jeugdinp - Lokaal Welzijnsbeleid in GENT

Report
PZ Gent
Oorsprong
Dhr. Procureur des Konings J. Sabbe
6 jeugdinspecteurs
Elk hoofdcommissariaat telt 1 JINP
Actief sedert 1 mei 2011
Werkveld
De jeugdinspecteur is aanwezig op pleintjes en
trefplaatsen van jongeren binnen zijn
commissariaatomschrijving
Directie
wijkdienst
Wondelgem
Eveline
Gentbrugge
Sven
Gent- West
Stefaan
Meulestede
Ledeberg
Drongen
Gent- Centrum
Yves
Nieuw Gent
Nico
SintAmandsberg
Johan
Sint-DenijsWestrem
Oostakker
Zwijnaarde
Sint-KruisWinkel
Focus
Minderjarigen die een MOF gepleegd
hebben MOF= misdrijf omschreven feit
Minderjarigen die dreigen af te glijden
naar jeugddelinquentie
Minderjarigen opvolgen die met politie
en justitie in aanraking zijn gekomen of
dreigen te komen.
Taken
contacten onderhouden met de
doelgroep op bekende hangplekken
contacten maken met interne en
externe partners die eveneens als
doelgroep jeugd hebben (DMZ – LRD –
WD/MR – contactpunt jeugd…)
contacten met en voorlichting houden
op scholen rond thema's
'jeugddelinquentie‘
Geen inspecteur exclusief voor de
scholen!!!
Project First Offenders
In samenspraak met het contactpunt
jeugd (DOP - DMZ) in kaart brengen
van risicojongeren en deze melden
zodat aan opvolging kan gedaan
worden
na analyse door de het contactpunt
jeugd (DOP - DMZ), overgaan tot
uitvoering van het plan van aanpak
van overlastjongeren
toezicht op overlastjongeren en plaatsen - maximale aanwezigheid op
plaatsen en tijdstippen waar jongeren
aanwezig zijn
signaalfunctie naar de interne en
externe partners
antennefunctie voor het contactpunt
jeugd (DOP – DMZ)
melden van spijbelaars in het
straatbeeld aan het Bureau Politionele
Zorg (=signaalfunctie)
deelnemen aan acties die als
doelgroep jeugd hebben (o.a. spijbelen overlastacties)
2de lijns onderzoeken voeren die een
meer gespecialiseerde
(jeugdgerelateerde) aanpak vragen
Hergo voor daders die gedomicilieerd
zijn in Gent
contacten jongerenorganisaties,
buurtteams, jeugdbewegingen…
Dossierbeheerder huisarresten
luisterend oor, aanspreekpunt en
spreekbuis voor de
(probleem)jongeren naar het beleid
toe (vertrouwensfunctie)
doorverwijsfunctie naar hulpverlening
bij POS (samenwerking met en
overheveling naar maatschappelijke
recherche)
Hoe in te schakelen?
Bureau Jeugd
Dienst Maatschappelijke Zorg
Tel: 09/266 67 50
e-mail: [email protected]
Verantwoordelijk: Dieter Dieussaert
Contactpersonen :
Thoen Anneleen. en Ackaert Saar.
Wie en Waar?
Eveline Lombaert
[email protected]
Yves Devilder
[email protected]
Nico Colman
[email protected]
Johan De Caluwé
[email protected]
Stefaan De Clercq
[email protected]
Sven Van Eenaeme
[email protected]
Jeugdinspecteurs PZ Gent
Eveline, Johan, Yves, Nico, Stefaan, Sven
(The J-team)
&
Dienst Maatschappelijke Zorg

similar documents