Produktblad - Kamic Security

Report
BRANDLARM
KFP-A
KFP-A är en serie adresserbara analoga brandlarmscentraler. Centralapparaterna finns med
1 eller 2 slingor. Centralapparater med 2
slingor kan även byggas ut till 4 slingor.
Alla centraler har brandkårslås vid leverans.
Tillbehörskort med LED-indikeringar finns att
beställa för 20 eller 40 sektionsindikeringar
vilket krävs vid intygad anläggning.
KFP-A serien har en installationsguide som tar installatören igenom alla de programmeringssteg som krävs
för att driftsätta en fungerande larmanläggning. Ytterligare programmeringsfunktioner finns tillgängliga i PCprogramvaran PCC-KFP. Centralapparaterna har USB-anslutning och Ethernet-anslutning inbyggt vid leverans
för lätt åtkomst till programvara.
HANTERING
Systemet hanterar upp till 250 enheter per slinga. Enheterna adressereras på ett av två sätt. Detektorer
adresseras med hjälp av programmeringsverktyg PG700N och larmdon, I/O-enheter och larmtryckknappar
med hjälp av DIP-switchar. Adresserna är uppdelade så att alla detektorer hanteras på adress 1-126 och alla
övriga enheter hanteras på adress 128-255.
Styrning av utgångar kan programmeras via utgångsgrupper och regler som bestämmer hur dessa utgångsgrupper skall agera vid specifika händelser. Programmeringen ger kraftfulla möjligheter att styra utgångar
med flera kriterier och/eller logik.
FUNKTIONSBESKRIVNING
Systemen hanterar flera detektors- och/eller fler sektionskriterier för att minska risk för onödiga larm i utsatta
utrymmen och kan även styras via olika områdesindelningar. Systemet har även ett veckour för styrning av
dag/nattläge. Dag/nattläget kan ändra enheters känslighet och aktivera larmlagringsfunktioner.
Brandlarmscentralerna har även en integrerad brandförsvarstablå. Med nätverkskopplade centralenheter kan
en centralapparat användas som separat brandförsvarstablå.
»» 250 ENHETER PER SLINGA
»» 1 ELLER 2-4 SLINGOR PER CENTRALAPPARAT
»» USB-PORT
»» ETHERNET-PORT
»» DAG/NATTLÄGE MED VECKOUR
»» INSTALLATIONSGUIDE, ENKEL DRIFTSÄTTNING
»» AVANCERAD UTGÅNGSSTYRNING
»» LED-INDIKERINGSKORT 20 ELLER 40 SEKTIONER
»» FLER DETEKTORS/SEKTIONS BEROENDE
»» HÅRDVARU-ADRESSERING
»» FJÄRRÅTKOMST VIA TCP/IP
»» SBSC-INTYGAD
www.kamicsecurity.com
BRANDLARM
Starkt brandskydd föreskrivs i de flesta lokaler. Med rätt brand- och larmutrustning kan
KAMIC Security bidra till att öka säkerheten. Vårt sortiment innehåller hela spektrat,
från enskilda detektorer till genomtänkta konventionella och adresserbara system.
TEKNISKA DATA
KFP-AF1-SE
KFP-AF2-SE
Antal slingor:
1
2 (4 med utökningskort)
Antal enheter per slinga:
250
250
Larmdonsutgångar:
2 @ 750 mA
2 @ 750 mA
Larmöverföringsutgångar:
2 Brand, 2 Fel
2 Brand, 2 Fel
24V Aux strömmatning:
500 mA
500 mA
Mått (L x B x H):
450 x 173 x 550 mm
450 x 173 x 550 mm
Vikt (utan batterier):
7,4 kg
7,4 kg
Miljökrav:
-5 till +40 grader 95% luftfuktighet
-5 till +40 grader 95% luftfuktighet
Artikelnr:
37-KFP-AF1-BRK
37-KFP-AF2-BRK
E-nummer:
63 001 59
63 001 63
TILLBEHÖR
LED-INDIKERING 20 SEKTIONER
Ger larm- och fel-indikering för 20 sektioner.
Artikelnr: 37-KFP-A-ZI-20
E-nummer: 63 001 26
LED-INDIKERING 40 SEKTIONER
Ger larm- och fel-indikering för 40 sektioner.
Artikelnr: 37-KFP-A-ZI-40
E-nummer: 63 001 54
SERVICEVERKTYG PG700N
Serviceverktyg för utläsning av nedsmutsning, kalibrering och adressering.
Artikelnr: 37-KFP-A-ZI-40
E-nummer: 63 002 13
Drivhjulsvägen 22, 126 30 Hägersten
Tel. 08-603 38 00
www.kamicsecurity.com

similar documents