KARLSEN KÅRE EDVARD
RYGH TORMOD
LYNGSEIDET HANDELSSTED AS
GIÆVER ULLA G
GIÆVER ANTON K BELDO
BJØRKLID LISEN GIÆVER
GIÆVER ANTON K BELDO
BJØRKLID LISEN GIÆVER
GIÆVER EIEND KJOSVN 14 AS
HANSEN JAN FREDRIK
KARLSEN INGUNN
BJØRKLID PER HÅKON
SØRENSEN JOHN-TERJE
JENSEN LAILA ELFRIDA
FIGENSCHOU ROLF
HANSEN BORGHILD JULIE
RØRNES ARNOLD B
NILSEN ODD EGIL
NILELSEN INGER-JOHANNE
LØFSTRØM SYNNØVE A S
FORFANG ASBJØRN
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 449 886,56
kr 277 800,14
kr 0,00
kr 537 000,14
kr 580 200,14
kr 576 900,00
kr 771 002,74
kr 4 722,41
kr 459 880,14
kr 0,00
kr 371 100,00
kr 521 640,14
kr 0,00
kr 0,00
kr 17 800,29
kr 429 120,00
kr 507 720,00
kr 627 150,00
kr 606 100,00
kr 297 437,91
kr 264 280,00
kr 303 360,00
kr 0,00
kr 3 854 798,57
kr 412 200,14
kr 419 344,20
kr 1 153 540,00
kr 721 430,00
kr 7 672 000,00
kr 681 200,00
kr 22 500,00
kr 1 389 320,00
kr 683 300,00
kr 664 240,00
kr 4 066 640,00
kr 481 865,00
kr 857 790,00
kr 38 920,00
kr 1 319 390,00
kr 536 190,00
kr 513 010,00
kr 367 360,00
kr 458 184,00
kr 472 650,00
kr 549 020,00
kr 578 860,00
kr 549 410,00
kr 2 249,43
kr 1 389,00
kr 0,00
kr 2 685,00
kr 2 901,00
kr 2 884,50
kr 3 855,01
kr 23,61
kr 2 299,40
kr 0,00
kr 1 855,50
kr 2 608,20
kr 0,00
kr 0,00
kr 89,00
kr 2 145,60
kr 2 538,60
kr 3 135,75
kr 3 030,50
kr 1 487,19
kr 1 321,40
kr 1 516,80
kr 0,00
kr 19 273,99
kr 2 061,00
kr 2 096,72
kr 5 767,70
kr 3 607,15
kr 38 360,00
kr 3 406,00
kr 112,50
kr 6 946,60
kr 3 416,50
kr 3 321,20
kr 20 333,20
kr 2 409,33
kr 4 288,95
kr 194,60
kr 6 596,95
kr 2 680,95
kr 2 565,05
kr 1 836,80
kr 2 290,92
kr 2 363,25
kr 2 745,10
kr 2 894,30
kr 2 747,05
28
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
85/40/0/0
85/41/0/0
85/42/0/0
85/43/0/0
85/44/0/0
85/47/0/0
85/49/0/0
85/50/0/0
85/52/0/0
85/53/0/0
85/54//0
85/55//0
85/57/0/0
85/58/0/0
86/1/0/0
86/1/2/0
86/1/3/0
86/2/0/0
86/3/0/0
86/4/0/0
86/5/0/0
86/6/0/0
86/7/0/0
86/8/0/0
86/10/0/0
86/11/0/0
86/15/0/0
87/1/0/0
87/2/0/0
87/3/0/0
87/4/0/0
88/1/0/0
88/1/2/0
88/2/0/0
88/3/0/0
88/4/0/0
88/4/1/0
88/4/2/0
88/4/3/0
88/5/0/0
88/5/1/0
88/6/0/0
88/7/0/0
88/8/0/0
88/8/1/0
88/9/0/0
88/10/0/0
88/11/1/0
BJØRKLID PER HÅKON
BIENDL ARE
GIÆVER KRISTINA
MARTHINSEN MONICA
PAULSEN ODD
ROBERTSEN MONA
SKATVEDT-HANSEN LARS-MAGNE
BAROSEN BERIT GERDSDATTER
FAGERBORG GUNNAR P
FJELLSTAD MAGNAR P
FAGERBORG TERJE
FAGERBORG ALF O
NILSEN KJELL ANTON
GIÆVER OLA OLASØN K
ANDERSEN JOHANNES P
GARFJELL SIGURD HENRIK DØDSBO
ANDERSEN JOHANNES P
OVESEN ANNE MARIE
BERG OLA ULRIK
BERG OLA ULRIK
ANDERSEN JON-ARNE
SOLLIEN ARNE
MELBY ASTRID JOHANNE
GRUMSTEDT CARL MIKAEL
ROGNLI ÅSMUND EGIL
OVESEN JOHANNA WILHELMINE
LORNTZSEN GEORG RAGNAR
STRAND ELLEN TOVE
RØRNES ARNOLD B
OLSEN LISS HELEN
ELLINGSEN OTHILD
SOLENG SOLVEIG ELISE
SKOGÅS HULDA
WALTENBERG ROLF
GARFJELL OLAUG HANSINE
FIGENSCHOU TORHILD
HAMMERVOLL JOHANNES DØDSBO
FIGENSCHOU SIGFRED
OVESEN HANS DØDSBO
ROGNLI ESPEN JONASSEN
EDVARTSEN EINAR
UTSI SVANHILD ALVILDE
SOLBAKKEN LARS ERLING
VALØ FRANK HALVARD
RØRNES RAGNHILD
WASMUTH E. V/SOLVEIG WASMUTH
HAMMERVOLL ANNY B
ISAKSEN SØREN KARSTEN DØDSBO
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 375 865,00
kr 517 240,00
kr 689 670,00
kr 174 920,00
kr 350 160,00
kr 1 814 480,00
kr 287 405,00
kr 292 435,00
kr 944 610,00
kr 799 770,00
kr 265 355,00
kr 420 740,07
kr 717 411,00
kr 54 227,00
kr 1 004 992,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 241 779,20
kr 523 688,40
kr 0,00
kr 382 400,00
kr 302 496,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 372 088,00
kr 196 000,00
kr 172 000,00
kr 232 800,00
kr 106 492,53
kr 413 099,83
kr 0,00
kr 202 400,00
kr 0,00
kr 788 928,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 479 821,19
kr 0,00
kr 8 000,00
kr 723 431,32
kr 0,00
kr 348 320,23
kr 459 200,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 879,33
kr 2 586,20
kr 3 448,35
kr 874,60
kr 1 750,80
kr 9 072,40
kr 1 437,03
kr 1 462,18
kr 4 723,05
kr 3 998,85
kr 1 326,78
kr 2 103,70
kr 3 587,06
kr 271,14
kr 5 024,96
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 208,90
kr 2 618,44
kr 0,00
kr 1 912,00
kr 1 512,48
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 860,44
kr 980,00
kr 860,00
kr 1 164,00
kr 532,46
kr 2 065,50
kr 0,00
kr 1 012,00
kr 0,00
kr 3 944,64
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 399,11
kr 0,00
kr 40,00
kr 3 617,16
kr 0,00
kr 1 741,60
kr 2 296,00
kr 0,00
kr 0,00
29
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
88/12/0/0
88/13/0/0
88/13/1/0
88/14/0/0
88/15/0/0
88/16/0/0
88/17/0/0
88/18/0/0
88/19/0/0
88/20/0/0
88/20/1/0
88/21/0/0
88/22/0/0
88/23/0/0
88/24/0/0
88/25/0/0
88/26/0/0
88/27/0/0
88/28/0/0
88/29/0/0
88/30/0/0
88/32/0/0
88/33/0/0
88/34/0/0
88/35/0/0
88/36/0/0
88/37/0/0
88/40/0/0
88/43//
89/1/0/0
89/2/0/0
89/3/0/0
89/4/0/0
89/5/0/0
89/6/0/0
89/7/0/0
89/8/0/0
90/1/0/0
90/2/0/0
90/3/0/0
90/3/1/0
90/4/0/0
90/4/1/0
90/4/2/0
90/5/0/0
90/6/0/0
90/7/0/0
90/8/0/0
UTSI SVANHILD ALVILDE
MANIN ELIN
FIGENSCHOU JOHANNES H DØDSBO
HAMMERVOLL TORLEIF B
HAMMERVOLL SOLVEIG
NILSEN TORILL KJELLAUG
LARSEN BRITT FIGENSCHAU
SANDAAKER TONE METTE
ROGNLI HEMMING EINAR
NYSETH KÅRE
NYSETH KÅRE
LARSEN BRITT FIGENSCHAU M/FLERE
FAGERLI GUNNAR LEO
FIGENSCHOU ROLF
ISAKSEN TOM-JARLE
BAKKE ANNA
VALØ FRANK HALVARD
VALØ FRANK HALVARD
ISAKSEN GUDMUND
ISAKSEN TOM-JARLE
VALØ FRANK HALVARD
SANDAAKER TONE METTE
BERG LARS JOHAN
HANSEN SVEIN ARILD
NYSETH MARGARETH
ISAKSEN GUDMUND
HAMMERVOLD STEINAR
OLSEN KRISTIAN H
FAGERBORG VIGGO HARALD
BERG FREDRIK
BERG BERIT OLAUG
BERG FREDRIK
FALK ELFRIDA JOHANNE
MORTENSEN MARIT
BRATTLAND ELFRIDA J
BERG FREDRIK
HOLLUND JOHANNE ELVINE
BERG BERNT JULIUS
ROGNLI ALF HARALD
HEMMINGSEN ERLING SIGURD
HEMMINGSEN ERLING SIGURD
HANSEN HANS KONRAD
HANSEN ASLAUG
BAKKELI RIGMOR KATRINE
KRISTIANSEN TORE S
BRUVOLD NILS
NILSEN JOHNNY
ROGNLI KRISTIAN
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 572 121,60
kr 2 276,10
kr 0,00
kr 72 768,00
kr 136 100,00
kr 289 783,39
kr 2 635,55
kr 143 000,28
kr 263 866,11
kr 33 600,00
kr 551 712,23
kr 514 781,51
kr 430 813,27
kr 0,00
kr 518 720,00
kr 101 793,79
kr 0,00
kr 710 464,00
kr 360 887,52
kr 0,00
kr 297 600,00
kr 5 120,00
kr 1 382 880,00
kr 167 914,92
kr 112 960,00
kr 16 000,00
kr 144 956,00
kr 26 624,00
kr 41 702,40
kr 0,00
kr 837 440,00
kr 43 200,00
kr 148 000,00
kr 165 600,00
kr 0,00
kr 207 097,60
kr 593 920,00
kr 424 000,00
kr 109 024,00
kr 144 014,87
kr 0,00
kr 101 303,23
kr 139 320,17
kr 348 736,00
kr 338 718,84
kr 0,00
kr 280 640,00
kr 0,00
kr 2 860,61
kr 11,38
kr 0,00
kr 363,84
kr 680,50
kr 1 448,92
kr 13,18
kr 715,00
kr 1 319,33
kr 168,00
kr 2 758,56
kr 2 573,91
kr 2 154,07
kr 0,00
kr 2 593,60
kr 508,97
kr 0,00
kr 3 552,32
kr 1 804,44
kr 0,00
kr 1 488,00
kr 25,60
kr 6 914,40
kr 839,57
kr 564,80
kr 80,00
kr 724,78
kr 133,12
kr 208,51
kr 0,00
kr 4 187,20
kr 216,00
kr 740,00
kr 828,00
kr 0,00
kr 1 035,49
kr 2 969,60
kr 2 120,00
kr 545,12
kr 720,07
kr 0,00
kr 506,52
kr 696,60
kr 1 743,68
kr 1 693,59
kr 0,00
kr 1 403,20
kr 0,00
30
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gøøånr/Bnr/Fnr/Sn Navn
90/9/0/0
90/10/0/0
90/11/0/0
90/14/0/0
90/15/0/0
90/16/0/0
90/21/0/0
90/22/0/0
90/23/0/0
90/24/0/0
90/25/0/0
91/1/0/0
91/2/0/0
91/3/0/0
91/4/0/0
91/5/0/0
91/6/0/0
91/7/0/0
91/7/1/0
91/8/0/0
91/9/0/0
91/10/0/0
91/11/0/0
91/12/0/0
91/13/0/0
91/14/0/0
91/15/0/0
91/16/0/0
91/17/0/0
91/18/0/0
91/19/0/0
91/20/0/0
91/21/0/0
91/22/0/0
91/22/1/0
91/23/0/0
91/25/0/0
91/29/0/0
91/31/0/0
91/32/0/0
91/33/0/0
91/34/0/0
91/35/0/0
91/36/0/0
91/37/0/0
91/38/0/0
KRISTIANSEN TORE S
KRISTIANSEN ANBJØRN JOHAN
KVITEBERG ROLF JOHANNES
HANSEN SVERRE
BRUVOLD NILS
HANSEN KÅRE
PETTERSEN KLARA EDVARDA
ROGNLI ALF HARALD
HOLTHE UNNI
HANSEN LEIF HUGO
ROGNLI KRISTIAN
MONSEN SKOGLUND JORUN A
DE VRIES WENDY F J
GARFJELL ARNE S M
ØSTHUS AKSEL
STORSTEINNES KJELL IVAR
MIKALSEN TOM ÅGE
SIMONSEN SVEIN ARE
NOTKOMPANIET STORSTEINNES
RISHAUG ANVEIG SIGRID
OLSEN BRITT LILLIAN
OLSEN ANNBJØRG
STORSTEINNES KJELL IVAR
LARSEN LILLIAN
SOLBERG ODD JOHANNES
FALK ELFRIDA JOHANNE
SIMONSEN SVEIN ARE
ØSTHUS AKSEL
LARSEN GEIR VIDAR
JENSSEN VIGGO
AUNE KONRAD JULIUS DØDSBO
LARSEN TOR STEINAR
LARSEN LILLIAN
LARSEN TORA HELENE
LARSEN TORA HELENE
SIMONSEN SVEIN ARE
MORTENSEN ASBJØRG LAURA M
STORSTEINNES HELENE H
JOHANSEN PETRA ELINE
LARSEN TORA HELENE
DAHL GEIR ODDVAR
ODDEN TORUN
LARSSEN JOHN ROGER
MIKALSEN PER EIRIK
NORDIC LIGHT MÅLSELV AS
ODDEN TORUN
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 0,00
kr 160 800,00
kr 204 192,90
kr 226 880,00
kr 827 680,00
kr 355 184,00
kr 148 820,00
kr 7 864,00
kr 11 704,00
kr 44 080,00
kr 13 575,20
kr 330 560,00
kr 662 080,00
kr 73 920,00
kr 389 440,00
kr 212 032,00
kr 160 704,00
kr 745 280,00
kr 0,00
kr 788 800,00
kr 389 526,49
kr 214 809,60
kr 532 160,00
kr 41 120,00
kr 766 511,88
kr 203 712,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 250 995,20
kr 30 872,24
kr 278 400,00
kr 616 320,00
kr 596 480,00
kr 1 207 040,00
kr 720,00
kr 484 672,00
kr 281 280,00
kr 10 800,00
kr 0,00
kr 8 000,00
kr 3 602,25
kr 8 144,00
kr 561 168,00
kr 14 400,00
kr 317 440,00
kr 661 552,00
kr 0,00
kr 804,00
kr 1 020,96
kr 1 134,40
kr 4 138,40
kr 1 775,92
kr 744,10
kr 39,32
kr 58,52
kr 220,40
kr 67,88
kr 1 652,80
kr 3 310,40
kr 369,60
kr 1 947,20
kr 1 060,16
kr 803,52
kr 3 726,40
kr 0,00
kr 3 944,00
kr 1 947,63
kr 1 074,05
kr 2 660,80
kr 205,60
kr 3 832,56
kr 1 018,56
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 254,98
kr 154,36
kr 1 392,00
kr 3 081,60
kr 2 982,40
kr 6 035,20
kr 3,60
kr 2 423,36
kr 1 406,40
kr 54,00
kr 0,00
kr 40,00
kr 18,01
kr 40,72
kr 2 805,84
kr 72,00
kr 1 587,20
kr 3 307,76
31
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
91/39/0/0
91/40/0/0
91/41/0/0
91/45/0/0
91/46/0/0
91/47/0/0
91/48/0/0
91/49/0/0
91/51/0/0
91/53/0/0
92/1/0/0
92/2/0/0
92/3/0/0
92/4/0/0
92/5/0/0
92/6/0/0
92/6/2/0
92/7/0/0
92/8/0/0
92/9/0/0
92/10/0/0
92/11/0/0
92/12/0/0
92/13/0/0
92/14/0/0
92/15/0/0
92/16/0/0
92/17/0/0
92/18/0/0
92/19/0/0
92/20/0/0
92/21/0/0
92/22/0/0
92/23/0/0
92/24/0/0
92/25/0/0
92/26/0/0
92/27/0/0
92/28/0/0
92/29/0/0
92/30/0/0
92/31/0/0
92/32/0/0
92/33/0/0
92/34/0/0
92/35/0/0
92/36/0/0
92/37/0/0
KILNES TOR OVE
TOLLEFSEN IVAR MAGNE
LARSEN VERNER
STORSTEINNES HEGE
UTSI INGA KEMI
JOHANNESSEN ANITA
STORSTEINNES KJELL IVAR
LERØY EURORA AS
PROCHNOW MARION GERTRUD
DAHL GEIR ODDVAR
FOSSMO ØYSTEIN
KARLSEN BORGHILD K
KARLSEN BORGHILD K
BIENDL ARE
KARLSEN BORGHILD K
JENSEN JONNY EMIL
NORDBY KAJ
WILHELMSEN MARIANNE
WASMUTH E. V/SOLVEIG WASMUTH
HEIMSTAD KONRAD NORE
MIKALSEN OTTO
SOLÅS VIBEKE
JOHANSEN JOHN
BRODAHL KRISTBJØRG B
OLSEN HERBORG
NORDBY GUNVOR K
RASMUSSEN HARDIS
PEDERSEN INGVALD
TROMS KRAFT PRODUKSJON AS
HANSEN SVEIN-OTTO
PEDERSEN INGVALD
HAMMERVOLD HAGBART O
OVESEN JOHANNA WILHELMINE
JENSEN INGEBJØRG JOHANNE
RASMUSSEN HARDIS
OLSEN HERBORG
HANSEN LIV KONSTANSE
RASMUSSEN HARDIS
JOHANSEN ASLØV
FYHN PER KRISTIAN
HAMMERVOLL GUNNAR A
MIHLAN INGEBJØRG H
ROLF KNUTSEN
HIJMAN JAN ANTOON
WILHELMSEN ARNE W.
JOHANSEN ASLØV
HAMMERVOLD JENS KR
NILSEN KARSTEN MIKAEL
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 136 192,00
kr 294 936,00
kr 259 832,00
kr 651 432,00
kr 477 312,00
kr 1 008 120,00
kr 10 328,00
kr 1 554 245,60
kr 288 152,00
kr 226 847,20
kr 811 360,00
kr 26 000,00
kr 0,00
kr 183 600,00
kr 347 344,00
kr 260 992,00
kr 984 200,29
kr 354 624,00
kr 25 890,93
kr 171 400,00
kr 634 000,00
kr 974 800,00
kr 635 885,27
kr 11 022,40
kr 518 336,74
kr 324 686,73
kr 723 321,73
kr 397 600,00
kr 0,00
kr 901 950,70
kr 0,00
kr 747 440,00
kr 579 398,38
kr 837 320,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 936 600,00
kr 0,00
kr 1 044 810,00
kr 417 000,00
kr 510 200,00
kr 658 900,00
kr 833 800,29
kr 844 400,00
kr 464 160,23
kr 103 460,00
kr 1 118 280,29
kr 0,00
kr 680,96
kr 1 474,68
kr 1 299,16
kr 3 257,16
kr 2 386,56
kr 5 040,60
kr 51,64
kr 7 771,23
kr 1 440,76
kr 1 134,24
kr 4 056,80
kr 130,00
kr 0,00
kr 918,00
kr 1 736,72
kr 1 304,96
kr 4 921,00
kr 1 773,12
kr 129,45
kr 857,00
kr 3 170,00
kr 4 874,00
kr 3 179,43
kr 55,11
kr 2 591,68
kr 1 623,43
kr 3 616,61
kr 1 988,00
kr 0,00
kr 4 509,75
kr 0,00
kr 3 737,20
kr 2 896,99
kr 4 186,60
kr 0,00
kr 0,00
kr 4 683,00
kr 0,00
kr 5 224,05
kr 2 085,00
kr 2 551,00
kr 3 294,50
kr 4 169,00
kr 4 222,00
kr 2 320,80
kr 517,30
kr 5 591,40
kr 0,00
32
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
92/38/0/0
92/39/0/0
92/40/0/0
92/41/0/0
92/42/0/0
92/43/0/0
92/44/0/0
92/45/0/0
92/46/0/0
92/47/0/0
92/48/0/0
92/49/0/0
92/50/0/0
92/51/0/0
92/52//0
92/53//
92/54//
92/57/0/0
92/58/0/0
93/1//
93/2/0/0
93/3/0/0
93/3/3/0
93/4/0/0
93/5/0/0
93/6/0/0
93/7/0/0
93/7/1/0
93/8/0/0
93/8/1/0
93/9/0/0
93/10/0/0
93/11/0/0
93/13/0/0
93/14/0/0
93/15/0/0
93/16/0/0
93/17/0/0
93/18/0/0
93/19/0/0
93/20/0/0
93/21/0/0
93/22/0/0
93/23/0/0
93/24/0/0
93/25/0/0
93/26/0/0
HAMMERVOLD ODD-ARNE
JOHANSEN TOR HALVARD DØDSBO
WILHELMSEN KARL JOHAN
ÅRSAND HARRY AGNAR
JOHANSEN JOHN
JENSEN JONNY EMIL
LUNDVOLL TOR-JONNY
TØNSETH KJELL HUGO
JOHANSEN ASLØV
JOHANSEN GURLI-MARLEN
HARRYSTAD GUDLEIV
KARLSEN BJØRG
KARLSEN BORGHILD K
OLSEN HERBORG PAULINE
MIKALSEN OTTO
MIKALSEN OTTO
MIKALSEN OTTO
KNUTSEN ROLF
MIKALSEN OTTO
HAMMERVOLD LISE MARIE
KRISTIANSEN KURT
HAMMERVOLL TORILL
HAMMERVOLL TORILL
KVITEBERG JO
KRISTIANSEN KURT
KNUTSEN KNUT
HAGEN SONJA
HAGEN SONJA
SOLLID KIRSTI
SOLLID KIRSTI
BENJAMINSEN HANS HARALD
KNUTSEN FREDRIK
MITCHELL ELLEN MARTA
SOLLID KIRSTI
KNUTSEN VIGGO
STRAND SVEIN ARVID
PEDERSEN JOHN EILIF
STRAND SVEIN ARVID
TROMS KRAFT NETT AS
KVITEBERG PER
BENJAMINSEN ØRJAN HOLM
JØRGENSEN TROND IVAR
KNUTSEN KNUT
HJELLE SOLFRID
HAMMERVOLD LISE MARIE
HAMMERVOLL TORILL
BENJAMINSEN HJØRDIS
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 956 360,00
kr 36 630,00
kr 491 105,00
kr 659 590,00
kr 7 980,00
kr 1 114 060,00
kr 1 146 440,00
kr 811 240,00
kr 8 700,00
kr 9 710,00
kr 22 960,00
kr 358 110,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 8 039,00
kr 8 140,00
kr 9 801,00
kr 8 542,00
kr 38 433,00
kr 8 000,00
kr 193 472,00
kr 19 520,00
kr 334 412,94
kr 353 600,00
kr 279 360,00
kr 100 800,00
kr 52 800,00
kr 365 760,00
kr 27 200,00
kr 9 249,60
kr 182 988,80
kr 190 784,00
kr 716 480,00
kr 680 384,00
kr 569 363,49
kr 0,00
kr 376 800,00
kr 19 200,00
kr 0,00
kr 685 600,00
kr 505 248,23
kr 739 400,00
kr 1 081 624,00
kr 179 368,00
kr 763 528,00
kr 14 112,00
kr 6 232,00
kr 4 781,80
kr 183,15
kr 2 455,53
kr 3 297,95
kr 39,90
kr 5 570,30
kr 5 732,20
kr 4 056,20
kr 43,50
kr 48,55
kr 114,80
kr 1 790,55
kr 0,00
kr 0,00
kr 40,20
kr 40,70
kr 49,01
kr 42,71
kr 192,17
kr 40,00
kr 967,36
kr 97,60
kr 1 672,06
kr 1 768,00
kr 1 396,80
kr 504,00
kr 264,00
kr 1 828,80
kr 136,00
kr 46,25
kr 914,94
kr 953,92
kr 3 582,40
kr 3 401,92
kr 2 846,82
kr 0,00
kr 1 884,00
kr 96,00
kr 0,00
kr 3 428,00
kr 2 526,24
kr 3 697,00
kr 5 408,12
kr 896,84
kr 3 817,64
kr 70,56
kr 31,16
33
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
93/27/0/0
93/28/0/0
93/30/0/0
93/31//
93/32/0/0
94/1/0/0
94/2/0/0
94/3/0/0
94/4/0/0
94/5/0/0
94/6/0/0
94/7/0/0
94/9/0/0
94/11/0/0
94/12/0/0
94/13/0/0
94/15/0/0
94/16/0/0
95/1/0/0
95/2/0/0
95/3/0/0
95/4/0/0
95/6/0/0
95/7/0/0
95/7/1/0
95/8/0/0
95/8/1/0
95/9/0/0
95/10/0/0
95/11/0/
95/12/0/0
95/13/0/0
95/14/0/0
95/15/0/0
95/16/0/0
95/17/0/0
95/20/0/0
95/21/0/0
95/22/0/0
95/23/0/0
95/24/0/0
95/25/0/0
95/27/0/0
95/28/0/0
95/29/0/0
95/30/0/0
95/31/0/0
BENJAMINSEN HJØRDIS
HAMMERVOLL BJØRN IVAR
STRAND SVEIN ARVID
FJELLSTAD NILS HARALD
TROMS KRAFT PRODUKSJON AS
DAHL THORVALD JOHAN
NYGÅRD ANNA ELISE
DAHL THORVALD JOHAN
HENRIKSEN INGRID LILLIAN
NYGÅRD TORALF DØDSBO
JOHNSEN EIVIND I
DAHL HANS ANDOR
DAHL THORVALD JOHAN
NYGÅRD ANNA ELISE
SAMUELSEN ANDREAS
LARSEN ROLF ERLING
TROMS KRAFT PRODUKSJON AS
NYGÅRD ANNA ELISE
KIIL EVA BERGLJOT
HOLM TOR INGE
WILHELMSEN KARL EGIL
HEBNES ELLEN
GIÆVER OLA OLASØN JR.
KASPERSEN PAUL TORE AARØY
KASPERSEN TORSTEIN D
THORSTENSEN TROND VIDAR
THORSTENSEN JOHN
SKOG KÅRE SIGURD
ROSS INGEBORG ALISE
OLSEN VIKTOR
GIÆVER OLA OLASØN JR.
HANSEN HALVDAN IDAR
NYHUS HANS BERGETON
HEBNES TERJE
HANSEN ANNA BERGITTE
HANSEN ANNA BERGITTE
HOLM TOR INGE
SKOG EDMUND
KVITEBERG PER
STEINBERG INGER LISE
HANSEN DAG OVE
WILHELMSEN KARL EGIL
HENRIKSEN JAN INGE
HOLM LEIF ERIK
HOLM EDEL
HEBNES ELLEN
HOLM EDEL
kr 8 552,00
kr 935 848,00
kr 713 792,00
kr 12 980,00
kr 42,76
kr 4 679,24
kr 3 568,96
kr 64,90
kr 434 240,00
kr 8 000,00
kr 782 274,46
kr 478 471,06
kr 8 652,46
kr 313 415,43
kr 619 487,54
kr 324 000,00
kr 733 600,23
kr 539 040,00
kr 652 376,00
kr 2 171,20
kr 40,00
kr 3 911,37
kr 2 392,36
kr 43,26
kr 1 567,08
kr 3 097,44
kr 1 620,00
kr 3 668,00
kr 2 695,20
kr 3 261,88
kr 153 489,60
kr 517 075,83
kr 7 720,87
kr 512 960,00
kr 40 000,00
kr 56 000,00
kr 284 480,00
kr 753 632,00
kr 803 520,00
kr 456 722,25
kr 408 093,56
kr 376 640,00
kr 142 720,00
kr 8 000,00
kr 424 640,00
kr 321 024,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 382 400,00
kr 201 152,00
kr 0,00
kr 186 944,00
kr 281 458,54
kr 3 149,90
kr 463 168,00
kr 417 696,00
kr 623 360,00
kr 313 809,51
kr 0,00
kr 767,45
kr 2 585,38
kr 38,60
kr 2 564,80
kr 200,00
kr 280,00
kr 1 422,40
kr 3 768,16
kr 4 017,60
kr 2 283,61
kr 2 040,47
kr 1 883,20
kr 713,60
kr 40,00
kr 2 123,20
kr 1 605,12
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 912,00
kr 1 005,76
kr 0,00
kr 934,72
kr 1 407,29
kr 15,75
kr 2 315,84
kr 2 088,48
kr 3 116,80
kr 1 569,05
kr 0,00
34
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
95/33/0/0
95/34/0/0
95/35/0/0
95/36/0/0
95/37/0/0
95/38/0/0
95/46/0/0
95/47/0/0
95/48/0/0
95/50/0/0
95/51/0/0
95/53/0/0
95/54/0/0
95/55/0/0
95/56/0/0
95/57/0/0
95/58/0/0
95/59/0/0
95/60/0/0
95/61/0/0
95/62/0/0
96/1/0/0
96/1/1/0
96/2/0/0
96/3/0/0
96/3/1/0
96/4/0/0
96/5/0/0
96/6/0/0
96/7/0/0
96/8/0/0
96/9/0/0
96/10/0/0
96/11/0/0
96/12/0/0
96/13//
97/1/0/0
97/2/0/0
97/3/0/0
97/4/0/0
97/5/0/0
97/9/0/0
97/11/0/0
97/12/0/0
97/14/0/0
97/15/0/0
97/17/0/0
HANSEN ASTRID
HENRIKSEN JAN INGE
ROBERTSEN BODIL PAULINE
SØRENSEN VIGGO
KIIL EVA BERGLJOT
SKOG AUDUN
SKOG KÅRE SIGURD
HOLM REIDUN BEATE
HENRIKSEN ODD ISAK
LARSSON MARIA EIVOR
SIEGFRIED BACHNER
WILHELMSEN KARL EGIL
ISAKSEN PER ARNE
HOLST STIG
BJØRKLID PER HÅKON
OVESEN JAN TORE
SØRENSEN IVAR EGIL
SKIRNISSON DAVID
JOHNSEN DAGMAR
LILLEVOLL INGA MARGRETE
BERG KARIN MARGOTH
HENRIKSEN ÅSE J
HENRIKSEN LAURITZ K DØDSBO
HANSEN ALVILDE PAULINE
BERG LAILA JOHANNE
BERG LAILA JOHANNE
HANSEN ODD HÅKON
LARSSEN JORUNN
HANSEN BJØRG K. STRAND
LARSSEN TOR ERLING
HENRIKSEN ÅSE J
MIKALSEN ROGER FRODE
STRAND ANN SISSEL
BERG TURID
HANSEN ALVILDE PAULINE
BERG TURID IRENE
HØYNES ELSE K M
BRECKAN BRIGIDA
JOHANSEN BERNT OLAV
MIKKELSEN JOHN ROAR
KARLSEN ASLE GEORG
JOHANSEN BERNT OLAV
MIKKELSEN HANNA
HØYNES ELSE K M
KOCH MAY SOLVEIG
SKOG GUN
MIKKELSEN JOHN ROAR
kr 12 878,37
kr 0,00
kr 7 255,35
kr 359 247,66
kr 10 800,00
kr 11 032,00
kr 220 376,00
kr 293 920,00
kr 217 384,00
kr 397 080,00
kr 657 864,00
kr 238 080,00
kr 14 328,00
kr 587 768,00
kr 263 784,00
kr 7 544,00
kr 8 634,40
kr 236 480,00
kr 22 350,40
kr 230 518,40
kr 425 286,40
kr 296 128,00
kr 10 584,00
kr 377 280,00
kr 20 800,00
kr 208 800,00
kr 180 928,00
kr 324 736,00
kr 488 000,00
kr 363 116,28
kr 10 192,00
kr 294 608,00
kr 639 400,00
kr 271 368,00
kr 16 027,20
kr 11 168,00
kr 405 824,00
kr 271 040,00
kr 387,48
kr 323 328,00
kr 296 000,00
kr 0,00
kr 420 800,00
kr 1 440,23
kr 251 192,00
kr 506 323,40
kr 0,00
kr 64,39
kr 0,00
kr 36,28
kr 1 796,24
kr 54,00
kr 55,16
kr 1 101,88
kr 1 469,60
kr 1 086,92
kr 1 985,40
kr 3 289,32
kr 1 190,40
kr 71,64
kr 2 938,84
kr 1 318,92
kr 37,72
kr 43,17
kr 1 182,40
kr 111,75
kr 1 152,59
kr 2 126,43
kr 1 480,64
kr 52,92
kr 1 886,40
kr 104,00
kr 1 044,00
kr 904,64
kr 1 623,68
kr 2 440,00
kr 1 815,58
kr 50,96
kr 1 473,04
kr 3 197,00
kr 1 356,84
kr 80,14
kr 55,84
kr 2 029,12
kr 1 355,20
kr 1,94
kr 1 616,64
kr 1 480,00
kr 0,00
kr 2 104,00
kr 7,20
kr 1 255,96
kr 2 531,62
kr 0,00
35
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
97/18/0/0
97/19/0/0
97/20/0/0
97/21/0/0
97/22/0/0
97/23/0/0
97/24/0/0
97/25/0/0
97/26/0/0
97/27/0/0
97/28/0/0
98/1/0/0
98/1/1/0
98/1/2/0
98/1/3/0
98/1/4/0
98/2/0/0
98/2/1/0
98/2/2/0
98/3/0/0
98/3/1/0
98/4/0/0
98/5/0/0
98/5/1/0
98/5/2/0
98/5/3/0
98/5/4/0
98/6/0/0
98/7/0/0
98/8/0/0
98/9//
98/10/0/0
98/12/0/0
98/14/0/0
98/18/0/0
98/19/0/0
98/21/0/0
98/24/0/0
98/25/0/0
98/27/0/0
98/29/0/0
98/30/0/0
98/31/0/0
98/32/0/0
98/33/0/0
98/34/0/0
98/35/0/0
98/36/0/0
MIKKELSEN JOHN ROAR
MATHISEN VIVIAN
DINESSEN FRODE
RØKENES HANNA
KOCH LEIF HARALD
NYVOLL JOHN OSKAR
DARBO MORTEN
LARSEN RITA RAGNA
JOHNSEN DAGMAR
BRECKAN INGEBJØRG KARIN
NYVOLL JOHN OSKAR
STENHAUG KJELL MAGNE
STENHAUG KJELLAUG
KRISTOFFERSEN ROLF HUGO
OLSEN HALVARD ELLING
KIIL WERNER
HANSEN ASTRID JOSEFINE
BERGMO NINA
HANSEN ASTRID JOSEFINE
BECK ARVE
JOHANSEN JENNY PETRIK DØDSBO
HANSEN TONE ISABEL
ERIKSEN GUNN TORILL
ERIKSEN SVEIN ANTON
WESØE OLAUG GIÆVER
GIÆVER MARITH DILLE
FYHN REIDAR
BERGSTAD ANNE KARIN
HAMMER FINN
BECK ARVE
NS MORTENSEN EIENDOM AS
LEKNESSUND ARILD
ÅRØYBUKT EIENDOM AS
HANSEN ASTRID JOSEFINE
HANSEN HEIDI E BERG M/FLERE
GIÆVER OLA OLASØN JR.
NYVOLL JOHN OSKAR
STENHAUG KJELL MAGNE
THEODORSEN TONY
ROGNLI ØIVIND PARELI
ÅRSAND LISBETH
NYVOLL JOHN OSKAR
NYVOLL JOHN OSKAR
NYVOLL JOHN OSKAR
JOHNSEN GRETHE BERG
SHØNING LASSE
MIKALSEN JAN ISAK
JOHANSEN HALLVAR MAX
kr 0,00
kr 584 944,00
kr 330 344,00
kr 442 440,00
kr 644 880,00
kr 419 000,00
kr 301 504,00
kr 402 472,00
kr 289 600,00
kr 489 384,00
kr 152 760,00
kr 528 320,00
kr 227 602,25
kr 298 002,25
kr 355 602,25
kr 330 002,25
kr 281 384,83
kr 249 993,26
kr 377 726,91
kr 582 720,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 316 390,40
kr 248 248,30
kr 207 687,31
kr 304 000,00
kr 162 255,09
kr 179 315,20
kr 370 240,00
kr 0,00
kr 779 840,00
kr 404 879,76
kr 864 000,00
kr 0,00
kr 196 280,00
kr 773 136,00
kr 24 808,00
kr 2 648,00
kr 542 320,00
kr 231 560,00
kr 262 032,00
kr 18 816,00
kr 10 000,00
kr 8 056,00
kr 476 840,00
kr 536 133,60
kr 521 768,00
kr 567 848,00
kr 0,00
kr 2 924,72
kr 1 651,72
kr 2 212,20
kr 3 224,40
kr 2 095,00
kr 1 507,52
kr 2 012,36
kr 1 448,00
kr 2 446,92
kr 763,80
kr 2 641,60
kr 1 138,01
kr 1 490,01
kr 1 778,01
kr 1 650,01
kr 1 406,92
kr 1 249,97
kr 1 888,63
kr 2 913,60
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 581,95
kr 1 241,24
kr 1 038,44
kr 1 520,00
kr 811,28
kr 896,58
kr 1 851,20
kr 0,00
kr 3 899,20
kr 2 024,40
kr 4 320,00
kr 0,00
kr 981,40
kr 3 865,68
kr 124,04
kr 13,24
kr 2 711,60
kr 1 157,80
kr 1 310,16
kr 94,08
kr 50,00
kr 40,28
kr 2 384,20
kr 2 680,67
kr 2 608,84
kr 2 839,24
36
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
98/37/0/0
98/38/0/0
98/39/0/0
98/45/0/0
98/50/0/0
99/1/0/0
99/2/0/0
99/3/0/0
99/4/0/0
99/5/0/0
99/5/1/0
99/6/0/0
99/7/0/0
99/8/0/0
99/8/1/0
99/8/2/0
99/8/3/0
99/8/4/0
99/8/5/0
99/8/7/0
99/8/8/0
99/8/9/0
99/9/0/0
99/12/0/0
99/13/0/0
99/14/0/0
99/16/0/0
99/17/0/0
99/18/0/0
99/19/0/0
99/20/0/0
99/21/0/0
99/22/0/0
99/23/0/0
99/24/0/0
99/25/0/0
99/26/0/0
99/27/0/0
99/28/0/0
99/29/0/0
99/30/0/0
99/31/0/0
99/32/0/0
99/33/0/0
99/34/0/0
99/35/0/0
99/36/0/0
99/37/0/0
JAKOBSEN HELGE THORLEIF
NYVOLL JOHN OSKAR
NYVOLL JOHN OSKAR
TÅRNES JEN KRISTIAN ARNE
LYNGDAL KYRRE HALVDAN
BERGMO JOHN HUGO
BERG TORBJØRG JOHANNE
MIKKELSEN MAGNE P
HENRIKSEN NILS ODDBJØRN
OPHAUG LARS-ANDRE
OPHAUG ISAK B DØDSBO V/GUN
JOHANSEN AASE MARGARETH
GRUNNEIER UKJENT
MYRLAND ARNE HELGE
PEDERSEN REIDAR
OLSEN HERBORG PAULINE
OLSEN HERBORG
JOHANSEN ASLØV
ELIASSEN STEIN-ERIK
JOHANSEN GEIR
MYRLAND ARNE HELGE
KRÆMER MORTEN
STRAND HERMOD
HAUGLI SNEFRID
SKOGLI HARALD
MESØY HERDIS
BRÆCK MARION A
PEDERSEN WILLY EDGAR
LYNGDAL ALVIN MARTIN
STRAND HERMOD
EDVARDSEN NILS
KRISTOFFERSEN ROLF HUGO
JOHANSEN AASE MARGARETH
BERG HANS KRISTIAN
BERG TORBJØRG JOHANNE
BRÆCK MARION A
MOEN HANS M
BRUN LINE BEATE HANSEN
HENRIKSEN MIKARDA O
STRAND ANN-ELIN
STRAND PETTER MARIUS
STRAND RUTH HERLAUG
BERGMO KITTY
BJØRN TORLAUG
JOHNSEN HARALD
NIELSEN SVENN ARNE
HENRIKSEN NILS ODDBJØRN
MIKKELSEN KJELL R
kr 489 768,00
kr 9 768,00
kr 9 768,00
kr 521 070,40
kr 846 746,40
kr 248 179,20
kr 0,00
kr 420 800,00
kr 30 400,00
kr 447 040,00
kr 605 592,00
kr 8 000,00
kr 0,00
kr 34 240,00
kr 253 202,25
kr 3 602,25
kr 432 402,25
kr 314 401,15
kr 374 802,25
kr 374 802,25
kr 3 602,25
kr 3 602,25
kr 0,00
kr 388 800,00
kr 210 368,00
kr 331 200,00
kr 30 400,00
kr 331 200,00
kr 237 120,00
kr 221 120,00
kr 0,00
kr 427 848,26
kr 0,00
kr 0,00
kr 283 205,32
kr 340 800,00
kr 424 000,00
kr 558 402,30
kr 310 234,94
kr 423 040,00
kr 477 440,00
kr 594 560,00
kr 625 024,00
kr 711 040,00
kr 895 360,00
kr 794 928,00
kr 266 686,32
kr 912 288,23
kr 2 448,84
kr 48,84
kr 48,84
kr 2 605,35
kr 4 233,73
kr 1 240,90
kr 0,00
kr 2 104,00
kr 152,00
kr 2 235,20
kr 3 027,96
kr 40,00
kr 0,00
kr 171,20
kr 1 266,01
kr 18,01
kr 2 162,01
kr 1 572,01
kr 1 874,01
kr 1 874,01
kr 18,01
kr 18,01
kr 0,00
kr 1 944,00
kr 1 051,84
kr 1 656,00
kr 152,00
kr 1 656,00
kr 1 185,60
kr 1 105,60
kr 0,00
kr 2 139,24
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 416,03
kr 1 704,00
kr 2 120,00
kr 2 792,01
kr 1 551,17
kr 2 115,20
kr 2 387,20
kr 2 972,80
kr 3 125,12
kr 3 555,20
kr 4 476,80
kr 3 974,64
kr 1 333,43
kr 4 561,44
37
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
99/38/0/0
99/39/0/0
99/40/0/0
99/42/0/0
99/43/0/0
99/44/0/0
99/45/0/0
99/46/0/0
99/47/0/0
99/48/0/0
99/49/0/0
99/50/0/0
99/51/0/0
99/52/0/0
99/53/0/0
99/54/0/0
99/56/0/0
100/1/0/0
100/3/0/0
100/4/0/0
100/5/0/0
100/6/0/0
100/7/0/0
100/8/0/0
100/9/0/0
100/10/0/0
100/11/0/0
100/12/0/0
100/14/0/0
100/15/0/0
100/16/0/0
100/17/0/0
100/18/0/0
100/19/0/0
100/20/0/0
100/21/0/0
100/22/0/0
101/1/0/0
101/1/1/0
101/2/0/0
101/3/0/0
101/4/0/0
101/5/0/0
101/6/0/0
101/6/1/0
101/7/0/0
101/8/0/0
101/9/0/0
REIERSEN HÅKON V
BERG TORBJØRG JOHANNE
STENBAKK OLE-JOHNNY
SØRENG ELLINOR THERESE
KRISTOFFERSEN ROLF HUGO
BERGMO RONNY
SKOGLUND BJØRNULF
MARTINUSSEN GUNHILD
LYNGDAL MARTIN
OPHAUG JENS SVERRE
SKOGLUND ROGER
KRISTOFFERSEN KJELL A
LYNGDAL TONE
LYNGDAL MAY KIRSTI
HAUGLI SNEFRID
BERG TORBJØRG JOHANNE
JOHANSEN AASE MARGARETH
PAULSEN ROLF BJØRNAR
ANDREASSEN LAILA
ÅSLI LEIF HAROLD
ADRIANSEN LILL-TORUNN
BJØRKLI INGEBJØRG
NILSEN ODDMAR
ÅSLI LEIF HAROLD
ÅSLI LEIF HAROLD
MORTENSEN SYLVI ODDVEIG
ANDREASSEN LAILA
ENGENES TORE
ROBERTSEN ROALD JOHAN
NILSEN BERIT HELENE
NILSEN OLE IVAR
MIKKELSEN HEDLØY NILKVIST
BJØRKLI INGEBJØRG
ÅSLI LEIF HAROLD
NERBERG SONJA THERESE NILSSE
KLERSY HANS
KLERSY HANS
BORCH ASLE HAGBART
HANSEN GEIR
ANGELO GEIR ASLE
LARSEN BERNT SIGMUND
HANSEN HARRY LUDVIG
MATHISEN KNUT
FAGERBORG GUNNAR P
FAGERBORG GUNNAR P
JOHANSEN MATHILDE H DØDSBO
FAGERBORG GUNNAR P
TAPIO MARTHA ELISABETH
kr 463 547,99
kr 308 882,26
kr 521 848,57
kr 340 232,00
kr 58 288,00
kr 577 232,00
kr 802 312,00
kr 196 056,00
kr 9 640,00
kr 609 888,00
kr 4 080,00
kr 666 184,00
kr 4 240,00
kr 434 564,00
kr 13 658,40
kr 20 261,60
kr 434 115,20
kr 480 320,00
kr 14 080,00
kr 79 282,65
kr 437 440,00
kr 0,00
kr 315 840,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 406 080,00
kr 388 814,86
kr 566 080,00
kr 345 888,00
kr 626 400,00
kr 395 592,00
kr 24 000,00
kr 427 360,00
kr 528 450,30
kr 449 440,00
kr 351 752,00
kr 33 408,00
kr 350 400,00
kr 267 231,20
kr 0,00
kr 668 480,00
kr 59 200,00
kr 432 755,84
kr 85 381,84
kr 749 437,23
kr 0,00
kr 430 400,00
kr 427 200,00
kr 2 317,74
kr 1 544,41
kr 2 609,24
kr 1 701,16
kr 291,44
kr 2 886,16
kr 4 011,56
kr 980,28
kr 48,20
kr 3 049,44
kr 20,40
kr 3 330,92
kr 21,20
kr 2 172,82
kr 68,29
kr 101,31
kr 2 170,58
kr 2 401,60
kr 70,40
kr 396,41
kr 2 187,20
kr 0,00
kr 1 579,20
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 030,40
kr 1 944,07
kr 2 830,40
kr 1 729,44
kr 3 132,00
kr 1 977,96
kr 120,00
kr 2 136,80
kr 2 642,25
kr 2 247,20
kr 1 758,76
kr 167,04
kr 1 752,00
kr 1 336,16
kr 0,00
kr 3 342,40
kr 296,00
kr 2 163,78
kr 426,91
kr 3 747,19
kr 0,00
kr 2 152,00
kr 2 136,00
38
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
101/10/0/0
101/11/0/0
101/12/0/0
101/13/0/0
101/14/0/0
101/15/0/0
101/16/0/0
101/17/0/0
101/18/0/0
101/19/0/0
101/20/0/0
101/21/0/0
101/22/0/0
101/23/0/0
101/24/0/0
101/25/0/0
101/26/0/0
101/27/0/0
101/29/0/0
101/31/0/0
101/32/0/0
101/33/0/0
101/34/0/0
101/35/0/0
101/36/0/0
101/37/0/0
101/38/0/0
101/39/0/0
101/40/0/0
101/41/0/0
101/42/0/0
101/43/0/0
101/44/0/0
101/45/0/0
101/46/0/0
101/47/0/0
101/48/0/0
101/49/0/0
101/50/0/0
101/51/0/0
101/52/0/0
102/1/0/0
104/7/0/0
105/1/0/0
105/2/0/0
HANSEN STIAN
LARSEN BERNT HUGO
EDVARDSEN JANNE HENNIE
ENGENES OLAUG MARIE
ENGENES OLAUG MARIE
NILSEN SISSEL ENGENES
MIKKELSEN VALLY J
ISAKSEN GEORG NORALF
LARSEN JANN LEVI
HANSEN NORA KRISTINE
FAGERBORG ODDVAR
FAGERBORG ODDVAR
PEDERSEN ANNE
SØRLI OTTAR VILHELM
HENRIKSEN LAURITZ JOHANNES
ANGELO KNUT SVERRE
MATHISEN KNUT
SLETTSTRAND GUNNHILD
LYNGEN ASSURANSE AS
FAGERBORG SOLVEIG
JOSEFSEN VALBORG
JOHANSEN MATHILDE H DØDSBO
SØRLI OTTAR VILHELM
HANSEN HARRY LUDVIG
HANSSEN KAREN MARGRETHE
HANSEN HARRY LUDVIG
HANSEN WILLIAM
BERG STEVE
GEMERT ELSE MARIE VAN
KOPPANGEN BRYGGER AS
KINGE ALF IVER
HANSSEN BORGHILD
HANSEN WILLIAM
BERG GUNN MERETE
HANSEN GUNNAR JR
MCCORMACK ANNE MARIE CATH
NILSEN BJØRN
NILSEN BJØRN
LYNGEN ASSURANSE AS
FAGERBORG VIGGO HARALD
HANSEN SVEIN ARILD
MARWOLL HERMOD
MATHISEN KNUT
KROGH TOMAS YTTERØY
LARSEN ADRIAN
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 486 753,07
kr 0,00
kr 825 280,00
kr 0,00
kr 361 382,19
kr 473 280,00
kr 619 840,00
kr 365 787,42
kr 577 600,00
kr 229 760,00
kr 0,00
kr 369 423,07
kr 496 385,92
kr 1 295 416,00
kr 504 144,24
kr 370 039,94
kr 0,00
kr 650 904,20
kr 504 301,32
kr 6 400,00
kr 345 440,00
kr 12 000,00
kr 7 640,00
kr 673 136,00
kr 384 624,00
kr 6 472,00
kr 649 800,00
kr 292 152,00
kr 4 816,00
kr 527 960,00
kr 12 016,00
kr 11 888,00
kr 234 272,00
kr 2 416,00
kr 9 754,40
kr 6 460,80
kr 511 208,00
kr 3 944,00
kr 1 091,20
kr 844,80
kr 16 298,40
kr 19 483,00
kr 800,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 433,77
kr 0,00
kr 4 126,40
kr 0,00
kr 1 806,91
kr 2 366,40
kr 3 099,20
kr 1 828,94
kr 2 888,00
kr 1 148,80
kr 0,00
kr 1 847,12
kr 2 481,93
kr 6 477,08
kr 2 520,72
kr 1 850,20
kr 0,00
kr 3 254,52
kr 2 521,51
kr 32,00
kr 1 727,20
kr 60,00
kr 38,20
kr 3 365,68
kr 1 923,12
kr 32,36
kr 3 249,00
kr 1 460,76
kr 24,08
kr 2 639,80
kr 60,08
kr 59,44
kr 1 171,36
kr 12,08
kr 48,77
kr 32,30
kr 2 556,04
kr 19,72
kr 5,46
kr 4,22
kr 81,49
kr 97,42
kr 4,00
kr 0,00
kr 0,00
39
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
105/3/0/0
105/4/0/0
105/5/0/0
105/6/0/0
105/7/0/0
105/8/0/0
106/1/0/0
106/2/0/0
106/3/0/0
106/4/0/0
107/1/0/0
107/2/0/0
107/3/0/0
107/4/0/0
107/5/0/0
107/6/0/0
107/7/0/0
107/8/0/0
107/9/0/0
107/10/0/0
107/11/0/0
107/12/0/0
107/13/0/0
107/14/0/0
107/15/0/0
107/16/0/0
107/17/0/0
107/18/0/0
107/20/0/0
107/21/0/0
107/22/0/0
107/23/0/0
107/24/0/0
107/25/0/0
107/26/0/0
107/27/0/0
107/28/0/0
107/29/0/0
107/30/0/0
107/32/0/0
107/33/0/0
107/34/0/0
107/35/0/0
107/36/0/0
107/37/0/0
107/38/0/0
107/39/0/0
107/40/0/0
ERIKSEN TORLEIF JOHANNES
HESTDAL ANNE PAULINE DØDSBO
LENANGER SIGURD HALVDAN
GÄRTNER THORLEIF JOHAN
LARSEN NILS ANDRÈ
THOMASSEN THOR DANIEL
LABBEN JOHN JOHNSEN
LABBEN JOHN JOHNSEN
EILERTSEN H.
EILERTSEN H.
LEONHARDSEN BJARNE J
HANSEN TORSTEIN E J
HAUGEN NICOLAY
NÆSS JENS-ÅGE
HENRIKSEN BJØRNAR
LEONHARDSEN BJARNE J
NÆSS FRANK IVAR
LUND REIDAR
LUND JENS HÅKON
LARSEN JODLEIF ARNE KRISTIAN
LUND REIDAR
LARSENJODLEIF ARNE KRISTIAN
NILSEN ROGER
HANSEN PER LIDVAR
HAUGEN HAGBART JOHAN
THOMASSEN ARVID E
ANDREASSEN ELISABETH
PETTERSEN KARL IVAN S
HAUGEN SVANHILD LISBETH
LUND SONJA ALISE
BENDIKSEN LARS-BENDIK
ANDERSEN HANNE JENSINE
LEONHARDSEN EROLD
TRENGEREID ARNE
LEONHARDSEN CHRISTINE
NÆSS FRANK IVAR
ABELSEN RAGNHILD
ANDERSEN HANNE JENSINE
HANSEN BRITT ALVILDE
BENDIKSEN NIKOLAI ALF DØDSBO
BENDIKSEN NIKOLAI ALF DØDSBO
TRENGEREID ARNE
HANSEN SVEIN ERIK
HANSEN TORSTEIN E J
ARNTZEN ARTHUR
LÆGREID TOR
DAHL PER ERLING
BUSUND LILL-TOVE
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 212 550,40
kr 220 000,00
kr 315 200,00
kr 0,00
kr 233 818,28
kr 0,00
kr 709 120,00
kr 802 062,19
kr 0,00
kr 152 032,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 758 784,00
kr 937 856,00
kr 877 184,00
kr 417 600,00
kr 912 640,00
kr 314 569,78
kr 923 200,00
kr 870 560,00
kr 606 560,00
kr 865 616,00
kr 423 856,00
kr 763 832,00
kr 461 632,00
kr 0,00
kr 10 768,00
kr 4 808,00
kr 882 912,00
kr 4 920,00
kr 5 208,00
kr 10 832,00
kr 8 224,00
kr 9 592,00
kr 620 568,00
kr 578 880,00
kr 6 344,00
kr 588 776,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 062,75
kr 1 100,00
kr 1 576,00
kr 0,00
kr 1 169,09
kr 0,00
kr 3 545,60
kr 4 010,31
kr 0,00
kr 760,16
kr 0,00
kr 0,00
kr 3 793,92
kr 4 689,28
kr 4 385,92
kr 2 088,00
kr 4 563,20
kr 1 572,85
kr 4 616,00
kr 4 352,80
kr 3 032,80
kr 4 328,08
kr 2 119,28
kr 3 819,16
kr 2 308,16
kr 0,00
kr 53,84
kr 24,04
kr 4 414,56
kr 24,60
kr 26,04
kr 54,16
kr 41,12
kr 47,96
kr 3 102,84
kr 2 894,40
kr 31,72
kr 2 943,88
40
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
107/41/0/0
107/42/0/0
107/43/0/0
107/44/0/0
107/45/0/0
107/46/0/0
107/47/0/0
107/48/0/0
107/49/0/0
107/50/0/0
107/51/0/0
107/52/0/0
107/53/0/0
107/54/0/0
107/55/0/0
107/56/0/0
107/58/0/0
107/63/0/0
107/64/0/0
108/1/0/0
108/2/0/0
108/3/0/0
108/4/0/0
108/5/0/0
108/7/0/0
108/8/0/0
108/9/0/0
108/10/0/0
108/11/0/0
108/12/0/0
108/13/0/0
108/14/0/0
108/15/0/0
108/16/0/0
108/17/0/0
108/18/0/0
108/19/0/0
108/21/0/0
108/22/0/0
108/23/0/0
108/24/0/0
108/26/0/0
108/27/0/0
108/28/0/0
108/29/0/0
108/30/0/0
108/30/1/0
SØNVISEN ELSE BERNTINE
HANSEN TORSTEIN E J
HANSEN TORSTEIN E J
NORDEN OLE ROBIN
HANSEN TORSTEIN E J
HANSEN TORSTEIN E J
NÆSS FRANK IVAR
HANSEN TORSTEIN EVALD JOHAN
HANSEN TORSTEIN E J
JOHNSEN TORE
HANSEN TORSTEIN E J
HANSEN TORSTEIN E J
HANSEN TORSTEIN E J
BUSUND LILL-TOVE R
BUSUND LILL-TOVE RASMUSSEN
HANSEN TORSTEIN E J
HANSEN TORSTEIN EVALD JOHAN
HANSEN BRITT ALVILDE
HANSEN BRITT ALVILDE
LUDVIGSEN ÅGOT
JOHANSEN ELSA
JOHANSEN MALVIN J
JOHANSEN ELSA
ENGENES KURT
ELVESTAD JASPER A
BERNTSEN JULIE
LUDVIGSEN EFRAIM A
HANSEN HERMOD BJØRNAR
LUDVIGSEN ÅGOT
PEDERSEN HERMOD
LUDVIGSEN VILMAR LUDV
ELVESTAD ASTRID
LUDVIGSEN EFRAIM A M/FLERE
JOHANSEN ARVID K
LUDVIGSEN ROALD GUNNAR
HANSEN MAI-BRITT
HANSEN ARNT LEVI
KRISTOFFERSEN SIGRID
SAND ØYVIND
LYNGSALPAN EIENDOM A/S
THUNE ODD-ARNE
BAKKELI SIGNAR JOHAN
BAKKELI SIGNAR JOHAN
BAKKELI SIGNAR JOHAN
BOLTÅS REIDUN A. NERLI
PETTERSEN JAN ERIK
MIDTTUN STEIN ÅGE
kr 6 088,00
kr 7 168,00
kr 8 392,00
kr 8 824,00
kr 520 376,00
kr 8 712,00
kr 170 144,00
kr 6 768,00
kr 8 952,00
kr 514 099,20
kr 8 712,00
kr 8 920,00
kr 9 024,00
kr 824,00
kr 746,40
kr 824,00
kr 6 077,60
kr 7 084,00
kr 6 170,40
kr 273 088,00
kr 127 648,00
kr 58 298,92
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 348 480,00
kr 163 904,00
kr 0,00
kr 25 600,00
kr 404 632,31
kr 0,00
kr 22 080,00
kr 294 240,00
kr 22 720,00
kr 0,00
kr 581 184,00
kr 42 249,54
kr 0,00
kr 8 000,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 667 840,00
kr 583 831,96
kr 54 400,00
kr 376 928,00
kr 30,44
kr 35,84
kr 41,96
kr 44,12
kr 2 601,88
kr 43,56
kr 850,72
kr 33,84
kr 44,76
kr 2 570,50
kr 43,56
kr 44,60
kr 45,12
kr 4,12
kr 3,73
kr 4,12
kr 30,39
kr 35,42
kr 30,85
kr 1 365,44
kr 638,24
kr 291,49
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 742,40
kr 819,52
kr 0,00
kr 128,00
kr 2 023,16
kr 0,00
kr 110,40
kr 1 471,20
kr 113,60
kr 0,00
kr 2 905,92
kr 211,25
kr 0,00
kr 40,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 3 339,20
kr 2 919,16
kr 272,00
kr 1 884,64
41
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
108/31/0/0
108/32/0/0
108/32/1/0
108/33/0/0
108/34/0/0
108/36/0/0
108/38/0/0
108/39/0/0
108/40/0/0
108/41/0/0
108/43/0/0
108/46/0/0
108/47/0/0
108/48/0/0
108/49/0/0
108/50/0/0
108/51/0/0
108/52/0/0
108/53/0/0
108/54/0/0
108/55/0/0
108/56/0/0
108/57/0/0
108/58/0/0
108/60/0/0
108/61/0/0
108/62/0/0
108/63/0/0
108/64/0/0
108/65/0/0
108/66/0/0
108/67/0/0
108/68/0/0
108/69/0/0
108/70/0/0
108/71/0/0
108/74/0/0
108/75/0/0
108/76/0/0
108/77/0/0
108/78/0/0
108/79/0/0
108/80/0/0
108/81/0/0
108/82/0/0
108/83/0/0
HENRIKSEN AUD NELLY
JOHANSEN ALFRED E
JOHANSEN YNGVE
LARSEN ÅSTA GUNHILDA
THUNE HELENE
MIKKELSEN KURT ARNE
THUNE ODD HARALD
PEDERSEN BJØRN IVAR
JOHANSEN MALVIN J
JOHANSEN ARVID K
JOHANSEN ARVID K
JØRGENSEN ASBJØRN H
HANSEN VERNER INGOLF
HAUGEN LISS VENKE HEIDI
GRANLI PER
PEDERSEN STIG IVAR
SOLSTAD EDVIN ASTRUP
LANGENES JØRGEN
SIMONSEN ALMAR
ELVESTAD JASPER A
JOHANSEN MARIE OTHELIE
WIKERØY TOMMY
LUND ERNST
SAND SVEIN HÅKON
KRISTOFFERSEN SVERRE
SAND EDGAR MAGNAR
SAND EGIL MAGNUS
MIDTTUN STEIN ÅGE
HANSEN THOR SØREN ANDREAS
WESTBY ANNLAUG
WIKERØY JØRN RUNE
BOLSTAD ROGER JOHAN
HØYER ELFRID JOHANNE
LUDVIGSEN ROALD GUNNAR
JOHANSEN ALFRED E AS
SIMONSEN ALMAR L
BROSE PÅL INGE
LUDVIGSEN BERNT OLAV
LUDVIGSEN ROALD GUNNAR
PETTERSEN ROGER M B
HØISETH BJØRN OVE
JOHANSEN IVAR
SKOGENG GØRAN
JOHANSEN MARIANN HANSINE
SKOGENG FRED
THUNE ODD HARALD
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 268 910,15
kr 343 706,32
kr 876 800,00
kr 83 968,00
kr 160 576,00
kr 403 328,00
kr 0,00
kr 531 072,00
kr 195 078,40
kr 8 000,00
kr 15 600,00
kr 506 120,00
kr 534 872,00
kr 70 080,00
kr 656 512,00
kr 127 200,00
kr 161 536,00
kr 528 814,40
kr 309 920,00
kr 320 384,00
kr 592 832,00
kr 1 120 360,00
kr 1 624 640,00
kr 12 000,00
kr 802 840,00
kr 620 000,00
kr 765 920,00
kr 471 140,00
kr 789 440,00
kr 634 040,00
kr 359 044,00
kr 233 836,00
kr 390 320,00
kr 439 680,00
kr 640 272,00
kr 679 040,00
kr 474 556,00
kr 613 442,30
kr 588 928,00
kr 749 136,00
kr 541 032,00
kr 988 952,00
kr 989 240,00
kr 427 800,00
kr 539 744,00
kr 369 396,00
kr 1 344,55
kr 1 718,53
kr 4 384,00
kr 419,84
kr 802,88
kr 2 016,64
kr 0,00
kr 2 655,36
kr 975,39
kr 40,00
kr 78,00
kr 2 530,60
kr 2 674,36
kr 350,40
kr 3 282,56
kr 636,00
kr 807,68
kr 2 644,07
kr 1 549,60
kr 1 601,92
kr 2 964,16
kr 5 601,80
kr 8 123,20
kr 60,00
kr 4 014,20
kr 3 100,00
kr 3 829,60
kr 2 355,70
kr 3 947,20
kr 3 170,20
kr 1 795,22
kr 1 169,18
kr 1 951,60
kr 2 198,40
kr 3 201,36
kr 3 395,20
kr 2 372,78
kr 3 067,21
kr 2 944,64
kr 3 745,68
kr 2 705,16
kr 4 944,76
kr 4 946,20
kr 2 139,00
kr 2 698,72
kr 1 846,98
42
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
108/84/0/0
108/85/0/0
108/86/0/0
108/87/0/0
108/88/0/0
108/89/0/0
108/90/0/0
108/91/0/0
108/92/0/0
108/93/0/0
108/94/0/0
108/95/0/0
108/96/0/0
108/97/0/0
108/98/0/0
108/99/0/0
108/100/0/0
108/101/0/0
108/102/0/0
108/103/0/0
108/104/0/0
108/105/0/0
108/106/0/0
108/107/0/0
108/108/0/0
108/109/0/0
108/111/0/0
108/112/0/0
108/113/0/0
108/114/0/0
108/115/0/0
108/119/0/0
108/120/0/0
108/121/0/0
108/122/0/0
108/123/0/0
108/124/0/0
108/125/0/0
108/126/0/0
108/127/0/0
108/128/0/0
108/129/0/0
108/130/0/0
108/131/0/0
108/132/0/0
108/133/0/0
108/134/0/0
108/135/0/0
JØRGENSEN VEGAR ARNE
VANGEN BERIT SOLVEIG
HOLE BERNT
NILSEN KRISTIAN M
MIDTTUN MAGNAR EMIL
JOHANSEN ELNAR MAGNE
HOLE BERNT
JOHANSEN ARVID K
LYNGSALPAN EIENDOM A/S
GANGSØ REIDAR
LYNGENFJORD ASVO AS
JOHANSEN ROY HUGO E
THUNE ANNA JUDITH
JOHANSEN ELI JANNE
JOHANSEN TONE MARI
JOHANSEN MARGARETH BENTE
LYNGEN HAVFISKE & TURSENTER
JOHANSEN ROY HUGO E
SAND ANNBJØRG
SAND RIGMOR ERNA
SAND SVEIN HÅKON
SAND ØYVIND
SAND EDGAR MAGNAR
HANSEN ASVEIG
JENSEN STEN HÅVARD
EIKREM JUNE ELISABETH
LUDVIGSEN HEDLØY OLAV
PEDERSEN SIGURD HARALD
PEDERSEN ARE
STELLANDER PÅL
LUDVIGSEN VILMAR LUDV
PEDERSEN GEIR ASBJØRN
JOHANSEN WILLY ROGER
NILSEN ANNE-PAULINE
ELLINGSEN ANN-ELIN
SKOGENG FRED
JOHANSEN EIVIND MONRAD
SIGVALDSEN ANDRE JULIAN
BOLSTAD ROY MARENO
SAND ØYVIND
JOHANSEN KÅRE JOHAN
PEDERSEN JARLE LEVI
JOHANSEN BENT JØRAN
JOHANSEN ALFRED E AS
CONRADSEN KJELL
BAKKELI SIGNAR JOHAN
GRANLI PER
KRAG VERA
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 617 280,00
kr 338 668,00
kr 11 376,00
kr 299 264,00
kr 347 772,00
kr 698 556,00
kr 11 984,00
kr 8 144,00
kr 316 736,00
kr 438 264,00
kr 454 296,00
kr 8 152,00
kr 265 952,00
kr 9 680,00
kr 9 360,00
kr 8 488,00
kr 441 880,00
kr 447 156,00
kr 10 288,00
kr 31 760,00
kr 15 368,00
kr 18 376,00
kr 6 016,00
kr 7 232,00
kr 258 648,00
kr 115 560,36
kr 338 304,00
kr 145 032,00
kr 206 000,00
kr 413 584,00
kr 769 632,00
kr 553 538,30
kr 387 820,00
kr 717 232,00
kr 6 392,00
kr 3 096,00
kr 1 136 024,00
kr 384 132,00
kr 437 428,00
kr 984 640,00
kr 233 464,00
kr 0,00
kr 440 708,00
kr 301 872,00
kr 863 848,80
kr 12 976,00
kr 60 888,00
kr 311 280,00
kr 3 086,40
kr 1 693,34
kr 56,88
kr 1 496,32
kr 1 738,86
kr 3 492,78
kr 59,92
kr 40,72
kr 1 583,68
kr 2 191,32
kr 2 271,48
kr 40,76
kr 1 329,76
kr 48,40
kr 46,80
kr 42,44
kr 2 209,40
kr 2 235,78
kr 51,44
kr 158,80
kr 76,84
kr 91,88
kr 30,08
kr 36,16
kr 1 293,24
kr 577,80
kr 1 691,52
kr 725,16
kr 1 030,00
kr 2 067,92
kr 3 848,16
kr 2 767,69
kr 1 939,10
kr 3 586,16
kr 31,96
kr 15,48
kr 5 680,12
kr 1 920,66
kr 2 187,14
kr 4 923,20
kr 1 167,32
kr 0,00
kr 2 203,54
kr 1 509,36
kr 4 319,24
kr 64,88
kr 304,44
kr 1 556,40
43
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
108/137/0/0
108/138/0/0
108/139/0/0
108/140/0/0
108/142/0/0
108/143/0/0
108/144/0/0
108/145/0/0
108/146/0/0
108/147/0/0
108/148/0/0
108/149/0/0
108/150/0/0
108/151/0/0
108/152/0/0
108/153/0/0
108/154/0/0
108/155/0/0
108/156/0/0
108/157/0/0
108/158/0/0
108/159/0/0
108/161/0/0
108/163/0/0
108/164//
108/165/0/0
108/167/0/0
109/1/0/0
109/2/0/0
109/3/0/0
109/4/0/0
109/5/0/0
109/6/0/0
109/7/0/0
109/8/0/0
109/10/0/0
109/11/0/0
109/12/0/0
109/13/0/0
109/14/0/0
109/15/0/0
109/16/0/0
109/17/0/0
109/18/0/0
109/19/0/0
109/20/0/0
109/24/0/0
LUDVIGSEN HUGO LUDVIG
JOHANSEN MALVIN J
MIDTTUN AS
PEDERSEN BENGT EIULF
RØYSET PER MAGNE
WIKERØY TOMMY
WIKERØY TORE ERLING
HANSEN MAI-BRITT
LYNGEN HAVFISKE & TURSENTER
LUDVIGSEN SIGURD J
ANTONSEN RAYMOND
JOHANSEN MALVIN J
SAND ØYVIND
MIDTTUN MAGNAR EMIL
JOHANSEN ARVID K
JOHANSEN ARVID K
JOHANSEN ARVID K
MIDTTUN REIDUN
MIDTTUN SIGMUND M
MIDTTUN STEIN ÅGE
ELIASSEN KJELL LEO
LYNGEN HAVFISKE & TURSENTER AS
JENSEN STEN HÅVARD
JOHANSEN IVAR
JOHANSEN ROBIN
JOHANSEN ARVID KARPER
ANGENENDT HEINZ-DIETER
HANSEN EGIL MAGNAR
PEDERSEN NINNI HELLEN
SIMONSEN ALMA JOHANNA L
SKOGENG GØRAN
EIKREM ARILD OLAF
LUDVIGSEN INGER ANNE
PEDERSEN HERMOD
STORGALTEN FERIE CAMP ANS
EIDE PER INGE
PEDERSEN ELLEN SIGVALDA
PEDERSEN KJELL P E
JOHANSEN AIDA
LUDVIGSEN HILDUR INDINE
RISBERG TERJE
EIKREM ARILD OLAF
SIMONSEN ALMA JOHANNA L
SCHIVE TOR
MATHISEN FRITZ
PEDERSEN KJELL P E
ANDREASSEN MARION
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 874 752,00
kr 260 972,00
kr 1 004 592,00
kr 4 056,00
kr 4 264,00
kr 4 440,00
kr 4 240,00
kr 0,00
kr 819 168,00
kr 248 728,00
kr 3 968,00
kr 4 240,00
kr 196 560,00
kr 227 960,00
kr 4 056,00
kr 4 184,00
kr 3 936,00
kr 4 104,00
kr 4 352,00
kr 142 708,00
kr 229 192,00
kr 9 840,00
kr 350 472,00
kr 3 736,80
kr 100 410,40
kr 745 614,40
kr 857 420,80
kr 461 760,00
kr 404 748,80
kr 505 280,00
kr 140 787,20
kr 8 000,00
kr 0,00
kr 27 008,67
kr 152 000,00
kr 0,00
kr 350 195,20
kr 0,00
kr 782 400,00
kr 658 076,81
kr 671 200,00
kr 839 040,00
kr 13 600,00
kr 1 049 532,40
kr 780 000,00
kr 136 254,49
kr 10 560,00
kr 4 373,76
kr 1 304,86
kr 5 022,96
kr 20,28
kr 21,32
kr 22,20
kr 21,20
kr 0,00
kr 4 095,84
kr 1 243,64
kr 19,84
kr 21,20
kr 982,80
kr 1 139,80
kr 20,28
kr 20,92
kr 19,68
kr 20,52
kr 21,76
kr 713,54
kr 1 145,96
kr 49,20
kr 1 752,36
kr 18,68
kr 502,05
kr 3 728,07
kr 4 287,10
kr 2 308,80
kr 2 023,74
kr 2 526,40
kr 703,94
kr 40,00
kr 0,00
kr 135,04
kr 760,00
kr 0,00
kr 1 750,98
kr 0,00
kr 3 912,00
kr 3 290,38
kr 3 356,00
kr 4 195,20
kr 68,00
kr 5 247,66
kr 3 900,00
kr 681,27
kr 52,80
44
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
109/25/0/0
109/26/0/0
109/27/0/0
109/28/0/0
109/29/0/0
109/30/0/0
109/31/0/0
109/32/0/0
109/33/0/0
109/34/0/0
109/35/0/0
109/36/0/0
109/37/0/0
109/38/0/0
109/39/0/0
109/40/0/0
109/42/0/0
109/43/0/0
109/44/0/0
109/45/0/0
109/46/0/0
109/47/0/0
109/48/0/0
109/49/0/0
109/50/0/0
109/51/0/0
109/52/0/0
109/54/0/0
109/55/0/0
109/56/0/0
109/57/0/0
109/58/0/0
109/62/0/0
109/63/0/0
109/64/0/0
109/67/0/0
109/68/0/0
109/69/0/0
109/70//
109/71//
110/1/0/0
110/2/0/0
110/3/0/0
110/4/0/0
110/5/0/0
110/6/0/0
110/7/0/0
110/8/0/0
HEGGE LEIF ERIK
SIMONSEN SIMON MALVIN
SIMONSEN NORA
ERLANDSEN ERNA SYLVI
SIMONSEN NORA
WIKERØY TORE ERLING
LEONARDSEN MARLY SISSEL
JOHANSEN KETIL ARE
JOHANSEN MAGNUS A K
LUND JESSICA
JOHANSEN MAGNUS A K
WESTBY LAILA ANITA
WIKERØY TOMMY
BROSE JONNY AGNAR
ERIKSEN UNNI BEATE
EIKREM ARILD OLAF
HANSEN HALVARD
MOLUND JOHN ARNE
OLAFSEN ERNA ALVILDE SKAN
SKOGHEIM HILDE PEDERSEN
WIKERØY FRODE
HEITMANN OLE STEINAR
WIKERØY JØRN RUNE
BLIKRA SONJA ELIN
MATHISEN FRITS OLIVER
JOHANSEN SIV EVA
HEGGE LEIF ERIK
LIND ANNICKEN
HAUGEN KARIN OTHELIE
HANSEN VERNER INGOLF ASLE
HANSEN EGIL MAGNAR
SOMMERSETH SILJE
HANSEN FRANK OLE
OLSEN LEIF ARILD
HANSEN STIG HALVARD
HANSEN EGIL MAGNAR
EIKREM ARILD OLAF
STRAND ANN-ELIN
HANSEN JIMMY-ERIK
EIKREM ARILD OLAF
LEONHARDSEN JANNE
PEDERSEN ROLF PEDER J
HANSEN PER LIDVAR
JOHANSEN ODD-ERIK
ALBRIGTSEN ALBRIGT M
PEDERSEN INGEBJØRG LOVISE
ENGENES HILDUR M
KRAG RAGNHILD SOFIE
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 706 320,00
kr 850 560,00
kr 689 280,00
kr 16 000,00
kr 819 840,00
kr 1 311 752,00
kr 652 504,00
kr 821 960,00
kr 54 792,00
kr 901 128,00
kr 771 112,00
kr 1 127 552,00
kr 649 056,00
kr 714 664,00
kr 17 704,00
kr 12 248,00
kr 536 496,00
kr 446 400,00
kr 10 240,00
kr 15 904,00
kr 1 138 168,00
kr 941 672,00
kr 11 168,00
kr 546 080,00
kr 50 424,00
kr 424 640,00
kr 5 478,40
kr 552 728,80
kr 8 248,80
kr 8 833,60
kr 9 640,80
kr 8 472,80
kr 7 304,80
kr 418 605,60
kr 9 441,60
kr 40 874,40
kr 7 620,80
kr 6 648,80
kr 7 839,20
kr 229 396,00
kr 152 640,00
kr 581 440,00
kr 397 636,00
kr 668 480,00
kr 25 600,00
kr 467 600,00
kr 0,00
kr 522 212,29
kr 3 531,60
kr 4 252,80
kr 3 446,40
kr 80,00
kr 4 099,20
kr 6 558,76
kr 3 262,52
kr 4 109,80
kr 273,96
kr 4 505,64
kr 3 855,56
kr 5 637,76
kr 3 245,28
kr 3 573,32
kr 88,52
kr 61,24
kr 2 682,48
kr 2 232,00
kr 51,20
kr 79,52
kr 5 690,84
kr 4 708,36
kr 55,84
kr 2 730,40
kr 252,12
kr 2 123,20
kr 27,39
kr 2 763,64
kr 41,24
kr 44,17
kr 48,20
kr 42,36
kr 36,52
kr 2 093,03
kr 47,21
kr 204,37
kr 38,10
kr 33,24
kr 39,20
kr 1 146,98
kr 763,20
kr 2 907,20
kr 1 988,18
kr 3 342,40
kr 128,00
kr 2 338,00
kr 0,00
kr 2 611,06
45
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
110/9/1/0
110/10/0/0
110/11/0/0
110/12/0/0
110/13/0/0
110/14/0/0
110/15/0/0
110/16/0/0
110/17/0/0
110/18/0/0
110/19/0/0
110/20/0/0
110/21/0/0
110/22/0/0
110/23/0/0
110/24/0/0
110/25/0/0
110/26/0/0
110/27/0/0
110/28/0/0
110/29/0/0
110/30/0/0
110/31/0/0
110/32/0/0
110/33/0/0
110/34/0/0
110/35/0/0
110/36/0/0
110/37/0/0
110/38/0/0
110/39/0/0
110/40/0/0
110/41/0/0
110/42/0/0
110/43/0/0
110/44/0/0
110/45/0/0
110/46/0/0
110/47/0/0
110/48/0/0
110/49/0/0
110/50/0/0
110/51/0/0
110/52/0/0
110/53/0/0
110/54/0/0
110/55/1/0
110/56/0/0
KEMI ANDERS M
FAGERVOLL GUNN ELSE
SANDVIK EILIV MAGNAR
HANSEN KJELL HILBERT M
ALBRIGTSEN ALBRIGT M
PEDERSEN ROLF PEDER J
HANSEN PER LIDVAR
KRAG KARI
ÅS INGERD
ENGENES ELISE MARIE
LUND GØRIL JOHANNE KRAG
KRAG GERD ELISE
NORD-LENANGEN PRODUKSJONSL
NORD-LENANGEN PRODUKSJONSL
KRAG ANNE KARI
KRAG ANNE KARI
JOHNSEN HALDIS PETRINE
JOHANSEN EINAR
LUDVIGSEN INGER ANNE
KRAG HÅKON ANATON
PEDERSEN STIG IVAR
JØRGENSEN TOR ARNE
PEDERSEN KJELL P E
PEDERSEN ANNIE
FAGERVOLL ÅGE
JOHANSEN EFRAIM ASLE
EIDE PER INGE
HANSEN ARNT KALLE JAN
FAGERVOLL ODDVAR B
KRISTIANSEN BEATHE ELISE
PEDERSEN SIGURD HARALD
KARLSEN GEORG NIKOLAI
KRISTIANSEN BERIT BECK
PEDERSEN ALF L J
FAGERVOLL SIGBJØRG A M
ÅS EGIL ARNT
RØNNING KÅRE MARTIN
KASBERGSEN MAY-BRITT
GULLBEKKHEI GUNN HELENE
KRAG ÅSMUND
ALBRIGTSEN ALBRIGT M
ALBRIGTSEN ALBRIGT M
JOHANSEN TOR LEVI J
LIE LILL-MARLEN
ENGENES NINNI-ROSE
ENGENES KURT MAGNE A
TELENOR EIENDOM HOLDING
SAND ANNBJØRG
kr 4 040,00
kr 765 200,00
kr 392 000,00
kr 778 000,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 379 840,00
kr 571 200,00
kr 423 360,00
kr 46 000,00
kr 616 384,00
kr 87 944,94
kr 0,00
kr 684 480,00
kr 0,00
kr 489 700,13
kr 0,00
kr 455 040,00
kr 430 144,00
kr 247 000,00
kr 392 168,00
kr 658 640,00
kr 516 000,00
kr 487 224,00
kr 847 360,00
kr 478 400,00
kr 392 160,00
kr 387 712,00
kr 20 000,00
kr 548 056,00
kr 656 640,00
kr 300 647,23
kr 713 440,00
kr 704 400,00
kr 701 280,00
kr 715 100,00
kr 16 200,00
kr 0,00
kr 895 400,00
kr 796 400,00
kr 10 500,00
kr 0,00
kr 764 300,00
kr 12 300,00
kr 902 380,00
kr 0,00
kr 848 290,00
kr 20,20
kr 3 826,00
kr 1 960,00
kr 3 890,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 899,20
kr 2 856,00
kr 2 116,80
kr 230,00
kr 3 081,92
kr 439,72
kr 0,00
kr 3 422,40
kr 0,00
kr 2 448,50
kr 0,00
kr 2 275,20
kr 2 150,72
kr 1 235,00
kr 1 960,84
kr 3 293,20
kr 2 580,00
kr 2 436,12
kr 4 236,80
kr 2 392,00
kr 1 960,80
kr 1 938,56
kr 100,00
kr 2 740,28
kr 3 283,20
kr 1 503,24
kr 3 567,20
kr 3 522,00
kr 3 506,40
kr 3 575,50
kr 81,00
kr 0,00
kr 4 477,00
kr 3 982,00
kr 52,50
kr 0,00
kr 3 821,50
kr 61,50
kr 4 511,90
kr 0,00
kr 4 241,45
46
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
110/57/0/0
110/58/0/0
110/62/0/0
110/63/0/0
110/65/0/0
110/66/0/0
110/67/0/0
110/69/0/0
110/70/0/0
110/71/0/0
110/73/0/0
110/76/0/0
110/79/0/0
110/80/0/0
110/81/0/0
110/82/0/0
110/84/0/0
110/86/0/0
110/87/0/0
110/89/0/0
110/90/0/0
110/91/0/0
110/92/0/0
110/93/0/0
110/94/0/0
110/95/0/0
110/96/0/0
110/98/0/0
110/99//
110/101/0/0
110/103/0/0
111/1/0/0
111/2/0/0
111/4/0/0
111/5/0/0
111/6/0/0
111/7/0/0
111/8/0/0
111/9/0/0
111/10/0/0
111/11/0/0
111/12/0/0
111/13/0/0
111/14/0/0
SAND SVEIN HÅKON
MYRENG RONNY
RØNNING TOVE
BROSE ANN-KARIN
RAVNA SVEIN INGVALD
ENGENES KURT MAGNE A
JOHANSEN TOR LEVI J
HANSEN ARNT KALLE JAN
JOHANSEN HELGE ØYSTEIN
FAGERVOLL VIGGO TRYGVE
ALBRIGTSEN OVE SIGVART
JOHANSEN LINDA
FAGERVOLL ODDVAR B
NORUM JAN
KRAG HÅKON ARE
LUND FRITZ
JENSEN ARVID STEVE
PEDERSEN ERNST LEO
KRAG TROND OLE EILIF
GRANLI STEN
EDELMANN NELLY
ÅS EGIL ARNT
GRANLI STEN
LENANGEN FISKERISELSKAP AS
RYSTAD ANNE KRISTINE
PEDERSEN NELLY JOHANNE
EVANG ARNE BRIAN
ENGENES KURTH MAGNE
FAGERMO BJØRN OLE
KEMI BERIT MARGRETHE M
TAK & METALL EIENDOM AS
ANTONSEN ANN-MARI
GRANLI PER
PEDERSEN IDAR
HANSEN LINE SKOGENG
HILBERTSEN TOMMY
LUND ERNST
PEDERSEN ANNHILD KRISTINE
BÅTNES HARALD NIKOLAI
GRANLI PER
PEDERSEN ERNST LEO
LUDVIGSEN JOHAN
PEDERSEN JORUNN LIV
LUND ERNST
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 879 440,00
kr 725 350,00
kr 747 240,00
kr 923 400,00
kr 557 890,00
kr 1 641 424,00
kr 823 380,00
kr 526 776,00
kr 844 010,00
kr 3 700,00
kr 488 600,00
kr 562 380,00
kr 4 008,00
kr 426 744,00
kr 835 740,00
kr 1 185 704,00
kr 767 864,00
kr 55 008,00
kr 458 912,00
kr 882 470,00
kr 345 848,00
kr 37 880,00
kr 14 608,00
kr 379 288,00
kr 411 272,00
kr 241 925,60
kr 1 077 880,00
kr 493 346,40
kr 40 095,20
kr 15 224,00
kr 66 834,40
kr 246 131,20
kr 8 000,00
kr 244 800,00
kr 0,00
kr 758 080,00
kr 0,00
kr 331 456,00
kr 302 208,00
kr 178 419,20
kr 236 480,00
kr 0,00
kr 525 555,20
kr 578 880,00
kr 4 397,20
kr 3 626,75
kr 3 736,20
kr 4 617,00
kr 2 789,45
kr 8 207,12
kr 4 116,90
kr 2 633,88
kr 4 220,05
kr 18,50
kr 2 443,00
kr 2 811,90
kr 20,04
kr 2 133,72
kr 4 178,70
kr 5 928,52
kr 3 839,32
kr 275,04
kr 2 294,56
kr 4 412,35
kr 1 729,24
kr 189,40
kr 73,04
kr 1 896,44
kr 2 056,36
kr 1 209,63
kr 5 389,40
kr 2 466,73
kr 200,48
kr 76,12
kr 334,17
kr 1 230,66
kr 40,00
kr 1 224,00
kr 0,00
kr 3 790,40
kr 0,00
kr 1 657,28
kr 1 511,04
kr 892,10
kr 1 182,40
kr 0,00
kr 2 627,78
kr 2 894,40
47
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
111/15/0/0
111/16/0/0
111/17/0/0
111/18/0/0
111/19/0/0
111/20/0/0
111/21/0/0
111/22/0/0
111/23/0/0
111/24/0/0
111/25/0/0
111/26/0/0
111/27/0/0
111/28/0/0
111/29/0/0
111/30/0/0
111/31/0/0
111/32/0/0
111/33/0/0
111/35/0/0
111/36/0/0
111/38/0/0
111/39/0/0
111/40/0/0
111/41/0/0
111/42/0/0
111/43/0/0
111/44/0/0
111/45/0/0
111/46/0/0
111/47/0/0
111/48/0/0
111/49/0/0
111/52/0/0
111/53/0/0
111/54/0/0
111/55/0/0
111/56/0/0
111/57/0/0
111/58/0/0
111/59/0/0
111/60/0/0
111/62/0/0
111/63/0/0
111/64/0/0
111/66/0/0
111/67/0/0
111/68/0/0
SIGVALDSEN ODD EILIF
KRAG GERD ELISE
PEDERSEN OLAF ANATON
PEDERSEN SIGURD HARALD
JOHANSEN LILLIAN PAULINE
PEDERSEN ERNST LEO
LARSEN PEDER J
SAND RUTH MARIE
PEDERSEN ERNST LEO
HANSEN PER LIDVAR
PEDERSEN OTTO ARNOLD DØDSBO
LARSEN PEDER J
PEDERSEN OLAF ANATON
PEDERSEN JORUNN LIV
PEDERSEN LIV PAULINE
MATHIASSEN TROND
SKOGENG SIGVALD N
PEDERSEN OVE ARNOLD
EIDE ALBERT
ANDREASSEN ARVID N M
NILSEN STEINAR
PEDERSEN RAGNA
MYRENG ANNE-LISE
PEDERSEN TORLEIF J
STANDAL KNUT HARALD
SIGVALDSEN BJØRN
PEDERSEN HARRY E M
BJERK LINDA
JOHANSEN STEIN ERIK
PEDERSEN ERNST LEO
ULRIKSEN KNUT STEINAR
SIGVALDSEN NILS SVERRE
SIGVALDSEN NILS SVERRE
HILBERTSEN MAGNE ANATON
JOHANSEN ANN KRISTIN
HANSEN LINE SKOGENG
HANSEN LINE SKOGENG
ULRIKSEN BENTE
RUSHFELDT CHRISTIAN
AUGESTAD KNUT MAGNE
HOGNESTAD JONE
HOLTE JAN
PEDERSEN BENGT
JOHANSEN RUNE
LIE STEINAR
KRISTIANSEN KEN ARE
HANSEN ASBJØRN
BORCK BJARNE RICHARD
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 352 000,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 206 400,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 52 617,29
kr 231 744,00
kr 389 920,00
kr 715 872,00
kr 607 424,00
kr 506 880,00
kr 641 600,00
kr 392 320,00
kr 386 080,00
kr 392 240,00
kr 525 280,00
kr 594 263,80
kr 786 496,00
kr 515 040,00
kr 12 160,00
kr 638 432,00
kr 723 296,00
kr 1 156 960,00
kr 12 160,00
kr 340 896,23
kr 438 400,00
kr 685 496,00
kr 14 224,00
kr 11 456,00
kr 16 584,00
kr 455 680,00
kr 571 056,00
kr 327 304,00
kr 493 856,00
kr 764 784,00
kr 1 329 624,00
kr 1 054 744,00
kr 435 088,00
kr 527 216,00
kr 215 944,00
kr 1 760,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 032,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 263,09
kr 1 158,72
kr 1 949,60
kr 3 579,36
kr 3 037,12
kr 2 534,40
kr 3 208,00
kr 1 961,60
kr 1 930,40
kr 1 961,20
kr 2 626,40
kr 2 971,32
kr 3 932,48
kr 2 575,20
kr 60,80
kr 3 192,16
kr 3 616,48
kr 5 784,80
kr 60,80
kr 1 704,48
kr 2 192,00
kr 3 427,48
kr 71,12
kr 57,28
kr 82,92
kr 2 278,40
kr 2 855,28
kr 1 636,52
kr 2 469,28
kr 3 823,92
kr 6 648,12
kr 5 273,72
kr 2 175,44
kr 2 636,08
kr 1 079,72
48
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
111/69/0/0
111/70/0/0
111/71/0/0
111/72/0/0
111/73/0/0
111/74/0/0
111/75/0/0
111/78/0/0
111/79/0/0
111/80/0/0
111/87/0/0
111/88/0/0
111/89/0/0
111/90/0/0
111/92/0/0
111/93/0/0
112/1/0/0
112/2/0/0
112/3/0/0
112/5/0/0
112/6/0/0
112/8/0/0
112/9/0/0
112/10/0/0
112/10/1/0
112/11/0/0
112/12/0/0
112/13/0/0
112/14/0/0
112/14/1/0
112/15/0/0
112/16/0/0
112/17/0/0
112/18/0/0
112/19/0/0
112/20/0/0
112/21/0/0
112/22/0/0
112/23/0/0
112/24/0/0
112/25/0/0
112/28/0/0
112/29/0/0
112/30/0/0
112/31/0/0
112/32/0/0
112/32/1/0
112/33/0/0
ELIASSEN BJØRN
BERG THOMAS
SKOGLY TROND
OLSBORG TROND
BORCH KNUT JOHANNES
GARDAR AS
MOLTUBAKK TERJE PAUL SVERRE
HILBERTSEN BJARNE HERMAN
PEDERSEN BENGT EIULF
NS MORTENSEN EIENDOM AS
LØKEN RUNE
ARCTIC RESORT AS
HILBERTSEN KATO BENGT M
JOHANSEN AGNAR VILHELM
STOREHEIER PÅL VEGAR
NILSEN REIDUN HELENE
ALBERTSEN KYRRE ROGER
ROBERTSEN FRODE
ANDREASSEN HERMANN A
ALBRISTSEN ANITA SYNNØVE
ELIASSEN SVEIN HARALD MAGNE
GAARE PER H
SOLVANG RANDI H DØDSBO
HØISETH DANIEL
PEDERSEN PEDER DØDSBO
HANSEN KARL HALFDAN
ERIKSEN TOR- WILHELM
KRISTIANSEN JOHN BIRGER K
HØISETH DANIEL
HØISETH BJØRN OVE
ERIKSEN OLINE EMELIE
OTTESEN AUD BJØRGHILD
HANSEN PER HALVARD
ROBERTSEN JENS RICHARD
ELIASSEN GEIR KAARE
LILLEVIK HENRY G M
ERIKSEN OLINE EMELIE
KARLSEN KJELL SIGFR
KASBERGSEN GOTFRED
ROBERTSEN FRODE JOHANNES
JOHANSEN ROGER L H
JENSSEN TROND VIDAR
OLSEN NELLY JENNY M
SIVERTSEN ÅSMUND IVAR
ERIKSEN OLINE EMELIE
HENRIKSEN ANNE-LISS
HENRIKSEN SEDOLF P
ALM GUNN ELLINOR
kr 356 698,40
kr 484 200,00
kr 765 960,00
kr 449 096,00
kr 7 752,00
kr 8 368,00
kr 514 854,40
kr 740 160,00
kr 4 406,40
kr 21 166,40
kr 909 727,20
kr 10 732,80
kr 9 333,60
kr 591 525,60
kr 691 389,60
kr 7 576,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 310 553,60
kr 420 339,20
kr 507 200,00
kr 702 869,98
kr 59 085,34
kr 766 976,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 16 028,75
kr 643 264,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 430 400,00
kr 792 964,03
kr 482 624,00
kr 0,00
kr 404 480,00
kr 407 889,66
kr 27 357,78
kr 104 735,40
kr 630 080,00
kr 0,00
kr 398 671,13
kr 0,00
kr 833 472,00
kr 324 032,00
kr 243 904,00
kr 8 768,07
kr 629 600,00
kr 376 196,79
kr 1 783,49
kr 2 421,00
kr 3 829,80
kr 2 245,48
kr 38,76
kr 41,84
kr 2 574,27
kr 3 700,80
kr 22,03
kr 105,83
kr 4 548,64
kr 53,66
kr 46,67
kr 2 957,63
kr 3 456,95
kr 37,88
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 552,77
kr 2 101,70
kr 2 536,00
kr 3 514,35
kr 295,43
kr 3 834,88
kr 0,00
kr 0,00
kr 80,14
kr 3 216,32
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 152,00
kr 3 964,82
kr 2 413,12
kr 0,00
kr 2 022,40
kr 2 039,45
kr 136,79
kr 523,68
kr 3 150,40
kr 0,00
kr 1 993,36
kr 0,00
kr 4 167,36
kr 1 620,16
kr 1 219,52
kr 43,84
kr 3 148,00
kr 1 880,98
49
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
112/34/0/0
112/35/0/0
112/36/0/0
112/37/0/0
112/38/0/0
112/39/0/0
112/40/0/0
112/42/0/0
112/43/0/0
112/44/0/0
112/45/0/0
112/46/0/0
112/47/0/0
112/48/0/0
112/50/0/0
112/51/0/0
112/52/0/0
112/53/0/0
112/54/0/0
112/55/0/0
112/56/0/0
112/57/0/0
112/58/0/0
112/59/0/0
112/60/0/0
112/61/0/0
112/63/0/0
112/64/0/0
112/65/0/0
112/66/0/0
112/69/0/0
112/71/0/0
112/73/0/0
112/74/0/0
112/75/0/0
112/76/0/0
112/78/0/0
112/79/0/0
112/81/0/0
112/82/0/0
112/84/0/0
112/85/0/0
112/86/0/0
112/88/0/0
112/89/0/0
112/91/0/0
112/93/0/0
SOLVANG RANDI H DØDSBO
HØISETH DANIEL
ØRVOLL ELIN P H ØIEN
ØREN ELLA
KVITEBERG BORGHILD OLINE
JOHANSEN HERMOD R
HØISETH DANIEL
NILSEN GERD C/O GRETA NILSEN
SOMMERSETH JAN EMIL
SOMMERSETH JAN EMIL
NILSEN JANNE ALFREDA S
KVITEBERG BORGHILD OLINE
KRISTIANSEN ASLE S
ELIASSEN ASLAUG MARIE
BJØRNDAHL JA-STEINAR H
ELVEBAKK ARVE
OLSEN BRIT
SIVERTSEN ÅSMUND IVAR
PEDERSEN GUDRUN M K
ANDERSEN ESTER AAGOT
HØISETH DANIEL
SIVERTSEN ÅSMUND IVAR
OLSEN BJØRN ARILD
HANSEN RON BÅTNES
TOFTE ISABEL SOLVANG
PETTERSEN INGE
SIVERTSEN ÅSMUND IVAR
HENRIKSEN JOHAN ANDRE DØDSBO
HEITMANN GUNNAR
ANTONSEN ATLE PAUL
JAKLIN TROND
HØISETH DANIEL
ELIASSEN ASLAUG MARIE
ROBERTSEN JENS RICHARD
KRISTIANSEN JORUNN ANDREA
ERIKSEN TOR-VILHELM
LARSEN STEINAR HUGO
JENSSEN KRISTIN
ANDERSEN ODD STEINAR
ROBERTSEN JENS RICHARD
ELIASSEN SVEIN HARLAD
JENSEN TROND VIDAR
JENSEN BORGHILD
HANSEN JENNY HELMINE
SIVERTSEN VIDAR
OLSEN BRIT
ROBERTSEN FRODE
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 630 080,00
kr 0,00
kr 605 138,43
kr 411 392,00
kr 305 548,80
kr 461 017,60
kr 0,00
kr 289 984,00
kr 474 995,20
kr 0,00
kr 479 680,00
kr 25 303,17
kr 331 840,00
kr 541 647,98
kr 0,00
kr 542 400,00
kr 46 400,00
kr 0,00
kr 375 360,00
kr 482 880,00
kr 30 400,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 758 592,00
kr 36 517,65
kr 59 025,81
kr 340 800,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 090 147,45
kr 8 000,00
kr 16 000,00
kr 7 873,86
kr 665 303,24
kr 19 686,07
kr 648 000,00
kr 474 560,00
kr 159 680,00
kr 0,00
kr 249 380,74
kr 0,00
kr 0,00
kr 411 968,00
kr 537 280,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 3 150,40
kr 0,00
kr 3 025,69
kr 2 056,96
kr 1 527,74
kr 2 305,09
kr 0,00
kr 1 449,92
kr 2 374,98
kr 0,00
kr 2 398,40
kr 126,52
kr 1 659,20
kr 2 708,24
kr 0,00
kr 2 712,00
kr 232,00
kr 0,00
kr 1 876,80
kr 2 414,40
kr 152,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 3 792,96
kr 182,59
kr 295,13
kr 1 704,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 5 450,74
kr 40,00
kr 80,00
kr 39,37
kr 3 326,52
kr 98,43
kr 3 240,00
kr 2 372,80
kr 798,40
kr 0,00
kr 1 246,90
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 059,84
kr 2 686,40
kr 0,00
kr 0,00
50
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
112/94/0/0
112/94/1/0
112/95/0/0
112/98/0/0
112/99/0/0
112/102/0/0
112/104/0/0
112/105/0/0
112/106/0/0
112/107/0/0
112/108/0/0
112/109/0/0
112/110/0/0
112/111/0/0
112/112/0/0
112/114/0/0
112/115/0/0
112/115/1/0
112/115/2/0
112/115/3/0
112/115/4/0
112/116/0/0
112/116/1/0
112/118/0/0
112/119/0/0
112/120/0/0
112/121/0/0
112/122/0/0
112/123/0/0
112/124/0/0
112/125/0/0
112/126/0/0
112/127/0/0
112/128/0/0
112/129/0/0
112/130/0/0
112/133/0/0
112/134/0/0
112/135/0/0
112/136/0/0
112/137/0/0
112/138/0/0
112/139/0/0
112/140/0/0
112/141/0/0
112/142/0/0
112/143/0/0
112/144/0/0
ROBERTSEN FRODE
ROBERTSEN FRODE
JENSSEN TROND VIDAR
OLSEN SOLVEIG OLINE
ERIKSEN TOR-VILHELM
OLSEN MAY LISS
RYDNINGEN TORE DAGFIN
KLINGENBERG ARE-OTTAR
SOLVANG GUNHILD
SOLVANG GUNHILD
SOLVANG TORVALD DØDSBO
KVITEBERG GRY-HEGE
JOHANSEN ROGER L H
JENSSEN KRISTIN
NILSEN JANNE ALFREDA S
ELIASSEN ARNOLD J
SIVERTSEN ÅSMUND IVAR
SIVERTSEN ÅSMUND IVAR
SIVERTSEN ÅSMUND IVAR
SIVERTSEN ÅSMUND IVAR
SIVERTSEN ÅSMUND IVAR
ERIKSEN TOR-VILHELM
ERIKSEN TOR-VILHELM
HENRIKSEN EVA
JAKOBSEN GUNN-RITA
JOHANSEN INGVALD R DØDSBO
DALBY ALEXANDER
RØNNEVIK ODD SIGMUND
RØNNEVIK ODD SIGMUND
JENSEN GUTTORM
EVENSEN ARVID JOHANNES
SIVERTSEN ASBJØRG ALISE
ELIASSEN HJØRDIS H
ROBERTSEN JENS RICHARD
DALBY ALEXANDER
ROBERTSEN JENS RICHARD
ROBERTSEN JENS RICHARD
ØREN ANN KRISTIN
NILSEN IRENE HENNIE
OTTEM BERNT BIRGER
JOHANSEN JØRN TORE
OLSEN TORGUNN
RICHARDSEN INGEBJØRG
TEIGEN ULF ARNE
BOTNGAARD KARL HALFDAN
SOLVANG TOR-STEINAR
DALBY ALEXANDER
MORTENSEN IVAN
kr 861 241,95
kr 5 600,00
kr 8 000,00
kr 386 060,80
kr 600 256,00
kr 336 037,32
kr 424 512,00
kr 693 184,00
kr 510 144,00
kr 33 666,04
kr 16 000,00
kr 552 997,62
kr 0,00
kr 0,00
kr 15 089,18
kr 541 854,32
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 282 401,15
kr 278 163,13
kr 3 822,60
kr 0,00
kr 138 228,24
kr 4 162,93
kr 340 246,82
kr 257 600,00
kr 6 035,62
kr 486 240,00
kr 501 360,00
kr 380 032,00
kr 620 480,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 431 760,00
kr 329 520,00
kr 200 800,00
kr 470 812,97
kr 375 616,03
kr 430 080,00
kr 601 600,00
kr 300 736,00
kr 16 000,00
kr 0,00
kr 772 871,27
kr 4 306,21
kr 28,00
kr 40,00
kr 1 930,30
kr 3 001,28
kr 1 680,19
kr 2 122,56
kr 3 465,92
kr 2 550,72
kr 168,33
kr 80,00
kr 2 764,99
kr 0,00
kr 0,00
kr 75,45
kr 2 709,27
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 412,01
kr 1 390,82
kr 19,11
kr 0,00
kr 691,14
kr 20,81
kr 1 701,23
kr 1 288,00
kr 30,18
kr 2 431,20
kr 2 506,80
kr 1 900,16
kr 3 102,40
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 158,80
kr 1 647,60
kr 1 004,00
kr 2 354,06
kr 1 878,08
kr 2 150,40
kr 3 008,00
kr 1 503,68
kr 80,00
kr 0,00
kr 3 864,36
51
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
112/145/0/0
112/146/0/0
112/147/0/0
112/148/0/0
112/149/0/0
112/150/0/0
112/151/0/0
112/152/0/0
112/153/0/0
112/154/0/0
112/155/0/0
112/157/0/0
112/158/0/0
112/159/0/0
112/162/0/0
112/163/0/0
112/164/0/0
112/165/0/0
112/169/0/0
112/170/0/0
112/171/0/0
112/172/0/0
112/173/0/0
112/174/0/0
112/175/0/0
112/176/0/0
112/177/0/0
112/178/0/0
112/179/0/0
112/180/0/0
112/181/0/0
112/182/0/0
112/183/0/0
112/185/0/0
112/186/0/0
112/187/0/0
112/188/0/0
112/189/0/0
112/190/0/0
112/191/0/0
112/192/0/0
112/193/0/0
112/194/0/0
112/195/0/0
112/196/0/0
112/197/0/0
112/198/0/0
112/199/0/0
ROBERTSEN FRODE
HANSEN HELLE-KARIN
KIIL ANDREAS
HANNUS MARIA ANNELI
PEDERSEN INGULF B H
SKOGSTAD EILIF
JENSEN JOHAN JØRGEN
HANSEN TOMMY
JOHANNESSEN ÅSE IRENE
OLSEN FRANK
JAKOBSEN BENGT
MANNVIK HANS PETTER
JOHANSEN KJELL J J
HANSEN ARNE JENTOFT
KARLSEN ÅSBJØRG THERESE
ANDREASSEN SVEIN HILMAR
EVENSEN ARVID JOHANNES
TOLLEFSEN MONICA MELKILD
JOHANSEN RAGNHILD MARIA
OLSEN BJØRN ARILD
HANSEN ROGER ALEX
JØRGENSEN HERMOD
NILSEN JANNE ALFREDA S
PETTERSEN WILLIAM
OLSEN KNUT H
KASBERGSEN HERMOD B
ROBERTSEN ODD EINAR
ALBERTSEN KYRRE ROGER
ELIASSEN ASLAUG MARIE
ERIKSEN VIKTOR
RØRBAKK HARRY R
BALTESKARD LISE
JOHANNESSEN ÅSE
JENSSEN KRISTIN
TEIGEN ALF MILTON
NOBLE LILLIAN BOLETTE HELE
HAUGEN SVANHILD LISBETH
JENSEN KRISTIN
ERIKSEN HERULF JOHAN
HANSSEN LONE HENRIETTE
ROBERTSEN JENS RICHARD
ERIKSEN ANGELA
KRISTIANSEN ASLE
HANSEN KJELL A
BRANDAL RUNE
NÆSS ÅSE
SIVERTSEN ASBJØRG ALISE
OLSEN SVEIN TORE
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 0,00
kr 0,00
kr 485 120,00
kr 296 000,00
kr 1 434 640,00
kr 20 800,00
kr 421 600,00
kr 499 360,00
kr 688 640,00
kr 444 800,00
kr 751 200,00
kr 342 320,00
kr 622 168,00
kr 603 232,00
kr 1 177 920,00
kr 472 640,00
kr 283 328,00
kr 668 336,00
kr 600 672,00
kr 956 800,00
kr 728 080,00
kr 746 288,00
kr 3 040,00
kr 619 193,30
kr 841 568,00
kr 320 964,18
kr 460 502,65
kr 0,00
kr 0,00
kr 18 612,00
kr 15 200,00
kr 499 520,00
kr 70 160,00
kr 0,00
kr 12 000,00
kr 14 400,00
kr 14 400,00
kr 690 321,34
kr 644 880,00
kr 7 200,23
kr 63 680,00
kr 877 200,00
kr 10 068,90
kr 232 400,00
kr 0,00
kr 626 640,00
kr 2 400,00
kr 608 208,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 425,60
kr 1 480,00
kr 7 173,20
kr 104,00
kr 2 108,00
kr 2 496,80
kr 3 443,20
kr 2 224,00
kr 3 756,00
kr 1 711,60
kr 3 110,84
kr 3 016,16
kr 5 889,60
kr 2 363,20
kr 1 416,64
kr 3 341,68
kr 3 003,36
kr 4 784,00
kr 3 640,40
kr 3 731,44
kr 15,20
kr 3 095,97
kr 4 207,84
kr 1 604,82
kr 2 302,51
kr 0,00
kr 0,00
kr 93,06
kr 76,00
kr 2 497,60
kr 350,80
kr 0,00
kr 60,00
kr 72,00
kr 72,00
kr 3 451,61
kr 3 224,40
kr 36,00
kr 318,40
kr 4 386,00
kr 50,34
kr 1 162,00
kr 0,00
kr 3 133,20
kr 12,00
kr 3 041,04
52
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
112/202/0/0
112/203/0/0
112/204/0/0
112/205/0/0
112/206/0/0
112/209/0/0
112/210/0/0
112/211/0/0
112/212/0/0
112/215/0/0
112/216/0/0
112/217/0/0
112/219/0/0
112/220/0/0
112/221/0/0
112/222/0/0
112/223/0/0
112/224/0/0
112/227/0/0
112/237/0/0
112/238/0/0
112/239/0/0
112/240/0/0
112/241/0/0
112/242/0/0
112/243/0/0
112/244/0/0
112/245/0/0
112/246/0/0
112/249/0/0
112/250/0/0
112/251/0/0
112/252/0/0
112/253/0/0
112/254/0/0
112/255/0/0
112/256/0/0
112/257/0/0
112/258/0/0
112/259/0/0
112/260/0/0
112/261/0/0
112/262/0/0
112/263/0/0
112/264/0/0
112/265/0/0
112/266/0/0
ROBERTSEN FRODE JOHANNES
OLSEN ODDLAUG MARIE TEIGEN
OLSEN BRIT
BRATTLAND DAGMAR J
GAARE TORGRIM
HANSEN KARL HALFDAN
KARLSEN ASBJØRN MORSO
SOLVANG TOR-STEINAR
SOLVANG SIV-MARION
JENSEN JERMUND P
ENGEN MARGRETHE ELISABETH
ERIKSEN OLINE EMELIE
KARLSEN KJELL SIGFR
MIDTTUN STEIN ÅGE
AMUNDSEN AINA
AMUNDSEN AINA
LENANGSØYRA FISKEMOTTAK AL
STEEN YNGVAR JAKOB
ROBERTSEN IVAR JARLE
BALTESKARD LISE
GRØDAHL BERTIL
KEMI MIKKEL ISAK M
KEMI MARGRETHE EIRA
KEMI MARGRETHE EIRA
ANTONSEN ALTE PAUL
OLSEN BJØRN ARILD
EILERTSEN GEIR
OLSEN MAGNE KARESIUS
BERNTSEN JAN ARNE
ØREN EMIL-INGE
ØREN RAGNHILD
JAKOBSEN BENGT
KRISTIANSEN ASMUND E
NS MORTENSES EIENDOM AS
NORDHAGEN BENTE
SOLVANG IVER
MORTENSEN PER VEGARD
SIVERTSEN JANN SIGURD
INGEBRIGTSEN BIRGER
MELKILD KARIN MARIE
MELKILD KARIN MARIE
PALLESEN ØYVIND
MELSBØ HANS-PETTER
KLINGENBERG KURT KOLBEIN
ERIKSEN OLAV
KARLSEN VERONIKA CECILIE
BØE JOSTEIN
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 0,00
kr 16 000,00
kr 394 090,23
kr 603 840,00
kr 1 044 640,00
kr 0,00
kr 8 000,00
kr 657 040,00
kr 855 088,00
kr 748 280,00
kr 494 736,00
kr 3 264,00
kr 0,00
kr 34 040,00
kr 348 736,00
kr 27 024,00
kr 337 560,00
kr 497 632,00
kr 10 528,00
kr 18 744,00
kr 594 368,00
kr 44 720,00
kr 355 344,00
kr 22 712,00
kr 3 440,00
kr 1 191 360,00
kr 282 370,40
kr 963 008,00
kr 656 976,00
kr 665 104,00
kr 658 232,00
kr 33 848,00
kr 8 760,00
kr 288 602,40
kr 368 784,00
kr 896 463,20
kr 721 640,00
kr 661 120,00
kr 792 968,00
kr 1 145 328,00
kr 8 144,00
kr 494 408,00
kr 400 960,00
kr 251 576,00
kr 5 840,00
kr 344 152,00
kr 474 848,00
kr 0,00
kr 80,00
kr 1 970,45
kr 3 019,20
kr 5 223,20
kr 0,00
kr 40,00
kr 3 285,20
kr 4 275,44
kr 3 741,40
kr 2 473,68
kr 16,32
kr 0,00
kr 170,20
kr 1 743,68
kr 135,12
kr 1 687,80
kr 2 488,16
kr 52,64
kr 93,72
kr 2 971,84
kr 223,60
kr 1 776,72
kr 113,56
kr 17,20
kr 5 956,80
kr 1 411,85
kr 4 815,04
kr 3 284,88
kr 3 325,52
kr 3 291,16
kr 169,24
kr 43,80
kr 1 443,01
kr 1 843,92
kr 4 482,32
kr 3 608,20
kr 3 305,60
kr 3 964,84
kr 5 726,64
kr 40,72
kr 2 472,04
kr 2 004,80
kr 1 257,88
kr 29,20
kr 1 720,76
kr 2 374,24
53
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
112/267/0/0
112/268/0/0
112/269/0/0
112/270/0/0
112/271/0/0
112/272/0/0
112/273/0/0
112/274/0/0
112/275/0/0
112/276/0/0
112/277/0/0
112/278/0/0
112/279/0/0
112/280/0/0
112/281/0/0
112/282/0/0
112/283/0/0
112/284/0/0
112/285/0/0
112/286/0/0
112/287/0/0
112/288/0/0
112/289/0/0
112/290/0/0
112/294/0/0
112/295/0/0
112/300/0/0
112/301/0/0
112/302//
112/304/0/0
112/306//
112/316//
113/1/0/0
113/2/0/0
113/3/0/0
113/4/0/0
113/5/0/0
113/6/0/0
113/7/0/0
113/9/0/0
113/10/0/0
113/11/0/0
113/12/0/0
113/14/0/0
113/15/0/0
113/16/0/0
113/18/0/0
113/19/0/0
BØE ELIN HENNIE KOBERG
RISNES TURID
KARLSEN HARALD KATO
KARLSEN HARALD KATO
HANSEN PER HALVARD
MYRVOLL YNGVE
MELSBØ ANITA
KLODIUSSEN JON OLAF
LIAHJELL LARS
SIVERTSEN HANS INGE
MYRLAND ANN MARI
MORTENSEN NILS STEINAR
PETTERSEN ELLY ANETTE
GABRIELSEN ELIAS R B
KVITEBERG FREDDY
OLSEN STEN JØRAN
THORSEN BJØRN
LOMAX ANDREW GERM
LOMAX ANDREW
MORTENSEN NILS STEINAR
FIGENSCHAU ANNE BERIT
ANDREASSEN ARVID MAGNE
BERGHEIM KJETIL
ENDRESEN ØYVIND
MORTENSEN INGER-LISE
GAARE ANN HARRIET
SANDBERG PEDER ÅGE
LYNGEN SEAFOOD AS
JOHNSEN GUNNAR
LILLEVIK ELLINOR BORCH
HØISETH KENT OLE
SIVERTSEN KARL EMIL
PEDERSEN ARNT OLE
NYMO MARINIUS
JOHANSEN OLAUG
PEDERSEN ARNT OLE
ROBERTSEN FRODE
NYMO BERGLIOT K. H.
SCHOUSGAARD CHRISTIAN
LENANGEN BYGG
HANSEN HÅKON ELIOT
REIERSEN ANNE LISE
NYMO JORUNN ELLINOR
ERIKSEN INGE
NYMO BENGT LUDVIG
NYMO LISS-NORA
NYMO SØLVI
BJORDAL ERLING
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 45 904,00
kr 715 496,00
kr 787 792,00
kr 3 192,00
kr 594 112,00
kr 291 076,80
kr 6 664,00
kr 379 264,00
kr 497 600,00
kr 891 376,00
kr 159 168,00
kr 669 216,00
kr 334 208,00
kr 236 512,00
kr 714 440,00
kr 417 632,00
kr 516 776,00
kr 1 315 648,00
kr 6 584,00
kr 7 608,00
kr 411 200,00
kr 332 480,00
kr 267 336,00
kr 865 600,00
kr 695 154,40
kr 694 288,00
kr 1 029 483,20
kr 135 356,00
kr 584 000,00
kr 334 608,00
kr 198 080,00
kr 11 677,60
kr 444 096,00
kr 0,00
kr 178 688,00
kr 0,00
kr 20 800,00
kr 0,00
kr 425 728,00
kr 2 206 400,00
kr 833 496,00
kr 524 160,00
kr 637 280,00
kr 431 896,00
kr 422 123,20
kr 252 565,60
kr 51 059,20
kr 459 200,00
kr 229,52
kr 3 577,48
kr 3 938,96
kr 15,96
kr 2 970,56
kr 1 455,38
kr 33,32
kr 1 896,32
kr 2 488,00
kr 4 456,88
kr 795,84
kr 3 346,08
kr 1 671,04
kr 1 182,56
kr 3 572,20
kr 2 088,16
kr 2 583,88
kr 6 578,24
kr 32,92
kr 38,04
kr 2 056,00
kr 1 662,40
kr 1 336,68
kr 4 328,00
kr 3 475,77
kr 3 471,44
kr 5 147,42
kr 676,78
kr 2 920,00
kr 1 673,04
kr 990,40
kr 58,39
kr 2 220,48
kr 0,00
kr 893,44
kr 0,00
kr 104,00
kr 0,00
kr 2 128,64
kr 11 032,00
kr 4 167,48
kr 2 620,80
kr 3 186,40
kr 2 159,48
kr 2 110,62
kr 1 262,83
kr 255,30
kr 2 296,00
54
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
113/20/0/0
114/1/1/0
114/3/0/0
114/4/0/0
114/5/0/0
114/6/0/0
114/7/0/0
114/8/0/0
114/9/0/0
114/10/0/0
114/12/0/0
114/13/0/0
114/14/0/0
114/15/0/0
114/16/0/0
114/17/0/0
114/18/0/0
114/19/0/0
114/20/0/0
114/21/0/0
114/22/0/0
114/23/0/0
114/24/0/0
114/25/0/0
114/26/0/0
114/27/0/0
114/28/0/0
114/29/0/0
114/30/0/0
114/31/0/0
115/1/0/0
115/1/1/0
115/2/0/0
115/3/0/0
115/4/0/0
115/4/2/0
115/5/0/0
115/6/0/0
115/12/0/0
115/13/0/0
115/14/0/0
115/15/0/0
115/16/0/0
115/17/0/0
115/18/0/0
115/19/0/0
115/21/0/0
115/22/0/0
HANSEN TORIL MAGDALENA
INGEBRIGTSEN ARILD ROY
MORTENSEN ÅGE
INGEBRIGTSEN BJØRN ERLING
MORTENSEN HARRY A
ERIKSEN EGIL MAGNE
SIVERTSEN ÅSMUND IVAR
ALBERTSEN KYRRE ROGER
EVENSEN ARVID JOHANNES
LUND MARIANNE PRYTZ
ALBERTSEN KYRRE ROGER
SUNDT STEINAR
HØYDALSVIK STEIN
MARTHINSEN TORE HENNING
ENDSJØ TRINE
KRÆMER TONJE FELDT
KRÆMER HAGBART
BORCH KNUT JOHANNES
JAKOBSEN TERJE
NILSEN FRANK BERG
ASPVIK ANNIE BERGLJOT
ANGELL ELLINOR
MORTENSEN HARRY A
MONSEN OLE JOHANNES
HALL BÅRD ALEXANDER
KONGSBERG SATELLITE SERVICES
ULRIKSEN GEIROLF KRISTIAN
DRECKER PETER KLAUS F
LINDGÅRD SIGMUND NORALF
MORTENSEN NILS STEINAR
TEIGEN ARILD OLAV
OLSEN KJETIL
FYHN KRISTIN SOFIE WITH
BUGJERDE ANGELIKA
TEIGEN TOR ODDVAR
TEIGEN TOR ODDVAR
JOHANSEN TOM HARALD
TROMS LANDBRUKSSELSKAP
SØRENSEN TRINE HELENE UTKILDE
MORTENSEN OTTO HARRY
BERGLUND KJETIL
TEIGEN NILS PEDER
PEDERSEN HARALD DØDSBO
LILLEAAS ASTRID REIDUN
TEIGEN ALF MILTON
FYHN ÅGOT JOHANNE DØDSBO
TEIGEN TOR ODDVAR
ÅSMUND SIVERTSEN
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 21 051,20
kr 0,00
kr 512 960,00
kr 510 400,00
kr 330 688,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 8 000,00
kr 0,00
kr 1 124 800,00
kr 544 985,60
kr 627 840,00
kr 656 840,00
kr 270 400,00
kr 16 304,00
kr 7 280,00
kr 1 153 472,00
kr 1 057 408,00
kr 680 304,00
kr 500 664,00
kr 580 560,00
kr 580 208,00
kr 16 448,00
kr 638 931,20
kr 638 424,00
kr 827 001,60
kr 829 552,00
kr 649 188,80
kr 617 216,00
kr 424 000,00
kr 631 692,80
kr 195 600,00
kr 268 480,00
kr 397 734,40
kr 32 320,00
kr 402 260,80
kr 441 664,00
kr 0,00
kr 541 600,00
kr 441 984,00
kr 280 800,00
kr 614 592,00
kr 280 800,00
kr 0,00
kr 245 526,40
kr 276 288,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 105,26
kr 0,00
kr 2 564,80
kr 2 552,00
kr 1 653,44
kr 0,00
kr 0,00
kr 40,00
kr 0,00
kr 5 624,00
kr 2 724,93
kr 3 139,20
kr 3 284,20
kr 1 352,00
kr 81,52
kr 36,40
kr 5 767,36
kr 5 287,04
kr 3 401,52
kr 2 503,32
kr 2 902,80
kr 2 901,04
kr 82,24
kr 3 194,66
kr 3 192,12
kr 4 135,01
kr 4 147,76
kr 3 245,94
kr 3 086,08
kr 2 120,00
kr 3 158,46
kr 978,00
kr 1 342,40
kr 1 988,67
kr 161,60
kr 2 011,30
kr 2 208,32
kr 0,00
kr 2 708,00
kr 2 209,92
kr 1 404,00
kr 3 072,96
kr 1 404,00
kr 0,00
kr 1 227,63
kr 1 381,44
kr 0,00
kr 0,00
55
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
115/24/0/0
115/26/0/0
115/27/0/0
115/29/0/0
115/30/0/0
115/31/0/0
115/32/0/0
115/33/0/0
115/35/0/0
115/36/0/0
115/37/0/0
116/1/0/0
116/2/0/0
116/3/0/0
116/3/1/0
116/4/0/0
116/5/0/0
116/6/0/0
116/7/0/0
116/10/0/0
116/13/0/0
116/14/0/0
116/15/0/0
116/16/0/0
116/17/0/0
116/18/0/0
116/19/0/0
116/20/0/0
116/21/0/0
116/22/0/0
116/23/0/0
116/24/0/0
116/25/0/0
116/26/0/0
116/27/0/0
116/28/0/0
116/32/0/0
116/33/0/0
117/1/0/0
117/2/0/0
117/4/0/0
117/5/0/0
117/6/0/0
117/7/0/0
117/8/0/0
117/10/0/0
117/11/0/0
117/12/0/0
BUGJERDE ANGELIKA
TEIGEN ENDRE OTTAR
RASMUSSEN SIGRID
HJELLNES SVERRE E J
NS MORTENSEN EIENDOM AS
NS MORTENSEN EIENDOM AS
HANSEN ROLF OTTO
RUMPSFELD MARKUS THOMAS
TEIGEN ALF MILTON
NORDGÅRD STEIN HARRY
LILLEAAS ASTRID REIDUN
KNUTSEN OSVALD EDMUND
TEIGEN TOR ODDVAR
ERSFJORD ALFRED
ERSFJORD ALFRED
NYVOLD ROBIN BERGER
TEIGEN GUNVOR MARIE
ERSFJORD ALFRED
TEIGEN GUNVOR MARIE
FRØILI ELSA KRISTINE FYHN
KNUTSEN OSVALD EDMUND
JOHANSEN JOSEFINE E DØDSBO
HENRIKSEN JØRN MAGNAR
NYVOLD KARIN THERESE
ERSFJORD ELDAR
OLSEN HARALD
OLSEN HARALD
TEIGEN ALF MILTON
JOHANSEN PAUL STENULV
HANSEN RUNE ERLAND
HANSEN RUNE ERLAND
BÅTNES KJELL OLAUS
NS MORTENSEN EIENDOM AS
MEYER GRO METTE
JOHANNESSEN ESPEN
MADSEN STÅLE
GRYTTING TRULS JOHAN
ESPEN JOHANNESSEN
ROBERTSEN GEORG M
ROBERTSEN GEORG M
MOEN FRITHJOF ANTON
KRISTENSEN LIV
RIBE RAGNA NELLY
ROBERTSEN SVEIN MAGNE
ROBERTSEN GEORG M
HEITMANN GUNNAR
ROBERTSEN GEORG M
KNUTSEN OSVALD EDMUND
kr 0,00
kr 404 112,00
kr 290 424,00
kr 642 416,00
kr 9 432,00
kr 8 856,00
kr 10 816,00
kr 8 536,00
kr 568 640,00
kr 683 315,20
kr 41 177,60
kr 0,00
kr 0,00
kr 167 411,20
kr 389 257,53
kr 353 600,00
kr 444 812,80
kr 20 005,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 217 110,25
kr 322 352,86
kr 352 506,90
kr 637 440,00
kr 488 432,00
kr 624,00
kr 19 536,00
kr 8 216,00
kr 450 048,00
kr 4 440,00
kr 4 416,00
kr 15 816,00
kr 7 880,00
kr 10 968,00
kr 7 204,80
kr 3 148,80
kr 3 425,60
kr 906 240,00
kr 74 560,00
kr 155 891,20
kr 412 480,00
kr 286 528,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 623 372,80
kr 0,00
kr 196 160,00
kr 0,00
kr 2 020,56
kr 1 452,12
kr 3 212,08
kr 47,16
kr 44,28
kr 54,08
kr 42,68
kr 2 843,20
kr 3 416,58
kr 205,89
kr 0,00
kr 0,00
kr 837,06
kr 1 946,29
kr 1 768,00
kr 2 224,06
kr 100,03
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 085,55
kr 1 611,76
kr 1 762,53
kr 3 187,20
kr 2 442,16
kr 3,12
kr 97,68
kr 41,08
kr 2 250,24
kr 22,20
kr 22,08
kr 79,08
kr 39,40
kr 54,84
kr 36,02
kr 15,74
kr 17,13
kr 4 531,20
kr 372,80
kr 779,46
kr 2 062,40
kr 1 432,64
kr 0,00
kr 0,00
kr 3 116,86
kr 0,00
kr 980,80
56
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
117/13/0/0
117/19/0/0
117/20/0/0
117/21/0/0
117/22/0/0
117/23/0/0
117/24/0/0
117/25/0/0
117/26/0/0
117/27/0/0
117/28/0/0
117/29/0/0
117/30/0/0
117/31/0/0
117/32/0/0
117/33/0/0
117/34/0/0
117/35/0/0
117/36/0/0
117/37/0/0
117/38/0/0
117/39/0/0
117/40/0/0
117/41/0/0
117/43/0/0
117/44/0/0
117/45/0/0
117/46/0/0
117/47//
118/1/0/0
118/2/0/0
118/2/2/0
118/2/3/0
118/2/4/0
118/2/5/0
118/2/6/0
118/3/0/0
118/4/0/0
118/5/0/0
118/6/0/0
118/7/0/0
118/8/0/0
118/9/0/0
118/10/0/0
118/11/0/0
118/12/0/0
118/13/0/0
118/15/0/0
ARONSEN JAN-TORE
ROBERTSEN GEORG M
HEITMANN GUNNAR
HEITMANN GUNNAR
RIBE RAGNA NELLY
ARONSEN JAN-TORE
MOEN FRITHJOF ANTON
JOHANSEN LAILA
LIE ANBJØRG MARIE
ANTONSEN KJELLAUG JOHANNE
SKOGVIK LILLIAN HERDIS
ANTONSEN ALTE PAUL
RIBE JAN JOHANNES
ARONSEN TORALF
RIBE RAGNA NELLY
SIMONSEN ARNE MARTIN
STEINHOLM GUNNAR
SKOGVIK GUDMUND
ELVENES JAN
RIBE RAGNA NELLY
SCHENK GUNN MARIA SVENSBY
KLINGENBERG KURT-KOLBEIN
SKOGVIK GUDMUND JOHANNES
ELVENES JAN
JOHANSEN LAILA JENSINE
SCHENK GUNN MARIA SVENSBY
MOEN ANN KRISTIN
MOEN FRANK ROAR
YTTERSTAD PÅL FREDRIK
BAKKELUND KYRRE
JEGERVATN KAASBØLL MONICA
JOHANNESSEN LIV KARIN
HOLST ANETTE SIGRUN
GIÆVER ANTON K BELDO
GIÆVER ANTON K BELDO
SVEIN PETTER RICHARDSEN
PETTERSEN MAY KJELLAUG
LYNGMO LASSE-HÅVARD
HANSEN ELBJØRG ANNY
JØRGENSEN ARVID EIVIND J
HANSEN NORDIS IRENE
BAKKELUND KYRRE
JOHANSEN TORBJØRN
ROBERTSEN GEORG M
BIRKEBÆK BJØRN L
THOMASSEN OSKAR A
NYHEIM JULIAN H. A.
ANDERSEN AMANDA V/LYNGEN
kr 546 700,80
kr 11 520,00
kr 7 011,26
kr 373 568,00
kr 0,00
kr 858,83
kr 334 840,00
kr 782 800,00
kr 262 224,00
kr 284 160,00
kr 401 888,00
kr 11 096,00
kr 379 816,00
kr 522 064,00
kr 200,00
kr 285 760,00
kr 684 456,00
kr 8 344,00
kr 386 256,00
kr 0,00
kr 379 200,00
kr 9 480,00
kr 13 208,00
kr 16 208,00
kr 16 408,00
kr 23 552,00
kr 5 779,20
kr 6 357,60
kr 8 528,80
kr 8 000,00
kr 244 800,00
kr 3 602,25
kr 3 602,25
kr 3 602,25
kr 432 402,25
kr 464 402,25
kr 317 139,67
kr 394 304,00
kr 369 600,00
kr 281 920,00
kr 72 000,00
kr 11 350,50
kr 489 551,58
kr 0,00
kr 317 888,00
kr 211 008,00
kr 328 530,66
kr 61 760,00
kr 2 733,50
kr 57,60
kr 35,06
kr 1 867,84
kr 0,00
kr 4,29
kr 1 674,20
kr 3 914,00
kr 1 311,12
kr 1 420,80
kr 2 009,44
kr 55,48
kr 1 899,08
kr 2 610,32
kr 1,00
kr 1 428,80
kr 3 422,28
kr 41,72
kr 1 931,28
kr 0,00
kr 1 896,00
kr 47,40
kr 66,04
kr 81,04
kr 82,04
kr 117,76
kr 28,90
kr 31,79
kr 42,64
kr 40,00
kr 1 224,00
kr 18,01
kr 18,01
kr 18,01
kr 2 162,01
kr 2 322,01
kr 1 585,70
kr 1 971,52
kr 1 848,00
kr 1 409,60
kr 360,00
kr 56,75
kr 2 447,76
kr 0,00
kr 1 589,44
kr 1 055,04
kr 1 642,65
kr 308,80
57
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
118/16/0/0
118/17/0/0
118/18/0/0
118/19/0/0
118/21/0/0
118/22/0/0
118/24/0/0
118/26/0/0
118/27/0/0
118/29/0/0
118/30/0/0
118/32/0/0
118/33/0/0
118/34/0/0
118/35/0/0
118/36/0/0
118/37/0/0
118/38/0/0
118/39/0/0
118/41/0/0
118/42/0/0
118/43/0/0
118/44/0/0
118/45/0/0
118/46/0/0
118/47/0/0
118/48/0/0
118/49/0/0
118/50/0/0
118/51/0/0
118/52/0/0
118/53/0/0
118/54/0/0
118/55/0/0
118/56/0/0
118/58/0/0
118/59/0/0
118/60/0/0
118/61/0/0
118/62/0/0
118/63/0/0
118/64/0/0
118/65/0/0
118/66/0/0
118/67/0/0
118/68/0/0
118/69/0/0
118/70/0/0
ROBERTSEN HANS HALVDAN
JESSEN ELI AGNES BERG
JOHANSEN TORBJØRN
ROBERTSEN GEORG M
OLSEN HANS OLAV
BAKKELUND KYRRE
HALDORSEN INGRID HELENE
JOHANSEN MONIKA
MØLLER JACK-ROBERT
LYNGMO LASSE-HÅVARD
ROBERTSEN ROBERT
SØRENG ODDGEIR
JEGERVATN KAASBØLL MONICA
ROBERTSEN HANS HALVDAN
JOHANNESSEN HENRIETTE H
BAKKELUND HELGA
BJØRKLID LISEN GIÆVER
MØLLER LINDA
LUND REIDAR
JÆGERVATN STEINAR
JEGERVATN STIAN ANDRE
JÆGERVATN STEINAR
BAKKELUND KYRRE
BAKKELUND KYRRE
HENRIKSEN STEINAR
JOHNSEN KRISTIAN
JÆGERVATN STEINAR
JOHNSEN KRISTIAN
BAKKELUND JIM
SVENSBY VILLE ASBJØRN
THOMASSEN OSKAR A
BAKKELUND WENCHE HELEN
ROBERTSEN ROBERT ELBERG
KRAKNES LISBETH
THOMASSEN ÅSE
ROBERTSEN GEORG M
JOHANSEN MONIKA
THYRHAUG KRISTIN MARI
THOMASSEN GUTTORM
SKOGAN BJØRG
NESHEIM HÅVARD
JEGERVATN RAGNHILD V
BAKKELUND BODIL
JØRGENSEN DIDRIK J
HENRIKSEN TORE
HENRIKSEN TORE
HENRIKSEN TORE
kr 258 880,00
kr 288 576,00
kr 0,00
kr 212 800,00
kr 0,00
kr 463 680,00
kr 42 449,06
kr 518 720,00
kr 860 799,22
kr 439 280,34
kr 243 648,00
kr 196 000,00
kr 248 640,00
kr 898 176,00
kr 392 800,00
kr 728 800,00
kr 390 400,00
kr 2 880,00
kr 13 826,79
kr 171 654,51
kr 12 834,66
kr 510 000,00
kr 0,00
kr 200 000,00
kr 423 557,02
kr 584 637,33
kr 34 400,00
kr 123 746,26
kr 28 000,00
kr 266 144,00
kr 12 000,00
kr 253 480,00
kr 56 000,00
kr 610 111,78
kr 469 248,00
kr 8 800,00
kr 303 904,00
kr 246 200,00
kr 341 978,56
kr 548 832,00
kr 198 992,00
kr 420 584,00
kr 197 520,00
kr 639 840,00
kr 136 000,00
kr 0,00
kr 379 840,00
kr 1 294,40
kr 1 442,88
kr 0,00
kr 1 064,00
kr 0,00
kr 2 318,40
kr 212,25
kr 2 593,60
kr 4 304,00
kr 2 196,40
kr 1 218,24
kr 980,00
kr 1 243,20
kr 4 490,88
kr 1 964,00
kr 3 644,00
kr 1 952,00
kr 14,40
kr 69,13
kr 858,27
kr 64,17
kr 2 550,00
kr 0,00
kr 1 000,00
kr 2 117,79
kr 2 923,19
kr 172,00
kr 618,73
kr 140,00
kr 1 330,72
kr 60,00
kr 1 267,40
kr 280,00
kr 3 050,56
kr 2 346,24
kr 44,00
kr 1 519,52
kr 1 231,00
kr 1 709,89
kr 2 744,16
kr 994,96
kr 2 102,92
kr 987,60
kr 3 199,20
kr 680,00
kr 0,00
kr 1 899,20
58
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
118/71/0/0
118/72/0/0
118/73/0/0
118/74/0/0
118/75/0/0
118/76/0/0
118/77/0/0
118/78/0/0
118/79/0/0
118/80/0/0
118/81/0/0
118/82/0/0
118/83/0/0
118/84/0/0
118/85/0/0
118/86/0/0
118/87//
118/88//
118/89/0/0
118/90/0/0
118/91/0/0
118/94/0/0
118/95/0/0
119/1/0/0
119/1/1/0
119/2/0/0
119/3/0/0
119/4/0/0
119/5/0/0
119/6/0/0
119/7/0/0
119/7/1/0
119/8/0/0
119/9/0/0
119/10/0/0
119/11/0/0
119/12/0/0
119/13/0/0
119/14/0/0
119/15/0/0
119/16/0/0
119/18/0/0
119/19/0/0
119/20/0/0
119/22/0/0
119/23/0/0
119/24/0/0
119/25/0/0
DITLEFSEN SISSEL KJÆR
HENRIKSEN STEINAR
JEGERVATN KAASBØLL MONICA
DRAG MAY BRITT
BAKKELUND ANNE PAULINE
JESSEN ARE CHR.
ROBERTSEN INGER JOHANNE
VALUM ROLF SVERRE
RIEBER HANNE
JESSEN ARE CHR.
MØLLER LINDA
JØRGENSEN LIV KIRSTI
ROBERTSEN HANS HALVDAN
NYHEIM JORUNN
JÆGERVATNET AS
MØLLER LINDA
HANSEN NORDIS IRENE
MATHISEN HEDLY MARINIUS
GRANBERG ODDNY ANN
NILSEN STEINAR
SÆVNES ANNE LISE
ROBERTSEN KJELL IVAR
MÆLEN SIGVE
BROSE JONNY AGNAR
BROSE JONNY AGNAR
HEGGELUND JOHAN ALMAR
KRISTIANSEN JAN OLE
KNUTSEN FREDRIK J
KRISTIANSEN MARGRETHE
HEGGELUND JOHAN ALMAR
LYNGMO LASSE-HÅVARD
LYNGMO ENHARD JOHANNES
KVITEBERG PAUL INGULV
STØBAKK MORTEN VIDAR
KRISTIANSEN MARGRETHE
HANSEN ANNE BRITH
SKOGLUND ODD-ARE
SKOGLUND LUDVIK
BROSE TORHIL JOHANNE
BROSE ANITA M S
BROSE JONNY AGNAR
SKOGLUND ARNHILD IRIS
BROSE KARL ARVID
BROSE TORHIL JOHANNE
HEGGELUND JERMUND K DØDSBO
HEGGELUND JOHAN ALMAR
HEGGELUND JOHAN ALMAR
BÅRDSEN BORGNY SYNNØVE
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 384 032,00
kr 2 872,00
kr 5 544,00
kr 259 960,00
kr 8 064,00
kr 620 312,00
kr 135 776,00
kr 228 160,00
kr 515 928,00
kr 0,00
kr 32 512,00
kr 295 944,00
kr 12 288,00
kr 510 898,40
kr 0,00
kr 289 920,00
kr 348 631,20
kr 328 353,60
kr 341 558,40
kr 515 496,00
kr 7 924,00
kr 799 427,20
kr 1 179 263,20
kr 465 472,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 443 046,40
kr 241 856,00
kr 531 084,80
kr 712 640,00
kr 7 488,00
kr 575 987,20
kr 16 000,00
kr 16 000,00
kr 7 000,00
kr 8 400,00
kr 721 856,00
kr 200 120,00
kr 8 400,00
kr 12 000,00
kr 9 208,00
kr 12 480,00
kr 753 024,00
kr 7 920,00
kr 7 928,00
kr 7 848,00
kr 305 104,00
kr 1 920,16
kr 14,36
kr 27,72
kr 1 299,80
kr 40,32
kr 3 101,56
kr 678,88
kr 1 140,80
kr 2 579,64
kr 0,00
kr 162,56
kr 1 479,72
kr 61,44
kr 2 554,49
kr 0,00
kr 1 449,60
kr 1 743,16
kr 1 641,77
kr 1 707,79
kr 2 577,48
kr 39,62
kr 3 997,14
kr 5 896,32
kr 2 327,36
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 215,23
kr 1 209,28
kr 2 655,42
kr 3 563,20
kr 37,44
kr 2 879,94
kr 80,00
kr 80,00
kr 35,00
kr 42,00
kr 3 609,28
kr 1 000,60
kr 42,00
kr 60,00
kr 46,04
kr 62,40
kr 3 765,12
kr 39,60
kr 39,64
kr 39,24
kr 1 525,52
59
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
119/26/0/0
119/31/0/0
119/32//
120/1/0/0
120/2/0/0
120/3/0/0
120/4/0/0
120/5/0/0
120/6/0/0
120/7/0/0
120/8/0/0
120/9/0/0
120/10/0/0
120/11/0/0
120/12/0/0
120/13/0/0
120/14/0/0
120/15/0/0
120/16/0/0
120/17/0/0
120/19/0/0
120/21/0/0
120/22/0/0
121/1/0/0
121/2/0/0
121/3/0/0
121/5/0/0
121/6/0/0
121/7/0/0
121/9/0/0
121/10/0/0
121/11/0/0
121/14/0/0
121/15/0/0
122/1/0/0
122/2/0/0
123/1/0/0
123/1/2/0
123/2/0/0
123/3/0/0
123/4/0/0
123/5/0/0
123/6/0/0
123/7/0/0
123/8/0/0
123/9/0/0
123/10/0/0
123/10/1/0
LEER HANS PETTER
LEER HANS PETTER
HANSEN GRETHE MARVEL H
PEDERSEN ARNE FRITHJOF
BRYNJULFSEN STEINAR A
JOHANNESSEN NELLA ODA ANN
PETTERSEN KNUT
BRYNJULFSEN STEINAR A
PEDERSEN KÅRE HERALF
JOHANNESSEN NELLA ODA ANN
AASMOE INGUNN
PEDERSEN ARNE HUGO
PEDERSEN SVEINUNG
CLAVESEN ROLF
RISMO RENATHE
SØREM SVEIN ARNE
NILSEN KJELL
NORENG BENTE
RØE KNUT ERLING PEDERSEN
PEDERSEN MAI INGHILD
JOHANSEN TOM ROGER
ROBERTSEN OLA
HANSEN LARS ØRJAN
TEIGEN ELSA JOHANNE
BRYNILDSEN HERMOD
BRYNILDSEN VIDAR M/FLERE
MANIN BJØRN IVAR
OLSEN UNNI BJØRNERDATTER
RYBKA ODD FREDRIK
ADRIANSEN GEIR ØYSTEIN
ADRIANSEN GEIR ØYSTEIN
RYBKA ODD FREDRIK
MANIN PER FREDRIK
RYBKA ODD FREDRIK
VÅTVIK KARL MARTIN
NOTØ TORALV EDMUND
BENSNES HARALD ÅSMUND
BRÆCK ÅSE
SAND SYLVI BOTHOLFSEN
BRÆCK RAGNAR
BÅRDSEN KJELL IVAR
ARONSEN ODD VERNER
BROSE SVEIN ERIK
IVERSEN REMI
ROBERTSEN TROND PETTER
WILHELMSEN TERJE IVAR
ROBERTSEN TROND PETTER
ROBERTSEN TROND PETTER
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 353 656,00
kr 2 484,00
kr 465 731,20
kr 316 352,00
kr 545 600,00
kr 137 024,00
kr 734 281,11
kr 0,00
kr 257 280,00
kr 287 840,00
kr 193 048,79
kr 296 432,00
kr 296 416,00
kr 581 808,00
kr 357 832,00
kr 7 027,20
kr 488 800,00
kr 519 576,00
kr 8 968,00
kr 8 392,00
kr 9 359,20
kr 284 000,00
kr 8 050,40
kr 362 688,00
kr 270 720,00
kr 792 000,00
kr 488 563,20
kr 338 000,00
kr 552 000,00
kr 296 000,00
kr 13 168,00
kr 1 736,00
kr 703 624,00
kr 24 216,00
kr 244 800,00
kr 283 553,61
kr 184 319,52
kr 16 200,00
kr 763 200,00
kr 630 720,00
kr 579 776,00
kr 538 073,60
kr 622 784,00
kr 571 072,00
kr 0,00
kr 12 634,38
kr 1 035 200,00
kr 3 456,00
kr 1 768,28
kr 12,42
kr 2 328,66
kr 1 581,76
kr 2 728,00
kr 685,12
kr 3 671,41
kr 0,00
kr 1 286,40
kr 1 439,20
kr 965,24
kr 1 482,16
kr 1 482,08
kr 2 909,04
kr 1 789,16
kr 35,14
kr 2 444,00
kr 2 597,88
kr 44,84
kr 41,96
kr 46,80
kr 1 420,00
kr 40,25
kr 1 813,44
kr 1 353,60
kr 3 960,00
kr 2 442,82
kr 1 690,00
kr 2 760,00
kr 1 480,00
kr 65,84
kr 8,68
kr 3 518,12
kr 121,08
kr 1 224,00
kr 1 417,77
kr 921,60
kr 81,00
kr 3 816,00
kr 3 153,60
kr 2 898,88
kr 2 690,37
kr 3 113,92
kr 2 855,36
kr 0,00
kr 63,17
kr 5 176,00
kr 17,28
60
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
123/11/0/0
123/12/0/0
123/13/0/0
123/14/0/0
123/15/0/0
123/16/0/0
123/17/0/0
123/18/0/0
123/19/0/0
123/20/0/0
123/21/0/0
123/22/0/0
123/24/0/0
123/30/0/0
123/31/0/0
123/32/0/0
123/33/0/0
123/34/0/0
123/35/0/0
123/37/0/0
123/38/0/0
123/39/0/0
123/40/0/0
123/41/0/0
123/42/0/0
123/43/0/0
123/44/0/0
124/1/0/0
124/2/0/0
124/3/0/0
124/4/0/0
124/5/0/0
124/6/0/0
124/7//
124/8/0/0
124/9/0/0
124/10/0/0
124/11/0/0
124/12/0/0
124/13/0/0
124/15/0/0
124/15/1/0
124/16/0/0
124/18/0/0
124/19/0/0
124/21/0/0
124/22/0/0
124/23/0/0
TEIGEN HALVDAN
BRÆCK ROGER A
ARONSEN VIGGO K
ROBERTSEN TROND PETTER
SVENSBY TURSENTER BA
BRÆCK EVA MARIE
BRÆCK RAGNAR
KRISTIANSEN JAN OLE
BRÆCK ROGER ANDREAS
THOMASSEN EVELYN
MORTENSEN ODD ARVID
MORTENSEN ODD ARVID N
THOMASSEN GUTTORM
BÅRDSEN LEIF JARLE
RIISE OLAV
BAKKEVOLL MAYLIN TEIGEN
BENDIKSEN ODD NORMANN
LARSEN KJETIL BONES
OLAUSSEN ELLINOR JOHANNE
HOLTE ASBJØRN
HELLUM ØYVIND SKEIE
ERIKSEN ROGER
BECK MARIANNE
I TIDEN AS
SVENSBY TURSENTER SA
SVENSBY TURSENTER SA
SVENSBY TURSENTER SA
BROSE KARL ARVID
BENSNES HARALD ÅSMUND
BERG EDITH SYNNØVE
MORTENSEN ALBERT O
HAUGEN ALF ERLING
BÅRDSEN SVEIN OLAV
RIBE JAN MARINIUS
BERG JAN ØYVIND
HENRIKSEN HELENE
RIBE KJETIL
FREDRIKSEN FRANK R.
BÅRDSEN SVEIN OLAV
JOHANNESSEN TOVE NANSY
LARSEN TOR-IVAR
LARSEN TRO-IVAR
RIBE KJETIL
BERG TROND
ANTONSEN SIGNOR LYDER
GARFJELL OLAUG HANSINE
RIBE KJETIL
INDREBERG HALDIS ALVILDE
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr 249 280,00
kr 168 640,00
kr 22 400,00
kr 0,00
kr 1 707 899,38
kr 604 296,30
kr 0,00
kr 724 544,00
kr 1 120 640,00
kr 0,00
kr 917 120,00
kr 2 000,00
kr 578 752,00
kr 924 544,00
kr 395 352,00
kr 1 012 336,00
kr 507 808,00
kr 510 944,00
kr 507 392,00
kr 512 153,60
kr 515 615,20
kr 522 380,80
kr 402 019,20
kr 1 094 040,80
kr 13 491,20
kr 14 552,00
kr 14 016,00
kr 757 056,00
kr 168 076,80
kr 318 241,52
kr 351 791,00
kr 134 131,20
kr 0,00
kr 8 000,00
kr 452 684,80
kr 291 597,44
kr 446 851,52
kr 309 385,00
kr 596 339,20
kr 364 019,20
kr 505 920,00
kr 3 602,25
kr 479 616,00
kr 680 000,00
kr 1 012 800,00
kr 188 096,00
kr 0,00
kr 445 120,00
kr 1 246,40
kr 843,20
kr 112,00
kr 0,00
kr 8 539,50
kr 3 021,48
kr 0,00
kr 3 622,72
kr 5 603,20
kr 0,00
kr 4 585,60
kr 10,00
kr 2 893,76
kr 4 622,72
kr 1 976,76
kr 5 061,68
kr 2 539,04
kr 2 554,72
kr 2 536,96
kr 2 560,77
kr 2 578,08
kr 2 611,90
kr 2 010,10
kr 5 470,20
kr 67,46
kr 72,76
kr 70,08
kr 3 785,28
kr 840,38
kr 1 591,21
kr 1 758,96
kr 670,66
kr 0,00
kr 40,00
kr 2 263,42
kr 1 457,99
kr 2 234,26
kr 1 546,93
kr 2 981,70
kr 1 820,10
kr 2 529,60
kr 18,01
kr 2 398,08
kr 3 400,00
kr 5 064,00
kr 940,48
kr 0,00
kr 2 225,60
61
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
124/25/0/0
124/26/0/0
124/27/0/0
124/28/0/0
124/29/0/0
124/30/0/0
124/30/1/0
124/31/0/0
124/32/0/0
124/34/0/0
124/35/0/0
124/36/0/0
124/37/0/0
124/38/0/0
124/39/0/0
124/40/0/0
124/41/0/0
124/42/0/0
124/43/0/0
124/44/0/0
124/45/0/0
124/46/0/0
124/47/0/0
124/48/0/0
124/49/0/0
124/50/0/0
124/51/0/0
124/55/0/0
124/56/0/0
124/57/0/0
124/58/0/0
124/59/0/0
124/60/0/0
124/63/0/0
124/64/0/0
124/66/0/0
124/67/0/0
HENRIKSEN ALF HENRY
JOHANSEN TROND ARVE
HAUGEN INGEBJØRG ALBINE
HEMMINGSEN MAGNAR
MORTENSEN ALBERT O
MORTENSEN MARIE MAGDA DØDSBO
MORTENSEN GUNNAR
BERG JAN ØYVIND
LUND TORE EILIF
BENSNES HARALD ÅSMUND
BRÆCK GEIR-ARNE
WILHELMSEN LARS-ERIK
HAUGEN HARALD
PETTERSEN VILJAR
BRÆCK TORE
HAUGEN RAGNAR JOHANNES
MORTENSEN BENTE
FREDRIKSEN STEINAR
BÅRDSEN ASTRID MARGRETHE
HAUGEN JUNE IRENE
HEITMANN FRED MAGNE
HAUGEN AUD HANSINE SOLE
HAUGEN ALF ERLING
BERG JAN ØYVIND
HEMMINGSEN VERA
BÅRDSEN ARNE JOHAN
RIBE ROLF HUGO
BERG MAY HELENE
BERG HERLAUG MARGRETHE
BERG TROND
BERG LEIV
MOURUJARVI MERJA HANNELE
INDREBERG HERMOD
FIVE GRETA-ELINE
OUDENSTAD INGA MERETE
JESSEN TOR ORMAR
RIBE ARILD EDMUND
kr 462 400,00
kr 600 858,54
kr 246 768,28
kr 282 022,40
kr 0,00
kr 21 693,58
kr 607 200,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 260 096,00
kr 14 669,37
kr 140 751,35
kr 505 494,97
kr 519 808,00
kr 14 800,00
kr 346 400,00
kr 340 196,93
kr 736 000,00
kr 473 600,00
kr 14 058,56
kr 682 392,00
kr 689 432,00
kr 9 832,00
kr 687 648,00
kr 577 680,00
kr 842 448,00
kr 706 440,00
kr 16 304,00
kr 15 600,00
kr 13 544,00
kr 16 736,00
kr 825 504,00
kr 15 640,00
kr 7 819,20
kr 404 000,00
kr 44 843,20
kr 209 804,80
kr 2 312,00
kr 3 004,29
kr 1 233,84
kr 1 410,11
kr 0,00
kr 108,47
kr 3 036,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 1 300,48
kr 73,35
kr 703,76
kr 2 527,47
kr 2 599,04
kr 74,00
kr 1 732,00
kr 1 700,98
kr 3 680,00
kr 2 368,00
kr 70,29
kr 3 411,96
kr 3 447,16
kr 49,16
kr 3 438,24
kr 2 888,40
kr 4 212,24
kr 3 532,20
kr 81,52
kr 78,00
kr 67,72
kr 83,68
kr 4 127,52
kr 78,20
kr 39,10
kr 2 020,00
kr 224,22
kr 1 049,02
62
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen Kommune
Eiendomsskatteliste 2013 – Lyngen kommune
Gnr/Bnr/Fnr/Sn
Navn
Skattetakst
Eiendomsskatt
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
4.400.000,00
2.100.000,00
2.500.000,00
7.400.000,00
4.500.000,00
1.100.000,00
570.000,00
1.100.000,00
3.500.000,00
2.100.000,00
200.000,00
3.800.000,00
4.600.000,00
67.634.000,00
8.500.000,00
kr 22.000,00
kr 10.500,00
kr 12.500,00
kr 37.000,00
kr 22.500,00
kr
5.500,00
kr
2.850,00
kr
5.500,00
kr 17.500,00
kr 10.500,00
kr
1.000,00
kr 19.000,00
kr 23.000,00
kr 338.170,00
kr 42.500,00
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Kr
2.200.000,00
1.300.000,00
1.500.000,00
2.800.000,00
6.800.000,00
1.880.000,00
7.620.000,00
1.130.000,00
115.870.000,00
1.529.098,00
550.000,00
6.365.600,00
2.319.799,00
490.000,00
8.800.000,00
kr 11.000,00
kr
6.500,00
kr
7.500,00
kr 14.000,00
kr 34.000,00
kr
9.400,00
kr 38.100,00
kr
5.650,00
kr 579.350,00
kr
7.645,00
kr
2.750,00
kr 31.828,00
kr 11.599,00
kr
2.450,00
kr 44.000,00
Eiendomsskatt - verker og bruk 2013
67/34/122
67/76
67/98
67/104
67/118
67/123
78/29
84/6
84/1/147 og 84/35
85/1/25
90/13
91/26
91/37
93/12
108/35/45
108/136
110/75/0
110/77/0
110/83/85
112/62/214
200/1
200/2
200/3
200/4
200/6
200/7
200/8
200/9
200/10
200/11
.
kr
Lyngen Fabrikker AS
Lyngen Fabrikker AS
Ecotech AS
Haplast Invest AS
Furstål AS
Akva Ren AS
Lundvolls Maskinstasjon AS
Lundvoll Tor Aksel
Lyngen Plast AS
Lyngseidet Bilverksted AS
Tyttebærvika grustak
Lerøy Aurora AS
Nordic Light Målselv AS
Troms Kraft, produksjon Rottenvik
Lyngsalpan Eiendom AS
Elnar Johansen, Johansen Maskin
og Transport AS
Tak og Metall Eiendom AS
Hansen utleiebygg DA
Bioprawns AS
Lyngen Seafood AS
Netcom
Telenor Telekom Solutions
Telenor Mobil
Troms Kraft Nett AS
Bredbåndsfylket i Troms
Statsnett
Lerøy Eurora AS
Troms Kraft Fiber AS
Norkring AS
Lyngen Kommune Fiber Ytre Lyngen
63

similar documents