Aritmi ve Antikoagülasyon

Report
Reçete Günleri-2014
Aritmi ve Antikoagülasyon
Prof. Dr. Serdar Payzin
Sık Rastlanan Ritim Bozuklukları
Erken Vurular
– Atriyal
– Ventriküler
Dar kompleksli taşikardiler
– Atriyal Fibrilasyon
Akut
Kronik
– Diğer SVT ler
Geniş Kompleksli Taşikardiler
– VT
Silahlar ?
Beta blokerler
Kalsiyum kanal blokerleri (dihidropiridin olmayanlar)
Amiodaron
Sotalol
Lidokain
Propafenon
Digital
Adenozin
Erken Vurular
Atriyal ve ventriküler erken vurular
– Birlikte bir organik kalp hastalığı yoksa
– Hasta tarafında hissedilmiyorsa
– Çok sık değilse
Tedavi gerektirmeyebilir
Olgu
Ayşe Gergin, 28 yaşında. Bir aydır çarpıntıdan
yakınıyor.
Bilinen bir hastalığı yok. İki sağlıklı doğum
yapmış
KB:140/80 mmHG, Nb: 84/dk düzensiz. Kalp
akciğer bakısı normal
EKG de atriyal erken vurular var.
Dr. UMUT YENİMEZUN
Diploma No: 1234/5678
Rp
Ayşe Gergin
28.04.2011
- Concor 5 mg 1 X 1
1. Beloc Zok 50 mg Tb
11
kutu
- Dilatrend 6.25 2 X
S: 1 X 1 Sabah
Olgu
Ali Bitkin, 62 yaşında. 3 Yıl önce Mİ geçirmiş.
Bir yıldır nefes darlığı yakınması var. Ancak 1
kat merdiveni rahat çıkabiliyor. Son 1 aydır
‘‘kalbim tekliyor’’ diyor.
150/95 mmHg, Nabız 100/dk aritmik. Akciğer
bazallerinde geç inspirium ralleri duyuluyor
EKG de sık ventriküler erken vurular ve
geçirilmiş yaygın ön yüz Mİ bulguları var.
Uzun etkili nitrat, aspirin, statin kullanıyor
Dr. UMUT YENİMEZUN
Diploma No: 1234/5678
Rp
Ali Bitkin
28.04.2011
1. Dilatrend 6.25 mg tb
1 kutu
S: 2 X 1 Sabah, Akşam
2. Desal tb
1 kutu
S: 1 X 1 Sabah
3. Rilace tb 5 mg
1.kutu
S: 1 X 1 Sabah
Şikayetler geçmezse hastayı mutlaka kardiyologa göndermeli !
Akut Atriyal fibrilasyon
Genellikle hızlı ventriküler yanıtlı
Hasta şiddetli çarpıntı ve sıkıntıdan yakınır.
Başlangıcından itibaren 24 saat olmamışsa
elektrik kardiyoversiyon uygulanabilir
İlaç tedavisindeki hedefler
– Sinüs ritminin sağlanması
– Sinüs ritmi sağlanamadıysa kalp hızının kontrolu
Atriyal fibrilasyon
Hız kontrolu
Sinüs ritmi sağlanması
• Beta blokerler
• Kalsiyum antagonistleri
• Amiodaron
• Beta bloker
• Kalsiyum antagonistleri
– Verapamil Diltiazem
• Digoksin
• Amiodaron
– Verapamil Diltiazem
Olgu
Fatma Dargeçit, 37 Yaşında hemşire. 15 Yıldır
«Mitral Darlığı» tanısıyla izleniyor.
Fonksiyonel sınıfı -I-. Yeni tarihli eko da mitral
kapak alanı 1.4cm2.
Altı saat önce başlayan şiddetli çarpıntıdan
yakınıyor. Nefes darlığı da var. TA 100/70
mmHg Nb 185/dk aritmik.
EKG de hızlı ventriküler yanıtlı A. fibrilasyon
var.
Dr. UMUT YENİMEZUN
Diploma No: 1234/5678
Rp
Fatma Dargeçit
28.04.2011
1. Beloc ampul 5mg
1 kutu
S: 10 ml ye sulandırılıp
damardan yavaş verilecek
2. Cordarone ampul 150 mg
1 kutu
S: %5 Dekstroz 100 ml
içerisine 1 veya 2 amp
konulup 30dk içinde
damardan verilecek
Sinüs ritmi sağlanamazsa
150mg lık 1 amp ile
infüzyon 24 saate
tamamlanacak
Sinüs ritmi 
Oral amiodaron, B. bloker
devam edilecek.
Elektif şartlarda kardiyolog
muayenesi
Sinüs ritmi sağlanamadı  Hastaneye sevk
24- 48 saat ten sonra Antikoagulasyon gerekli!
Olgu
Mehmet Ali Eskitoprak, 67 yaşında. Çarpıntı
yakınması var
20 Yıldır Hipertansiyon ve Koroner arter
hastalığı nedeniyle tedavi görüyor. En son
Aspirin, Statin ve ARB+Diüretik kullanıyor.
TA:150/85mmHg, Nabız: 120/dk düzensiz.
Solunum sesler normal
EKG de Hızlı ventrikül yanıtlı AF var.
AF 2 yıldır sürüyor
Dr. UMUT YENİMEZUN
Diploma No: 1234/5678
Rp
M. Ali Eskitoprak
28.04.2011
- İsoptin tb
drj30
80mg
1. Diltizem
mg 2 X 1
1 kutu
- Beloc
zok
S: 3 X
1 50mg 1 X 1
2. Digoksin tb
1 kutu
S: 1 X 1 sabahları
3. Hipersar plus tb
1 kutu
S: 1 X 1 sabahları
4. Crestor 10 mg tb
1 kutu
S: 1 X 1 Yatmadan önce
Birkaç gün içinde kardiyak nabız 100/dk altına
inmezse kardiyologa göndermeyi düşün
Antikoagulan düşün
Olgu
Levent Hızlı, 21 yaşında öğrenci. Bilinen bir
hastalığı ve yakınması yok. İki saattir çok hızlı
kalp atımından yakınıyor
Soluk, Nabız 178/dk düzenli, TA 95/60 mmHg
kalp akciğer karın bakısı normal
EKG de dar kompleksli taşikardi mevcut
Riskler ?
Aksesuvar yol varlığında dikkat !!
Anamnez ?, varsa eski EKG (Delta dalgası?)
Ritmin hızlı ventrikül yanıtlı AF olmadığından
emin olunmalı
AV düğümü baskılayan ilaçlar aksesuvar
yoldan iletimi hızlandırabilir
Ventrikül hızında artış  VF riski
Ne yapmalı?
Vagal menevralar
Adenozin iyi bir seçenek (6 mg 12mg hızlı)
Digital kullanma!!
Verapamil veya beta bloker denenebilir
Olgu
Adenozin bulunamadığından Verapamil
(İsoptin amp 5 mg) IV yapılıyor sinüs ritmi
sağlanıyor.
Dr. UMUT YENİMEZUN
Diploma No: 1234/5678
Levent Hızlı
28.04.2011
Rp
1. Beloc
zokdrj
50mg
İsoptin
80mg 2 X 1
1 kutu
S: 1 X 1
Elektif şartlarda kardiyolog muayenesi gerekli !
Olgu
Ali Bitkin, 62 yaşında. Erken vuruları için
verdiğimiz reçeteyi 3 gündür kullanmakta
Sabah kahvaltı sonrası şiddetli çarpıntı
gelişiyor. Hastaneye gitmek isterken senkop
oluşuyor. Acilen Sağlık Merkezi’nize getiriliyor.
Soluk, soğuk, Nabız çok hızlı ve filiform.
Sistolik kan basıncı 70 mmHg.
EKG geniş kompleksli hızlı ventiküler taşikardi
Hemodinami stabil değilse damar yolu açılıp
acilen hastaneye gönder.
Hastanede ‘‘Elektriksel Kardiyoversiyon’’
uygulanabilir
Hemodinami stabil ise
– Lidocain IV bolus %2 lik ten 1mg/kg tekrarlayan
dozlarda
– Adenozin 6mg IV hızlı
– Amiodarone infüzyonu yapılabilir.
Koagulasyon?
Antikoagulan?
Tromboz?
Antitrombotik?




Pıhtılaşma
Pıhtılaşmayı engelleyen
Pıhtı ile damarın tıkanması
Trombozu engelleyen
Pıhtılaşma faktörleri üzerinden etki Antikoagulan
Trombositlere etki Antitrombosit ilaç
Kardiyolojide Antitrombosit ve
antikoagulan ilaç kullanım alanları
Kronik Koroner hastalığında
 Antitrombosit
Akut koroner sendrom
Aritmilerde
Kapak hastalıkları
Derin Ven Trombozu
Kronik pulmoner embolizm
Antikoagulan

+
Antitrombosit
Antikoagulanlar -Oral
K vitamin antagonisti
– COUMADİNE ®
Varfarin 5 mg tablet
DoğrudanTrombin inhibitörü
– PRADAXA ®
Dabigatran 110mg -150mg
Faktör Xa inhibitörleri
– XARELTO ®
– ELİQUİS ®
Rivaroksaban 15mg
Apiksaban 5mg
Antikoagulanlar - Parenteral
Heparin
– NEVPARİN ®
Heparin sodyum 25.000Ü/5ml
– HEPARİN SODYUM PANPHARMA ®
Düşük molekül ağırlıklı heparin
– CLEXANE ®
– FRAXIPARINE ®
Enoksaparin Sodyum
2000/4000/6000/8000/
10.000/12.000Ü
Nadroparin Kalsiyum
0.3/0.4/0.6 ml
Antitrombosit ilaçlar
ASPİRİN ®
CORASPİN ®
Asetil salisilik asit 0.5gm
Asetil salisilik asit
100/300mg tb
PLAVİX ®
KARUM ®
PİNGEL ®
KLOPRA ®
OPİREL ®
Klopidogrel 75mg tb
PLETAL ®
Silostazol 50/100 mg tb
DRİSENTİN ®
TROMBOLİZ ®
Dipridamol 75 mg drj
Olgu
Hasan Sert, 49 yaşında. İki ay önce Sağ
koroner artere stent yerleştirilmiş. Yakınması
yok. İlaçlarım bitti yazar mısınız? Diyor.
Beloc 100mg 1 X 1
Aspirin 100 mg 1 X 1
Plavix 75 mg 1 X 1 kullanmakta
PKG ve stent uygulamasında
(BUT-SUT)
Aspirin  Ömür boyu
Klopidogrel
– Çıplak metal stent  1 ay süreyle
– İlaç salınımlı stent  1 yıl süreyle ödenmekte.
Tıbbi gerçek?
– İlaç salınımlı stentlerde Klopidogrel kullanım süresi
konusunda hala tartışma var !
Dr. UMUT YENİMEZUN
Diploma No: 1234/5678
Rp
Hasan Sert
28.04.2011
1. Beloc Zok 100mg Tb
1 kutu
S: 1 X 1
2. Coraspin tb 100mg tb
1 kutu
S: 1 X 1 Tok
3. Plavix tb 75 mg
S: 1 X 1
1 kutu
Olgu
Fatma Dargeçit, AF atağı  tedavi  Sinüs ritmi
sağlanıyor
Warfarin ile antikoagulasyon gerekli !
Başlanmadan önce PZ – INR bakılmalı
INR 2-3 arasında olacak şekilde antikoagüle
edilmeli
Başlangıçta 2-3 gün aralarla INR tayini
Sürdürme dozu kişiye göre değişken
İstenilen düzey elde edilince en geç ayda bir INR
Dr. UMUT YENİMEZUN
Diploma No: 1234/5678
Rp
Fatma Dargeçit
29.04.2011
1. Coumadine 5mg tb
1 kutu
S: 1 X 1
PZ-INR kontrolu ile doz
ayarlanacak
DİKKAT!!
Oral antikoagulan reçetelerken...
Kapak hastalığı olan kişilerde Protez kapak veya
A. fibrilasyon nedeniyle OAK gerektiğinde Yeni
Oral Antikoagulanlar kullanılmayacak!
YOAK’ların en önemli endikasyonu nonvalvüler AF
da tromboembolizmin önlenmesi (ancak iki kardiyolog
imzası ile rapor çıkartılabiliyor ve kardiyolog tarafından
reçetelenebiliyor)
Olgu
Ayşe Şişman, 47 yaşında. İki gündür sağ
bacakta şişlik kızarıklık şiddetli ağrıdan
yakınıyor.
Geçen yıl aynı şekilde hastalandığını ama
doktora gitmediğini söylüyor
TA: 120/80 Nb 88/dk düzenli. Kalp akciğerler
karın bakısı normal, sağ bacak kızarık, şiş ve
gergin. Dokunmakla ısı artışı var ve ağrılı
Tanı: Tromboflebit
Kesin yatak istirahati
Antibiyotik
Antikoagulan
Ağrı için antienflamatuvar
Pulmoner emboli riskine karşı dikkat!
Dr. UMUT YENİMEZUN
Diploma No: 1234/5678
Rp
Ayşe Şişman
28.04.2011
1. Clexane amp 0.5
10 kutu
S: 2 X 1 SC
sabah akşam cilt altına
2. Sulperazon fl 1 gm
10 kutu
S: 2 X 1 IM
sabah akşam kalçadan
3. Cataflam drj
1 kutu
S: Ağrı oldukça 2X1
4. Coumadine 5mg tb
1 kutu
2. günden sonra başlanıp
PZ-INR kontrolu ile doz
ayarlanacak
Piyasadaki antiaritmik ilaç
gruplarından bazıları
Beta blokerler
Birinci kuşak --- nonselektif blokerler (b1+b2)
– DİDERAL®
Propranolol 40 Mg
İkinci kuşak --- Selektif blokerler (Temel olarak b1 ,
yüksek dozlarda b1+b2)
– BELOC®
SANELOC ®
– TENSİNOR®
– CONCOR®
– PRENT ®
Metoprolol 25/50/100mg
5mg amp
Atenolol 50/100 mg
Bisoprolol 5/10mg
Acebutolol 200mg
Beta blokerler
Üçüncü kuşak -- Vazodilatör blokerler
– DİLATREND®
CORONİS ®
KİNETRA ®
CALBİCOR ®
– VASOXEN®
Karvedilol 6,25/12.5/25mg
Nebivolol 5mg
Bucindolol
Labetalol
Kalsiyum kanal blokerleri
Dihidropridinler
– NORVASC®
– ADALAT CRONO®
NİDİLAT®
– CONİEL®
Amlodipin 5/10mg
Nifedipin 30mg
Nifedipin 10mg
Benidipine 4mg
Nondihidropridinler
– İSOPTİN®
– DİLTİZEM®
Uzun etkili tipler
Verapamil 40/80/120/240mg
ampul 5 mg
Diltiazem 30/60/90/120/240 mg
ampul 25 mg
Propafenon
– RYTMONORM ® Propafenon
150/300mg tb
Amiodaron
– CORDARONE ®
Amiodarone 100mg tb
150 mg amp
Digital
– DİGOXİN ®
Digoksin
Tablet 0.25mg
Ampul 0.5mg
Adenozin
5mg/ml 10ml flk
5mg/ml 2 ml amp
Adenozin
– ADENOZİN ®

similar documents