Københavns Tekniske Skole

Report
Københavns Tekniske Skole
•
•
•
•
•
9 afdelinger fordelt i Hovedstadsområdet
Omsætning ca. 500 mio. kr.
Ca. 4.500 årselever
Knap 500 ansatte
Central regnskabsafdeling
Revision
2013
lovpligtigt ca.
andre ydelser ca.
I alt
750.000 kr.
175.000 kr.
925.000 kr.
- Kvartalserklæringer + suppl., moms, årsregnskab, 2 protokollater
- Projekter og diverse konsulentydelser
1. Behovs- og afklaringsfasen ift. konkurrenceudsættelse og udbud, herunder orientering af bestyrelse om
proces mv.
2. Gennemførelse af miniudbud
3. Tildeling af kontrakt, herunder orientering af bestyrelse forud for endelig tildeling af kontrakt
4. Implementering af kontrakten og det løbende samarbejde med revisor, herunder skift af revisionsselskab ift.
overgang til nyt regnskabsår
1. Behovs- og afklaringsfasen ift. konkurrenceudsættelse og udbud, herunder orientering af bestyrelse om
proces mv.
Incitament – lovgivning, besparelse
Overvejelser – ved hvad vi har, langt fortroligt samarbejde med gode relationer
Konsekvenser – risikere at skulle skifte revisor med deraf følgende tidsforbrug på nye revisorer
Konklusion:
 Indstilling til bestyrelsen om at gå i udbud – bestyrelsen beslutter revisor jf. vedtægter
(”Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift…)”
2. Gennemførelse af miniudbud
SKI-aftale på revisionsområdet – derfor kan vi nøjes med miniudbud blandt de prækvalificerede
Spørg de prækvalificerede om de er interesserede i udbudsmaterialet
Udsendelse af generelle vilkår samt kravspecifikation til interesserede prækvalificerede leverandører
3. Tildeling af kontrakt, herunder orientering af bestyrelse forud for endelig tildeling af kontrakt
Skema med tildeling af karakterer for hvert af kriterierne: Sortiment, Kvalitet, Pris, Kapacitet, Intern revision og
samarbejde
Priser
Lovpligtig
Priser
Tilkøb
Pris 1
Pris 2
Pris 3
Pris 4
Pris 5
Pris 6
Pris 7
Revisor 1
Pris 1
Revisor 1
xxx
xxx
xxx
xxx
x.xxx
x.xxx
x.xxx
Revisor 2
Pris 2
Revisor 2
xxx
xxx
xxx
xxx
x.xxx
x.xxx
x.xxx
Revisor 3
Pris 3
Revisor 3
xxx
xxx
xxx
xxx
x.xxx
x.xxx
x.xxx
Revisor 4
Pris 4
Revisor 4
xxx
xxx
xxx
xxx
x.xxx
x.xxx
x.xxx
Revisor 5
Pris 5
Revisor 5
xxx
xxx
xxx
xxx
x.xxx
x.xxx
x.xxx
Gennemsnit
Pris X
Gennemsnit
Billigste er markeret med rødt
Pris 1
Pris 2
Pris 3
Pris 4
Pris 5
Pris 6
Pris 7
4. Implementering af kontrakten og det løbende samarbejde med revisor, herunder skift af revisionsselskab ift.
overgang til nyt regnskabsår
Samarbejdet er startet og virker lovende, men vi mangler den afgørende eksamen – selve processen i forbindelse
med årsregnskabet.
Konklusion => Prisbesparelse på lovpligtig revision ca. 40 %, tilkøb 15-20 %

similar documents