Data i molnet - SCA Timber

Report
SCA Timber
Konceptet Lasset – Från tanke till produkt
Lars Norberg, Logistikchef
SCA Timber
Bryta ny mark och hitta nya vägar - Innovation
Bakgrund



Inom SCA Timber arbetar idag ca. 35 personer med lastbilsfrakter.
Transportörerna måste ha löpande kontakt med dessa 35 personer. Bl
a för att inte gå miste om lass, och för att man vill undvika tomkörning.
Ineffektivt för alla parter!
Vi arbetar manuellt med lastbilsfrakterna. Ingen automatik.
(Arbetsredskap är telefon och mail.) Det gör det svårare att köpa in
lastbilsfrakter; av utvalda leverantörer, till lägsta möjliga kostnad och
innebär även att vi lägger många h på detta.
Vi arbetar även manuellt med den s.k. rankinglistan. Det gör det
svårare att följa regelverket. (Förtroende/tillit!?)

Vi har ingen samlad bild över våra flöden.

Relativt dåligt nyttjande av resurser/returfrakter (mellan våra enheter).

Bristfällig uppföljning. (Även vad gäller kostnader.)

Ingen direkt relation med leverantörerna.
2015-03-04
SCA Timber
3
Mål

Bli effektivare genom att använda Internet (www.lasset.se) och EDI
Exempel: Att minska tidsåtgången för varje lass med 7 minuter innebär att vi totalt minskar
tidsåtgången med 6 400 h/år (räknat på 27 500 lass/år).








Minska kostnaderna för både SCA Timber och leverantörerna
Bli tydliga och förenkla genom att synliggöra (dela) information
Skapa förtroende genom tydligt regelverk (stabilitet)
Endast leverantörer som har avtal via lasset.se ser lass/behov
Bygga relationer (långsiktighet)
Få tillgång till uppföljning och statistik
Ge bättre service till kunder och hamnar
SCA Timber skall bli en högklassig och professionell beställare
2015-03-04
SCA Timber
4
Bryta ny mark – Hitta nya vägar och lösningar
Weblösning

I denna webblösning finns ett inbyggt regelverk med en ”business
intelligence” som t ex innebär att Ranking nr 1 får exklusiv tillgång till
att se, och möjlighet att boka, våra lass under de första 4
arbetstimmarna (under arbetstid kl. 8-17). Det innebär att vi i
säkerställer att vi köper in frakter från utvalda (högst rankade)
leverantörer, samt att det blir ett incitament för leverantörerna (en typ
av AAA-status som ”Ranking 1-leverantör”).

Leverantörerna får en bra överblick, och behöver inte ”jaga” lass
längre. All information på ett ställe och skapa transperens.


Leverantörerna får även ett större förtroende för oss som kund. Bl a
eftersom vi säkerställer att vi följer rankinglistan.
Leverantörer som inte är anslutna till lasset.se och därmed inte har
avtal med SCA Timber, kommer inte att köra lass från oss. Skapar
trygghet och stabilitet för anslutna leverantörer.
2015-03-04
SCA Timber
5
Planering och utveckling
Inför uppstart

Med ett färdigt koncept och tydligt mål, samt genom arbete i en liten
grupp genomfördes planering och utveckling av weblösningen.
Denna process tog mindre än ett år.

Förberedelser i affärssystem (integration var en nyckelfaktor).

X antal transportörer deltog i utvecklingsarbetet.

Personalen inom SCA Timber fick löpande information.

Vi genomförde förändringar i affärssystem och i våra arbetssätt.
2015-03-04
SCA Timber
6
Genomförande
(Fyra månader)

Möte med transportörer 28 september 2012 (totalt 57 st. deltog).

Upphandling oktober/november 2012

Ranking november 2012

Start www.lasset.se 1 december 2012

Systemet fungerade från dag 1

Järnväg fr o m januari 2014
2015-03-04
SCA Timber
7
Resultat

Vi kör ca 27 500 lass via Lasset.se per år.

Effektivisering (även kunder har tillgång till Lasset.se)

Är en tydligare beställare

Transparens (även internt)

Uppföljning/Rapporter och statistik, som bygger på fakta. (Även för
fakturagranskning.) Med avståndstjänsten får vi även kostnad/km.

Infört Kvalitetssystem

”LINK” (=> Self Billing)

Högklassig och professionell beställare
2015-03-04
SCA Timber
8
Resultat
In short (summary):
 87 % of our loads are booked with ranking no 1-3.
 50 % of our loads are booked within 12 minutes from
publishing.
 92 % of our loads are booked within 2 hours from publishing.
 About 120 transport companies are connected to Lasset.
 Top 10 transport companies have booked 75 % of our loads.
2015-03-04
SCA Timber
9
Utveckling/Utmaningar

Container

Utökat kvalitetssystem (inkl. miljö)

Kvalitet: Kvalitetspoäng (medel 18,65 / max 45)


Information från transportörerna när varorna är lossade
hos kund (direkt in på Lasset)
Self Billing
2015-03-04
SCA Timber
10
SCA Timber
Lasset.se
För ytterligare information, välkommen till
www.scatimber.com

similar documents