PureVision2 for Presbyopia Tillpassningsguide

Report
PureVision®2 for Presbyopia
Linserna som ger klar syn där det räknas - i det dagliga livet
Designad för bättre syn1 och förutsägbar tillpassning1
så att du bättre kan ta hand om dina kunder
9 av 10 optiker håller med om att PureVision®2 for Presbyopia
är lättare att tillpassa än andra multifokala kontaktlinser.2
LINSPAR AMETR AR
Styrkor:
+6.00D till -10.00D i 0.25D steg
Addition:
Low: additionsbehov +0.75D till +1.50D
High: additionsbehov +1.75 till +2.50D
Dk/t:*
130 @ -3.00D
Material:
balafilcon A
Design:
3-Zone Progressive TM Design Center-när asfärisk optik
Baskurva:
8.6 mm
Diameter:
14.0 mm
Centrumtjocklek:
0.07 [email protected] -3.00D
Hanteringsfärg:Ljusblå
Bytesfrekvens:Månadsbyte
Modalitet:
Dagbruk eller upp till 30 dagar kontinuerligt bruk
* Baserat på gräns- och kantkorrigerat Dk
Designad för korrekt
styrka vid varje styrkedioptri; för mer förutsägbar tillpassning
från början¹
Hur man tillpassar PureVision®2 for Presbyopia
Linsen är designad för förbättrad syn på när och mellanavstånd samtidigt som
den fortsätter att ge utmärkt syn på avstånd. 1
Val av addition
Välj initiallinser:
• Gör en ny refraktion inklusive additionsbehov
• Bestäm ögondominans för avstånd
• Välj avståndstyrkor baserat på sfärisk ekvivalent från
glasrefraktionen, justera för toppunktsavstånd om
det behövs
• Välj provlinser baserat på ovanstående beräkning
och välj addition
ADD FRÅN GLASREFRAKTION
BÅDA ÖGONEN
+0.75D till +1.50D
Low add
+1.75D till +2.50D
High add
Förslag till urvalskriteria:
• God motivation och realistiska förväntningar
• Refraktiv astigmatism upp till -1.00D
Utvärdera initiallinser
• Låt linsen sätta sig på ögat, kan ta upp till 10 minuter, innan utvärdering av tillpassning och syn
• Kontrollera avstånd- och närseende binokulärt i normal rumsbelysning
• Om avstånd- och närseende är tillfredsställande, lämna ut linserna och boka ett uppföljningsbesök inom 1-2 veckor
Justera för närseende
Om kunden har två Low add linser:
DOMINANT ÖGA
ICKE-DOMINANT ÖGA
INITIALLINS
Low add
JUSTERING 1
Low add
Low add
PureVision®2 for
Presbyopia High add
Justering 2: Om synen fortfarande inte är tillfredsställande, gör små förändrigar genom att lägga på +0.25D åt gången på det icke-dominanta ögat genom att hålla ett
provglas framför och fortsätt utvärdera synen binokulärt i normal rumsbelysning. Justera linsstyrkan när synen är tillfredsställande.
Om kunden har två High add linser:
DOMINANT ÖGA
ICKE-DOMINANT ÖGA
INITIALLINS
High add
JUSTERING 1
High add
High add
Lägg på +0.25D på det icke
dominanta ögat
Justering 2: Om synen fortfarande inte är tillfredsställande, gör små förändrigar genom att lägga på +0.25D åt gången på det icke-dominanta ögat genom att hålla ett
provglas framför och fortsätt utvärdera synen binokulärt i normal rumsbelysning. Justera linsstyrkan när synen är tillfredsställande.
Justera för avståndseende
Om kunden har två Low add linser:
INITIALLINS
JUSTERING 1
DOMINANT ÖGA
ICKE-DOMINANT ÖGA
Low add
PureVision®2 SVS
Low add
Low add
Justering 2: Om synen fortfarande inte är tillfredsställande, gör små förändringar genom att lägga på -0.25D åt gången på det dominanta ögat (med PureVision®2
enstyrkelins) genom att hålla ett provglas framför och fortsätt utvärdera synen binokulärt i normal rumsbelysning. Justera linsstyrkan när synen är tillfredsställande
Om kunden har två High add linser:
INITIALLINS
JUSTERING 1
DOMINANT ÖGA
ICKE-DOMINANT ÖGA
High add
PureVision®2 for
Presbyopia Low add
High add
High add
Justering 2: Om synen fortfarande inte är tillfredsställande, gör små förändringar genom att lägga på -0.25D åt gången på det dominanta ögat (med Low add linsen)
genom att hålla ett provglas framför och fortsätt utvärdera synen binokulärt i normal rumsbelysning. Justera linsstyrkan när synen är tillfredsställande.
1. Analys baserat på kartläggning av linsers styrkeprofiler med ett Hartmann-Shak vågfrontsinstrument. Mer än 6000 mätpunkter över 6 mm central del av en kontaktlins gjordes för att bestämma mätning som en funktion av radialt avstånd från centrum av linsen
2. 39 ECPs från 10 länder retillpassade 422 vana linsbärande presbyoper med PureVision®2 for Presbyopia. Patienterna kallades till uppföljningsbesök efter 1-2 veckor med studielinserna och ECPs bestämde då om patienterna skulle fortsätta med de utlämnade linser
eller retillpassas. Patienterna kunde komma på ytterligare tre uppföljningar om så behövdes. Vid studiens avslut fyllde patienterna i ett frågeformulär om sina erfarenheter och ECPs fyllde i en utvärdering online när alla patienter avslutat studien.
HL-5973-1 © 2013 Bausch & Lomb Incorporated. ®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

similar documents