Ryttarbladet_nr2_2012 - Ryttargårdskyrkans Blogg

Report
maj - juni 2012
REDO FÖR EN NY TID I LIVET
SAMTAL MED MARIE-LOUISE RASK
För vissa är Marie-Louise Rask ett bekant
ansikte. För andra är hon bara ett namn.
Och andra vet inte alls vem hon är. Efter
att ha arbetat i Ryttargårdskyrkan sedan
år 2000 är det nu dags att gå i pension och
avsluta tjänsten som intendent. Motvilligt
ställer hon upp på att prata en stund om sitt
liv, arbetet och framtiden.
Som ung var Marie-Louise i London i några
år och läste engelska. När hon kom tillbaka
till Sverige började hon arbeta på bank. På
sin arbetsplats i Katrineholm träffade hon en
arbetskamrat som bjöd med henne till Pingstkyrkan en kväll. För Marie-Louise var det något
helt nytt och främmande. Men kvällen gjorde
djupt intryck och hon började vara med ungdomarna i församlingen, gå på gudstjänst och
läsa bibeln. Efter ungefär ett år så fick hon ett
starkt möte med Gud på ett tältmöte och en
vecka efteråt så döptes hon och blev medlem i
församlingen där.
Frälsningsupplevelsen ledde sedan till ett
år på bibelskola i Gävle där hon blev kvar och
fick möjlighet att åka på en ett år lång missionsresa. Resan gick till Indien och Pakistan
med folkvagnsbuss både fram och tillbaka.
Efter den resan följde några år i Katrineholms
pingstförsamling och några år som missionär
i Kenya.
Tillbaka i Sverige igen blev det församlingstjänst i Söderköping och Norrköping där
Marie-Louise var med när pingstförsamlingen
byggde om ett hotell till kyrka och konferensanläggning. Hon arbetade där i 6 år och
sedan 1 augusti 2000 har hon arbetat i Ryttargårdskyrkan.
Jag frågar varför tiden här har blivit så
mycket längre än allt annat hon gjort tidigare. Hon säger att hon trivts så bra här och att
hon gillar att det är en öppen församling med
många engagerade frivilliga. Hon uppskattar också kontakterna med människor hon
fått genom café, konferenser och konserter.
Mötet med människor är framförallt det som
hon kommer att minnas och även det som hon
poängterar flera gånger under vårt samtal.
Framtiden för Ryttargårdskyrkan och
församlingen då? Vad tror hon om den? Hon
hoppas på att få se förändringar efter att
hon lämnat över ansvaret till andra. Annars
vore det hemskt, säger hon. Vi lever i en värld
som förändras och församlingen måste också
förändras för att inte stagnera. Hon kan se att
mycket hänt i både byggnaden och församlingen under hennes arbetstid och hoppas
att utvecklingen fortgår. Hon hoppas på att
många nya kontakter kommer att knytas, att
församlingen riktar sig utåt och att fler får
veta var Ryttargårdskyrkan ligger och vad som
finns innanför väggarna.
Vi pratar också om hur ansvaret för församlingen ligger på oss medlemmar och det
gäller både andligt och praktiskt. Tycker vi att
församlingen är viktig måste vi också prioritera
den i våra liv. Det blir inte rent om ingen städar
i kyrkan och om vi ska betala någon för att
göra det måste vi satsa mer av de insamlade
medlen. Samtidigt som det praktiska arbetet
inte får bli en börda eller ett krav.
Men eftersom hon beskriver det som
att hennes arbete varit hennes liv blir jag lite
orolig, vad ska hon göra nu då? Men MarieLouise själv verkar inte orolig. “Jag fick smak
på att vara ledig när jag opererade höften förra
året” säger hon. Nu ser hon fram emot att gå
på gudstjänst, läsa böcker, vara mer med sina
syskon och syskonbarn och att vara med i en
servicegrupp. På ett sätt uppfattar jag att Marie-Louise ser fram emot pensionen precis som
man kan tänka att studenterna ser på sina liv
när de slutar gymnasiet. Resten av livet ligger
framför som en öppen bok - allt är möjligt.
Det har varit ett arbete i full fart med
många bollar i luften och många snabba
beslut. Ett roligt arbete men som också har
slitit på kroppen. Många tunga lyft, flyttade
möbler och långa dagar på hårda golv gör att
TACK!
För 12 spännande år! Konferensgrupper,
servicegrupper, personalgrupp
och hela församlingen! Tack för arbetsglädje
och gemenskap. Guds välsignelse till er alla.
/ Marie-Louise
kroppen börjar säga ifrån. “Nu är det dags
att sluta. Det räcker med en ny höftled” säger
hon och skrattar.
Text | Rode Lindh-Andrae
Foto | Marcus Andrae
NYA MEDLEMMAR
Karl-Johan och Vera
Loorents
Sandra
Eklänge
Peter
Forss
Elin
Hedblad
Anthia
Nibitegeka
MEDLEMSNYTT
Christoffer
Hedblad
Emma
Rogä
Teodor
Lind
Nya medlemmar
» Emma Rogö
» Daniel Lindén
» Peter Forss
» Carolina Jarl
» Erik Jarl
» Vera Loorents
» Teodor Lind
Döpta
»
»
»
»
»
»
Karl-Johan Loorents
Christoffer Hedblad
Elin Hedblad
Anthia Nibitegeka
Sandra Eklånge
Madelen Arvidsson
» Karl Erlandsson
Flyttat
» Charlotta Hall
» Marcus Svensson
Hemgångna
» Inga-Maj Sturve
NY LOGGA FÖR RYTTARGÅRDSKYRKAN
Informationsrådet har arbetat med att ta
fram en ny logga för vår församling under det
senaste året. I Församlingsledningen har man
beslutat att vi ska införa den nya loggan och
att det ska ske efter hand. Vi kommer inte att
byta ut alla skyltar nu, utan det görs när det
finns behov för det.
Lövet, som ursprungligen symboliserade
”kyrkan vid allén”, är fortfarande kvar. Men
nu är det också två dörrar bakom lövet, där
den ena dörren står på glänt. Vi vill med det
fånga upp vår vision där vi säger ”Vi vill vara
en öppen och generös församling…”. De
rundade hörnen och den något ljusare färgen
ska ge ett varmt och välkomnande intryck, är
vår tanke.
Upprinnelsen till att Informationsrådet
började fundera på att modernisera loggan
är att det finns ett behov av att göra en ny
hemsida och nya trycksaker, så som visitkort.
Arbetet med hemsidan har precis påbörjats,
där man ser över hela den bakomliggande
strukturen. Detta görs för att fler ska kunna
vara med och uppdatera sidan så att den är
aktuell och relevant.
/Informationsrådet
HÄNDELSER UNDER MAJ - JUNI
FÖRSAMLINGSDAG
TORPKONFERENSEN 18-24/6
Den 8 september är det församlingsdag på Liljeholmen utanför Rimforsa. En dag av gemenskap, samtal och undervisning.
Notera i din kalender och håll utkik efter mer information.
Torpkonferensen är en välbesökt kristen midsommarkonferens
på Torp utanför Kumla. En vecka fylld av gudstjänster, föredrag,
aktiviteter för barn och ungdomar.
Kolla in www.torpkonferensen.nu
EFK:S KONGRESS 17-19/5
Vartannat år samlas EFK-församlingarna till gemensam
kongress på Torp utanför Kumla. I år är temat Salt och Ljus.
Mer information hittar du på www.efk.se
GRATULATIONER
Tidigare har vi gratulerat de församlingsmedlemmar som fyller
50, 60, 70 & 75 år med en blomma från församlingen, framöver
kommer vi istället att skicka ett kort.
Någon gång 1960 samlades några pojkar
och flickor till sin första ”blåsövning” under
Bengt Perssons ledning.
Dessförinnan hade man varit i Nässjö och köpt
instrument för 7 000 kr. Många skakade på
huvudet och tyckte att pastor David Allén var
alltför djärv i sin satsning.
Nu drygt 50 år senare är nog de flesta av
oss oerhört tacksamma för David Allén och
hans vision.
Drömmen om en blåsorkester i församlingen föddes i slutet av 50-talet där man för
övrigt hade ett rikt musikliv. Det fanns många
lämpliga personer som skulle kunna spela och
blåsorkestrar var på modet vid den här tiden.
Det första försöket att starta orkestern
misslyckades dock. Alla intresserade samlades
med sina instrument och det blev en blandning av träblås och brass. Efter hand mognade
beslutet fram att man måste ha en mässingsorkester efter Frälsningsarmémodell. Frågan
kom upp i församlingens styrelse. Kyrkan var
nybyggd, kassan tom och skulderna stora.
Pengar till en blåsorkester var alldeles otänk-
bart, men styrelsen var mycket välvillig till
själva saken och godkände att pengar samlades in genom en lista. Människor visade stor
generositet. En medlem sa att han inte var särskilt förtjust i hornmusik men att han ville ge
en slant för ungdomarnas skull. Flera föräldrar
var också villiga att betala för barnens instrument.
Bandets förste dirigent och tränare blev
Frälsningsarmémusikern Bengt Persson. Han
blev med sin kunnighet och erfarenhet av
blåsorkester en nyckelperson för den fortsatta utvecklingen. Nu började vardagsslitet
med övningar och åter övningar. När den nya
orkestern vid det första framträdandet spelat
i kyrkan sa församlingens pastor Oscar Stenberg: ”Det lät ju riktigt bra”. Med kännedom
om hans ordkarghet var det stora ord som gav
inspiration för det fortsatta arbetet – under
drygt 50 år.
Efter Bengt Perssons sorti i mitten av 70talet har ledarna för bandet varit Bernt Ekberg,
Magnus Spetz och Sten Bäckman. Efter detta
hjälpte Peter Hellman till som vikarie, även
han från Frälsningsarmén. Sedan 2006 är det
Gladys del Pilar uppträder tillsammans med bandet vid
höstkonserten 2011 | Foto: Carolina Byrmo
Daniel Bjurhamn som håller i dirigentpinnen.
I dag tror vi att de flesta av församlingens
medlemmar är tacksamma för Brasset och
dess betydelse för många ungdomar. För oss
som har haft förmånen att vara med har det
inneburit många intressanta upplevelser. Jag
tänker t ex på alla resor som gjorts både inom
och utanför Europas gränser.
Genom hela kyrkohistorien finns sången
och musiken med som ett viktigt inslag i
personlig andakt och gudstjänst. Kyrkornas
folk är ett sjungande och spelande folk. Vi vill
genom Brasset fullfölja denna tradition. Vi vill
att vår sång och musik skall vara en tillbedjan och lovsång till Gud och vi vill genom
detta förmedla kontakten med Gud själv.
Under våren kommer bandet att få ett
antal besök av Emil Björklund, känd dirigent
från Frälsningsarmén. Emil kommer att leda
övningarna under några måndagar vilket
senare kommer mynna ut i en vårkonsert
söndagen den 13 maj. Med sig har han då
också en mycket skicklig tubasolist, Niklas
Dahlstrand.
Jan Byrmo
Bengt Persson dirigerar
den nybildade orkestern
Orkestern vid 50-års jubileet hösten 2010.
Foto: Marcus Andrae
RIV AV LÄNGS MED PERFORERINGEN
“DET LÄT JU RIKTIGT BRA”
PASTORN
HAR ORDET
För drygt ett år sedan befann jag mig på en buss i södra
Tanzania. Där mötte jag en afrikansk man som började
prata med mig. Ganska snart kom samtalet in på religion
och mannen frågade mig vilken kyrka jag går till. ”Ehh”
svarade jag, ”jag vet inte riktigt vad den kallas för på engelska” och så lade jag till ”de flesta i Sverige tror inte på någon
Gud”. Mannens reaktion på det sista jag sa blev att han gapskrattade rakt ut, som om han aldrig hört något så dumt.
Själv satt jag där väldigt förvånad över hans reaktion men
också glad. Jag är uppvuxen i Karlshamn som ligger i södra
Sverige och där har jag alltid varit den ”onormala” eftersom
jag har vuxit upp i en frikyrkofamilj och tror på Gud. Men
nu helt plötsligt var det onormalt att inte tro på en Gud,
tanken verkade inte ens finnas i hans tankevärld. Jag tror
att vi ibland behöver lyfta blicken och byta perspektiv. Det
är så lätt att tänka, jag måste vara konstig som tror på en
Gud eller hur kan man tro på något i det moderna Sverige?
Men saken är den att majoriteten av jordens befolkning
tror på någonting. Jag har under våren tränat en del på
friskis och svettis, en låt som de har spelat många gånger
är Den Svenska Björstammens låt Vart jag mig i världen
vänder. I refrängen sjunger de om och om igen: ”Vart jag
mig i världen vänder står jag här med tomma händer.
Längtar efter något som kan rädda mig”. Sverige sägs vara
ett av världens mest sekulariserade länder vilket innebär att
religionen förlorar sitt inflytande i samhället mer och mer.
Men jag tror att svensken, precis som alla andra människor
”längtar efter något som kan rädda mig”. I Ryttargårdskyrkan tror vi att Jesus är svaret på den längtan. I Matteusevangeliet i bibeln kap 11 vers 28-30 säger Jesus: ”Kom till mig,
alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta
på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt
hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt
och min börda är lätt.” Välkommen att tillsammans med oss
i Ryttargårdskyrkan utforska tron!
BESÖKSADRESS
Djurgårdsgatan 97
582 29 Linköping
TELEFON / FAX
Expedition: 013 - 31 41 90
Café: 013 - 10 09 80
Fax: 013 - 10 32 85
E-POST
Församlingsverksamhet | [email protected]
Konferensverksamhet | [email protected]
Sport & motion | [email protected]
Pastorer
» Fredrik Lignell | Föreståndare
» Eleonore Gustafsson
» Tobias Åberg föräldraledig
» Sofia Bengtsson vikarierar för Tobias
013 - 31 41 91
013 - 31 41 94
013 - 31 41 95
013 - 31 41 95
Församlingspedagog
» Johanna Elander
013 - 31 41 96
Församlingssystrar
» Gun Gustavsson
» Britt-Marie Wigren
013 - 31 41 90
013 - 31 41 90
Expedition
» Ingrid Andersson
013 - 31 41 90
Intendent för konferensverksamheten
» Camilla Sundberg
013 - 31 41 93
Fritidsverksamhet
» Jorge Ibanez | Föreståndare
013 - 31 41 98
ANSVARIG UTGIVARE:
» Fredrik Lignell
REDAKTION:
» Joakim Danielsson | [email protected]
» Rode Lindh-Andrae
GRAFISK FORMGIVNING
» Björn Götestrand | [email protected]
RYTTARGÅRDSKYRKANS FÖRSAMLINGSKONTO
Sofia Bengtsson
Vikarierande ungdomsledare
Bankgiro: 116 - 9903
För att förenkla den ekonomiska administrationen tar
församlingen emot alla gåvor på ett och samma bankgiro
116 - 9903. Ange vart du vill att pengarna ska gå: Mission,
Församling eller Ryttargården. Anger du inte vart medlen
ska gå fördelas de enligt församlingens budget:
Mission 26 %, Församling 66 % och Ryttargården 8%.
FÖRSAMLINGSINFORMATION
VIA E-POST
ÖPPETTIDER
EXPEDITIONEN
Anmälan sker genom att skicka ett mail till: [email protected]
Expeditionens öppettider:
mån-tor: 09:00 - 14:00
fre: 09:00 - 12:00
» Ryttarbrevet: Regelbunden församlingsinformation
» Protokoll: Information från församlingsmöten.
» Ungdom: Information för ungdomar och studenter.

similar documents