Tolkledarna välkomnar nya medlemmar

Report
Tolkledarna – en stark förening för din verksamhet Tolkledarna är en mötesplats för alla oss som driver verksamheter med teckenspråkstolkning som huvudsyssla. Då föreningen bildades 2007 trodde vi som var med att det var behovet av ett forum för att diskutera arbetsgivarfrågor som skulle forma föreningens utveckling. Istället blev det de alltmer orimliga förutsättningar vi har getts i en strid ström av upphandlingar under de senaste åren, som hamnade i fokus för föreningens arbete. Hur kan våra erfarenheter av de upphandlingar som har gjorts, lokalt och på riksnivå, formuleras på ett sätt som kommer upphandlare, och därmed i förlängningen, tolkanvändarna till gagn? Ju fler vi är, ju fler synpunkter kan vi samla in och ju starkare blir vi. Därför tycker vi att du som driver en verksamhet med teckenspråkstolkning som huvudsyssla ska ansöka om medlemskap för din organisation! Tolkledarna har medlemsmöte två gånger per år -­‐ en tvådagarsträff i anslutning till årsmötet i februari, och ett höstmöte. Däremellan träffas vi i olika konstellationer utifrån behov och tillfälle. Föreningens verksamhetsplan fokuserar på tre huvudområden: Bevakning av hur förutsättningarna för tolkverksamheten utvecklas, och där främst Tolktjänstutredningen under det senaste året. Bevakning av hur förutsättningarna för tolkutbildning utvecklas. Utveckling av föreningen genom informationsinsatser och medlemsrekrytering. Är du intresserad av frågor kring upphandlingar, tolkutbildning, tolktjänstutredningen och allt annat som berör våra verksamheter? Vill du veta mer om vårt arbete? Hjärtligt välkommen att höra av dig till oss! Ordförande: Sekreterare: Jannice Rådahl Catarina Hansson E-­‐post: [email protected] E-­‐post: [email protected] Tfn: 070-­‐7891202 Tfn: 0734-­‐224812 Lite praktisk information: Inträdesavgiften för medlemskap (ett engångsbelopp) är 5000 kr. Årsavgiften för medlemskap är för år 2012 2000 kr. Vid det förra årsmötet beslutades det att nya medlemmar befrias från årsavgift under första året. Vi beslutar om inträdesavgift och årsavgift från år till år. Nästa årsmöte är planerat till den 16-­‐17 februari 2012. Information om vilka företag som är medlemmar, och lite information om föreningen och vår syn på tolkkvalitet, kan ni hitta på vår hemsida www.tolkledarna.se 

similar documents