Projekti - Grad Lipik

Report
Glavni ciljevi na koje je usmjeren rad gradonačelnika:
1. Jačanje razvoja poduzetništva
2. Razvoj turizma
3. Jačanje kapaciteta Gradske uprave
4. Jačanje kapaciteta civilnog društva
5. Uređenje grada
1. Jačanje razvoja poduzetništva
1. U listopadu 2013. godine osnovana je Lipička razvojna agencija LIRA
s ciljem pružanja institucionalne potpore poduzetništvu
2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz modernizaciju
i opremanje poduzetničkih zona na području Grada Lipika
•U veljači 2014. godine pripremljen je i prijavljen projekt
Inteligentne i održive Poduzetničke zone Lipik II
Partner: Lipička razvojna agencija LIRA
Vrijednost projekta: 17. 997.163,49 kn
Sufinanciranje projekta: 96% Strukturni fond za regionalni razvoj EU
3. Pokrenut postupak osnivanja poduzetničkih inkubatora u Donjem Čagliću
i Brezinama
2. Razvoj turizma
Projekt Staza lipicanca i kune
• završen u srpnju 2013., kojom je rekonstruiran i izgrađen, objedinjen i ojačan
turistički potencijal na razini gradova Lipika i Pakraca
• Uređeno 5 javnih destinacija pružajući iskustvo za šetače, bicikliste i jahače.
Partneri: Grad Pakrac i PCP
Vrijednost projekta: 4.000.000 kn
Sufinanciranje 75% od EU-IPA komponenta III: 2.900.000 kn
Projekt Unapređenja turističke infrastrukture SLIK-a
• Projekt osnažuje postojeći turistički proizvod i poboljšava se kvaliteta ponude
stvaranjem i pružanjem novih rekreativnih i sportskih sadržaja.
Partneri: Toplice Lipik, DEĐL, TZ Grada Lipika
Vrijednost projekta: 306.595,38 kn
Sufinanciranje HTZ: 120.000,00 kn
2. Razvoj turizma
Projekt Put lipicanca- putovanje kroz prirodu
• prekogranična suradnja s Općinom Srbac
Partneri: Općina Srbac
Vrijednost projekta: 3.118.000 kn
Sufinanciranje Prekogranični program BiH-RH (IPA komponenta II) 82%: 2.558.603
kn
Uređenje jezera Raminac- stvaranje turističko-rekreacijske zone na 63 ha
• u okviru projekta “4 grada 4 jezera”
Vrijednost projekta 25.000.000,00 kn
Projekti u suradnji s Turističkom zajednicom
Vrijednost projekata 360.000,00 kn
3. Jačanje kapaciteta Gradske uprave
1. Preustroj Gradske uprave Grada Lipika s ciljem povećanja efikasnosti i kvantitete
rada
•
u Gradskoj upravi stalno je zaposleno 12 službenika i 3 namještenika
2. Kandidirani programi Javnih radova kroz koji će se zaposliti 30 osoba
•
Vrijednost projekta: 650.000,00 kuna
•
Trajanje projekta: 6 mjeseci
3. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
•
Osposobljeno 27 pripravnika
•
Trenutno se osposobljava 12 pripravnika
•
Odobrenje za dodatna 4 pripravnika
4. Jačanje kapaciteta civilnog društva
- sufinanciranje rada udruga s područja grada Lipika
- organiziranje edukacija o pripremi i provedbi projekata
- financiranje prijevoza na natjecanja
5. Uređenje grada
INFRASTRUKTURNI PROJEKTI
Izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje u naselju Gaj
• Financiranje EU (100%): 4.000.135,00 kn
• Projekt završen u listopadu 2013. godine
Modernizacija javne rasvjete centra Grada Lipika u cilju povećanja energetske
učinkovitosti
Glavna aktivnost projekta je zamjena dijela postojećih rasvjetnih tijela s novom
energetski učinkovitom LED rasvjetom
Cilj smanjenje potrošnje u sustavu ravne rasvjete za 50%
Vrijednost projekta: 1.615.000 kn
Financiranje FZOEU (80%): 1.292.000,00 kn
Uređenje Lječilišnog perivoja u Lipiku
•radne akcije čišćenja parka, uređenje staza za šetnju, obnova fontane kod Kursalona
•izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju i obnovu parka i izgradnju
višefunkcionalnog centra za kontinentalni turizam;
•Radne akcije čišćenja grada, sadnja cvijeća
5. Uređenje grada
Vodocrpilište Gaj
Vrijednost projekta:11.310.073,52 kn
Sufinanciranje: Hrvatske vode 90% : 9.082.000,00 kn
Grad Pakrac 5% : 538.055,56 kn
Grad Lipik 5%: 538.055,56 kn
Projekt rekonstrukcije objekta Male vile Savić
zamjena vanjske stolarije i izolacija stropa prema krovu
Vrijednost projekta: 251.000 kn
Sufinanciranje MRRFEU 85%: 213.562,50 kn
6. Ostali razvojni projekti
Izrada studija za korištenje obnovljivih izvora energije
• Vrijednost projekta: 310.000,00 kn
• Financiranje FZOEU (80%): 248.000,00 kn
• Glavna aktivnost projekta je izrada studija:
1. Analiza stanja, potencijala i opravdanosti
korištenja obnovljivih izvora energije na području grada Lipika
2. Pilot projekt Solarna punionica elektrovozila PZ II Lipik
Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Poduzetničkoj zoni Lipik II
• Vrijednost projektne dokumentacije : 70.000,00 kn
• Financiranje FZOEU (100%)
• Procijenjena vrijednost investicije: 2.000,000 kn
• Sufinanciranje FZOEU (80%)
6. Ostali razvojni projekti
Veteranski centar u Lipiku
• projekt u suradnji s Ministarstvom branitelja
• nova radna mjesta
COMPAS – Lipički mjesečnik
• u prosincu 2013. izdan je prvi broj
• do sada je izdano 6 brojeva
• u izradi je Internet portal na kojem će se vijesti moći pratiti
svakodnevno
ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI
Kontakt informacije:
Grad Lipik
Veronika Prhal
[email protected], 034/314-831

similar documents