Bokliste 2EL 2014-2015 .pdf

Report
Bokliste 2014/2015
Oppdal videregående skole
2EL
Utdanningsprogram:
Nivå/ programområde:
Avdelingsleder:
FAG
ELEKTROFAG
VG2 ELENERGI
Marry-Ann Apneseth
ISBN
TITTEL
9788252168747 Signatur 2
NORSK
SAMFUNNSFAG 9788252157802 Streif - samfunnsfag
ENGELSK
KROPPSØVING
PROGRAMFAG
9788202267230 Tracks 2 Engelsk for yrkesfag Vg2
Ordnett (digital ordbok som har e-n/n-e og e-e)
9788205356740 Trening, helse, trivsel: kroppsøving for videregående
9788273455406 Automatiserte anlegg. Vg2 Elenergi
9788273454713 Kommunikasjonsanlegg VG2 Elenergi
9788273455291 Elektriske anlegg
”Pronorm”
Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK 400:2010
9788273455338 Montørhåndboka NEK 400:2010
9788273454522 Elektroteknikk i praksis (for Vg1 og Vg2)
9788205353114 Tabell- og formelsamling for elektrofag
VERNESKO OG
ARBEIDSBUKSE:
KROPPSØVING:
I TILLEGG:
FORFATTER
Andresen, Øyvind
Arnesen, Ellen
Heir, Marianne
Skøien, Pia
Fuhre, Hunstadbråten,
Murray
Dieserud, Elbjørg J.
Fosbæk
Bakken, Henøen
Johnsen
NEK
Ormbostad
Fosbæk, Vangsnes, Venås
Michelsen
Bøkene deles ut på
skolen ved skolestart.
Kjøpes gjennom utplasseringsbedrift.
Treningstøy og joggesko for ute- og innebruk må anskaffes.
Elektrosjablong, standardgraph 8191 (kjøpes på bokhandel).
Kalkulator med tekniske funksjoner kjøpes i samråd med faglærer i programfag.
Læreplan og diverse kopier av pensumstoff fås på skolen. Alle elever bør søke Lånekassen om utstyrsstipend som kan være med på å dekke disse
utgiftene. Stipendet er ikke behovsprøvd opp mot foresattes inntekt. Stipendet for elektrofag utgjør for skoleåret 2014/2015, kr 2.095,- pr. elev
(Forutsatt at det er søkt).

similar documents