för test oCh Certifiering

Report
SPECIALBRÄNSLE
för TEST OCH CERTIFIERING
figursytt
bränsle
Specialbränsle är en avdelning inom Preem
som utvecklar och produ­cerar diesel- och
bensin­kvaliteter för test- och certifiering.
Vårt laboratorium i Göteborg är ett av
Europas modernaste. Kvantiteterna är
allt från ett fat till större bulkleveranser.
Konsultativ partner
Som specialbränsle räknar vi bränsle som säljs till kunder med
särskilda önskemål. Våra kunder ställer höga och specifika krav
på den färdiga produkten. Under hela processen fungerar vi som
en konsultativ partner. Exempel på produktgrupper är:
• Certifieringsbränsle
• Långtidsbränsle
• Unika bränsleblandningar
• Produktionsbränsle (first fill)
PÅ kundens villkor
Vi jobbar ofta i en nära relation med våra kunder. Det innebär
en snabb och effektiv process med hög servicenivå. Tack vare att
vi har stöd från våra egna raffinaderier är ledtiderna korta för
att producera ett bränsle.
Dessutom är Preems laboratorium ett av Europas modernaste.
Det bidrar också till vår snabba process och gör oss flexibla i
framtagningen av specialbränslen. Fordonsindustrin är vår största
kundgrupp, men vi har också kunder inom områden som forskning- och utveckling, institutioner och företag för motortester
och andra oljebolag.
Emballage
Vi levererar specialbränsle i fat, ISO-container, IBC-container
och i bil och båt.
Vi har levererat
SPECIALBRÄNSLE
till bilindustrin
över hela världen
sedan 1990
EXEMPEL PÅ PRODUKTER
KONTAKTA OSS!
Diesel EN590 (all class)
Anna Mentes
Diesel EN590 B7
Produktionsansvarig
Telefon: +46 10 450 41 77
e-post: [email protected]
Diesel SD10 (RF-06-03)
Diesel SD10 B10
Diesel Euro VI B7
Pelle Malmros
Key Account Manager
Telefon: +46 10 450 14 74
E-post: [email protected]
Diesel Euro 5 B5
Anna Garpfalk
Diesel MK1 (fossil) Swedish
Diesel RF-03A-84
Avtalshandläggare
Telefon: +46 10 450 1343
E-post: [email protected]
Diesel 50-2000 MK3 (sulphur)
Lars FriedmanN
Diesel USA LQ
Avtalshandläggare
Telefon: +46 10 450 1341
E-post: [email protected]
Diesel USA 2D 1065 ULS
Gasoline 91 Cert
Gasoline 95 Ethanol 10 S and W
Gasoline 95 Methanol 7 Ethanol 3
Gasoline 95 Methanol 15
Gasoline 98
Gasoline Alkylate 4 stroke
Alkylat 2-stroke
First fill: Diesel MK1
First fill: Gasoline Alkylat 95
PREEM LEDER omvandlingen till
ett hållbart samhälle
Preems vision är att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle och vi ser oss som en del av lösningen
– inte bara en del av problemet.
Ett bra exempel på hur vi på Preem lever vår vision,
är Preem ACP Evolution Diesel. Den är delvis
tillverkad av tallolja, en restprodukt från skogs­
industrin. ACP Evolution Diesel är en världsunik
produkt som minskar utsläppet av koldioxid
markant.
ACP Evolution Diesel förbättras och utvecklas hela
tiden – därav namnet Evolution. Läs om hur vi gör
bränsle av restprodukter från svensk skogsindustri
på preem.se/evolution.
Preem AB, 112 80 Stockholm, www.preem.se

similar documents