Jaarcijfers 2013 - politiezone RIHO

Report
POLITIËLE
CRIMINALITEITSGEGEVENS
Politiezone RIHO 2013
Situering
Jaarlijks ontvangt de PZ van de federale
politie, de gegevens m.b.t. criminaliteit.
 Vanaf 2007 ook maandelijks de
criminaliteitsbarometer.

Bronnen
2007 – 2013: De cijfers van de nationale
gegevensbank omvatten alle aangegeven
feiten m.b.t. tot de zone ongeacht de plaats
van aangifte.
 Inclusief pogingen.

Cijfers interpreteren

Schommelingen in de criminaliteitscijfers kunnen
het gevolg zijn van:
 effectieve
daling of stijging;
 verandering in de nomenclatuur;
 verandering in federaal en lokaal veiligheidsbeleid;
 nieuwe procedures: EVPV – APO;
 weglaten van misdrijven of bijvoeging van nieuwe
misdrijven (seksuele belaging);
Cijfers interpreteren






meldingsbereidheid bevolking;
registratiebeleid van de politiediensten;
beleid andere instanties: o.a. verzekeringsmpij.;
invloed van nieuwe producten (bv. iPad);
economische crisis;
wijziging in het vatten.
Cijfers interpreteren

Ophelderingsgraad:



Sinds juli 2012 ontvangen we van de federale politie
ook de ophelderingsgraad;
Opheldering: een misdrijf wordt als opgehelderd
beschouwd als er minstens 1 verdachte
gekend/geïdentificeerd is bij de politiediensten;
Enkel voor aangegeven feiten.
Diefstal
Enkele fenomenen uitgelicht
6
6
5
4
3
2
1
0
3
2
3
22
2
11
0
3
1111
0
1
1
0
00
1
0
0
1
0
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Autodiefstal
60
55
54
50
47
45
40
35
41
37
37
38
Totaal
38
30
25
20
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Autodiefstal
Procentuele opheldering 2012 - 2013
30
25
25.53
23.68
20
PZ RIHO
15
Nationaal
10
10.27
9.64
5
0
2012
2013
Motordiefstal
8
7
7
6
5
6
5
4
3
4
4
2009
2010
4
Totaal
3
2
1
0
2007
2008
2011
2012
2013
Bromfietsdiefstal
150
130
132
110
93
90
70
50
86
64
Aantal
74
76
57
60
61
56
50
30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bromfietsdiefstal
80
70
78
60
63
50
50
40
Gemiddeld
30
20
10
0
ZVP 2005 2008
ZVP 2009 2012
2013
Bromfietsdiefstal
Procentuele opheldering 2012 - 2013
16
14
12
10
8
6
4
2
0
14.75
12
8.69
2012
7.82
2013
PZ RIHO
Nationaal
Fietsdiefstal Roeselare en Izegem
1200
1000
966
899
772
800
600
763
729
640
562
400
200
767
208
236
199
572
173
0
2007
2008
2009
2010
618
615
615
Izegem
465
437
132
164
126
2011
2012
PZ RIHO
2013
Roeselare
Fietsdiefstal - Hooglede
35
30
29
25
22
23
19
20
18
15
Aantal
14
11
10
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fietsdiefstal
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
965
706
615
ZVP 2005 - 2008 ZVP 2009-2013
2013
Gemiddeld
Fietsdiefstal
Procentuele opheldering 2012 - 2013
7
6
5
4
3
2
1
0
6.34
4.55
3.6
3.67
2012
2013
PZ RIHO
Nationaal
Diefstal aan/uit voertuig
290
276
270
250
265
230
225
Aantal
214
210
190
193
176
183
170
150
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Diefstal aan/uit voertuig
300
290
250
200
198
150
176
100
50
0
ZVP 2005 2008
ZVP 2009 2013
2013
Gemiddeld
Diefstal aan/uit voertuig
Procentuele opheldering 2012 -2013
16
14
14.69
12
10
8
6
PZ RIHO
7.94
4
Nationaal
3.4
3.36
2
0
2012
2013
Woninginbraak (ruim)
450
416
400
376
350
300
286
250
200
240
214
199
100
50
107
79
70
Pogingen
164
150
84
Totaal
220
134
71
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Woninginbraak (ruim)
Procentuele verhouding poging – voltooid
100%
80%
39
29
36
36
39
38
36
60%
Poging
40%
61
71
64
64
61
62
64
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20%
0%
2007
Voltooid
Woninginbraak (ruim)
400
376
350
300
250
253
299
200
Gemiddeld
150
100
50
0
ZVP 2005 2008
ZVP 2009 2013
2013
Woninginbraak (ruim)
Procentuele opheldering 2012 - 2013
12
10
10.9
10.84
8
PZ RIHO
6
Nationaal
4.52
4
3.86
2
0
2012
2013
Inbraak in bedrijf of handelszaak
180
160
163
144
140
132
120
140
121
110
100
124
Pogingen
80
Totaal
60
40
54
43
20
38
47
44
2010
2011
44
47
0
2007
2008
2009
2012
2013
Inbraak in bedrijf of handelszaak
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
164
128
124
Gemiddeld
ZVP 2005 2008
ZVP 2009 2013
2013
Inbraak in openbare of
overheidsinstellingen
80
71
70
60
60
58
54
50
40
41
36
24
10
Totaal
31
30
20
49
Pogingen
19
18
16
14
9
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Inbraak in openbare of
overheidsinstellingen
70
60
62
55
50
49
40
Gemiddeld
30
20
10
0
ZVP 2005 2008
ZVP 2009 2013
2013
Winkeldiefstal
350
300
329
289
250
304
269
240
296
276
245
328
264
324
322
276
269
200
Totaal
150
Izegem
100
Roeselare
50
0
42
36
2007
25
2008
30
2009
34
2010
31
2011
2012
50
2013
Winkeldiefstal
350
300
250
282
311
322
200
Gemiddeld
150
100
50
0
ZVP 2005 2008
ZVP 2009 2013
2013
Winkeldiefstal
Procentuele opheldering 2012 - 2013
72
71.52
70
68
68.38
68.39
66
PZ RIHO
64
Nationaal
62
62.04
60
58
56
2012
2013
Grijpdiefstal
70
60
62
50
40
30
Aantal
30
20
10
20
19
14
19
17
10
11
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Grijpdiefstal
35
30
31
25
20
19
15
15
10
5
0
ZVP 2005 2008
2009 - 2013
2013
Gemiddeld
Grijpdiefstal
Procentuele opheldering 2012 - 2013
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
42.11
PZ RIHO
Nationaal
15
7.43
2012
7.4
2013
Zakkenrollerij of gauwdiefstal
180
170
169
160
151
150
140
130
140
134
145
Aantal
122
120
111
110
100
90
80
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Zakkenrollerij of gauwdiefstal
145
145
145
140
135
130
125
120
Gemiddeld
123
115
110
ZVP 2005 2008
ZVP 2009 2013
2013
Zakkenrollerij of gauwdiefstal
Procentuele opheldering 2012 - 2013
3
2.5
2.86
2
1.92
1.5
1.82
1.38
1
0.5
0
2012
2013
PZ RIHO
Nationaal
Steaming
12
10
10
8
6
6
5
4
2
2
3
3
2010
2011
3
0
2007
2008
2009
2012
2013
Aantal
Metaaldiefstal
35
30
30
29
25
25
20
15
10
Aantal
16
11
12
5
4
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Werfdiefstal
70
60
58
50
43
40
42
37
40
Aantal
30
21
20
10
10
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Diefstal gewapenderhand
30
25
27
23
20
17
15
Aantal
14
10
9
5
6
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Diefstal gewapenderhand
16
14
16
15
12
10
9
8
6
4
2
0
ZVP 2005 2008
ZVP 2009 2013
2013
Gemiddeld
Diefstal gewapenderhand
Procentuele opheldering 2012 - 2013
60
50
51.85
44.44
40
PZ RIHO
30
Nationaal
23.26
20
21.04
10
0
2012
2013
Diefstal met geweld zonder wapen
90
80
80
71
70
61
60
56
56
Aantal
58
50
49
40
30
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Diefstal met geweld zonder wapen
72
71
70
68
66
Gemiddeld
66
64
64
62
60
ZVP 2005 2008
ZVP 2009 2013
2013
Diefstal met geweld zonder wapen
Procentuele opheldering 2012 - 2013
35
33.8
30
25
27.5
20
PZ RIHO
15
15.92
15.51
10
5
0
2012
2013
Nationaal
Beschadigen van eigendom
Brandstichting en vernieling door
ontploffing
150
142
140
130
130
120
109
110
101
100
Aantal
102
98
90
80
79
70
60
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Vernieling – onbruikbaarmaking –
beschadigingen
20
18
18
16
14
12
16
16
14
13
10
Aantal
8
8
8
6
4
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Vandalisme
1150
1106
1100
1050
1000
1029
1005
994
950
900
Aantal
892
850
840
800
816
750
700
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Misdrijven tegen de lichamelijke
integriteit
Moord en doodslag (poging inclusief)
7
6
6
5
4
5
4
4
4
3
3
3
2
2
Doodslag
2
2
1
1
1
1
2011
2012
0
2007
2008
2009
2010
Moord
2013
Moord en doodslag
Procentuele opheldering 2012 - 2013
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
50
25
2012
2013
Verkrachting
35
31
30
29
25
20
26
24
21
23
17
15
Aantal
10
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Verkrachting
Procentuele opheldering 2012 - 2013
19.5
19
18.5
18
17.5
17
16.5
16
15.5
15
14.5
19.23
16.13
2012
2013
Aanranding van de eerbaarheid
35
30
25
32
31
23
23
20
15
21
Aantal
16
14
10
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aanranding van de eerbaarheid
Procentuele opheldering 2012 - 2013
38
37
37.5
36
35
34.38
34
33
32
2012
2013
Opzettelijke slagen en verwondingen
600
581
550
537
529
500
514
524
489
473
Aantal
450
400
350
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fysiek intrafamiliaal geweld
220
214
210
200
191
180
160
140
Aantal
140
138
141
2008
2009
145
120
100
2007
2010
2011
2012
2013
Ander intrafamiliaal geweld
140
126
120
102
107
123
113
123
100
83
80
Seksueel
60
Psychisch
42
40
20
0
23
15
3
2007
1
2008
23
4
2009
40
23
33
12
7
2010
Economisch
3
2011
2
2012
2013
Drugs






Gebruik
Bezit
Handel
In- en uitvoer
Fabricatie
Andere
Drugs
600
500
400
518
404
445
426
384
343
302
300
200
100
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totaal
Drugs
300
267
276
250
186
200
150
100
222
193
220
Gebruik
172
161
Bezit
136
90
133
114
Handel
88
97
67
50
83
47
38
0
2007
2008
2009
2010
16
2011
23
2012
14
2013
Drugs
25
20
15
19
21
16
13
15
In- en uitvoer
11
10
10
6
5
0
22
2007
7
7
10
7
3
4
4
10
6
5
1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fabricatie
Andere
Drugs
400
350
300
395
335
302
250
200
Gemiddeld
150
100
50
0
ZVP 2005 2008
ZVP 2009 2013
2013
Misdrijven tegen de familie




Familieverlating
Onderhoudsgeld
Bezoekrecht
…
Misdrijven tegen de familie
110
105
105
100
99
95
90
95
91
Aantal
92
85
84
80
80
75
70
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bedrog





Oplichting
Flessentrekkerij
Misbruik van vertrouwen
Bedriegelijke verberging
…
Bedrog
400
366
350
300
265
250
247
200
150
186
192
Aantal
218
183
100
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Misdrijven tegen de openbare veiligheid




Mondelinge bedreigingen
Schriftelijke bedreigingen
Zegelverbreking
…
Misdrijven tegen de openbare
veiligheid
300
250
244
200
203
150
100
245
159
128
Aantal
161
121
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Misdrijven tegen andere morele
waarden en gevoelens






Belaging
Laster en eerroof
Stalking
Beledigingen
Persoonlijke levenssfeer
Woonstschennis
Misdrijven tegen andere morele
waarden en gevoelens
350
300
293
270
250
248
247
200
150
Aantal
222
181
187
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bevolkingsregister


Woonstverandering
…
Bevolkingsregister
450
431
434
427
400
350
356
330
349
320
Aantal
300
250
200
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Misdrijven tegen het gezag van de
overheid



Weerspannigheid
Smaad
…
Misdrijven tegen het gezag van de
overheid
90
85
84
83
80
75
73
70
65
60
62
61
61
Aantal
59
55
50
45
40
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Vreemdelingenwetgeving





Toegang tot het grondgebied
Verblijf op het grondgebied
Mensenhandel
Schijnhuwelijk
…
Vreemdelingenwetgeving
145
135
134
125
117
115
117
105
Aantal
96
95
85
75
85
89
82
65
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Nepagenten
Nepagenten
12
10
10
8
8
6
Aantal
4
3
2
2
2
2
1
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOP 5 RIHO
1.
2.
3.
4.
5.
Diefstal en afpersing: 2818 –
Beschadigen van eigendom: 911 –
Misdrijven lichamelijke integriteit: 639 –
Bevolkingsregister: 427 –
Drugs <
< daalt meer dan 5 % < < daalt meer dan 15 %
> stijgt meer dan 5 % > > stijgt meer dan 15 %
– stijging/daling tussen + 5 en -5 %
TOP 5 Hooglede
1.
2.
3.
4.
5.
Diefstal en afpersing: 95 <<
Beschadigen van eigendom: 61 >
Misdrijven lichamelijke integriteit: 28 <<
Bedrog: 21 >
Bevolkingsregister: 18 < <
< daalt meer dan 5 % < < daalt meer dan 15 %
> stijgt meer dan 5 % > > stijgt meer dan 15 %
– stijging/daling tussen + 5 en -5 %
TOP 5 Izegem
1.
2.
3.
4.
5.
Diefstal en afpersing: 675 >
Beschadigen van eigendom: 244 <
Misdrijven lichamelijke integriteit: 139 <
Misdrijven tegen andere morele waarden en
gevoelens 78 >>
Bedrog: 69 <<
< daalt meer dan 5 % < < daalt meer dan 15 %
> stijgt meer dan 5 % > > stijgt meer dan 15 %
– stijging/daling tussen + 5 en -5 %
TOP 5 Roeselare
1.
2.
3.
4.
5.
Diefstal en afpersing: 2048 –
Beschadigen van eigendom: 606 –
Misdrijven lichamelijke integriteit: 472 >
Bevolkingsregister: 344 –
Drugs: 234 <
< daalt meer dan 5 % < < daalt meer dan 15 %
> stijgt meer dan 5 % > > stijgt meer dan 15 %
– stijging/daling tussen + 5 en -5 %
Gemeentelijke Administratieve
Sancties
GAS-wetgeving
Gas-wetgeving
Evolutie 2008 – 2013
1550
1455
1450
1350
1325
1450
1250
1161
1150
1050
Aantal
1078
950
850
750
705
650
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TOP 5 GAS-rubrieken
1.
2.
3.
4.
5.
Gebruik van openbaar domein
Rein houden van openbare wegen
Gemengde inbreuken
Openbare rust
Huishoudelijke afvalstoffen
TOP 10 Gas-feiten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Stadsparking parkeren: 241
Inname openbaar terrein zonder vergunning: 88
Wildplassen: 51
Licht gemengde inbreuken: 44
Zwaar gemengde inbreuken 35
Verboden voorwerpen te gooien in grachten, beken,…: 26
Opsluiting cel: 25
Containerpark: aanbieden van afval qua sortering, … 17
Maken van geluid of rumoer zonder noodzaak…: 14
Plantsoenen: verbod tot beschadiging gewassen: 13
Procentuele verdeling vaststellers GAS
60
50
40
51.6
57.2
55
48.4
44
42.2
Politie
30
Ambtenaren
Roeselare
20
10
0
2011
2012
2013

similar documents