KATALOG OVER PRIVATPRAKTISERENDE PSYKOLOGER I

Report
KATALOG OVER PRIVATPRAKTISERENDE PSYKOLOGER I VESTFOLD.
Oppdatert 19.09.10.
Psykologer som gir psykoterapeutisk behandling (barn, ungdom, voksne).
Navn
Arbeidssted
Adresse
Aidar Lucia M
Vear Helsesenter
3172 Vear
Anker Morten Gustav
Anker Morten, privatpraksis
Kjelleveien 21, Tønsberg
Brekke Eva
Tønsberg med. Senter
Kilengt. 18, 3117 Tønsberg
Edvardsen Kjell Olaf
Edvardsen Kjell O., privatpraksis
Pb. 2165, 3103 Tønsberg
Eidsmo Ottar
Eidsmo Ottar, privatpraksis
Kjelleveien 21, Tønsberg
Fekene Jan-Kåre
Jan-Kåre Fekene, privatpraksis
Nordbyen 4, 3111 Tønsberg
Holth Arild
Høiland Arne
Jangård Hilde
Jonsson Daniel Horgen
Kristoffersen Idun Kristin
Kvalsvik, Unni
Rasmussen Trond
Romøren Elisabet Engelstad
Røise Anne
Wikran Rolf
Østvold Mette
Psykolog Gruppen
Tønsberg med. Senter
Vear Helsesenter
Psykologi & PsykiatriSenteret ANS
Kristoffersen Idun Kristin, privatpraksis
Kvalsvik Unni, privatpraksis
Rasmussen Trond, Privatpraksis
Romøren Elisabet, privatpraksis
Ørsnesalléen 28, 3120 Nøtterøy
c/o Storgaten Legesenter A/S
Østvold Mette, privatpraksis
Conradisgate 5, 3126 Tønsberg
Kilengt. 18, 3117 Tønsberg
3172 Vear
Gamle Kongevei 43, 3269 Larvik
Torvet 1 A, 3210 Sandefjord
Torvet 1 A, 3210 Sandefjord
Bjørndalveien 71, 3140 Nøtterøy
Pb. 78, 3291 Stavern
Blåskjellveien 4, 3133 Duken
Storgt. 38, 3182 Horten
Kammegt.5 3110 Tønsberg.
Psykologer som gjør nevropsykologiske utredninger.
Navn
Arbeidssted
Andreassen Tor Herman
Privat praksis
Adresse
Benediktsson Mona
Egeland Jens
Benediktsson Mona, privatpraksis
Psykologi & Psykiatri Senteret
Torget 1 A
St. Olavsgate 22, 3112 Tønsberg
Johansen Susanne Nordby
Pedersen Sølvi
Tjemsland Evelin
Psykologi og Psykiatri Senteret
Psykologi og Psykiatri Senteret
Privat praksis
St. Olavsgate 22, 3112 Tønsberg
St. Olavsgate 22, 3112 Tønsberg
PB 1, 3199 Borre
Psykologer som tar sakkyndighetsvurderinger for rettsvesen og barnevern.
Navn
Arbeidssted
Adresse
Brekke Eva
Tønsberg med. Senter
Kilengt. 18, 3117 Tønsberg
Edvardsen Kjell Olaf
Edvardsen Kjell O., privatpraksis
Pb. 2165, 3103 Tønsberg
BUFetat - Familievernkontoret i
Kjelleveien 21, pb 2418, 3104
Ekeid Gunnar Fredrik C.
Vestfold
Tønsberg
Holth Arild
Psykolog Gruppen
Conradisgate 5, 3126 Tønsberg
Johansen Kjell G.
Psykologi & PsykiatriSenteret ANS
St Olavs gate 22, 3112 Tønsberg
Kristoffersen Idun Kristin
Kristoffersen Idun Kristin, privatpraksis Torvet 1 A, 3210 Sandefjord
Telefon
90587631
94499288
90932755
33347686
33321414
33331422
e-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
33350829 a[email protected]
33385277 [email protected]
[email protected]
41228519 [email protected]
33475458 [email protected]
33323823
33186054
47884792
33323883
33315532
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Telefon
e-post
45438821 [email protected]
46414589 [email protected]
90891121 [email protected]
47413221 [email protected]
48264060 [email protected]
Telefon
e-post
33342643 [email protected]
33347686 [email protected]
40215661 [email protected]
33350829 [email protected]
[email protected]
33475458 [email protected]
Tittel
Psykolog under spesialisering
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
Refusjon Målgrupper/kommentarer:
nei
Ungdom, voksne, familiearbeid.
ja
kun terapi med voksne.
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
ja
ja
ja
nei
nei
Ungdom, voksne, familiearbeid.
Også familiearbeid.
Voksen og barn i skolealder.
Veiledning og egenbehandling til helsepers.
Ungdom, voksne, familiearbeid.
Også familiearbeid.
Voksne.
Ungdom og voksne.
Også familiearbeid.
ja
nei
nei
ja
ja
Voksne.
www.teiepsykolog.no
Voksne.
Også familiearbeid.
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
nei
ja
ja
Tittel
Spesialist i nevropsykologi
og klinisk samfunnspsykologi
Spesialist i nevropsykologi
Spesialist i nevropsykologi
og gerontologi
Spesialist i nevropsykologi
Spesialist i nevropsykologi
Spesialist i nevropsykologi
Refusjon Målgrupper/kommentarer:
Nei
Utredning av voksne og barn.
Tittel
Spesialist i familiepsykologi
Spesialist i klinisk psykologi
Refusjon Kommentar:
nei
nei
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
nei
ja
nei
Nei
40%
Utredning av voksne og barn.
Utredning av voksne og barn.
Nei
Nei
nei
Utredning av voksne og barn.
Utredning av voksne og barn.
Utredning av voksne og barn.
Romøren Elisabet Engelstad
Østvold Mette
Romøren Elisabet, privatpraksis
Østvold Mette, privatpraksis
Psykologer som driver konsultasjon innen organisasjon og ledelse:
Navn
Arbeidssted
Brekke Eva
Tønsberg med. Senter
Høiland Arne
Tønsberg med. Senter
Jangård Hilde
Vear Helsesenter
Kristoffersen Idun Kristin
Kristoffersen Idun Kristin, privatpraksis
Pb. 78, 3291 Stavern
Kammegaten 1, 3110 Tønsberg
Adresse
Kilengt. 18, 3117 Tønsberg
Kilengt. 18, 3117 Tønsberg
3172 Vear
Torvet 1 A, 3210 Sandefjord
33186054 [email protected]
33315532 [email protected]
Telefon
e-post
33342643 [email protected]
33385277 [email protected]
[email protected]
33475458 [email protected]
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
nei
ja
Tittel
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk psykologi
Spesialist i klinisk voksenpsykologi
Spesialist i klinisk psykologi
Kommentar

similar documents