A „Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése”

Report
VIII. alprojekt:
„Nemzetközi kapcsolatok
fejlesztése”
Alprojekt felelős: Prof. Dr. Dinya László
A nemzetközi tudáspiaci kereslet alakulását befolyásoló
tényezők
PIACI
VÁLTOZÁSOK
JÁTÉKSZABÁLYOK
FELSŐOKTATÁS
FUNKCIÓJA
GLOBALIZÁCIÓ
KERESLET
TECHNIKAI
FEJLŐDÉS
A képzés- és munkaerŐp- iac kapcsolata
Technológiai
trendek
Képzéspiac
Képzéskínálat
Szakember kibocsátás
Szakemberkereslet
Képzéskereslet
Társadalom
Egzisztencia
-igény
Társadalmi
trendek
Egzisztenciakínálat
Munkaerőpiac
Gazdasági
trendek
A „tudásháromszög” integrációja: „3. generációs”
felsőoktatási intézmények
Üzleti
hasznosítás
K+F
projektek
Képzési
programok
•
A régió humán veszteségeinek pótlása a nemzetközi kapcsolatok
fejlesztésével
•
Közös nemzetközi marketing stratégia a meglévő szellemi – tárgyi
– hálózati potenciálok kiszélesítése és kiaknázása érdekében
•
Közös nemzetközi marketing akciók megtervezése a három
intézmény tudásszolgáltatásainak értékesítése céljából
•
Nemzetközi relációt megcélzó „lobby-szövetség” alapjainak
lerakása
ILLESZKEDÉSEK:
TÁMOP PRIORITÁS: Nemzetközi együttműködések megvalósítása regionális szintű
– intézményközi és az ágazati célokhoz illeszkedő együttműködés keretében,
nemzetközi hallgató vonzóképesség növelése
LEUVENI NYILATKOZAT (2009): EU-prioritás az intézmények nemzetköziesítése
BUKARESTI NYILATKOZAT (2012): hallgatói mobilitás növelése
A „Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése” alprojekt
felépítése
Kínálati portfólió
Piaci kereslet
Versenyhelyzetünk
SWOT- elemzés
Pozicionálásunk
1. MEGALAPOZÓ
BELSŐ-KÜLSŐ
ELEMZÉSEK
Tananyag- oktatásfejlesztés
Nyelvi továbbképzés
Akkreditációk
Vendégoktatók, mobilitás
Fókuszok kiválasztása
Perspektivikus KFI-területek
Nemzetközi KFI-projektek
Nemzetközi KFI-portfólió
KFI-marketingstratégia
Intézményi szolgáltatások
Képzési programok
Toborzó hálózat
Mobilitások, joint degree-k
Fejlesztési program
ALPROJEKT
KOORDINÁCIÓ
2. TUDÁSSZOLGÁLTATÁSOK
KIALAKÍTÁSA
3. TÁMOGATÓ
SZOLGÁLTATÁSOK,
HÁLÓZATÉPÍTÉS
Értékesítési akcióterv
Közös fellépések
Végrehajtás monitoring
4. NEMZETKÖZI
STRATÉGIA, PIACI
ÉRTÉKESÍTÉS
FELADATOK
1
2
3
NEGYEDÉVEK
4
5
ALPROJEKT VEZETÉS (Dr. Dinya László – Dr. Piskóti István – Dr. Tarnócz András)
1. Nemzetközi szolgáltatásfejlesztést, értékesítést megalapozó elemzések, kutatások elvégzése
1.1. Az intézményfejlesztési tervekben szereplő tudásszolgáltatások rendszerezése, áttekintése, ezek
potenciális nemzetközi piacainak előzetes meghatározása
1.2. A kereslet meghatározása a tervezett tudásszolgáltatások nemzetközi piacain: jelenlegi helyzet,
hosszabb távú trendek, kereslet specifikációja
MISKOLC
1.3. A tudásszolgáltatások piacain a versenyhelyzet bemutatása, versenyképességük meghatározása,
összehasonlító modell-elemzések végzése a meghatározó keresleti, versenyképességi paraméterek
alapján, az ígéretes tudáspiacok kiválasztása
1.4. Tudásszolgáltató kapacitások értékelése, elemzése (versenyképesség, SWOT stb.): személyi
feltételek, infrastruktúra, hálózati és financiális feltételek, stb.
1.5. Nemzetközi piaci és régiós intézményi elemzések eredményeinek összegző értékelése ME
2. Nemzetközi tudásszolgáltatások kialakítása, fejlesztése, pozícionálása az ígéretes
tudáspiacokra fókuszálva
2.1. Nemzetközi képzési programok fejlesztése
2.1.1. Külföldi hallgatók idevonzására és képzésére alkalmas képzésekhez kapcsolódó tananyag- és
oktatás módszertani fejlesztés
2.1.2. Külföldi hallgatók képzéséhez kapcsolódó oktatók szaknyelvi továbbképzése
2.1.3. Hazai és nemzetközi akkreditációs eljárások lefolytatása
2.1.4. Külföldi vendégoktatók bevonása a képzők képzésébe, oktatói mobilitás növelése
2.1.5. Nemzetközi képzési programok fejlesztési lehetőségeinek összegző értékelése
2.2. Nemzetközi innovációs tevékenység fejlesztése
2.2.1. K+F+I projektek tervezése, indítása a perspektivikus főirányok és tudományterületek mentén
2.2.2. Nemzetközi konzorciális K+F+I projektek bővítését célzó stratégiai feladatok meghatározása
2.2.3. A K+F+I terén kialakítható, versenyképes nemzetközi színvonalú szolgáltatások meghatározása,
támogató marketingstratégia kialakítása
2.2.4. Nemzetközi innovációs programok fejlesztési lehetőségeinek összegző értékelése
3. Nemzetközi képzést támogató szolgáltatások, szakmai együttműködések fejlesztése
3.1. Oktatási adminisztráció, és intézményi szolgáltatások fejlesztése (nyelvi képzés, adminisztrációs
felületek, tájékoztató kiadványok)
3.2. Külföldi hallgatók fogadásához szükséges idegen nyelvű képzési programok kiépítése, fejlesztése
3.3. Idegen nyelvű szakmai képzést megrendelő hazai és külföldi megrendelőkkel kapcsolat kiépítése
3.4. Nemzetközi hallgatói, képzési- és kutatási hálózatokba való bekapcsolódás, diákcsere
programok, kölcsönös kreditelismertetés, joint degree diplomák
3.5. Nemzetközi képzéseket támogató szolgáltatások fejlesztési lehetőségeinek összegző értékelése
4. A régió intézményeinek külföldiek körében, nemzetközi piacokon történő népszerűsítése,
elhelyezése
4.1. Integrált nemzetközi piaci stratégia kidolgozása, középtávú, operatív, feladatterv összeállítása
4.2.Nemzetközi marketing, értékesítési és kommunikációs, PR tevékenységek megvalósítása, a
konzorciumi intézmények közös fellépése oktatási vásárokon, hallgató toborzó körutak a stratégiában
meghatározandó, kiemelt relációkban.
4.3. Egyeztetett nemzetközi piaci stratégia elfogadtatása a régió intézményeiben, belső marketing
6
GYÖNGYÖS
EGER
MISKOLC
7
8
Az alprojekt számszerűsíthető eredményei
Típus
Mutató neve
Mérték
(kimenet/
egység
Bázisérték
eredmény)
Új,
Eredmény
intézményesített
nemzetközi
partnerek száma
Nemzetközi
Eredmény
képzési
programok száma
Nemzetközi
K+F+I programok
száma
Eredmény
db
db
db
0
0
0
Célérték
2013. 2014. 2015.
Min.
elérésédec. dec. jan.
elvárt
nek
31.
31.
31. célérték
időpontja
0
2
2
3
4
4
0
0
0
Mutató
forrása
3
2015.
január
31.
Két- vagy
többoldalú
együttműködési
megállapodás
6
2015.
január
31.
Intézményi
honlapok
6
2015.
január
31.
Intézményi
honlapok

similar documents