Palliatieve Thuiszorg en WZC G Okerman

Report
Samenwerking
Palliatieve Thuiszorg en WZC :
(on) mogelijk ?
Gerda Okerman
Vormingsverantwoordelijke
VZW Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
Aanbod palliatieve thuiszorg naar eerstelijn
PTZ = tweedelijn
Ondersteuning eerstelijn
•
•
•
•
Advies pijn- en symptoomcontrole
Spuitaandrijver
Uitklaren levenseindevragen
Inschatten wat nodig is in situatie en gepaste hulp
inschakelen
• Psycho-sociale ondersteuning patiënt en omgeving
• Psychologische ondersteuning hulpverleners
• Emancipatorische taak naar hulpverleners
Aanbod PTZ Gent-Eeklo naar eerstelijn
PTZ = tweedelijn
Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo :
• 8 verpleegkundigen
• 2 equipeartsen
Betrokken huisarts heeft
eindbevoegdheid …
… ook
eindverantwoordelijkheid
Belang van samenwerking :
• Ervaring met palliatief team vormt attitude
tov palliatieve zorg en taakperceptie
Peretti-Watel, Social Science & Medicine – 2005
Snow, J Palliat Med - 2009
• Onderzoek dr. P. Pype
Samen een palliatieve patiënt begeleiden:
‘bedside teaching’
Aanbod PTZ naar het WZC
• Ondersteuning vanuit PTZ beperkt tot
–
–
–
–
–
–
Advies pijn- en symptoomcontrole
Uitlenen spuitaandrijver
Helpen bij uitklaren euthanasievragen
Ondersteuning van het team
Bijwonen MDO
Debreefing na moeilijke situatie
• Maar geen rechtstreekse psychosociale
ondersteuning bewoner en familie !
Palliatieve Zorg in het WZC
• Wie is verantwoordelijk voor PZ ?
– Referent PZ
• Welke (bijkomende) opleiding ?
• Expertise – routine ?
• Hoeveel vrijstelling ?
– CRA
– Werkgroep PZ
–…
• Visie van het bestuur / directie van het WZC :
– hoeveel aandacht voor PZ ?
– Hoeveel aandacht voor communicatie en VZP ?
Taken van de
Referent Palliatieve Zorg
in een WZC
1. Communicatie
2. Advies en ondersteuning
3. Beslissingsproces
1. Communicatie
• Signalen van patiënt en familie
(h)erkennen
• Verkennend werk (vóór gesprek met arts)
• Stimuleert gesprek (ts. arts & bewoner/familie)
• Aanwezigheid bij gesprek (ts. arts & bewoner/familie)
• Als steun voor de bewoner en de familie
• Als vertegenwoordiger van het team
2. Advies en ondersteuning
– Advies pijn- en symptoomcontrole
– spuitaandrijver
– Uitklaren levenseindevragen
– Psycho-sociale ondersteuning bewoner en familie
– Inschatten wat nodig is in situatie en gepaste hulp
inschakelen
Indien nodig : advies vragen aan palliatieve thuiszorg
3. Beslissingsproces
•
•
•
•
Objectieve (i.t.t. subjectief gekleurde)
informatie
Goede afstemming met bewoner, familie en
team
Rekening houden met alle
zorgperspectieven
De bewoner staat centraal
Betrokken huisarts heeft eindbevoegdheid …
… ook eindverantwoordelijkheid
Besluit
1. Directies :
–Visie palliatieve zorg
–Enthousiaste medewerkers naar
adequate opleidingen sturen
–Voldoende tijd en ruimte geven om de
referent de palliatieve zorg te laten
uitbouwen
Besluit
2. Referent palliatieve Zorg
–Bijscholingen
–Professionaliteit
–Samenwerking met alle disciplines /
teamwork
indien nodig : Beroep doen op PTZ voor advies
Besluit
3. Artsen :
– Ervaringen met PTZ
in thuiszorgsituaties
meenemen en toepassen in WZC
– Appél doen op aanwezige Referent
– Teamwork
Indien nodig : Beroep doen op PTZ voor advies
VZW Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo
Bilksken 36 – 9920 Lovendegem
Tel : 09 218 94 06
Fax : 09 233 93 90
[email protected]
www.palliatieve.org

similar documents