Историја за будућност

Report
www.oscebih.org
Human Dimension Department (HDD) • Aleksandra Krstović • Mostar • april 2014. g
Projekat:
Historija/Istorija/Povijest za budućnost: kroz obrazovanje ka pomirenju
Proces reforme udžbenika i nastave istorije u BiH
Kratak pregled od 1999. g do danas
 1999.g – 2003/4.g - Revizija udžbenika i uklanjanje uvredljivih sadržaja, Preporuka
1454 (2000.g) Obrazovanje u BiH, Parlamentarna skupština Savjeta Evrope (april
2000.g), Zajednička jezgra (2003.g)
 2004. g – 2006. g – Izrada i usvajanje Smjernica za pisanje i ocjenu udžbenika
istorije osnovnih i srednjih škola u BiH (SG BiH 5/07)
 Obuke i seminari za autore i recenzente udžbenika istorije, nastavnike, koje su
organizovale međunarodne organizacije (Misija OSCE-a u BiH, Savjet Evrope i
Georg Eckert Institut za međunarodno istraživanje udžbenika), EUROCLIO HIP
BiH, Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi i sl.
 Priručnici za nastavnike, dodatni nastavni materijali itd.
 2007/8. g - nova generacija udžbenika istorije, GEI analiza
 Projekat: Historija/Istorija/Povijest za budućnost: kroz obrazovanje ka pomirenju
Mostar
• april 2014.
Presentation
titleg
2 13
Izrada i usvajanje
Smjernica za pisanje i ocjenu udžbenika istorije osnovnih i srednjih škola u BiH
(SG BiH 5/07)
1.1. Učenici dobiju osnovno razumijevanje istorije
sva tri konstitutivna naroda i nacionalnih
manjina;
1.2. Bosna i Hercegovina bude glavna polazna
tačka;
1.3. Tri konstitutivna naroda i nacionalne manjine
budu predstavljeni na nepristrasan način;
1.4. Sporna pitanja propisanog nastavnog plana i
programa budu objađena na način koji ne
vrijeđa, te uvažava osjećanja konstitutivnih
naroda i nacionalnih manjina;
1.5. Susjedne države budu predstavljene na
nepristrasan način;
1.6. Interaktivno učenje i komparativni metodološki
pristupi budu primijenjeni prilikom pisanja
udžbenika.
Mostar
• april 2014.
Presentation
titleg
3 13
2007/8. g - nova generacija udžbenika istorije, GEI analiza
Analiza dostupna na web stranici www.gei.de
Mostar
• april 2014.
Presentation
titleg
4 13
Projekat:
Historija/Istorija/Povijest za budućnost: kroz obrazovanje ka pomirenju
2009/10. g –
Regionalni forumi
2011. g –
Odbor za reformu nastave istorije u BiH
2013. g –
Ishodi učenja i standardi učeničkih postignuća, Preporuke
2013/4. g –
Seminari za nastavnike, Seminari za autore i recenzente udžbenika
Mostar
• april 2014.
Presentation
titleg
5 13
Regionalni forumi
Banja Luka, Čapljina, Lukavac, Sarajevo
Mostar
• april 2014.
Presentation
titleg
6 13
Projekat:
Historija/Istorija/Povijest za budućnost: kroz obrazovanje ka pomirenju
Odbor za reformu nastave istorije
u BiH
NPP u
RS-u
Okvirni NPP
u Federaciji
BiH
NPP na
hrv.jez.
NPP
Brčko
Distrikta
BiH
Agencija
za
predškol.,
osnovno i
srednje
obrazo.
FBiH
Min.obr.
i nauke
u
BiH
Savjet
Evrope
EuroClio
HIP BiH
Misija
OSCE-a
u BiH
Mostar
• april 2014.
Presentation
titleg
7 13
Geografska zastupljenost članova Odbora
2011
Ključni zadaci Odbora
Analiza NPP-a istorije u
osnovnim školama u BiH
Razvoj ishoda učenja i
standarda učeničkih
postignuća za osnovnu
školu
Jačanje saradnje i
umrežavanje
2014
Mostar
• april 2014.
Presentation
titleg
9 13
2011 - 2014
Rad Odbora
Mostar
• april 2014.
Presentation
titleg 10 13
2014
Finalizacija projekta
Seminari za nastavnike istorije u osnovnim školama
Seminari za autore i recenzente udžbenika
Pilot testiranja
Predaja
dokumenata
nadležnim
ministarstvima
obrazovanja,
PZ/ZŠ/PI i
BiH Agenciji za
predškolsko,
osnovno i srednje
obrazovanje
Analiza rezultata i finalizacija
ishoda učenja i
standarda učeničkih postignuća
Izrada testnih pitanja za pilot testiranje
(5/6. i 8/9. razredi osnovne škole)
Mostar
• april 2014.
Presentation
titleg 11 13
Nastavak
 Dalje unapređenje nastave istorije kroz sprovođenje već
postignutih rezultata (Smjernice, Ishodi učenja i standardi učeničkih
postignuća, Preporuka Odbora itd.)
 Izrada indikatora za ishode učenja za kraj srednje škole
 Unapređenje kapaciteta obrazovnih institucija u BiH i dalja
modernizacija nastave istorije u BiH
 Izrada novih nastavnih planova i programa
 Izrada novih nastavnih materijala (udžbenika, priručnika za
nastavnike, dodatnih nastavnih materijala)
 Kontinuirana obuka nastavnika istorije
Mostar
• april 2014.
Presentation
titleg 12 13
www.oscebih.org
Human Dimension Department (HDD) • Aleksandra Krstović • Mostar • april 2014.god
Hvala!
Aleksandra Krstović
[email protected]

similar documents