Drugs - Stad Kortrijk

Report
Drugs in Kortrijk
Drugs in Kortrijk
Drugs in Kortrijk
16 mensen aangehouden na grote
drugcontrole Kortrijk
04 april 2012
Drugsnaalden liggen voor het rapen langs
Spinnerijkaai
16 september 2011
Het Flex-team van de politiezone VLAS plukte het voorbije
weekend een zoveelste dealer van straat.
10-04-2012
Drugsgebruik in Kortrijk neemt toe
12 oktober 2011
Fransen kopen in Kortrijk drugs bij Nederlanders
donderdag 09 februari 2012
Drugs in Kortrijk
Brengen cijfers duidelijkheid?
Drugs in Kortrijk
•
Cijfers lokale politie
Explosieve stijging te wijzen aan verhoogde controles, maar meer aan
de hand?...
Drugs in Kortrijk
•
Cijfers project spuitenruil WVl.
Drugs in Kortrijk
•
Cijfers hulpverlening
•
•
•
•
MSOC: 81 cliënten 2010 – 2011
Kompas Ambulant: 472 dossiers opgestart (30 à 35%)
Kompas Crisis: 117 opnames
Kompas De Kier:19 opnames
Drugs in Kortrijk
•
Probleem conclusie
• Is er een probleem in Kortrijk?
• Moeten we paniekeren?
• Wat moeten we dan wel doen?
Ja
Neen
Drugs in Kortrijk
• Aanpak
Drugs in Kortrijk
• Dat goed gevoel
Drugs in Kortrijk
• Drugspecifiek
Justitiële
aanpak
Preventie
Hulpverlening
Aanpak drugfenomeen
• Stadia van gebruik
geen
Sociaal
Problematisch
Preventie
• Wat
•
•
•
•
Drugbeleid in de verschillende sectoren
Sensibiliseren
Voorbereiden/ sterken
Informeren
• Wie
•
•
•
•
•
Drugspreventie stad
CGG Roeselare
JAC
LOGO
Vlaams en Provincie
• Waar
•
•
•
•
•
•
Onderwijs
Vrije tijd
Arbeid
Bijzondere jeugdzorg
Sociale sector
…
Drugs in Kortrijk
• Aanpak
Aanpak drugfenomeen
• Stadia van gebruik
geen
Sociaal
Problematisch
Drugs in Kortrijk
• Drugspecifiek
Justitiële
aanpak
Preventie
Hulpverlening
Hulpverlening
• Wat
• Helpen
• Erger voorkomen
• Wie
• Kompas vzw
(De Kier,
Ambulante drugs, Residentiële,
oudergroep)
• MSOC
• PZ Heilige Familie
(Vlonder)
• AA
• SOS Verslaving
• JAC
• Straathoekwerk
Aanpak drugfenomeen
• Stadia van gebruik
geen
Sociaal
Problematisch
Justitiële aanpak
• Wat
•
•
•
•
Wet/normen hanteren
Overlast aanpakken
Stok achter de deur
Drugzittingen - vroeg - doorverwijzing
• Wie
•
•
•
•
Lokale politie / stad
Justitiehuis
Parket
GAS
• Opmerkingen
•
•
•
Criminaliteit aanpakken
Afstemming
9 -punten
Wat kunnen jullie doen?
•
•
•
•
•
Niet uit de weg gaan
Voorbereid zijn (beleid)
Signaleren
Juist doorverwijzen
Geen therapeut spelen - motiveren
Drugs in Kortrijk
• Afstemming
Justitiële
aanpak
Preventie
Hulpverlening
Wat kunnen jullie doen?
•
•
•
•
•
•
Niet uit de weg gaan
Voorbereid zijn (beleid)
Signaleren
Juist doorverwijzen
Sensibilisering
Geen therapeut spelen – wel motiveren
http://www.ida-nl.be/
http://www.vad.be/
http://www.druglijn.be
Repressie
Preventie
Hulp-verlening
Motivatie
Vragen?
Björn Van Hamme
Stadhuis Kortrijk
Grote Markt 54
056/277292
[email protected]

similar documents