Kontaktinfo Fjordbase, Florø (Vedlegg B-04.01)

Report
Kontaktinfo Fjordbase, Florø (Vedlegg B-04.01)
VHF CH 9
Telefon Sentralbord:
Telefon Kaikontor:
Telefon Portvakt, Fortøyning og ISPS:
E.Mail: (ankomstmelding ISPS)
ISPS anløpsmelding sendes når ETA er klar
57 74 56 00
57 75 18 36 / 91801041
57 74 57 00 (24 timer)
[email protected]
Telefon Legevakt:
Telefon Drosje:
57 74 51 13
57 74 10 15
NB: Fortøyningsvakt skal varsles 2 timer før ankomst
Spesielle forhold for opphold / besøk / ferdsel på baseområdet:
Følgende skal sendes på email til sikringsvakt: [email protected]
 Mannskapsliste
 Forhåndsmelding av besøk, varelevering og tjenesteleveranser
 Mannskapsskifte, dato og ny mannskapsliste
Ved ferdsel på baseområdet er det påbudt med hjelm, vernesko og refleksvest e.l
Spesiell informasjon for Statoil:
Telefon Terminalkontor: 55 14 26 45
Mobil (Vakttelefon): 97 59 02 75
E-mail (Tankstatus): [email protected]
Alle fartøy skal sende mail med tankstatus, ETA og eventuelt spesielle forhold (behov for tankrengjøring,
diesel etc. ved avgang for Fjordbase Florø)
UHF radiosamband: Egne frekvenser til bruk under fortøyningsoperasjoner. Disse er beskrevet i
fortøyningsmanual og UHF Skipsfrekvensplan
Basespesifikk info utover det som er beskrevet her fås direkte i forbindelse med anløp eller operasjoner ved de
ulike basene. Dette kan være, men er ikke begrenset til følgende:






Sted og tid for lastemøter
Rutiner for vannfylling og prøvetaking
UHF frekvensoversikt på baseområdet
Begrensninger i å utføre varmt arbeid på fartøy
Utvidet kontaktinfo
Begrensning i å utføre nedvask av fartøy
Gradering: Internal
Status: Draft
Utløpsdato:
Side 1 av 1

similar documents