Energetska_ucinkovitost_Novske_i_okolice

Report
Energetska učinkovitost
Novske i okolice
Srednja škola Novska
Učenik: Dinko Kasumović, 3.g
Mentor: Gordana Divić, prof. mentor
Državno natjecanje “Opisujemo sustave”
Zagreb, 22. ožujka 2013.
Hrvatske šume
• Tvrtka koja gospodari šumom
i šumskim zemljištem
Gospodarenje
Slika 1. Primjer jednog tipa gospodarenja
• Adekvatna skrb o svim šumama
• Određuje se za svaku šumu zasebno
• Gospodarenjem nastaje godišnji etat
Hrvatske šume
Etat
Slika 2. Drvna zaliha prema vrstama u RH
• Drvna zaliha predviđena za sječu
• Najveći dio koriste pilane
• Planira se za 1, 10 ili 20 godina
Drvna sječka
• Kruta biomasa
Slika 3. Drvna sječka
• Proizvodi se u posebnim pogonima ili strojevima
• Koristi se u toplanama i termoelektranama
• Sirovina za proizvodnju briketa i peleta
Drvna sječka
Peleti
• Nastaju prešanjem usitnjene
drvne sječke
• Visoka energetska vrijednost
Briketi
• Nastaju prešanjem
usitnjene drvne sječke
• Visoka energetska
vrijednost
• Gorivo za automatske kotlove
Slika 4.
Peleti
Slika 5. Briketi
Pogon za proizvodnju sječke
• U našem gradu vlasnik tvrtka Quercus d.o.o
• Proizvodnja namijenjena
izvozu
• Planirana godišnja
proizvodnja je 50 000 t
Slika 6. Pogon za proizvodnju drvne sječke
Pogon za proizvodnju sječke
Princip rada pogona
Slika 8. Stroj za usitnjavanje
Slika 7. Tračni vod
Slika 9. Skladište sječke
Pogon za proizvodnju peleta i
termoelektrana
• Vlasnik tvrtka Pelet grupa d.o.o
• Iskoristivost pogona je 82%
• Peleti su namijenjeni izvozu
• Struja se distribuira HEP-u
Slika 10. Mjesto izgradnje pogona
Pogon za proizvodnju peleta i
termoelektrana
Pogon za proizvodnju peleta
• Proizvodnja iz drvne sječke
• Peleti se suše pomoću topline
termoelektrane
• Pakiraju se u vreće od 15 kg
Slika 11. Stroj za proizvodnju peleta
Pogon za proizvodnju peleta i
termoelektrana
Termoelektrana
• Gorivo je drvna sječka
• Jačine 1,5 MW
Slika 12. Izgradnja termoelektrane
• Ostatak topline koristi se za sušenje peleta
• Proizvodi 58 kg pepela na sat
Pogon za proizvodnju peleta i
termoelektrana
Termoelektrana
Slika 13. Shematski prikaz termoelektrane na sječku
Industrija na području Novske
• Prostire se u dvije industrijske zone
• Olakšice i prednosti koje daje grad Novska:
1. Zakonske prednosti ulaganja u područje posebne
državne skrbi
2. Poticajne mjere grada Novske
3. Prometni položaj
Industrijske zone
Zapad
• jugozapadni dio grada
Novske
• Dobra prometna
povezanost
• Potpuno opremljena
Slika 14. PZ Zapad
Jug
• Novoizgrađena zona
• južno od željezničkog kolodvora
• Sadrži potrebnu komunalnu
infrastrukturu
http://www.pznovska.com/index.php/hr/
Slika 15. PZ Jug
Dijagram uzroka
HRVATSKE
ŠUME
INDUSTRIJA
Pogoni za preradu
drvne mase
Kućne potrebe
Pepeo
SJEČKA
HEP
Struja
Prirodno gorivo
TERMOELEKTRANA
Pogoni za preradu sječke
Briketi
Peleti
SMANJENJE
NEZAPOSLENOSTI
Slika 16. Shematski prikaz dijagrama uzroka
Hvala na pažnji!
• Posebno hvala svima koji su mi pomogli u
pisanju rada, a to su:
Gordana Divić, prof.
Marin Piletić, dogradonačelnik Novske
Anita Cink, direktorica Quercus d.o.o
Mario Plejić, vlasnik Pelet grupe d.o.o

similar documents