Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Report
Fakulta veterinární
hygieny a ekologie
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
VETERINÁRNÍ A
FARMACEUTICKÁ
UNIVERZITA
BRNO
FAKULTA
VETERINÁRNÍ
HYGIENY A
EKOLOGIE
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Vzdělávání v
oblasti
bezpečnosti a
kvality potravin
Diferenciace =
zaměření na
veterinární
problematiku
hygieny potravin
Vzdělávání v
oblasti ochrany
zvířat a welfare
FVHE
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Akreditovaný studijní program
VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE
obor Bezpečnost a
kvalita potravin
obor Veterinární
hygiena a
ekologie
MVDr. 6 roků
magisterský
studijní program
bakalářský studijní
program
Bc. 3 roky (Aj, komb.)
obor Ochrana
zvířat a welfare
bakalářský
studijní program
navazující magisterský
studijní program
postgraduální
studium
7 oborů (také v
anglickém jazyce)
doktorský studijní
program
Bc. 3 roky
Mgr. 2 roky (Aj)
Ph.D. 4 roky
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
- obor Veterinární hygiena a ekologie
MVDr.
magisterský studijní program
písemný
test z
biologie
a
chemie
prospěch z předchozího
studia (bez přijímací
zkoušky do Ø 1,25)
Přijímací
řízení
doložené
aktivity
nad
rámec SŠ
studia
související
s oborem
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
- obor Bezpečnost a kvalita potravin
bakalářský studijní program
prospěch z
bez
přijímací
zkoušky
3 roky
doložené
předchozího
studia,
Bc.
aktivity nad
Přijímací
řízení
rámec SŠ
studia
související s
oborem
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
- obor Bezpečnost a kvalita potravin
Mgr.
Navazující magisterský studijní program
2 roky
písemný
test
z oblasti
bezpečnosti
a kvality
potravin
Přijímací
řízení
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
- obor Ochrana zvířat a welfare
Bakalářský studijní program
Bc.
3 roky
prospěch z předchozího studia (bez
přijímací zkoušky do Ø 1,25)
písemný
test z
biologie
doložené
aktivity nad
rámec SŠ
Přijímací
řízení
studia
související s
oborem
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Magisterský studijní program v oboru
Veterinární hygiena a ekologie
nové kurikulum odpovídající současným trendům ve veterinárním vzdělávání
Obsah studijního plánu
předměty základní
předměty preklinické
předměty chovu zvířat
předměty klinické
předměty hygieny potravin
předměty profesního charakteru
(legislativa aj.)
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Obsah studijního plánu
Bakalářský (prezenční a kombinovaná forma) a navazující magisterský
studijní program v oboru - Bezpečnost a kvalita potravin
předměty základních věd
předměty živočišné a rostlinné produkce
předměty hygieny a technologie potravin
živočišného původu
předměty hygieny a technologie potravin
rostlinného původu
předměty kontroly a dozoru nad potravinami
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Obsah studijního plánu
Bakalářský studijní program v oboru –
Ochrana zvířat a welfare
předměty základních věd
předměty chovu zvířat
předměty laboratorní diagnostiky ve vztahu k
ochraně zvířat
předměty welfare hospodářských zvířat i zvířat v
zájmovém chovu
předměty právní ochrany v oblasti ochrany zvířat
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
v rámci zpracování bakalářských,
diplomových a rigorózních prací
Zapojení studentů
do
vědeckovýzkumné
činnosti
jako studentské vědecké síly
DSP (grantové projekty)
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Uplatnění absolventů oboru
Veterinární hygiena a ekologie
dozor nad surovinami a potravinami živočišného
původu v celém potravinovém řetězci a rámci celé EU
dozorová činnost v rámci dalších státních orgánů – krmiva,
životní prostředí, potraviny rostlinného původu
kontrola zdravotní nezávadnosti a kvality surovin, potravin a
krmiv
vědeckovýzkumná činnost
akademická kariéra
soukromá veterinární praxe
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Uplatnění absolventů oboru
Bezpečnost a kvalita potravin
Bc. dozor v zemědělských a potravinářských
provozech jako veterinární asistenti
Bc. na střední úrovni a Mgr. na vyšší úrovni
řídících pracovníků:
- potravinářská praxe
- potravinářské laboratoře
- kontrolní orgány potravin
- management, marketing, ekonomika, legislativa v
potravinářství
Mgr. – akademická kariéra
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Uplatnění absolventů oboru
Ochrana zvířat a welfare
řešení problematiky ochrany zvířat proti týrání
zajišťování pohody pokusných zvířat, činnost
komisí na ochranu zvířat uživatelských zařízení
diagnostická činnost
podnikání, poradenství, výuka, výzkum
organizace zabývající se hippoterapií, canisterapií a
dalšími formami animoterapií
nadace a organizace zabývající se ochranou zvířat
zoologické zahrady, útulky pro zvířata, záchranné
stanice
asistent veterinárního lékaře
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
tradice
jedinečnost
kvalita
vynikající pracovní příležitosti
pro absolventy
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
www.vfu.cz
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents