Central MeetBike

Report
Central MeetBike
Dosiahnutie trvalo udržateľnej dopravy v mestách Strednej
Európy prostredníctvom propagácie integrovanej
cyklistickej dopravy a medzinárodnej spolupráce
Soňa Šestáková
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Projektová koordinátorka
Odborný seminár – Plánovanie trvalo
udržateľnej dopravy v mestách
Banská Bystrica, 25.-26.3.2013
Východiská
Rastúca automobilizácia v Nemecku v
minulosti
Reakcia: Plánovanie orientované
na autá
Soňa Šestáková
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Projektová koordinátorka
Zdroj: OECD,Verkehr in zahlen2010/11
Odborný seminár – Plánovanie trvalo
udržateľnej dopravy v mestách
Banská Bystrica, 25.-26.3.2013
Východiská
Nový vývoj: mestská doprava sa mení
Zdroj: TU Dreseden Survey in German towns 1992-2008
Soňa Šestáková
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Projektová koordinátorka
Odborný seminár – Plánovanie trvalo
udržateľnej dopravy v mestách
Banská Bystrica, 25.-26.3.2013
Projektoví partneri
Česká republika
Centrum dopravného výskumu (CDV)
Mestá Pardubice a Uherské Hradište
Nemecko
Technická Univerzita Drážďany (TUD)
Mestá Drážďany a Lipsko
Poľsko
Mimovládna organizácia „Pomeranian
Association Common Europe“ (PSWE)
Mestá Gdaňska a Tczew
Soňa Šestáková
Slovenská republika
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Výskumný ústav dopravný (VUD)
Projektová koordinátorka
Mestá Žilina a Prešov
Odborný seminár – Plánovanie trvalo
udržateľnej dopravy v mestách
Banská Bystrica, 25.-26.3.2013
Vízia: Mestá krátkych vzdialeností
Soňa Šestáková
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Projektová koordinátorka
Zdroj: Nemecká cyklostratégia 2002-2012
Odborný seminár – Plánovanie trvalo
udržateľnej dopravy v mestách
Banská Bystrica, 25.-26.3.2013
Soňa Šestáková
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Projektová koordinátorka
Odborný seminár – Plánovanie trvalo
udržateľnej dopravy v mestách
Banská Bystrica, 25.-26.3.2013
Analýza problémov
BYPAD – Audit politiky
cyklistickej dopravy
Dopravno-sociologický
prieskum
Soňa Šestáková
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Projektová koordinátorka
Odborný seminár – Plánovanie trvalo
udržateľnej dopravy v mestách
Banská Bystrica, 25.-26.3.2013
Strategické plánovanie aktivít
Soňa Šestáková
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Projektová koordinátorka
Odborný seminár – Plánovanie trvalo
udržateľnej dopravy v mestách
Banská Bystrica, 25.-26.3.2013
Implementácia aktivít
Výmena skúseností: Odborná cykloexkurzia pre 30-tku
politikov a územných plánovačov
Soňa Šestáková
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Projektová koordinátorka
Drážďany-Lipsko-Dessau Rosslau-Berlín
Odborný seminár – Plánovanie trvalo
udržateľnej dopravy v mestách
Banská Bystrica, 25.-26.3.2013
Dobré príklady z praxe
Soňa Šestáková
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Projektová koordinátorka
Odborný seminár – Plánovanie trvalo
udržateľnej dopravy v mestách
Banská Bystrica, 25.-26.3.2013
Čo povedali ....
Peter Klučka, hlavný štátny radca MDVRR: „Veľmi dôležitý krok pre rozvoj cyklodopravy na
Slovensku v najbližšom období bude preto presvedčiť kompetentných, aby cyklistickú
dopravu uznali za rovnocennú s ostatnými druhmi dopráv.“
Katarína Miškovičová, poslankyňa
Nitrianskeho samosprávneho kraja: “Aj
napriek hustej premávke sme sa cítili
úplne bezpečne a všímali sme si
všadeprítomnú toleranciu
„silnejšieho voči slabšiemu
účastníkovi cestnej premávky“, teda
rešpekt automobilistu voči cyklistovi
a zasa cyklistu voči pešiemu“.
Soňa Šestáková
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Projektová koordinátorka
Marián Špirko, Okresný dopravný inšpektorát PZ
v Považskej Bystrici: „Niektoré naše cesty v mestách
sú veľkorysé, čo sa týka počtu aj šírky jazdných
pruhov pre vozidlá. A pritom napríklad len ich
zúžením na minimálnu normou vyžadovanú šírku sa
dosiahne nielen zníženie rýchlosti jazdy vozidiel
a zvýšenie bezpečnosti, ale aj potrebný priestor na
vyznačenie cyklistického pruhu na vozovke.“
Odborný seminár – Plánovanie trvalo
udržateľnej dopravy v mestách
Banská Bystrica, 25.-26.3.2013
Implementácia aktivít
Drobná infraštruktúra
Kampane
Do práce na bicykli
v Prešove:
40 tímov
99 cyklistov
3 195 jázd na bicykli
14 414 km
Nové cyklostojany v Žiline:
Soňa Šestáková
•Výskumný
400 cyklostojanov
ústav dopravný, a.s.
•Projektová
800 nových
parkovacích miest
koordinátorka
Odborný seminár – Plánovanie trvalo
udržateľnej dopravy v mestách
Banská Bystrica, 25.-26.3.2013
Implementácia aktivít
E-časopis CYKLODOPRAVA
Web portál „CYKLODOPRAVA“
Soňa Šestáková
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Projektová koordinátorka
Odborný seminár – Plánovanie trvalo
udržateľnej dopravy v mestách
Banská Bystrica, 25.-26.3.2013
Implementácia aktivít
Semináre – inšpirované Nemeckou bicyklovou akadémiou (DIFU, od r. 2007)
Cieľová skupina:
-politici, poslanci, úradníci,
dopravní inžinieri, urbanisti,
projektanti, polícia
Soňa Šestáková
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Pardubice,
feb.2012
Projektová
koordinátorka
Zámer:
- informovať, vzdelávať a
prepájať lokálnych a
regionálnych plánovačov a
kľúčových hráčov o trvalo
udržateľnej doprave s dôrazom
na integrované plánovanie a
propagáciu cyklodopravy.
Odborný seminár – Plánovanie trvalo
udržateľnej dopravy v mestách
Banská Bystrica, 25.-26.3.2013
Pre viac informácií navštívte:
www.centralmeetbike.eu
www.cyklodoprava.sk
Soňa Šestáková
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Projektová koordinátorka
Odborný seminár – Plánovanie trvalo
udržateľnej dopravy v mestách
Banská Bystrica, 25.-26.3.2013

similar documents