Vatten - Söderhamn Nära

Report
Bara vanligt vatten
Livsviktigt, hälsosamt och nödvändigt
Den billigaste hälsodrycken
I Söderhamn har vi fem vattenverk som förser
oss med gott och friskt dricksvatten. Dricksvatten är den billigaste hälsodrycken och finns
alltid i en kran nära dig. Tillsammans producerar våra vattenverk 2,3 miljoner kubikmeter
vatten per år (med allt det vattnet skulle man
kunna fylla 15 miljoner badkar). Vatten är vårt
viktigaste livsmedel och det ställs stora krav
på kvalitet. Ett omfattande kontrollprogram på
vattenverken ser till att dricksvattenkvaliteten
uppfyller livsmedelverkets normer.
För att säkerställa god dricksvattenkvalitet utförs
årligen fler än 400 provtagningar av vattnet vid
vattenverken och på distributionsnäten i hela
kommunen.
Håll koll på dropparna
Om din vattenförbrukning verkar hög så kan
det bero på att det är något som läcker.
Exempelvis kan en toalett som står och rinner förbruka mer än en kubikmeter vatten per
dygn.
Varje person använder i genomsnitt cirka 160 liter vatten
per dygn.
Även till synes små läckor blir lätt stora volymer
och kostnader på ett år.
Här följer några exempel:
• Droppande vattenkran cirka 15 m3
• Stril motsvarande sytråd (0,3 mm) cirka 30 m3
• Toalett som rinner cirka 400 m3
Är vattnet hårt eller mjukt?
Hårdhet är ett mått på hur mycket kalcium och magnesium vattnet innehåller och anges vanligen i tyska hårdhetsgrader, OdH. Ett hårdare vatten kräver högre doser av tvättmedel och kan ge
kalkavlagringar på till exempel porslin.
Du kan läsa i tabellen nedan hur hårt ditt vatten är. Jämför sedan med angivelserna på tvättmedels
förpackningen.
Din ort
Hårdhet OdH
Söderhamn, Vågbro, Borg,
6,4
Kungsgården, Trönö, Skärså,
Utvik, Humlegårdsstrand,
Stugsund, Östanbo, Östansjö
Kinstaby, Marma, Bergvik,
2,4
Vannsätter, Mo, Söderala
Ljusne, Vallvik
0,73
Stråtjära, Skog
3,1
Holmsveden
1,2
Omdöme
Mycket mjukt
Mjukt
Medelhårt
Hårt
Mycket hårt
Hårdhet OdH
0-2
2-5
5-10
10-20
>20
Undvik överdosering
för miljön och
ekonomins skull
Varför köpa vatten på flaska?
Dricksvatten från kran eller flaska?
Vad väljer du?
Tänk efter en extra gång när du står i butiken.
Kranvatten är både billigt och miljövänligt. Det
är närmare tusen gånger billigare än förpackat
vatten. Genomsnittspriset för en liter kranvatten
i Sverige är cirka 2.5 öre (i Söderhamn 1.9 öre)
och då ingår förutom produktion och distribution av dricksvatten också avledning och rening
av avloppsvatten.
Varje gång du väljer dricksvatten från din kran
gör du också miljön en stor tjänst. Transport av
en liter förpackat vatten ger upphov till mer än
1 000 gånger högre koldioxidutsläpp jämfört
med samma mängd kranvatten.
Våra vattenverk
Ålsjön
Kinstaby
Ålsjöns vattenverk tar sitt vatten från Ljusnanåsen som är en grundvattenås. Vattenverket
anlades 1901 och försörjer tillsammans med
Kinstaby vattenverk 16 000 användare.
Totalt produceras årligen 920 000 kubikmeter
dricksvatten.
Till Kinstaby vattenverk kommer vatten från
Ljusnanåsen som är en grundvattenås.
Vattenverket anlades 1946 och försörjer 3 000
användare. Tillsammans med Ålsjöns vattenverk
försörjer Kinstaby vattenverk ytterligare 16 000
användare. Totalt produceras en miljon kubikmeter dricksvatten per år.
Stråtjära
Stråtjära vattenverk får sitt vatten från Gävleåsen som är en grundvattenås. Vattenverket
anlades 1960 och försörjer 270 användare.
Totalt producerades årligen 30 000 kubikmeter
dricksvatten.
Holmsveden
Järvsjön
Vattenverket i Holmsveden får sitt vatten från
två brunnar, en grävd och en borrad. Vattenverket anlades 1962 och försörjer 100 användare.
Totalt producerades årligen 9 300 kubikmeter
dricksvatten.
Järvsjöns vattenverk får sitt vatten från sjön
med samma namn. Vattenverket anlades 1961
och försörjer 2 200 användare. Totalt produceras årligen 365 000 kubikmeter dricksvatten.
Finansiering
Vatten- och avloppsverksamheten finansieras helt av intäkter från abonnenterna i form av taxor
och avgifter. Den som ansluter en fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet betalar en
anläggningsavgift. Därefter betalar abonnenten en fast årlig avgift samt en avgift per kubikmeter
förbrukat vatten, enligt gällande VA-taxa.
Söderhamn NÄRA
Box 94, 826 22 Söderhamn
Stabbläggaregatan 11
Tel: 0270-766 10
www.soderhamnnara.se

similar documents