Vi bygger med vårt patenterade SIP-system.

Report
Vi bygger
med vårt
patenterade
SIP-system.
Alla funktioner i en enda del.
Detta resulterar i att vi minimerar antal arbetsmoment
på bygget. Vi får genom detta en betydlig lägre
monteringskostnad. Snabbare montering minskar också
risken för skador på byggmaterial och att fukt byggs in.
SIP-systemet ger tunna ytterväggar genom högisolerande material och minimalt med köldbryggor i
en lufttät och fuktsäker konstruktion utan vindduk och
ångspärr.
De tunnare väggarna ger också c:a 10% större boyta
än med traditionella byggmetoder.
Vi minskar antalet transporter och förvaring av byggmaterial till och på byggplatsen, vilket innebär mindre
byggskräp, skräpsortering och borttransport.
Konstruktionen är stabilare än för en träregelvägg
och med isolering som inte krymper eller sjunker ihop
med tiden. Vår byggmetod minimerar framtida skador
och problem, tack vare tåliga material med lång livslängd.
Ett hus byggt med SIP-system väger mindre och
passar därmed utmärkt vid projekt där låg vikt är viktigt.
Vi undviker också logistikproblem mellan olika entreprenörer, eftersom väggen byggs klar innan elentreprenörens arbete påbörjas.
Väggen och dess isolering kan inte monteras fel och
har färre köldbryggor än traditionella byggmetoder.
Byggmetoden gör att svåra konstruktioner blir
enklare att konstruera och bygga.
I USA och Europa sänker försäkringsbolagen premiekostnaden med c:a 50% för denna byggmetod, tack
vare dess stabila och hållbara konstruktion.
Flexhus använder enbart miljövänliga material med
en hållbarhet/livslängd som sannolikt överlever flera
generationer.
Fördelar hos PUR/PIR jämfört med mineralull och EPS-cellplast.
PUR/PIR
Mineralull/glasull
EPS
U-värde
Antändningstemperatur
Kan angripas av termiter?
(myror, råttor, möss etc.)
Känslig för fukt/väta
Ändrar form/storlek över tid
Kan ta upp fukt
Tappar isoleringsvärde över tid
0,021-0,023
230 grader
Nej
0,037
800 grader
Ja
0,037
80 grader
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Delvis
Ja
Ja
Delvis
Ja
I viss grad
I viss grad
För mer information, ring:
0760 - 28 28 88
Det traditionella sättet att bygga.
Vårt sätt att bygga med SIP element.
Isolering i tak: 450 - 600 mm
U-värde: 0,13 - 0,11
Isolering i tak: 225 - 250 mm
U-värde: 0,11 - 0,09
Ca. 10% större boyta!
Ytterväggstjocklek: 300 - 400 mm
U-värde: 0,14 - 0,16
Ytterväggstjocklek: 175 - 250 mm
U-värde: 0,14 - 0,09
Tak:
Fukt och mögelproblem på kallvindar har länge varit ett känt
problem. Under decennier har byggbranschen experimenterat genom
att stänga igen ventilationen i takfoten eller öka ventilationen med
gavelventiler etc. Nu har fuktexperter kommit fram till att det bästa
sättet att undvika problem med påväxt/mögel på kallvindarnas
organiska material (som träreglar, råspont och takstolar) är att
isolera kallvindens yttertak.
Väggar:
SIP-systemet som yttertak. För att undvika framtida påväxt/mögelproblem på den ouppvärmda vinden, så ska yttertaket isoleras.
Med SIP-systemet så blir yttertaket alltid isolerat, oavsett taktyp,
takvinkel eller takdimension.
Beroende på vilka spännvidder som huset har används olika typer
av SIP-element. För normala spännvidder används det patenterade
standardelementet H-standard. Vid längre spännvidder och/eller i
områden med högre snözon, används istället tillvalselementet H-plus.
1
2
4
3
5
Regelvägg - 14 arbetsmoment:
Total väggbredd 385 mm.
13 mm gipsskiva, 17 mm råspont, 45 mm regelverk, 45 mm isolering,
åldersbeständig plastfolie, 195 mm regelverk, 95 mm isolering +
95 mm isolering, syll, 45 mm styrregel, vindskyddspapp, 45 mm
fasadskiva, 28 mm spikregel och 22 mm träpanel.
Med traditionellt system måste elektrikern dra tomrör i den inre väggsektionen som ibland är tom och ibland isolerad. Viktigt är då att
ångspärren inte skadas!
Den vanligaste fällan när man bygger på traditonellt sätt är att isoleringen sällan sluter helt tätt mellan träreglarna, då det är svårt
att få dessa helt raka, och att isoleringen lätt fastnar i utstickande
spikar, träflisor etc.
Ett annat problem med stora isoleringstjocklekar av mineral- eller
stenull är att inre konvektion uppstår.Vilket enkelt beskrivet innebär
att isoleringsförmågan försämras, istället för att förbättras.
SIP-vägg - 5 arbetsmoment:
Total väggbredd 238 mm.
1. gips 13 mm 2. OSB 15 mm - PUR/PIR 145 mm - OSB 15 mm
3. glespanel 28 mm 4. fasadpanel 22 mm 5. 45 mm styrregel.
Med SIP-systemet finns det redan ingjutna VP-rör för eldragning i
yttervägg, vilket underlättar elektrikerns arbete och håller väggen
intakt utan risk för skador på ångspärren.
Med SIP-systemet är isoleringen alltid 100% tät, och värmescanning
av fasaden ingår alltid i ett köp av Flexhus.
Anmäl dig för
vårt nyhetsbrev på
flexhus.se!

similar documents