Program - Munksnejdens Pensionärer

Report
uppdaterad 25.02.2015
Munksnejdens pensionärer r.f.
Vårterminen 2015
Ordf: Nina Krogius, tfn 0400 516030, [email protected]
Återkommande program
Måndag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Promenad
Bridge
Allsång
Qigong*)
Petanque
Promenad
Dataklubb
Bredviksplatsen
Servicecentralen
Servicecentralen
Servicecentralen
Munksnäs-(fd Kone-)parken
Bredviksplatsen
Serv.centr. 2 vån. klubbrum
kl 11.00
kl 14.00
kl 14.30
kl 15.30
kl 16.00
kl 11.00
kl 15.00 datum: 19.2./5.3./19.3./2.4./16.4.
Dataklubben är en träff där mer eller mindre rutinerade användare av dator, tablett och telefon kan
utbyta idéer och erfarenheter. Ta med dig din apparat. Eili eller Svenne deltar i mån av möjlighet.
Medlemsträffar hålls 2 gånger i månaden under terminerna turvis i Munksnäs servicecentral (serv),
Bredviksvägen 30 och i Munkshöjdens kyrkas församlingssal (förs), Raumovägen 3. I nedanstående
programlista används förkortningarna serv och förs.
Anmälningar: Kontaktpersonens förnamn samt sista anmälningsdag anges på programraden när
förhandsanmälan förutsätts. Vid månadsträffarna kan man anmäla sig till alla evenemang.
Nina tfn 0400 516030, [email protected]
Eili tfn 0500 602012, [email protected]
Helena tfn 050 5986288, [email protected]
Januari
Ti 06.01.
14.00
Lö
10.01.
15.00
On
To
14.01.
15.01.
13.00
13.00
To
29.01.
13.00
Siv tfn 050 3411444, [email protected]
Kate tfn 0500 317731, [email protected]
Obs. Kate tar helst emot telefonsamtal på förmiddagarna
sista anm.dag
Strauss-konsert i Finlandia-huset, Sibelius-akademins
19.11.
symfoniorkester, dirigent Atso Almila
2014
”Liket som visste för mycket”, Teater Fallåker,
19.12.
buss tur-och-retur Bredviksplatsen via Munkshöjden
2014
Blini-lunch på Restaurang Bellevue, Myntgatan 3, Skatudden
09.01.
Vaccinationer finns det mycket att berätta om. Det vet Ros-Mari
Ölander och berättar gärna.
Stefan och Staffan kåserar kring varandras böcker.Blir det månne
frågan om Brutale Burt i Daphnes kölvatten?
€53,-
Siv
€35,-
Siv
€
Kate
förs
serv
Februari
On 04.02. 14.00 Välkomstlunch för nya medlemmar på Restaurang
Pikku Ranska, Ulfsbyvägen 19
To 12.02. 13.00 Vi träffar forskaren Märta Salokoski som skrivit
ovetenskapligt om ”Äventyret att bli gammal”.
On 18.02. 13.00 Mikael Heinrichs berättar om Jägarrörelsen, Jägarsalen,
Ostrobotnia, Tölög.3, avslutas med lunch. välj ngndera e.båda
To 26.02. 13.00 Martina Lindholm från Finlands Hypoteksförening
informerar om s.k. omvända lån
förs
11.02. €
Nina
serv
Mars
On 04.03. 12.00 Ateneum:” Sibelius o. konstens värld” inled. föreläsning.
Lunch på Tablo Ateneum kl 13. Välj ngndera eller båda
To 12.03. 13.00 Vårmöte. Elisabeth ”Lillan” Rehn berättar om sitt liv och sina
insatser för freden i världen
To 26.03. 13.00 Förbered dig på att åldras - Alf Backman har ordet om
äldreomsorgslagen, friskvård, testamente...
*) deltagandet förutsätter genomgången Qigong-grundkurs; info Christl Schwarzenberg
tfn 050 5960048 [email protected]
24.2. €
Eili
förs
serv
April
To 16.04. 13.00 Folke Pettersson kåserar under rubriken: ”En
globetrotters sällsamma upplevelser”.
Lö 18.04. 14.00 ”Fosterlandet” på Svenska teatern. Familjekrönika på
två språk med bl.a. Birgitta Ulfsson, Alma Pöysti
To 23.04. 13.00 ”Minns du din ungdom?” Marika Rosenström, Folk-
förs
18.02. €30
Siv
serv
kultursarkivet, berättar o visar bilder från 1950 o.1960-talen
Maj
Fr 01.05. 12.00 Hels.stadsorkesters valborgsmatiné i Musikhuset
Fr 01.05. 13.00 FörstaMaj-lunch i Finlandiahuset start ca kl 13
On 06.05. 09.00 Utfärd till Nådendal o. Pargas: Gullranda m.guide,
23.3.
24.4.
23.4.
€15
€
€
Siv
Helena
Nina
lunch Rest.Trappi, i Pargas Salvador Dali-utställning
To
21.05. 13.00 Födelsedagsfest med underhållning – årets jubilarer
13.05. €
får inbjudan men alla är välkomna med och fira
förs Helena
Läs Hbls agenda på måndagarna under terminerna. Där finns det alltid någonting om
Munksnejdens pensionärers program.
Utfärdsbussen startar från Bredviksplatsen och kör ut via Munkshöjdens köpcentrum.
När du anmäler dig säg vänligen till om du kommer att stiga på i Munkshöjden.
När priset är angivet i programmet förutsätts förhandsbetalning, sista anm.dag=betalningsdag.
Munksnejdens pensionärers konto i Aktia är: FI76 4055 0010 7039 12
När det bara finns ett €-tecken i priskolumnen betyder det att förhandsbetalning inte förutsätts och/eller att
priset inte är bestämt ännu. Den som tar emot anmälningar vet.
Ytterligare kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida: www.munksnejden.spfpension.fi
Via hemsidan kan man ansöka om medlemskap och anmäla sig till begivenheterna.
Föreningens webmaster: Eili Ervelä-Myréen (kontaktuppgifter på första sidan)
Föreningens IT-handledare: Sven-Erik (Svenne) Krogius, tfn 0400 700171, [email protected]
Samrådet
(Samrådet i SPF Helsingfors är samarbetsorganet för alla12 pensionärsföreningar i Helsingfors.)
Den första tisdagen varje månad under terminen är pensionärer från alla Helsingfors-föreningar
välkomna till Samrådets träff på Café Esplanad. Titta in på en kopp kaffe eller portion soppa.
Klockan 14.00 presenteras dagens föreläsare. I Hbl:s agenda kan du i förväg läsa vad det gäller.
Den andra och fjärde fredagen i månaden går vi på kulturpromenad, start kl 13.00. Träffpunkten
meddelas i Hbls agenda.
Kontakta:
Claras resor fortsätter nu med Anneli Schönberg som medarrangör.
Clara von Bonsdorff
10 april Musikresa till Lahtis: 30-talets stora klarinettister, Big Band Hits
tfn 040 5444031
28-29 juli Operaresa till Nyslott för Puccinis Tosca
[email protected]

similar documents