33E1 pres barnmisshandel

Report
Barnmisshandelsutredningar ur
röntgensjuksköterskans perspektiv
 Sofie Johansson, Akademiska sjukhuset
 Hanna Bjurbäck, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Röntgensjuksköterskans erfarenhet av att röntga barn
där det finns misstanke om barnmisshandel
Definition
 Fysisk barnmisshandel (enligt SOU):
 ”Fysisk barnmisshandel innebär att en vuxen
person orsakar ett barn kroppsskada, sjukdom,
smärta, eller försätter barnet i vanmakt eller
liknande tillstånd”
Statistik
 I Sverige anmäldes År 2013 :
 3250 0-6 år
 8690 7-14 år
 Under 1 års ålder utsätts 100 barn/år
Vanvård och slag vanligast spädbarn 0-5 månader
Främst barn under 2 år som avlider pga misshandel
Ca 3500 barn under 15 år som dör av misshandel i
världens i-länder
Skador vid barnmisshandel
 Shaken baby Syndrome
Högspecifika frakturer:
 Skallbensfraktur
 Revbensfrakturer
 Fraktur på långa rörben
Röntgenundersökning
 Första skedet :
beroende på skadan hos barnet
 Konventionell röntgen eller/och datortomografi
Fort.
 Efter bekräftad misstanke:
 Helkroppsröntgen
 DT om barnet < 2 år.
 7-10 dagar senare upprepas helkroppsröntgen
Syftet med uppsatsen
”Beskriva röntgensjuksköterskans erfarenheter av
möten med familjer där det finns misstanke om
barnmisshandel”
Genomförande
 Intervjuer med 6 röntgensjuksköterskor
 Arbete inom konventionellröntgen, DT och MR
 Tidigare medverkat vid minst 1
misshandelsundersökning
Resultat
 5 olika teman
 Känslor i mötet med familjer
 Behov av information om konsekvenser
 Vara professionell som röntgensjuksköterska
 Stöd och bearbetning
 Utbildning
Känslor i mötet med familjer
Tungt
Emotionellt
jobbigt
Förskräckligt
Man blir
förbannad
” Man har alltid en misstanke kring föräldrarna den kommer
man aldrig ifrån, att så fort du får upp en remiss med
misshandel så har jag redan dömt dem egentligen. Alltså det
är rätt naturligt, man tänker så, hur fan kan de göra
någonting sådant.”
” Jag tycker det är jätte svårt att sätta sig in i barnmisshandel
på grund av att man tycker det är så ofattbart sjukt att slå
någonting som inte kan försvara sig.”
Behov av information om konsekvenser
” Det är det som jag kan tycka är jobbigt när man haft ett
barn, särskilt om den har en jättestor blödning, har flera
frakturer och så hör man ingenting mer. Jag menar då vet
man inte, jaha överlevde barnet eller har det gått bort? ”
” Det skulle självklart vara mycket roligare att veta om det
gått bra. Man blir glad, det är lättare att bearbeta. Det skulle
kännas skönt att veta faktiskt. ”
Professionell som röntgensjuksköterska
Nollställa
Helt enkelt gå in
och göra sitt jobb
Klippa banden om
man börjar tänka för
mycket
” Då får man vara proffsig, då får man inte känna något.
Man ska inte visa, man ska vara artig, trevlig, så där, man får
inte snäsa av eller låta bli att hälsa eller något sådant bara
för att. ”
” Jag tycker det är lite så att man tar på sig sina yrkeskläder
sen går man in i en roll. Alltså man är fortfarande sig själv
men man går ändå in i en professionell roll. ”
Stöd och bearbetning
Behov av stöd
Behov av paus efter
undersökning
” Jag tror inte att avdelningarna tänker på att vi tycker att
det är jobbigt. Jag tror inte akuten tänker på det eller
resterande medicinavdelningar eller kirurgavdelningar. Så
det är därför jag tror många gånger att vi blir uteslutna, för
de tänker inte i den banan. ”
” Jag tycker ändå på något sätt att vi har rätt bra rutiner rent
hur vi ska gå tillväga, men sen hur vi ska hantera det i
efterhand är inte de bästa egentligen. ”
Utbildning
S
Saknad av utbildning
” Det behövs nog mer utbildning för att kunna se att traumat
är för litet för den frakturen. ”
” Vi har ansvar att anmäla om det är någon misshandel så
tycker jag att vi borde ha någon introduktion eller någon
utbildning som är riktad mot hur man kan se om det är
barnmisshandel, inte bara inom bilder utan beteende och
tecken. ”
Sammanfattning av resultat
 Aldrig lätt att utföra denna typ av undersökning
 Underlätta om föräldrarna ej är närvarande
 Information om hur det gått för barnet
 Mer utbildning behövs
Avslutningsvis
 Sjukvården borde ta mer ansvar över
röntgensjuksköterskans del i utredningar som handlar
om barnmisshandel.
 Röntgen får INTE GLÖMMAS BORT!

similar documents