Klockan är åtta Rebecca, fem över åtta, Rebecca Kvart över åtta

Report
Klockan är åtta Rebecca,
fem över åtta, Rebecca
Kvart över åtta, Rebecca
Åh, varför kommer du alltid för sent?
Ska jag står och vänta här,
utanför en skoaffär,
Tills jag faller ner av sorg i en röd papperskorg?
Klockan är åtta Rebecca,
fem över åtta, Rebecca
Kvart över åtta, Rebecca
Åh, varför kommer du alltid för sent?

similar documents