Földrajzoktatás 1990-től napjainkig

Report
Földrajzoktatás a Debreceni Egyetemen és
jogelődjén, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen
1990-től napjainkig
Kerényi Attila
Debrecen
2014. november 14.
A Földtudományi Intézet (Tanszékcsoport)
tanszékei
• Természeti Földrajz Tanszék
Tanszékvezető: Prof. dr. Szabó József (1991-2005)
• Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék (2005 - )
Tanszékvezető: Prof. dr. Lóki József (2005-2011)
Dr. habil. Szabó Szilárd (2011- )
• GIS központ az intézeten belül: Prof. dr. Lóki József
A Földtudományi Intézet (Tanszékcsoport)
tanszékei
• Társadalomföldrajzi Tanszék
Tanszékvezető: Prof. dr. Süli-Zakar István (1990 – 1996)
• Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék (1996 - )
Tanszékvezető: Prof. dr. Süli-Zakar István (1996 – 2010)
Dr. habil. Kozma Gábor (2010 - )
A Földtudományi Intézet (Tanszékcsoport)
tanszékei
• Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék
Tanszékvezető: Prof. dr.Kerényi Attila (1991 – 2002)
• Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék
Tanszékvezető: Prof. dr. Csorba Péter (2002 -)
A Földtudományi Intézet (Tanszékcsoport)
tanszékei
• Ásvány- és Földtani Tanszék
Tanszékvezető: Dr. habil.. Szöőr Gyula (1981-1993)
Dr. habil. Gyarmati Pál (1993 – 1997)
Prof. dr. Szöőr Gyula (1997 – 2005)
Dr. habil. Kozák Miklós (2005 – 2008)
Dr. habil. Rózsa Péter (2008 - )
• Meteorológiai Tanszék
Tanszékvezető: Dr. habil. Tar Károly (1991-2009)
Dr. habil. Szegedi Sándor (2009-)
AZ OKTATÁS FEJLŐDÉSE
• A 90-es évekig csak a tanári szakpárok léteztek:
földrajz – biológia
földrajz – történelem
földrajz – bármely más szak
(angol, francia, matematika stb.)
• 1993 – 2006.: GEOGRÁFUS szak (5 éves képzés)
Szakirányok:
tájvédő (környezetvédelmi alapok)
terület- és településfejlesztő
(gazdaságtudományi alapok)
• Erősödik a térinformatikai alapozás, megjelennek
a turizmussal kapcsolatos tárgyak.
TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK KÉSZÜLNEK
AZ ÚJ OKTATÁSI FORMÁHOZ
TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK KÉSZÜLNEK
AZ ÚJ OKTATÁSI FORMÁHOZ
TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK KÉSZÜLNEK
AZ ÚJ OKTATÁSI FORMÁHOZ
TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK KÉSZÜLNEK
AZ ÚJ OKTATÁSI FORMÁHOZ
TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK KÉSZÜLNEK
AZ ÚJ OKTATÁSI FORMÁHOZ
TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK KÉSZÜLNEK
AZ ÚJ OKTATÁSI FORMÁHOZ
A HÁROMSZINTŰ KÉPZÉS TELJESSÉ VÁLÁSA
(2006)
1. Alapképzés (BSc) 2. Mesterképzés (MSc) 3. Doktorképzés (PhD)
Földrajz alapképzés (BSc, 3 év)
Szakirányok: geoinformatika
környezetföldrajz
idegenforgalom
térségfejlesztés
TANÁR szak
Földtudományi alapképzés (BSc, 3 év)
Szakirányok: geológus
meteorológus
geográfus
A HÁROMSZINTŰ KÉPZÉS TELJESSÉ VÁLÁSA
(2006)
GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉS (MSc, 2 ÉV)
Szakirányok: geomorfológia
geoinformatika
táj- és környezetkutatás
terület- és településfejlesztés
földrajztanár
( Ma: vissza az 5 éves képzéshez! )
A HÁROMSZINTŰ KÉPZÉS TELJESSÉ VÁLÁSA
(2006)
DOKTORI KÉPZÉS (3 ÉV)
Az 1990-es évekig a DR. UNIV. CÍMET (egyetemi doktorátus)
szerezhették meg a legkiválóbb diplomások. Ehhez nem volt külön képzési
forma.
A doktori képzés bevezetésével PhD TUDOMÁNYOS FOKOZATOT
kap az a hallgató, aki sikeresen elvégzi a 3 éves képzést , doktori szigorlatot
tesz, majd megvédi disszertációját.
1994 – 2001 Földtudományok Doktori Program
Programvezető: Prof. dr. Kerényi Attila
Alprogramok: Geomorfológia és társadalom Prof. dr. Szabó József
Tájföldrajz - tájvédelem Prof. dr. Kerényi Attila
Társadalomföldrajz Prof. dr. Süli-Zakar István
A HÁROMSZINTŰ KÉPZÉS TELJESSÉ VÁLÁSA
(2006)
2001 - Földtudományok Doktori Iskola
Iskolavezető: Prof. dr. Kerényi Attila (2001 – 2013)
Prof. dr. Csorba Péter (2013 - )
Programok:
• A lito- és hidroszféra természetes és
antropogén folyamatai (Prof. dr. Lóki József)
• Tájvédelem és éghajlat (Prof. dr. Kerényi Attila)
Műszaki alprogram (Dr. habil. Kalmár Ferenc)
• Társadalomföldrajz és területfejlesztés (Prof. dr. SüliZakar István)
EGYÉB KÉPZÉSI FORMÁK
• Távoktatás PHARE támogatással
2001- Környezetvédelmi referens (1 éves
képzés)
2006- Környezetvédelmi és fejlesztési
tanácsadó (4, ill. 3 féléves képzés)
• Megújuló energetikai szakértő képzés (4 félév)
• Megújuló energetikai szakember képzés (3 félév)
TANANYAGOK A TÁVOKTATÁSHOZ
TANANYAGOK A TÁVOKTATÁSHOZ
TANANYAGOK A TÁVOKTATÁSHOZ
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

similar documents