een landschap in ontwikkeling (Lies Vandemaele, brugfunctie)

Report
Welkom op de 5de Actorenvergadering
5de Actorenvergadering
van het
Destructief Gedrag
Zorgtraject Justitiële
Roep om
jongeren
verbinding?
• Nederlandstalige IBE’s
ZNA UKJA
• K-dienst
PC Gent-Sleidinge
Yidam
PZH Familie, Kortrijk
De Patio
PC Caritas, Melle
De Branding
OPZ Geel
UPC, Kortenberg
Fordulas
PZ Asster, SintTruiden
• Casusoverleg Forensisch Zorgtraject
• Brugfunctie
Yidam
• 7 bedden + 1 herval/BOR (VOS
Meisjes)
• ½ outreachteam
• Crossover (Oost-Vl.)
•
•
•
•
De Branding
• 7 bedden + 1
herval (MOF,
• Sleidinge
J+M)
• Melle • 1 outreachteam
(VOS+MOF)
• Kortrijk
• 2 crisisbedden
(VOS+MOF)
De Patio
• Consult voor
7 bedden + 1 herval (MOF Jongens)
consulenten
1 outreachteam (VOS+MOF)
(Oost-Vl.)
2 crisisbedden (VOS+MOF)
Sherpa (CANO’s West-Vl.)
Consulent
Jeugdrechter
Justitiële
jongere
Jeugdhulpvoorziening
IBE of andere
GGZVoorziening
paragraaf 11
Overdracht bevoegdheden
Consulent
ITP
Justitiële
jongere
Jeugdrechter
Familierechtbank
IBE of
andere
GGZvoorziening
Jeugdhulpvoorziening
Artikel 11
Hervorming ggz
…doelgroepen aanduiden voor dewelke de zorg via een netwerk van
zorgvoorzieningen wordt aangeboden… (artikel 11, ziekenhuiswet)
overgaan tot
residentiële plaatsing van
de betrokkene in hetzij
een open afdeling, hetzij
een gesloten afdeling van
een jeugdpsychiatrische
dienst…
…
…Zowel de FOR-K- als de SGA-statuten
bevinden zich nog in een projectfase. Deze
werkvormen dienen structureel verankerd te
worden…
(Jongeren met een complexe multiproblematiek,
nota minister Vandeurzen)
(art. 37, paragraaf 11
nieuwe jeugdwet)

similar documents