IK Brage Akademi

Report
Ungdomsakademi
IK Brage
Tipselit?
SEF akademi 2012
Syftet med certifieringen är att
- kvalitetssäkra SEF-klubbarnas arbete med spelarutveckling i åldern 819 år
- identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
- stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
- skapa en stimulerande manual för de deltagande föreningarna
- skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar,
andra klubbar, kommun etc.
- underlätta för föreningen att identifiera sin roll inom den svenska
fotbollen
- framhålla spelarutveckling och ledarutveckling som de viktigaste
faktorerna
- höja kvaliteten på spelarutvecklingen i ett internationellt perspektiv
Ungdomsakademi
IK Brage
Ungdomsakademi
IK Brage har valt att satsa på en SEF-certifierad
ungdomsakademi där spelarna erbjuds en strukturerad
och professionell utbildning till elitfotbollsspelare.
Akademin skall säkerställa att utbildningskvaliteten
bibehålls på högsta nationella nivå så att IK Brage och
Dalarna får tillgång till välutbildade spelare och ledare.
IK Brage
IK Brages redskap för utbildning av
elitfotbollsspelare
Gröna Vägen
Gröna Planen
Gröna Tråden
Policy
Instruktörsmanualer
Spelarutbildningsmaterial
Gröna vägen
IK Brages policy för hur ungdomsfotboll skall bedrivas. Den skall
representera förenings grundläggande värderingar och tydligt
avspeglas i all verksamhet som sker i förenings namn.
Gröna planen
IK Brages instruktörsmanualer för utbildning av fotbollsspelare.
Manualerna skall säkerställa att spelaren får en stringent och
kvalitetssäkrad utbildning under sin utbildningstid i IK Brage.
Gröna tråden
IK Brages spelarutbildningsmaterial ämnad för spelare som
utbildas inom föreningen. De olika dokumenten skall innehålla
grundfakta som spelaren behöver i sin utbildning till elitspelare.
IK Brage
IK Brages redskap för utbildning av
elitfotbollsspelare
Gröna planen
Gröna planen finns med följande inriktning:
Gröna planen - Spelarutbildning 6-12 år
Gröna planen - Spelarutbildning 13-19 år
Gröna planen - Spelarutbildning målvakt
Gröna planen - Spelförståelse 4-5-1
Gröna planen - Fysträning
Gröna tråden
Gröna tråden finns med följande inriktning:
Gröna Tråden - Introduktion
Gröna Tråden - Spelförståelse teori
Gröna Tråden - Spelförståelse 4-3-3
Gröna Tråden - Spelförståelse 4-5-1
Gröna Tråden - Målvakt
Gröna Tråden - Fysträning
Gröna Tråden - Idrottspsykologi
Gröna Tråden - Teknik
Gröna Tråden - Träningslära
Gröna Tråden - Kost
Gröna Tråden - Skador
IK Brage
IUP – Individuell
Utvecklingsplan
Nuläges
beskrivning
Utvärdering
Målformulering
Utvecklingssamtal
Genomförande
Planering
IK Brages ungdomsakademi utgår från spelarens
individuella utvecklingsplan – IUP.
Detta säkerställer att alla spelare utvecklas utifrån sina
egna mål och förutsättningar.
IK Brage
IK Brages verksamhetsorganisation
Utbildnings
verksamhet
Elitförberedande
verksamhet
Elitutvecklande
Verksamhet
Elitverksamhet
U13 – U14
U15 – U16
U17 – U19
Pro - Talang
Stab
Instruktör lag
Instruktör individ
Instruktör MV
Instruktör fys
Ansvarig rehab
Ansvarig material
Ansvarig match
Stab
Instruktör lag
Instruktör individ
Instruktör MV
Instruktör fys
Ansvarig rehab
Ansvarig material
Ansvarig match
Stab
Instruktör lag
Instruktör individ
Instruktör MV
Instruktör fys
Ansvarig rehab
Ansvarig material
Ansvarig match
Stab
Tränare/instruktör
Tränare/instruktör
Spelarutvecklare
MV-instruktör
Fys-instruktör
Skadebehandling
Rehab-team
Lagledare/material
Materialansvarig
Dala 15
Dala 14
Regional 16
Regional 15
SvFF U19 Elit
SvFF U17 Elit
Superettan
Folksam U21
IK Brage
Resultat och historik
Arbetet med att skapa IK Brages ungdomsakademi startade
redan hösten 2005 och resultatet av det arbetet har starkt
bidragit till föreningens avancemang till Svensk elitfotboll.
Under säsongen 2012 har följande lokala spelare , som
utbildats inom akademin, medverkat i Superettan:
Adam Gradén, 29 matcher från start.
Daniel Björkman, 11 matcher och 5 från start.
Patrik Carlgren, 8 matcher och 7 från start.
Jesper Medén, 1 match inbytt.
Oscar Andersson, 9 matcher och 5 från start.
Stefan Lindmark, 2 matcher och 1 från start.
Martin Rosell, 9 matcher och 4 från start.
Adam Gradén har medverkat i Superettan under 2010, 2011
och 2012 och spelat i genomsnitt 27 matcher/säsong
IK Brage
Väl valda ord från en ”veteran”
Adam Gradén
Jag kom till IK Brage från Gagnef på
hösten 2005. Redan under mitt första
år kände jag att jag utvecklades som
fotbollsspelare i den nya miljön. Jag
blev snart uppflyttad till A-truppen
där jag har kunnat fortsätta min
positiva utveckling i takt med att
föreningen har avancerat till svensk
elitfotboll i form av Superettan.
Debutanter 2012
Oscar Andersson
Daniel Björkman
Patrik Carlgren
Martin Rosell
IK Brage
IK Brages ungdomsakademi utgör en integrerad del
av spelarutbildningsverksamheten i Dalarna.
Dalarna
IK Brage
17-19
Instruktör
15-16
Instruktör
13-14
Instruktör
11-12
Instruktör
8-10
Instruktör
IK Brage
Koordinator
Spelarutbildningsinsatser
IK Brage
Dalarnas lag
IK Brage

similar documents