Prezentace ze dne otevřených dveří - čtyřleté studium

Report
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ 8.1.2015
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
• 2 přihlášky
• termín odevzdání přihlášek: do 15.3.2015
• termín přijímacích zkoušek: 22. a 23. dubna (náhradní termín
6.5.2015)
• předpokládané zveřejnění výsledků: 24.dubna 2015 ráno
• rozhodnutí o nepřijetí → poštou
• rozhodnutí o přijetí → pouze zveřejnění (web + nástěnka v
budově)
• zápisový lístek → do 10 dnů od zveřejnění, možno uplatnit
pouze jednou (výjimka je, pokud je žák přijat na odvolání)
• potvrzení od lékaře nevyžadujeme
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
• Přijímací testy – ČJL, MAT, OSP
dohromady 70% (70 bodů)
• ČJL – 25% (25 bodů)
• MAT – 25% (25 bodů)
• OSP – 20 % (20 bodů)
• Prospěch 25 % (25 bodů)
• Předmětové soutěže 5% (5 bodů)
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
• Firma www.scio.cz:
Přípravné testy
• online testy, 349 Kč
• tištěné sady testů – možnost zakoupit zde ve škole
• sada Přijímací zkoušky I. – rok 2014, kompletní sada MAT,
ČJL, OSP, 349 Kč
• sada Přijímací zkoušky II. – 3 x kompletní sada MAT, ČJL, OSP
s komentářem, 12 testů z minulých let, 849 Kč
• sada OSP (4 x sada OSP z let 2009 až 2011), 299 Kč
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
• Firma www.scio.cz:
Přijímací zkoušky nanečisto
• přihlášky do 22.1.2015
• všechny 3 předměty (MAT, ČJL, OSP)
• termín 7.3. 2015
• cena 300 Kč
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
• Firma www.scio.cz:
Přípravné zkoušky
• srovnávací zkoušky
• zimní termín (24.1.2015, přihlášky do 11.1.2015)
• jarní termín (21.3.2015, přihlášky do 8.3.2015)
• Cena 849 Kč
• PZ nanečisto online, 349 Kč
VYNIKAJÍCÍ STUDIJNÍ VÝSLEDKY
• Účast v mezinárodních kolech olympiád (od 2000)
• Fyzikální olympiáda 2014, 2013
• Astronomická olympiáda 2014, 2013, 2011
• Biologická olympiáda 2014, 2012, 2011(2x), 2009, 2008, 2006,
2005, 2001
• Chemická olympiáda 2012, 2011, 2010(2x), 2009, 2006, 2002,
2001
• Ekologická olympiáda 2011
• EUSO 2014, 2010 (2x), Intel ISEF 2014, 2013
• Matematická olympiáda 2009, 2008 (2x)
• Zeměpisná olympiáda 2014, 2009
• Juvenes Translatores (mezinár.překladatelská soutěž) 2009 (2x)
VYNIKAJÍCÍ STUDIJNÍ VÝSLEDKY
• 2. místo v ČR v programu Excelence středních škol 2013/2014
• v roce 2012/2013 2.místo v ČR
• v roce 2011/2012 3.místo v ČR
• Vítězství našich žáků v celostátních kolech SOČ(2014, 2013), logické
olympiádě (2012/2013), soutěži České hlavičky (2013/2014, 2012/2013),
zisk cen PRAEMIUM BOHEMIAE (3 x v roce 2014 !!!)
• Vynikající výsledky v soutěži Angličtinář roku: 19. místo z 392 škol a 4.
místo v jednotlivcích z 8119 žáků = nejlepší v Jihočeském kraji
• Velmi vysoká úspěšnost u společné části maturitní zkoušky
• nadprůměrné výsledky mezi gymnázii ve VŠECH oblastech
• Zpráva České školní inspekce (červen 2012) :
• Škola je příkladem dobré praxe v práci s nadanými žáky.
• Řízení pedagogického procesu, organizace provozu školy, kontrolní
systém, vedení a motivování pracovníků jsou příkladem dobré praxe.
• Podmínky vzdělávání jsou na nadstandardní úrovni.
MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY
• Přizpůsobení zaměření žáků ve 3. a 4. ročníku (ŠVP jsou na
webu školy → dokumenty → učební plány)
• Smysluplné a efektivní použití tabletů, interaktivních tabulí,
notebooků, vizualizérů a projektorů ve výuce, bezdrátová síť
po celé škole
• Účast v projektech, projektová výuka
• Pravidelné testování žáků (umožňující zpětnou vazbu)
• od prosince 2013 mohou všichni žáci školy doma bezplatně
až na 5 zařízeních používat MS Office 365
• Platí i pro žáky přijaté pro školní rok 2015/2016
DALŠÍ AKTIVITY
• Adaptační kurz
• Mezinárodní aktivity (Comenius, partnerská škola v Isingu,
eTwinning /Dánsko, Island, Španělsko/)
• Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky (ANJ, NĚJ, ŠPJ, FRJ)
• CTY – online kurzy ve spolupráci s The Johns Hopkins
University. Baltimore, Maryland
• Základy ekologie
• Dramatický kroužek
• Kroužek výtvarné výchovy
• Pěvecký sbor
• Sportovní hry, sportovní kurzy
• Kroužek šachu
• a jiné …
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
• Gymnázium Jírovcova :
Opakovací kurz matematiky ze ZŠ
• kurz bude rozdělen na pět dvouhodinových lekcí
• zaměříme se na tyto kapitoly: výrazy, rovnice, slovní úlohy, početní
geometrie, řešení testů
• každý žák obdrží elektronické materiály pro samostudium
• kurz bude probíhat v budově Gymnázia Jírovcova od 15:00
• nabízíme dva termíny
• pondělní (2. 2., 9. 2., 23. 2., 2. 3. 2014 a 9.3.2015)
• středeční (4. 2., 11. 2., 25. 2., 4. 3. 2014 a 11.3.2014)
• poslední seminář bude vždy věnovaný řešení žákovských problémů a otázek
• cena kurzu je 199 Kč
NEJČASTĚJŠÍ MÝTY O NAŠEM
GYMNÁZIU
• Přijímáme jen „geniální žáky“?
• Matematická škola?
• Žáci nemají žádný volný čas, neustále se jen učí?
DĚKUJEME VÁM ZA
POZORNOST

similar documents