Implementace exportní strategie

Report
NAPLŇUJEME POTŘEBY
ČESKÝCH EXPORTÉRŮ
IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE
Tisková konference MPO
5. 3. 2013
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
1
IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020
Naplnění poptávky českých exportérů
Zaměření exportní strategie:
zjednodušení a zefektivnění přístupu českých exportérů
k podpoře státu a ke službám spojeným s exportem
Definovány tři nosné pilíře usnadňující realizaci tohoto cíle:
I.
Zpravodajství
pro export
II.
Rozvoj exportu
III.
Rozvoj
obchodních
příležitostí
Nejdůležitější projekty pro české exportéry:
Integrovaná síť
Obchodních misí
MPO
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Služby pro
exportéry
poskytované MPO
a jeho zahraniční
sítí
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
Globální
diverzifikace
exportu
Exportní
financování a
pojištění
2
IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020
Zlepšení českého exportu v roce 2012
ČR měla
nejvyšší
obchodní
přebytek v
historii
Při celkovém
růstu se podíl
EU na vývozu
Celkový vývoz
meziročně
Celkový vývoz v
roce 2012 činil
stoupl o 6,4 %
3 bil. Kč
snížil z 83 % na
80,8 %
Vývoz do
prioritních a
zájmových zemí
meziročně
Podíl prioritních
a zájmových
zemí se na
celkovém vývozu
Vývoz do
prioritních zemí
činil v roce 2012
Vývoz do
zájmových zemí
činil v roce 2012
stoupl o 20 %
zvýšil ze 14,8 %
na 16,8 %
340 mld. Kč
173 mld. Kč
310 mld. Kč
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
Rekordní
výsledky
zahraničního
obchodu
Úspěšná
diverzifikace
českého
exportu
3
IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020
Aktivní podpora exportu v roce 2012
Cesty ministra do zahraničí (mimo EU)  AKTIVNÍ PODPORA FIREM
• 14 zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Ekvádor, Irák, Kolumbie,
Makedonie, Ruská federace, Turecko, Srbsko. Počátkem roku 2013
také Vietnam, Thajsko, Barma, Kazachstán, USA.
Zasedání Smíšených výborů/komisí
• 23 zasedání : Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina,
Bulharsko, Černá Hora, Indie, JAR, Kazachstán, Moldavsko,
Mongolsko, Polsko, Ruská federace (+ 2 regionální – Samarská
oblast, Tatarstán), Srbsko, SRN (Bavorsko, Sasko), Turecko,
Ukrajina, USA, Uzbekistán, Vietnam
Příprava dokumentů na podporu obchodu
• Mezivládní a rezortní smlouvy: Ekvádor, Irák, Thajsko (2013)
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
4
IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020
Aktivní podpora exportu v roce 2013
Cesty ministra do
zahraničí (mimo EU)
AKTIVNÍ PODPORA
FIREM
• 15 akcí
Alžírsko, Bangladéš, Indie, Čína, Izrael, Maroko,
Turecko, Kazachstán, Rusko, Bosna, Srbsko,
Ukrajina, Ázerbájdžán, Gruzie, země subsaharské
Afriky
Zasedání Smíšených
výborů/komisí
• 26 zasedání Smíšených výborů a komisí:
Alžírsko, Brazílie, Čína, Irák, Indie, Indonésie,
Korea, Mexiko, Mongolsko, Peru, Thajsko,
Tunisko, Turecko, Vietnam, Makedonie,
Chorvatsko, Bělorusko, Kazachstán, Černá hora,
Bosna a Hercegovina, Albánie, Ázerbájdžán,
Srbsko, Ukrajina, Rusko, Uzbekistán
Příprava dokumentů na
podporu obchodu
• Mezivládní a rezortní smlouvy – již sjednány s
prioritními zeměmi a řadou zájmových zemí
• V roce 2013 proběhnou jednání s 12 zeměmi:
Bangladéš, Benin, Egypt, Ghana, Kolumbie,
Maroko, Myanmar, Pákistán, Senegal, USA,
Gruzie, Nigérie
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
5
EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020
Realizace klíčových strategií v roce 2013
NOVÝ SYSTÉM
SLUŽEB PRO
EXPORTÉRY
MARKETINGOVÁ
PODPORA V
ZAHRANIČÍ
ZAHRANIČNÍ
CESTY
OPTIMALIZACE
ZAHRANIČNÍ SÍTĚ
MINISTERSTVA
PRŮMYSLU A
OBCHODU
NASTAVENÍ NOVÉ
SPOLUPRÁCE S
MINISTERSTVEM
ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
EFEKTIVNÍ,
CÍLENÁ PODPORA
ČESKÝCH
EXPORTÉRŮ
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
6
REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013
Zahraniční cesty
1.
NOVÝ ZPŮSOB KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE
S PRIORITNÍMI A ZÁJMOVÝMI ZEMĚMI
vytvoření interaktivního exportního profilu všech 12 prioritních zemí a 25
zájmových zemí
2.
NOVÝ SYSTÉM PLÁNOVÁNÍ, PŘÍPRAVY A
REALIZACE PODNIKATELSKÝCH MISÍ
vytvoření koordinačního mechanismu za účasti představitelů Kanceláře
prezidenta republiky, kanceláří obou komor Parlamentu ČR, předsedy vlády,
jednotlivých ministerstev a podnikatelských reprezentací
3.
4.
NOVÝ SYSTÉM VYHODNOCOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH MISÍ
5.
KONCENTRACE ZDROJŮ A KAPACIT NA AKTIVITY REALIZOVANÉ V
PRIORITNÍCH ZEMÍCH
ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU –
PODPORA FIREMNÍCH ZÁJMŮ V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
7
REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013
Nastavení nového systému spolupráce s MZV
Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí
a Ministerstvem průmyslu a obchodu
Zjednodušení a zefektivnění práce zahraniční sítě
Dohoda upravuje
tyto oblasti spolupráce:
Otevírání zahraničních
zastoupení
Registrace/notifikace
činnosti zahraničního
zastoupení v zemi
působení
Řízení zahraničního
zastoupení
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
8
REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013
Optimalizace zahraniční sítě MPO - nárůst sítě o 20 %
Diverzifikace exportu:
1.8.2012
rozšiřování zahraniční sítě s důrazem na
prioritní a zájmové země
15.2.2013
31.3.2013
Červen 2013
POČET ZAHRANIČNÍCH ZASTOUPENÍ
38
48
57
70
1. Zefektivnění řízení sítě:
integrace kanceláří CzechTrade a
CzechInvest kmenoví zaměstnanci
MPO
2. Posílení zahraniční sítě:
2012: Kanada, Dánsko, Černá Hora, Čína,
Argentina, Izrael, Thajsko, Senegal, Indie,
Austrálie
2013: Čína, Brazílie, Turecko, Peru,
Kolumbie, Chile, Indonésie
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
9
REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013
Nový systém služeb pro české exportéry
PORTFOLIO SLUŽEB
PORADENSTVÍ
HLAVNÍ ZMĚNA:
VZDĚLÁVÁNÍ
INFORMAČNÍ
SLUŽBY
SLUŽBY
ZAHRANIČNÍ
SÍTĚ MPO
OD HODINOVÉ SAZBY K PAUŠÁLNÍM PLATBÁM
SLUŽBY JSOU NOVĚ NABÍZENY FORMOU BALÍČKOVÝCH PROGRAMŮ
BASIC
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
BUSINESS
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
PLUS
10
REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013
Cílená podpora českých exportérů
Podpora malých a středních
podniků
Podpora exportu do
prioritních a
zájmových zemí
CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ
SYSTÉM NOVÝCH SLUŽEB, CENOVÉ PAUŠÁLY I ZVÝHODNĚNÍ BYLY
PŘIJATY VELMI KLADNĚ ŠIROKOU PODNIKATELSKOU VEŘEJNOSTÍ
VÝSLEDKY
EFEKTIVNĚJŠÍ
PODPORY
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
57% NÁRŮST FIREM
NA MEETINGPOINT 2013
(OPROTI ROKU 2012)
11
REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013
Konkrétní forma podpory exportu ze strany státu
Marketingová podpora v zahraničí
OFICIÁLNÍ ÚČASTI ČR
České oficiální účasti 2012
Počet: 30 veletrhů, více jak polovina se konala v prioritních zemích,
352 účastníků
České oficiální účasti 2013
Počet: 32 veletrhů, tři čtvrtiny se konají v prioritních a zájmových zemích
(pouze prioritní 2/3)
PROJEKT
SPECIALIZOVANÉ
VÝSTAVY A VELETRHY
ZAHRANIČNÍ AKCE
CZECHTRADE
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
2009-2012 z finančních prostředků 611 mil. Kč podpořeno
186 akcí, 2833 účastníků
2013-2014 z finančních prostředků 235 mil. Kč bude zorganizováno
90 akcí, podpořeno 1 260 účastníků (180 velkých podniků)
Organizace 65 zahraničních akcí v roce 2013
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
12
Vybrané agendy už
byly převedeny na
MPO v rámci sítě
zahraničních kanceláří
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Reorganizace a
doplnění o proexportní
činnosti – postupně od
3/13 do 12/13
Vyhlášení výběrového
řízení na pozici
generálního ředitele.
Nový GŘ bude mít na
starosti implementaci
slučování agentur,
propojení agend,
centralizaci služeb,
odbourání duplicit
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
Jednotná instituce
Zrušení k 31.12.2013
Značka CzechTrade
bude zachována a
integrována v rámci
převodu zbývající
agendy pod
CzechInvest jako divize
Změna statutu agentury
CzechInvest
Zrušení agentury CzechTrade
REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013
Sloučení agentury CzechTrade a agentury CzechInvest
 vytvoření instituce poskytující služby na podporu
podnikání, inovací, investic a exportu na jednom místě
Optimalizace služeb
pro podnikatele v
oblasti exportu,
investičních pobídek a
podpory podnikání a
inovací na jednom
místě
Snížení počtu
vedoucích pracovníků
a realizace úspory
počtu pracovních míst
sloučených agentur
CzechInvest a
CzechTrade o 25%
oproti původnímu
stavu obou agentur
13
REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013
Sloučení agentury CzechTrade a agentury CzechInvest
Díky zefektivnění výkonu státní správy, využití synergií a
posílení služeb pro podnikatele zajistí MPO výrazně větší
podporu konkurenceschopnosti české ekonomiky.
Poskytování ucelených služeb pro podnikatele v oblasti
podpory podnikání, inovací, investic a exportu na jednom
místě, revize vykonávaných agend, zachování kvalitních a
úspěšných služeb obou agentur, příprava nových
synergických služeb.
Dojde k úzkému propojení s celou sjednocenou sítí zahraničních zastoupení
MPO – v budoucnu se očekává až 70 zastoupení, která budou české
ekonomice zajišťovat jak podporu exportu tak podporu přílivu investic.
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
14
REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013
Sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest
Organizační struktura
CZECHINVEST
NÁMĚSTEK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ
Divize exportu
CZECHTRADE
Odbor regiony
1 odbor
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
STATUTÁRNÍ NÁMĚSTEK
Divize investic
Divize
strukturálních
fondů
Divize vnitřních
záležitostí
3 odbory
3 odbory
2 odbory
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
15
REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013
Sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest
Organizační struktura
CZECHINVEST
DIVIZE
STRUKTURÁLNÍCH
FONDŮ
S ohledem na dosavadní
výborné výsledky čerpání
OPPI pokračovat v roli
implementační agentury
pro období 2014-2020 v
rámci OPPIK
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
DIVIZE
VNITŘNÍCH
ZÁLEŽITOSTÍ
Efektivní optimalizace
nákladů, vyšší důraz
na vnitřní kontrolní
činnost a reporting,
využití centrálních
nákupů s MPO a
optimalizace
doplňkových činností
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
DIVIZE EXPORTU
CZECHTRADE
Nová strategie exportní
politiky schopná reagovat
pružně na vývoj trhu
Vytvoření sítě one-stopshop kanceláří pro export
a investice s využitím
současné sítě 13 RIM
Úzké propojení se
sjednocenou sítí
obchodních misí MPO
DIVIZE INVESTIC
Zachování
poskytovaných
služeb a jejich
přizpůsobení hlavní
strategii založené na
teritoriálním,
sektorovém a
trendovém hledisku
16
IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020
Plnění akčního plánu
AKČNÍ PLÁN PRO EXPORT A INTERNACIONALIZACI
• klíčový dokument pro implementaci Strategie
ŘÍDÍCÍ VÝBOR
• vedený ministrem průmyslu a obchodu, jehož členy jsou představitelé hlavních
podnikatelských reprezentací a vybraných resortů
12 PROJEKTOVÝCH TÝMŮ
• složené z podnikatelů a expertů státní správy společně pracujících na konkrétních projektech
pro realizaci tří pilířů Strategie
PROJEKTOVÉ TÝMY:
Integrovaná síť
zahraničních
kanceláří MPO
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Nová nabídka
služeb pro
exportéry
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
Globální
diverzifikace
exportu
Financování
a pojišťování
vývozu
17
IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020
Plnění akčního plánu – globální diverzifikace exportu
Koncepční činnost ve vztahu k exportním teritoriím
•Určeno 12 prioritních zemí (PZ); vytvořeny pro ně expertní týmy a akční plány
•Určeno 26 zájmových zemí (ZZ)
Komunikace s podnikatelským prostředím
•Zpracovány interaktivní profily zemí (PZ a ZZ, i dalších vybraných) - na portále BusinessInfo.cz
Podnikatelské mise v doprovodu vrcholových představitelů ČR
•Uskutečněno 16 misí do zemí mimo EU (7 PZ, 1 ZZ), účast na 400 českých firem
•Vytvořeny nové nástroje pro vyhodnocování a koordinaci misí
Podpora účasti firem na zahraničních veletrzích
•ČOÚ na 30 veletrzích (více než polovina PZ) pro 352 českých firem
•Účast na SVV zahrnula 73 akcí (26 PZ) pro 1050 firem
Zasedání Smíšených výborů, komisí a pracovních skupin
•Uskutečněno 24 zasedání smíšených orgánů (8 PZ, 3 ZZ), účast 500 zástupců českých firem
Teritoriální setkání, semináře, business fóra a technologické dny
•Proběhlo 73 akcí (26 PZ, 12 ZZ), účast 2000 zástupců českých firem
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
18
IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020
V oblasti financování a pojišťování vývozu
ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA
Objem podepsaných
úvěrových smluv
přibližně 26 mld. Kč,
historicky 3. nejvyšší za
17 let činnosti ČEB
Předpokládané čerpání
vyčleněné částky 660
mil. Kč ze státního
rozpočtu na činnost ČEB ve výši 636 mil. Kč
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
EXPORTNÍ GARANČNÍ
A POJIŠŤOVACÍ
SPOLEČNOST
Objem nově uzavřených
pojistných smluv přibližně 71 mld. Kč,
překročení podnikatelského
záměru o 13 mld. Kč
Posílení pojistných fondů
EGAP dotací ze státního
rozpočtu ve výši 1 mld. Kč
Pojistná kapacita
rozpočtována ve
výši 250 mld. Kč
19
Děkuji za pozornost
a očekávám Vaše otázky
1 ROK
NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE
Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu
20

similar documents