2013 innkalling til årsmøte Nærbø Turnforening

Report
Nærbø Turnforening
Postboks 72
4367 Nærbø
www.naerboturn.no
kontonr. 3295.07.43467
INNKALLING
ÅRSMØTE I NÆRBØ TURNFORENING
KAFÈ JÆRBUEN
Torsdag 21. mars 2013 kl 1800
SAK 1
Åpning
SAK 2
Godkjenne innkalling
SAK 3
Val av dirigent og sekretær
SAK 4
Godkjenning av årsmelding
SAK 5
Regnskap
SAK 6
Vedta budsjett for året 2013
SAK 7
Innkomne saker – må meldes til styre innen 9. mars. Skriftlig til [email protected]
SAK 8
Styret:
Nåværende styre 2012:
Leiar:
Nestleiar:
Kasserar:
Sekretær:
Styremedlem:
Arbeidsutvalg:
Arbeidsutvalg:
Arbeidsutvalg:
Arbeidsutvalg:
Revisor:
Trenerkontakt:
Utdanningskontakt:
Valgkomiteen:
Lene Nilsen
Aaselene Sandahl-Hanssen
Nils Morten Lindal
Cecilie Fremstad
På valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
Nina Steinnes Erga
Karin Undheim
Rebekka L.Gausland
Evy Ann Slettebø
På valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
Tone Bø og Gro Roaldsen
Lene Nilsen
Lene Nilsen
På valg
På valg
På valg
Heidi Underhaug, Tone Bø, Ragnhild
K.Lea, Rosita Mossige, Line Skår,
Anette B.Vigre
Alle på valg
GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN
www.naerboturn.no
Nærbø Turnforening
Postboks 72
4367 Nærbø
www.naerboturn.no
kontonr. 3295.07.43467
Forslag til styre for året 2013:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Arbeidsutvalgsrep:
Inga Hovda
velges for 1 år
Aase Lene Sandahl-Hanssen
Marianne V. Bjorland
velges for 2 år
Cecilie Fremstad
Lene Nilsen
velges for 2 år
Karin Undheim
Arbeidsutvalg:
Arbeidsutvalg:
Arbeidsutvalg:
Valgkomite:
Revisor:
Tanja Sør-Reime
Evy Ann Slettebø
Tommy Haugland
Tone Bø og Gro Roaldsen
velges for 2 år
velges for 2 år
velges for 1 år
velges for 1 år
SAK 9
Medlemskontingent:
Styret vil legge frem et forslag til kontingent på årsmøtet.
Bevertning
Hjertelig velkommen!
GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN
www.naerboturn.no

similar documents