DECENT projekt eredményei

Report
DECENT
PROJEKT
2013-2014
Munkavállalói
kapacitásbővítés európai
és nemzeti szintű képzések
révén
A projekt célja

A projekt ötlet lényege, hogy bővítsük a
munkavállalók kapacitását a szociális
párbeszéd és tisztes munka agenda területén
speciális képzések által, amelyek magukban
foglalják a jogi képzést munkavállalói jogokról,
a szociális párbeszéd struktúrák, az EU-s és ILO
megállapodások és ajánlások megismerését;
ill. gyakorlati ismereteket, mint például a
tárgyalástechnika, a szervezési módszerek és
a kommunikáció; különös tekintettel a fiatal
munkavállalókra.
Problémák:
 Alacsony
szinten van a szociális partnerek
tudásszintje a szociális párbeszédről, mint
közösségi fejlesztési eszközről; alacsony
szintű a résztvevők képzettségi szintje a
szociális párbeszéd vezetését illetően;
hiányzik a hálózatépítés a szociális
partnerek között nemzeti és nemzetközi
szinten; alacsony szinten van a szociális
párbeszéd és a tisztes munka szélesebb
körű népszerűsítése.
Célok és indoklás:



- A magyar szociális párbeszéd rendszer erejét jelentősen csökkentették. Az
Országos Érdekegyeztető Tanács tripartit rendszerét felváltotta egy
multipartit rendszer, amely magában foglalja a civil szervezeteket és az
egyházakat is, viszont a kormány csak megfigyelőként van jelen. Így sürgős
szükség van a munkavállalók kapacitásának bővítésére a tekintetben,
hogy hatékonyabban tudjanak részt venni a létező regionális, ágazati és
vállalati szintű szociális párbeszéd rendszerekben, amelyek az
érdekképviselet egyetlen valódi lehetőségei maradtak.
- Az szakszervezeti bizalmik/ alapszervezeti tisztségviselők a szakszervezetek
frontvonalban lévő képviselői, így ők a leginkább képesek rá, hogy
sikeresen képviseljék a munkavállalókat a tárgyalásokon, erősítsék a
szakszervezetek bázisát és új tagokat szervezzenek. Egy összefoglalt „jó
gyakorlatok”-at tartalmazó gyűjtemény nagymértékben növelné az
eredményességüket.
- Magyarországon a tisztes munka irányelvei nem jól ismertek és elismertek.
A gazdasági és pénzügyi válság után/közben a munkavállalók jobban
aggódnak azért, hogy van e munkájuk, mint azon, hogy ez a munka tisztes
e.
Stratégiai célok:






a szociális párbeszéd szerepének erősítése és
minőségének javítása a szociális partnerek között
a szakszervezeti bizalmik/ alapszervezeti
tisztségviselők részvételének erősítése a szociális
párbeszéd rendszerben
a szakszervezetek bázisának erősítése a
kapacitásbővítés révén
a tisztes munkával és előnyeivel kapcsolatos
ismeretek erősítése
szakszervezeti kézikönyv kidolgozása a szakszervezeti
bizalmik/ alapszervezeti tisztségviselők részére
hálózatépítés a magyar és a norvég szakszervezetek
között
Részletek:
1. Projekt előkészítése
Tanulmányút Norvégiába, a norvég szociális párbeszéd
rendszerének és struktúrájának megismerése céljából.
 2. Szakszervezeti szakértői csapat létrehozása a képzési
anyagok és eszköztár összeállítására
A szakértők kiválasztása mindkét országban, szakértői találkozók
(személyesen és interneten keresztül), képzési anyagok
kidolgozása.
 3. Nemzeti szintű képzések rendezése a szakszervezeti
bizalmik/tisztségviselők részére
Képzések a szakértők által kidolgozott képzési anyagok és
eszköztár felhasználásával. Témakörök: hogyan növeljük a
munkavállalói részvételt a szociális párbeszéd rendszerekben
(toborzás és szervezés); hogyan működjünk sikeresen ezekben a
struktúrákban (jogi háttér, tárgyalástechnika, kollektív tárgyalási
módszertan); a tisztes munka népszerűsítése a munkahelyeken
(minőségi munkahelyek, egyenlő bér, nemek közötti
esélyegyenlőség, stb.).

Részletek:
4. Media kampány
Poszter kampány a különböző szakmák képviselőiről
mindennapi szituációkban, a munka és a magánélet közötti
egyensúly, munkahelyi jogok és szociális értékek
népszerűsítésére.
 5. Kézikönyv kiadása
Kézikönyv a szakszervezeti bizalmik/tisztségviselők részére,
benne a képzési anyagokkal és a képzések és
tapasztalatcserék során gyűjtött tapasztalatokkal.
 6. Tanulmányút Magyarországra
Norvég delegáció látogatása Magyarországon
tapasztalatcsere elősegítése céljából – partnerség kiépítése és
nemzetközi együttműködés.
 7. Záró konferencia
A konferencia a képzések és tapasztalatcserék
eredményeiről. A kézikönyvek bemutatása.

Eredmények:




5 fős delegáció
tanulmányútja
Norvégiába
Weboldal (jelenleg
kb. 8830 látogató)
Facebook oldal (89
like + kb. 1000 fő akit
elértünk)
4 képzési rendezvény
összesen 114
résztvevővel




Poszter kampány 10
különböző szakma
képviselőivel (citylight
felületeken való
megjelenés több ezer
emberhez jutott el
Budapesten)
Média megjelenések
Kiadvány 400
példányban
UNIO – SZEF partnerség
kialakítása
5 fős delegáció tanulmányútja
Norvégiába
Weboldal létrehozása
(jelenleg kb. 8830 látogató)
Facebook oldal (89 like + kb.
1000 fő akit elértünk)
4 képzési rendezvény összesen
114 résztvevővel
Poszter kampány 10 különböző
szakma képviselőivel
Média megjelenések
A Tisztes Munka Világnapja alkalmából rendezett
akciónkkal kapcsolatos média megjelenések.

- Flashmob a tisztes munkáért! - szef.hu
- Fiatalok munkalehetőségéért demonstráltak - metropol.hu
- Demonstráció a fiatalok tisztességes munkalehetőségéért- klubradio.hu
- Tízmilliók dolgoznak embertelen körülmények között -mno.hu
- Budapesti akció a Tisztes Munka Világnapján -hrportal.hu
- Növekszik a munkahelyi kiszolgáltatottság - profession.hu
- Közeleg a Tisztes Munka Világnapja- prohuman.hu
- Közeleg a Tisztes Munka Világnapja - hrportal.hu
- Közeleg a Tisztes Munka Világnapja- szakszervezetek.hu
- Négy órás hírek – Echo Tv
Kiadvány 400 példányban
UNIO – SZEF partnerség
kialakítása
Záró konferencia - Siófok





Program:
Péntek – megnyitó
Szombat délelőtt– új ismeretanyagok
megszerzése a norvég szakszervezetekről és
szociális párbeszédről, valamint a norvég
szakszervezetek által használt oktatási és
toborzási módszerekről
Szombat délután – eddig tanultak
felelevenítése + kiadvány bemutatása
Vasárnap délelőtt – további tervek
megvitatása + projekt értékelése
Köszönöm a figyelmet!

similar documents