Nya alternativ inom den psykiatriska öppenvården

Report
Nya alternativ inom den
psykiatriska öppenvården
Från 1 januari 2011 bedrivs den psykiatriska öppenvården för vuxna i Linköping och
Norrköping enligt en delvis ny modell. Det innebär att du som patient får din fortsatta
vård i landstingets regi eller hos privata Capio Psykiatri.
Här finner du svar på några av de vanligaste frågorna. Mer information kan du få av din
behandlare.
Vilka patientgrupper berörs av förändringen?
Vuxna (från 18 år) inom alla psykiatriska besvärstyper utom vård vid demenssjukdom och
specialiserad beroendevård.
Vilken är skillnaden mellan privat och landstingsregi?
Landstinget ställer samma krav på privata utförare som på sin egen verksamhet vad gäller till
exempel behandlingsmetoder och patientsäkerhet. Patientavgiften är densamma och högkostnadsskydd gäller.
Hur får jag information om att välja vårdkontakt?
Vid kontakt med din nuvarande behandlare får du
information om vad förändringen innebär. I samband med det kan du välja att få din fortsatta vård
inom landstinget eller hos Capio Psykiatri. Information kommer också att finnas landstingets webbplats
www.lio.se.
Kan jag vara säker på att få behålla min behandlare?
Du kan ange önskemål om det vid samtalet med
din behandlare. I den mån det är möjligt försöker
vi tillmötesgå dina önskemål, men någon garanti
finns inte.
www.lio.se
Vart ska jag vända mig om jag vill byta vårdkontakt?
Prata med din nuvarande behandlare eller vänd
dig direkt till den vårdgivare som du vill gå över
till. Du kan också prata med din vårdcentral.
Måste jag ta något eget initiativ eller blir jag
kallad av min nya vårdgivare?
Om du har en pågående behandling ska du bli
kallad av din nya vårdgivare, men det är bra om
du själv tar kontakt ifall någonting är oklart.
Kan jag fritt välja vårdkontakt oavsett var jag
bor?
Ja, du har rätt att välja att få din vård i landstingets regi
eller hos Capio Psykiatri oavsett var du bor i länet.
I vilka områden har Capio Psykiatri ansvar?
Capio Psykiatri har ansvar för vårdenhetsområdena
Berga, Lambohov, Ryd och Skäggetorp i Linköping
och Skärblacka, Kneippen, Vilbergen, Skarptorp,
Såpkullen och Östertull Norrköping. Landstinget
har ansvar för övriga områden.
Kan jag ångra mig och göra ett nytt val längre
fram?
Ja, du har möjlighet att byta vårdkontakt.

similar documents