Kolibrie Horeca payrolling

Report
Payroll
U kunt het doen, u kunt het laten,
u kunt het laten doen
Een presentatie over de werking, de voordelen en bedenkingen van
het payrollsysteem voor congres podiumkunsten door Harold Briels,
Directeur van Kolibrie Horeca Payrolling
Inhoud
• Wat is payroll
• Medewerkerscyclus
• Voor wie kan het interessant zijn
• Voordelen payroll
• Bedenkingen payroll
• Kosten vergelijken
• Werkgeverslasten
• Payroll vergelijken
Ervaring payroll?
Wat is payroll
Het uit handen geven van het juridisch werkgeverschap en
laten verzorgen van de loonadministratie. Opdrachtgever blijft
verantwoordelijk werven en selecteren werknemers.
Medewerker
Payroll
organisatie
Juridisch werkgeverschap
samenwerking
Horeca
bedrijf
Medewerkerscyclus
Werven medewerkers
Payroll: geen rol
Uitstroom
Payroll: herplaatsing
uitstroom, ontslagaanvraag
juridische zaken
Aanname medewerkers
Payroll: administratieve
inschrijving, contracten,
Regelgeving, lonen,
Functiegroepen, cao,
Vreemdelingen, id-bewijs
Verrichten arbeid
Payroll: administratieve
Verwerking, loonbetaling,
helpdesk, ziekte,
poortwachter etc
Voor wie interessant?
•
•
•
•
Voor sommigen?
Startende ondernemers?
Groeiende bedrijven?
Bedrijven met oproepkrachten of
seizoenswerkers?
• Bedrijven met pieken & dalen?
• En…?
Voordelen ondernemer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Geen juridisch werkgever
Geen risico’s ziekte/contract
Geen ziekteverzuimverzekering en Arbodienst
Geen verplichting inzake Wet Poortwachter
Geen afdrachten aan verschillende instanties
Geen kosten juridische conflicten
Vermindering kosten personeelszaken
Vermindering kosten accountant / boekhouder
Direct de kosten inzichtelijk / Stabiele cashflow
en…
Voordelen medewerkers
• Volledige overname arbeidsverleden
• Bij einde dienstverband veel mogelijkheden
• Helpdesk voor alle vragen
• Loonstroken digitaal
• Wekelijkse betaling
• Collectieve ongevallenverzekering
• Secundaire arbeidsvoorwaarden
Bedenkingen payroll
• Investering t.o.v. toegevoegde waarde
• Binding medewerkers
• Wekelijkse facturatie, all in
• Relatie met boekhouder
• Beperkte risico’s
• En…
Vergelijken
• Kosten zelf doen / Boekhouder
• Voorwaarden / kosten Payrollbedrijven
Zelf / Boekhouder
• Directe kosten (vaste kosten)
• Indirecte kosten (variabele kosten)
• Benchmark-percentages
Loonkosten
• Kosten werkgever (WW, WIA etc)
• Kosten CAO-fondsen (pensioen etc)
Directe
kosten
• Kosten accountant
• Kosten administratie (PZ etc)
• Kosten ziekteverzekering
• Kosten risico’s contracten
• Kosten juridisch
Indirecte
kosten
(variabel)
Kosten werkgever
Sociale lasten werkgever
•
•
•
•
•
WW-premie (werkeloosheidswet)
WW-wachtgeld (sectorpremie 33)
Basispremie WIA (opvolger WAO en gelijk)
ZVW (ziekenfondswet)
Gedifferentieerde WGA premie (groot/klein, belast)/zelf
CAO fondsen
•
•
•
•
•
Ouderdomspensioen
Vroegpensioen
Aanvullende pensioenen
Ontwikkelbudget
Eindejaarsuitkering
Kosten werkgever
Reserveringen
• Vakantiegeld
• Vakantiedagen
• Feestdagentoeslag
• Kort verzuim
• Bijzonder verlof
Overzicht directe
werkgeverslasten
Directe kosten Horeca in %
Sociale lasten werkgever
WW-premie (werkeloosheidswet) (ww/AWF)
WW-wachtgeld (WW-WGF/sectorfonds 33)*
Basispremie WIA (opvolger WAO)
ZVW (ziekenfonds)
SER
Gediff WGA premie
Branche premies:
PH&C-OP/NP (ouderdomspensioen)
Ontwikkelingsbudget
Reserveringen:
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Kort verzuim
Bijzonder verlof
in %
2,15%
8,67/2,02%
5,45%
7,50%
0,01%
1,66%
25,43%
8,40%
2,00%
10,40%
35,83%
8,00%
9,60%
0,20%
0,20%
18,00%
53,83%
Overzicht indirecte
werkgeverslasten
Indirecte kosten (variabel)
Accountant
Administratie
Ziekte
Contracten
Juridische zaken
in %
?
?
?
?
?
Kosten accountant
• Totaalpakket per jaar
• Periodieke kosten
• Kosten per situatie (ziekmelding, contract etc)
• Kosten additioneel advies
• Aanmeldkosten
• Kosten jaarwerk
• Kosten per loonstrook / jaaropgave
Kosten
administratie
• Personeelskosten (PZ of eigen tijd)
• Tijd aan contracten
• Tijd inschrijvingen
• Tijd vragen
• Tijd correspondentie instanties
• Wet poortwachter*
Kosten
ziekteverzekering
• Hoeveel weken eigen risico
• Ook voor tweede jaar ziekte
• Wat wordt er uitbetaald (Bruto, netto, vakgeld)
• Wat doet een ziekmelding op de premie
• Kosten herintegratie en poortwachter
• Kosten en tijd arbodienst en bemiddeling
Kosten risico’s
contracten
• Contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd
• Vaste uren in het contract
• Gemiddelde opbouw arbeidsverleden
*Hoge of lage wachtgeldpremie
Kosten
juridische zaken
• Advocaatkosten
• Schadevergoedingen/afkoopsom
• Doorbetaling loon
• Eigen tijd (opbouw dossier etc)
Bedrijfsvergelijking
Indicatie percentage van de omzet
Branche
Lunchroom, broodjeszaak
Lunchroom, broodjeszaak
Lunchroom, broodjeszaak
Lunchroom, broodjeszaak
Lunchroom, broodjeszaak
Café
Café
Café
Café
Café
Zalencentrum
Zalencentrum
Zalencentrum
Zalencentrum
Zalencentrum
Discotheek
Discotheek
Discotheek
Discotheek
Discotheek
Luxe restaurant
Luxe restaurant
Luxe restaurant
Luxe restaurant
Luxe restaurant
Café - Restaurant
Café - Restaurant
Café - Restaurant
Café - Restaurant
Café - Restaurant
Totale
omzet
x 1000
200
300
500
700
1000
200
300
500
700
1000
200
300
500
700
1000
500
700
1000
1200
1500
200
300
500
700
1000
200
300
500
700
1000
Bron: bedrijfschap horeca & catering
min-max
gezonde
maaltijden
verhouding
% vd omzet
29-34
28-34
27-33
27-33
27-33
43-47
41-46
38-43
38-43
37-42
37-41
37-41
35-40
34-39
34-39
45-49
45-49
45-49
45-49
45-49
28-33
28-33
28-33
28-33
28-33
30-35
29-34
28-34
28-34
28-34
min-max
gezonde
Dranken
verhouding
% vd omzet
29-33
29-33
28-32
27-31
27-31
27-32
26-30
24-28
23-28
22-26
25-30
25-30
24-28
23-27
22-27
15-20
15-20
15-20
15-20
15-15
24-28
24-28
24-28
24-28
24-28
26-30
25-29
23-28
22-27
21-25
min-max
gezonde
inkoop tot
verhouding
% vd omzet
29-34
28-33
27-32
27-32
27-32
28-32
27-31
24-28
24-28
24-28
30-34
30-34
29-33
28-32
28-32
16-19
16-19
16-19
16-19
16-19
27-31
27-31
27-31
27-31
27-31
29-34
28-33
27-32
26-31
26-31
min-max
gezonde
personeelkn
verhouding
% vd omzet
15-17
19-21
22-24
23-26
24-27
16-18
20-22
24-26
26-29
28-31
16-18
20-22
24-27
27-30
28-31
21-23
22-24
24-26
24-26
25-27
22-24
27-29
30-34
32-36
33-37
19-21
24-26
28-32
31-34
32-36
Payrollbedrijven
• Voorwaarden, kleine lettertjes
• Certificering
• CAO, opbouw reserveringen
• Werkwijze, extra dienstverlening
• All-in tarief, starttarieven
• Opzegtermijnen
• Doorfacturering ziekte, leegloop, juridisch
• Urenverwerking
• En…
Heeft u vragen?
U kunt het doen, u kunt het laten,
u kunt het laten doen

similar documents